TERRORYZM W EUROPIE

Obrazek użytkownika sbb.w.interia.pl
Świat
Terror Franków

Proszę kliknąć w obrazek by zobaczyć animację podboju Europy przez tylko jedno z wielu plemion skandynawskich TERRORYSTÓW.

 

 

 

 

Europa zamieszkiwana jest przez nasz gatunek Homo sapiens sapiens od kilkudziesięciu tysięcy lat.

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C5%82owiek_rozumny]]>

 

Pierwsze cywilizowane ludy Europy o charakterze ponadlokalnym, które zachowały się do czasów współczesnych to protoplaści współczesnych ludów kaukaskich, można ich nazwać proto-Gruzinami.

]]>http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_G2a_Y-DNA.shtml]]>

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%96tzi]]>

Nasi przodkowie (Luđi-Ludzie - stąd nazwy Ludia-Luwia-Lydia-Lidia) właśnie wspólnie z nimi tworzyli t.zw. państwo Hetytów a ich bliscy krewni Ormianie (Urartu) i Grecy (Hellada) również zachowali kulturę i tożsamość - wciąż brutalnie niszczoną przez Turków, Semitów i androfagów. Nasze wierzenia (Perun-Iškur, [por. iskać, iskrzyć] i Pramatka-Ištara) dotarły dzięki zarządzanym przez Aryjskich Piastów Kāśyapa-Kasper Kasytom i Mari aż do Babilonu, a wraz z Iakšami (Jakszycami, Ὑκσώς, Hyksos, Հիքսոսներ, الملوك الرعاة , 夜叉) i Piastami [Spyra-Sperun, Tarhunda-radu, Parjanya Raja] ze Spardy (Arzawy) do Egiptu XIV-XVIII dynastii. Tą drogą dotarły tam też nasze wynalazki, n.p. rydwany, łożyska, przemysł hutniczy (kute żelazo, stal, por. Pithom[Per-Atum/Perun-Swaróg]-Bithynia-Bytom)… Niewykluczone, że z Perunem związane jest również egipskie słowo oznaczające dom lub piramidę, podobnie zresztą jak Pireneje, łacińskie quercus (dąb, od perkun, perkus = twardy) czy germańskie określenie Berg (od perk, perć = twardy, skała).

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Listy_amarne%C5%84skie]]>

 

UWAGA ! - Używane w tekscie pojęcie Turcy nie bierze pod uwagę spokojnych indygennych Europejskich Turków, t.j. Saami, Suomi, Komi… ani napływowych wschodnioazjatyckich Tatarów, Baszkirów, Magyarów i Bułgarów, którzy zaprzestali barbarzyńskich, zabajkalskich turańskich zwyczajów.

Również używanym w tekście pojęciem bastardzi niektórzy czytelnicy mogą poczuć się urażeni - niepotrzebnie, wystarczy prowadzić właściwy tryb życia zgodny z Polskimi wartościami kulturowymi i ze Słowiańko-Aryjską cywilizacją, nie bratać się z androfagami (ludożerczymi plemionami germańskimi) i innymi imperialno-niewolniczymi (turańskimi, semickimi, sowieckimi…) wrogami Narodu, a po kilku generacjach z bastardyzacji pozostanie najwyżej niesmaczne wspomnienie. Polsko-Litewscy Tatarzy udowodnili to zachowując nawet odrębność kulturową i praktykując sunnicki islam - ratując Polskę nieraz, co nieświadomemu człowiekowi może wydawać się paradoksalne, przed Turańsko-Germańskimi inwazjami, m.in. "katolickich rycerzy" zakonu Najświętszej Marii Panny, "islamskiego" imperium osmańskiego, czy "słowiańskiego" (germańsko-semicko-turańskiego = sowieckiego) "bratniego narodu" CCCP.

Oto dwa przykłady cywilizowanych ludzi o korzeniach germańskich:

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Maksymilian_Maria_Kolbe]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/August_Emil_Fieldorf]]>

 

Nasi pradawni krewni - Kurdowie - są ofiarami czystek etnicznych dokonywanych obecnie (w ramach "NATO") przez przybyłych z Syberii Turków i Semitów z Półwyspu Arabskiego - to co nas też czeka w ramach VIII. fali, jeżeli się nie obudzimy.

Pozostaje nam zacieśnienie stosunków z Indiami, Iranem, Kirgizją i Tadżykistanem (naszymi dawnymi ziemiami lub sąsiadami) oraz nawiązanie ostrożnych lecz stanowczych stosunków z Chinami, które mimo wielkiego muru często padały ofiarą tureckich inwazji. Ważne są też nieco bliższe stosunki z germanizowaną od 300 lat Japonią, ceniącą naszą cywilizację (Buddyzm [Kāśyapīya i Mahīśāsaka], stal, Katana [z Kotanu], konopie, sake [uboczny produkt medu-homy-somy-ambrozji]) również nieprzychylnie nastawioną wobec turańskiej ekspansji. Nasze dawne ziemie i jedno z głównych centrów naszej Słowiańsko-Aryjskiej cywilizacji - Kasperia-Kāspatyria (Kašmir-Baltistan) - Gandhara-Gandharwa oraz uratowana w okresie schyłku Harappa - dolina Indusu [stąd przemysł - industry] - a dziś Tadżykistan, Afganistan, Kaszmir i Pakistan są na razie zbyt mocno zdominowane przez bandy Turków, Semitów i androfagów, lecz przykład Mahatmy Gandhiego i Indii wciąż pozostawia nadzieję na zmiany.

To od nas zależy, czy powstrzymamy bandy germańskich andofagów eksploatujących te ziemie i semicko-tureckie bandy TERRORYSTÓW mordujące nawet ich współwyznawców - miejscowych muzułmanów pochodzenia Aryjskiego.

Tylko wspólnie z naszymi Aryjskimi braćmi Iškašym, Yaghnobi, Šugni… możemy powstrzymać TERROR obcych najeźdźców i przywrócić pokój od (niegdyś) Piastowskiego Baltistanu po Bałtyk, od Sparii (Baktrii) Kasperii (Kašmiru) po Vysperię (Górny Śląsk por. Vysoła-Wisła), Esperię (Europę Zachodnią), Spirę (Kresy Zachodnie), Speri i Spardę (Kresy Południowe - Kurdystan, Armenię, "Azerbejdżan" i "Turcję")

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_iszkaszmi]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_jagnobijski]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_szugna%C5%84ski]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_wacha%C5%84ski]]>

 

Ponad 12 000 lat temu wzrósł udział ludów indo-europejskich, później zwanych n.p. Celtami, Słowianami, Skołotami, Sarmatami czy Aryjczykami.

]]>https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/R1a_origins_%28Under...]]>

]]>https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/R1a-map.JPG]]>

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_%C5%9Bwiderska]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_Vin%C4%8Da]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C4%85g_kultur_p%C3%B3l_popielnicowych]]>

]]>http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1b_Y-DNA.shtml]]>

]]>http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml]]>

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Kult_solarny]]>

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Swar%C3%B3g]]>

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Swaro%C5%BCyc]]>

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Obserwatorium_s%C5%82oneczne_w_Goseck]]>

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Waza_z_Bronocic]]>

]]>http://en.wikipedia.org/wiki/Ljubljana_Marshes_Wheel]]>

]]>http://en.wikipedia.org/wiki/Wheel]]>

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Rydwan]]>

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Indoeuropejczycy]]>

]]>http://www.suduva.com/virdainas/protobaltic.htm]]>

]]>http://de.wikipedia.org/wiki/Familiengr%C3%A4ber_von_Eulau]]>

]]>http://www.academia.edu/649220/The_Eulau_Eulogy_Bioarchaeological_Interp...]]>

]]>http://new-indology.blogspot.de/2011/01/ancient-dna-from-europe-can-give...]]>

]]>http://polishgenes.blogspot.de/2008/11/ancient-corded-ware-dna-with-link...]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Epoka_br%C4%85zu&diff=4815301...]]>

]]>https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=IX_monogram&diff=756398313&ol...]]>

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Dysk_z_Nebry]]>

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Biskupin_]]>(stanowisko_archeologiczne)

]]>http://en.wikipedia.org/wiki/Eberswalde_Hoard]]>

]]>https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Gozdawa_coat_of_arms&diff=757...]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Perun]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Pard%C5%BAanja]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Iszkur  ]]> (Perun-Pidar)

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Ishkur ]]> (Perun-Pidar, korona Peruna)

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Hemhem_crown  ]]> (korona Swaroga-Peruna, Egipt, Persia, Aria)

]]>http://www.tracesofevil.com/search/label/Bernstorf  ]]> (korona Swaroga-Peruna, Boio-Aria)

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Saka ]]> (korona Swaroga-Peruna, Scytia, Sarmatia)

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Tarhun ]]> (Perun-Tarhun-Tešup, wersja Luđo-Hetycka, Speri, Sparda)

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Taranis_]]>(mitologia)  (Perun-Tarhun-Taranis, wersja Luđo-Celtycka, Sparda, Spira, Gallia, Prettania [Brytania])

 

Sformułowane ponad 3000 lat temu w Sparii (Baktrii, Sogdianie) instrukcje Żardašty (Zaratuštry) służyły w Polsce jeszcze do XIV wieku n.p. przy budowie grodów i przyczyniły się do zachowania porządku i zdrowia społecznego - wielkie zarazy, które wyniszczały w średniowieczu prymitywnych andofagów ominęły w ten sposób nasz kraj.

]]>https://www.dropbox.com/s/x9ijarfv1fq4m5o/Zend_Avesta_ou_plut%C3%B4t_Zen_Daschta_expli.pdf?dl=0]]>

]]>https://www.youtube.com/watch?v=8sUG8IFcm2o]]>

 

Większość współczesnych Polaków myśli, że Słowianie przybyli "aż" po Łabę dopiero w VI wieku n.e. jako rolnicy uciekający przed Turkami (Hunami) z terenów obecnej Ukrainy i Białorusi - to jest częścią germańskiej propagandy twierdzącej, że to właśnie androfagowie "chrystianizowali" i "cywilizowali" "prymitywnych" rolników przybyłych z bagien i lasów wschodniej Europy.

Faktem jest, że Słowianie, wprawdzie znani pod innymi nazwami, jak Chatti-Chaty, Cherusci-Chruści, Danduti-Danduci, Sieduszyce, Triboci-Trzybocy (Spyrgowa), Veneci-Vindelici-Wenedowie-Wędowie, Vispii-Wyspowie (Spyrgowa), Volcy-Wilkowie i.t.p. zamieszkiwali Europę Środkową aż po Ren już od tysiącleci, często zmieszani ze spokrewnionymi Celtami-Gallami (Gallia, Galicia, Galicya), np. Bojowie (Boio-Aria/Boho-Aria), Namioci-Nemeti (Spyrgowa), Trzewianie-Treveri, Ubierzanie-Ubii, Toxandri-Tochandrowie (Iakšantia-"Xanten", Gallia Belgica)…, a ich język różnił się tylko nieznacznie. Cała Europa Zachodnia, od Odry po Atlantyk zwana była przez starożytnych Greków, od nazwiska Piastów-Druidów (Spyra, Spera, Sperun…) Esperia. Stolicami były m.in. Pirna, Spira ("Querfurt"), Pernik ("Nürnberg"), Spira ("Speyer"), Iakšantia ("Xanten") czy Paryż, a na terenie obecnej Polski, a konkretnie Śląska zwanego wówczas Vysperia, również Rosperk (Rozbark, Bytom), Oława, czy Ołbin/Wrocław

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C4%85g_kultur_p%C3%B3l_popielnicowych]]>

 

Na terenach okupowanych przez androfagów zachowały się pierwotne Słowiańskie i Aryjskie toponimy, często zgermanizowane i większość tych "Landów" (słowo zapożyczone ze Słowiańskiego ląd) wciąż używa biało-czerwonych flag wprowadzonych przez Sparyjskich Aryjskich Piastów.

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_nad_Menem]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Cologne]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Hesja]]>

]]>https://hsb.wikipedia.org/wiki/Durinska]]>

]]>https://hsb.wikipedia.org/wiki/Braniborska]]>

 

Biało-czerwona flaga zachowała się również przez ponad 2500-lat wraz z Piastowskimi herbami Korab (por. "Piasta" ze Spiry) i Sperski (Pierzchała, Roch) i Sudaršana Čakrą (Kołem Peruna) i pobliską Gminą Pernus jako flaga Iberyjskiej Kantabrii.

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Sudarshana_Chakra]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Taranis_]]>(mitologia)

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Piast_the_Wheelwright]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Wheel_of_Mainz]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Serbo%C5%82u%C5%BCyczanie&dif...]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Lusitanians]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Pernus]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Pern%C3%BAs]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Kantabria]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Korab_]]>(herb_szlachecki)

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierzcha%C5%82a_]]>(herb_szlachecki)

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Hat_of_Schifferstadt]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Schifferstadt]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Spira]]>

Przeglądając stare mapy można nieraz dokonać ciekawych odkryć - wystarczy rekonstruować stare Słowiańskie nazwy przywracając ich pierwotne brzmienie, n.p. P zamiast B, C zamiast TZ, Č lub Ć zamiast TSCH, Š zamiast SCH, K zamiast G, Ł zamiast LL, AWA zamiast AU i.t.p.

 

Ašaria, Hercynia, Esperia

- "Aschersleben", Cnotliwa Prawda - wczesny przemysł i górnictwo Słowiańskich Wilków, może też Venetów-Wędów.

Popioły zniczczonej Ašy - Prawdy (por. Ākāśa - Eter, Pamięć) przechodzą do użytku androfagów jako słowo oznaczające popiół "ash", "Asche" a bękarty-bastardy zgwałconych Słowiańsko-Aryjskich księżniczek, zazwyczaj nazywanych "Adelheid" - "Pogańska Arystokratka" - stają się protoplastami germańskiej "arystokracji" - "Uradel" - a ich złoto zapełnia skarbce andofagów.

Na wschodzie, wzdłuż Dniepru, Dniestru, Donu, Bugu i Wołgi germańscy najeźdźcy Waregowie stosują podobne metody; ich wodzowie utrzymują haremy liczące po 100-150 słowiańskich kobiet a mężczyźni zmuszani do służby, m.in. wojskowej, biorą udział w dalszych grabieżach, których głównym celem jest Pero-Carogród-Konstantynopolis. Jeden z przyczółków Waregów - Perejaslavec - leży w delcie Dunaju i to tam trafiają haracze ściągane Dunajem do ok. 980 roku aż z Górnego Śląska (detale opisane w "Powieści minionych lat"). Stawiające opór Słowiańskie narody, n.p. Drewlanie są bezwzględnie mordowane a wielu Polan ucieka na zachód, aż do Wielkopolski.

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Powie%C5%9B%C4%87_minionych_lat]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Polanie_]]>(plemi%C4%99_wschodnios%C5%82owia%C5%84skie)

Typowy naramiennik Aryjskiej (Aryjsko-Słowiańskiej, n.p. legendarna Wanda czy Aryjsko-Celtyckiej) księżniczki (prawdopodobnie z rodu Duninów):

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Mold_cape]]>

Praktyki te stosowane są przez całe średniowiecze, kiedy kobiety pełnią rolę zakładniczek politycznych i służą do wzbogacania materiału genetycznego wśród zdegenerowanych androfagów.

Najnowszymi przykładami stosowania tej wojny biologicznejTERRORYSTYCZNE organizacje typu "Lebensborn", "Jugendamt" czy t.zw. "agencje towarzyskie" i różne wysublimowane formy t.zw. "pojednania", propagowane głównie przez t.zw. "mniejszość niemiecką", którą nasz (?) rząd wciąż nie tylko toleruje, lecz obdarza przywilejami i udziałem w obradach Sejmu - sytuacja niewyobrażalna w t.zw. "Niemczech" - ponieważ "mniejszości" Celtycka i Słowiańska stanowią ok. 70% społeczeństwa (ok. 15% to rządzący Niemcy, reszta to Żydzi i Turcy oraz inne narody) i "państwo" to znikło by z map.

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Ardibeheszt]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Aschersleben]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Adelheid]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Uradel]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Dynastia_aska%C5%84ska]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Lebensborn]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Mniejszo%C5%9B%C4%87_niemiecka_w_Polsce]]>

]]>http://niezalezna.pl/79273-niemiecki-urzednik-o-biznesie-odbierania-dzie...]]>

]]>http://niezalezna.pl/90192-odbieraja-dzieci-jugendamt-ma-miliardy-euro-b...]]>

]]>http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/spowiedz-pracownika-jugendamtu/7ky3cws]]>

]]>https://de.wikipedia.org/wiki/Jugendamtsskandal_in_Gelsenkirchen]]>

 

Aša-Perk, Boio-Aria, Perkunia-Hercynia, Esperia

- "Aschaffenburg", Perć Prawdy - Skała Prawdy, jedna ze stolic Sparyjskiej Aryjskiej Piastowskiej dynastii Spyra [Sperun, Pernuš, Iakšaku, Jakszyk]. Herb powiatu stosuje do dziś elementy Piastów Kołodzieji (m.in. koło Peruna).

]]>https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=IX_monogram&diff=756398313&ol...]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_Aschaffenburg]]>

 

Dreždany, Bela Serbia, Państwo Đorđe (Dzierżonia) i Samona, Perkunia-Hercynia, Esperia

- "Dresden", Drezno - miejscowość przemysłowo-handlowa o 7000-letniej tradycji.

Państwo Samona założone zostało przez Słowian i Celtów na bazie działającej na tych terenach od tysiącleci kultury unietyckiej (brąz, złoto) a następnie pól popielnicowych (współpraca ze starożytną Grecją) i lateńskiej (żelazo, stal) - kultury mające ścisły związek z cywilizacją aryjską, n.p. drogą lądową (rydwany, karawany) z Tokarią (Tokharią, Tocharią), Kotanem-Hutanem (Khotan, Hotan) i Sparią (Baktrią, Sogdianą, Kasperią, Gandharwą…), przez Illyrię z Grecją i Sperią (Kolchida, Armenia…) i Spardą (Arzawa, Luđia, Ionia…) oraz ówczesną "drogą szybkiego ruchu" Dunajem obsługiwanym przez miejscowych żeglarzy jak i przez potężną flotę iońską z Speri (Morzem Czarnym) gdzie trafiały dobra kultury zarówno transportowane przez scytyjskie-sarmackie stepy, bezpośrednio z Kaukazu jak i z Persji i Speri.

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C4%85g_kultur_p%C3%B3l_popielnicowych]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Derwan]]>

]]>http://studgendeutsch.blogspot.de/2010/01/zur-religions-und-stadtgeschic...]]>

 

Gąsiek, Bela Serbia, Państwo Đorđe (Dzierżonia) i Samona, Perkunia-Hercynia, Esperia

- "Goseck", jedno z najstarszych obserwatoriów astronomicznych, związane z kultem Swaroga - patrona Sparyjskiej Aryjskiej Piastowskiej dynastii Spyra [Sperun, Pernuš, Iakšaku, Jakszyk] - i rolnictwem.

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Obserwatorium_s%C5%82oneczne_w_Goseck]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Swar%C3%B3g]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Surya]]>

 

Glav-Perk, Perkunia-Hercynia, Esperia

- "Glauberg", Główna Perć - Główna Skała - Celtycko-Słowiańskie miejsce kultu Peruna.

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Glauberg]]>

 

Iława/Illava, Bela Serbia, Państwo Đorđe (Dzierżonia) i Samona, Perkunia-Hercynia, Esperia

- "Eulau", Iława - tu znaleziono najstarszą kompletną - pra-Słowiańską-pra-Aryjską - rodzinę Europy z Epoki Brązu

]]>https://de.wikipedia.org/wiki/Familiengr%C3%A4ber_von_Eulau]]>

]]>http://polishgenes.blogspot.de/2008/11/ancient-corded-ware-dna-with-link...]]>

]]>http://new-indology.blogspot.de/2011/01/ancient-dna-from-europe-can-give...]]>

 

Kopnik, Branibor, Esperia

- "Berlin, Brandenburg" (stolica Słowiańskiego, chrześcijańskiego Księstwa Kopnickiego Iakšy Gryfity z Miechowa [Rosperku, Lędzin, Oławy, Ołbina/Wrocławia], członka prastarego Aryjsko-Sarmackiego rodu Gryfitów-Świebodziców [por. Perusia] brutalnie "schrystianizowana" przez androfagów - obecnie największe germańsko-tureckie miasto w Europie i jedna ze stolic androfagów)

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Jaksa_z_Kopanicy]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Denar_Princes_Polonie&diff=44...]]>

 

Křemenec, Boio-Aria, Vindelicia, Perkunia-Hercynia, Esperia

- "Kremsmünster", Krzemieniec - tu w 777 roku androfagowie zakończyli zniewolenie Słowian na Kresach Zachodnich.

]]>https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BDupan&diff=732161215&old...]]>

Wiele elementów heraldyki Piastów Kołodziejów (Čakravartin), chronionych krótko przez Bonifacego-Winfrieda, przetrwało w godłach "germańskich" miejscowości, a biało-czerwone flagi zostały flagami "germańskich" "Landów".

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Chakravartin]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Bonifacy-Winfrid]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Wheel_of_Mainz]]>

 

Lipsk, Bela Serbia, Państwo Đorđe (Dzierżonia) i Samona, Perkunia-Hercynia, Esperia

- "Leipzig", w mieście i okolicach do dziś rośnie wyjątkowo dużo lip, w okolicach wciąż odkrywane są wielotysiącletnie Słowiańskie budowle i artefakty.

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Lipsk]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Lipa]]>

 

Myšno, Bela Serbia, Państwo Đorđe (Dzierżonia) i Samona, Perkunia-Hercynia, Esperia

- "Meissen", Miśnia - jedna ze stolic prastarej Sparyjskiej Aryjskiej Piastowskiej dynastii Dordże-Dzierżoń [herb Gozdawa, por. Pilzno, Nowotaniec, Głogów] to tu "wsiąkli" ["zjadły" ich Myszy] zgermanizowani zdrajcy Popielidzi [Popel, Poppel, von Lobkowicz, von Lobkowitz]. Jeden z wczesnych przyczółków strategicznych androfagów, odbity na krótko przez jednego z ostatnich oficjalnych Piastów - Bolesława Chrobrego. Dynastia Dordże-Dzierżoń zapisywana przez androfagów jako Dervan lub Der współtworzyła pierwsze państwo Słowiańskie zarządzane przez Celtyckiego księcia Samona z Sens i to przez Samona i Sens herb Dordże [Gozdawa] rozpowszechnił się jako Fleur-de-lis.

]]>https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Gozdawa_coat_of_arms&diff=757...]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Samon&diff=48125899&oldid=477...]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Sens_]]>(miasto)

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Fleur-de-lis]]>

 

Nebra, Bela Serbia, Państwo Đorđe (Dzierżonia) i Samona, Perkunia-Hercynia, Esperia

- Bramy Niebios - tu znaleziono Słowiańsko-Aryjski instrument nawigacyjny z Epoki Brązu [por. herb Świebodzic o wiele starszy od daty znaleziska], kilkanaście kilometrów od Piastowskiej miejscowości z epoki żelaza Spira [Querfurt lub Esperstedt]. W połowie drogi między Nebrą i Lipskiem, w Gąsieku [Goseck] odkryto najstarsze obserwatorium astronomiczne Europy ok. 4900 p.n.e., a nieopodal w Iławie [Eulau] mogiły Słowiańskiej rodziny, zamordowanej kamiennymi narzędziami przez skandynawskich androfagów, datowane na 2400-2600 p.n.e.)

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Obserwatorium_s%C5%82oneczne_w_Goseck]]>

]]>http://www.realhistoryww.com/world_history/ancient/Etruria_the_Etruscans...]]>

]]>http://new-indology.blogspot.de/2011/01/ancient-dna-from-europe-can-give...]]>

]]>http://dienekes.blogspot.de/2008/11/y-chromosomes-and-mtdna-from-eulau.html]]>

]]>https://books.google.de/books?id=2jeYXZDOqpUC&pg=PA60&lpg=PA60&dq=r1a+go...]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Dysk_z_Nebry]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Eberswalde_Hoard]]>

 

Pern, Hval-Veđa, Esperia

- "Bern", Peruna - Skalna - nazwa "Szwajcarii" Helvetia wywodzi się od Wiedzy praktykowanej tu przed apenińską [rzymską] i germańską inwazją, miejsce kultu Peruna [Parjanya, Indra, por. industry] - jedna ze stolic Sparyjskiej Aryjskiej Piastowskiej dynastii Spyra [Sperun, Pernuš] panującej w Sparii [Azji Środkowej] Speri [Anatolii, Azji Mniejszej] i Esperii [Europie] od czasów pól popielnicowych i ściśle związana z wprowadzeniem Epoki Żelaza i Kultury Lateńskiej. Codzienny [nie rytualny] ubiór tej dynastii zachował barwy używane w Sparii przez sektę Mahīśāsaka [tradycja zachowana w Buddyzmie Zen oraz Diamentowej Drogi] i znany w Polsce jako strój ludowy Rosperski [Rozbarski], t.j. czarna korona - czapka z tchórza, żupan z niebieskiego sukna wełnianego podbity jedwabnym brokatem w kolorze karminowym, takoweż naszywki w kształcie węzła Śriwatsa, złote zdobione znakiem Dordże guziki, biała koszula z konopii, płowe bryczesy, spodnie jeździeckie ze skóry jelenia, czarne buty jeździeckie - strój ten uznawany jest do dziś w krajach arabskich jako strój bejów i emirów o czym donoszą członkowie rodu towarzyszący zespołowi "Śląsk" w wyjazdach zagranicznych, a który znany jest Arabom od tureckich najeźdźców, którzy zaadaptowali taki ubiór po podbiciu Sparii [Azji Środkowej]).

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C4%85g_kultur_p%C3%B3l_popielnicowych]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Berlin_Gold_Hat]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/La_T%C3%A8ne_culture]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Pernus]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Wedy]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Indra]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Pard%C5%BAanja]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Perun]]>

Parjanya i/lub Bhumi przedstawiani są jako karmiąca krowa na wczesnych Europejskich monetach pochodzących z Piastowskich mennic Spyrów w Spardzie-Lydii (gdzie wynaleziono monety), Skudrze-Macedonii i Illyrii. Równocześnie od Kotanu i Indii po wybrzeża Atlantyku Śakowie-Skołoci-Sarmaci-Partowie-Spariowie-Celtowie wprowadzili jednolity system monetarny. Monety bite zazwyczaj ze srebra przedstawiały Kalki-Pogoń lub Aświnów (Lela i Polela).

Słowiańskie zasoby złotych monet i obiektów rytualnych splądrowały najazdy Gotów, Semnonów, Herulów i Wandalów a w IX-wieku synowie Karola "Wielkiego" wywozili z Morawskich klasztorów konwoje wozów pełnych złota, nazywając je "złotem Awarów". Ta tradycja stosowana jest do dziś, n.p. złoto pochodzące m.in. z zębów ofiar obozów koncentracyjnych trafiło do skarbców androfagów ukrytych w okupowanych Alpach a aktualnie płacimy "opłaty klimatyczne" za spaliny okupacyjnego przemysłu androfagów sprzed 70-250-lat.

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Pard%C5%BAanja]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Bhudewi]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Lidia_]]>(kraina)

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Skudra]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Illyrian_coinage]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalkin]]>

]]>https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pahonia&diff=731034472&oldid=...]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/A%C5%9Bwinowie]]>

]]>https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/AndragorasCoinHistor...]]>

]]>https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/CoinsOfTheParisii.jpg]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Bactria#/media/File:Monnaie_de_Bactriane,_...]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Sakowie]]>

]]>https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/R1a-map.JPG]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/File:Haplogroup_R1b_]]>(Y-DNA).PNG

 

Pernik, Ostrovica, Boio-Aria, Perkunia-Hercynia, Esperia

- "Nürnberg", miejsce kultu Peruna i wyrobu pierników (chleba Peruna, por Pieruń, dziś Toruń) - jedna ze stolic Sparyjskiej Aryjskiej Piastowskiej dynastii Spyra [Sperun, Pernuš, Iakšaku, Jakszyk].

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Cone_of_Ezelsdorf-Buch]]>

W połowie drogi do Krzemieńca ("Kremsmünster") znaleziono też lekką koronę listkową typu "hemhem" stosowaną zazwyczaj przez Kšatriyów (zarządców, generałów).

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Varna_]]>(Hinduism)

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Saka]]>

]]>http://www.tracesofevil.com/search/label/Bernstorf]]>

]]>https://de.wikipedia.org/wiki/Bronzezeitliche_Befestigung_bei_Bernstorf#...]]>

]]>https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Puppe_mit_Goldschmuc...]]>

 

Pernús, Iberia Atlantycka (Celtycka), Esperia

- Iberyjskie, trans Pirenejskie miejsce kultu Peruna, jedna ze stolic Magów-Druidów Sparyjskiej Aryjskiej Piastowskiej dynastii Spyra [Sperun, Pernuš, Iakšaku, Jakszyk] - zbiegłych przed rzymską egzekucją (ok. 139 p.n.e) przy wsparciu Fenickich marynarzy z Kartaginy aż do Amazonii i Peru (kultura Chachapoyas). Okoliczna Kantabria wciąż zamieszkiwana jest przez potomków Śakówie-Skołotów-Spariów i stosuje biało-czerwoną flagę z symbolem słonecznego koła Swaroga i wieżą (herb Sperski, Roch, Pierzchała). Najwyższy udział haplogrupy R1a odnotowano w dolinie Pasiegos (Pas Valley) na południe od miejscowości Santander. Wyraźne są też związki pobliskiej Lusitanii z Łużycami.

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Pern%C3%BAs]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Pernus]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Casco_de_Leiro]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Kantabria]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Lusitanians]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierzcha%C5%82a_]]>(herb_szlachecki)

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82o%C5%84_bojowy]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Valles_Pasiegos]]>

]]>https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lusitanians&diff=722554197&ol...]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Luzytanie]]>

 

Pirna, Bela Serbia, Państwo Đorđe (Dzierżonia) i Samona, Perkunia-Hercynia, Esperia

- Skalista - miejsce kultu Peruna i wczesny ośrodek naukowo-przemysłowy - jedna z ostatnich stolic Sparyjskiej Aryjskiej Piastowskiej dynastii Spyra [Sperun, Pernuš, Iakšaku, Jakszyk - Biali Serbowie, Bojowie] zajętych przez androfagów.

Według jednej z teorii w okolicach Pirny powstał legendarny miecz Exkaliper [Excalibur], który przez Arkonę [Avalon] dostał się do Pretonii [Brytanii].

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Arkona]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Avalon_]]>(mitologia)

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Pirna]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82a_Serbia]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_Sonnenstein]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Wismut_]]>(mining_company)

 

Pyrmont, Hercynia, Esperia

- Skalna Góra, osada Celtycko-Słowiańska - obecnie centrum germańsko-sowieckiego faszyzmu.

]]>https://www.youtube.com/watch?v=ZxCBbJrvd8Y]]>

 

Radaspona, Boio-Aria, Perkunia-Hercynia, Esperia

- "Regensburg", Ratyzbona - bardzo stara [ponad 7000-lat] miejscowość Celtycko-Aryjsko-Słowiańska, Bojowie, Veneci

 

Roztok, Pomerania

- "Rostock", Pomorze, rodowy gród starożytnego Aryjsko-Sarmackiego rodu Gryfitów-Świebodziców, klanu Ronikier.

Ród Gryfitów skoligacony był conajmniej do XVI-wieku z Piastowską dynastią Swarożyców Jakszyców Spyra [Sperun, Pernuš, Iakšaku, Jakszyk, Jakšić]. Jeden z potomków rodu Adam Ronikier usiłował w 1944 roku uratować Warszawę przed zagładą.

Gryfitów pozostałych na ojczystych ziemiach Kresów Zachodnich i Pomorza spotkała eksterminacja lub germanizacja przez androfagów.

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Protoceratops]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Gryf]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Perugia]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Gryf_]]>(herb_szlachecki)

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Gryfici_]]>(%C5%9Awiebodzice)

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Gryf_]]>(herb_szlachecki)

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Ronikierowie]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Ronikier]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Gryfici]]>

 

sParis, Gallia, Esperia

- Paris, Paryż - jedna z Celtyckich stolic Sparyjskiej Aryjskiej Piastowskiej dynastii Spyra [Sperun, Pernuš, Iakšaku, Jakszyk], por. Speri, Śankaria [Ankara], Arzawa, Troja, Perusia, Avanton [por. Avanti, Indie], Oława, Rosperk [Rozbark], Ratibor [Racibórz]. Herb Sparyjskiej Aryjskiej Piastowskiej dynastii Spyra czytany być może jako "head of the Gauls" (Gallus - Kur, por. Oława, jedna ze stolic dynastii), święty Kur wywodzi się ze starożytnych wierzeń Aryjskich i związany jest z ochroną, opieką i królestwem, a Piastowski książę sParis z Wilušy/Arzawy (por. nazwa Warszawy) znany jest z Iliady.

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Speri_]]>(historical_region)

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Avanton_Gold_Cone]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Wilusa]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Arzawa]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Iliada]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Parisii_]]>(Gaul)

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Pogo%C5%84_]]>(herb)

]]>https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Denar_Princes_Polonie&diff=44...]]>

 

Spira, Spyrgowa, Perkunia-Hercynia, Esperia

- "Speyer", jedna ze stolic Sparyjskiej Aryjskiej Piastowskiej dynastii Spyra [Sperun, Pernuš], Celtycko-Słowiańskie plemiona Trzyboki, Chaty, Namioty, Sieduszyce

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Pernus]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Hat_of_Schifferstadt]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Spira]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Speyergau]]>

 

Spira, Bela Serbia, Perkunia-Hercynia, Esperia

- "Esperstedt, Kyffhäuser", jedna ze stolic Sparyjskiej Aryjskiej Piastowskiej dynastii Spyra [Sperun, Pernuš], Biali Serbowie, Bojowie, wcześnie podbita przez androfagów Piastowska kraina przezwana "Turyngią", stosuje do dziś biało-czerwoną flagę.

Położona niedaleko Nebry, jedna z większych Piastowskich stolic dynastii Spyra (herb Pernus). We wczesnym średniowieczu prawdopodobnie całkowicie zniszczona, obecnie wieś Esperstedt lub pobliskie miasto Querfurt.

W okolicach odkrywane są antyczne artefakty związane z Wedyjsko-Słowiańską cywilizacją.

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Dysk_z_Nebry]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Pernus]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiebodzice]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Gryfici_]]>(%C5%9Awiebodzice)

]]>https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Serbo%C5%82u%C5%BCyczanie&dif...]]>

 

Ščep-Perk lub Śćep-Perk, Boio-Aria, Perkunia-Hercynia, Esperia

- "Stepperg", Rozszczepiona Perć lub Skała Zrzutów [ofiarnych], miejsce kultu Peruna, może również Danu, patronki rodu Duninów. Miejsce zamieszkiwane było przez Celtycko-Słowiańskich Bojów a od kilkuset lat związane jest z dynastią zgermanizowanych zdrajców Popielidów (Popel, Poppel, von Lobkowicz, von Lobkowitz) zamieszkujących do dziś w okolicy.

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Bojowie]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Danu]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Advaita_Vedanta]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Tuatha_D%C3%A9_Danann]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Duninowie]]>

]]>https://de.wikipedia.org/wiki/Stepperg]]>

okolice (prawdopodobnie Pern ["Bernstorf"])

]]>http://www.tracesofevil.com/search/label/Bernstorf]]>

]]>https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Puppe_mit_Goldschmuc...]]>

 

Svařin - Pomerania, Perkunia-Hercynia, Esperia

- "Schwerin", Swarzyn, Świerzyn lub Zwierzyn - zachodnio-pomorska miejscowość związana z kultem Swaroga (Surya) oraz prastarymi rodami Kšatriyów: Duninowie, Gryfici-Świebodzice, Druk-Drak-Krak oraz Piastami Kołodziejami (Čakravartin) Sparyjskiej Aryjskiej Piastowskiej dynastii Swarożyców Jakszyców Spyra [Sperun, Spera, Pernuš, Tarhunda-radu, Parjanya Raja]. Relikty po Duninach - wózek Swaroga z Trundholm - znaleziono nieco dalej na północ.

Okolica zasiedlona przez Venetów-Wędów, uzupełniona po germańskich i tureckich najazdach z początku n.e. przez Obodrzyców.

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Swar%C3%B3g]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Svarog]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Surja]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Suryavansha]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Ikshvaku_dynasty]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Chakravartin]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Pernus]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Tuatha_D%C3%A9_Danann]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C3%B3zek_z_Trundholm]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Duninowie]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Gryfici_]]>(%C5%9Awiebodzice)

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Krakow_am_See]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Veneti]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Obodryci]]>

 

Vallatia, Boio-Aria, Perkunia-Hercynia, Esperia

- Wałacia ("Manching"), jedno z największych miast Esperii, czyli antycznej Europy otoczone wałami o długości ponad 7 km. Przewaga ludności Celtyckiej z dużym udziałem ludności Słowiańskiej. Miasto zabetonowane przez Adolfa Hitlera, obecnie niemieckie lotnisko wojskowe. W okolicy zamieszkują jeszcze potomkowie znanego z "baśni" zdrajcy Popiela (Popel, Poppel, von Lobkowicz, von Lobkowitz). W okolicy zamieszkują też wypędzeni przez bolszewików z Polski potomkowie Piastów Kołodziejów rodu Spyra (herb Pernus), porównaj Śćep-Perk powyżej.

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Manching]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Pernus]]>

 

Vełtava-Vineta, Pomerania

- Wełtawa-Wineta, Pomorze Zachodnie, największe miasto Europy Słowiańskich Venetów-Wenedów-Wędów, związanych z Troikami-Trakami.

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Trakowie]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Eneti]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Veneti]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Wineta]]>

 

tak prawdopodobnie wyglądał ubiór legendarnej księżniczki Wandy, ten egzemplarz pochodzi prawdopodobnie od prastarej Sparyjskiej Aryjskiej Piastowskiej dynastii Dunin [Tuatha Dé Danann], która cywilizowała Danię i Norwegię i dotarła do Prytonii "Brytanii" i Éirii "Irlandii". Duńczycy, zbastardyzowani, zgermanizowani i zdegenerowani potomkowie Duninów znani są też jako Celtycko-Germańscy Teutoni (Theuadannaz), czyli późniejsi Niemcy (Teutonischland, Teutschland, Deutschland).

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Danu]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Advaita_Vedanta]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Duninowie]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Tuatha_D%C3%A9_Danann]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Dysk_z_Nebry]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C3%B3zek_z_Trundholm]]>

]]>https://de.wikipedia.org/wiki/Goldscheibe_von_Moordorf]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Mold_cape]]>

na poniższej mapce wyraźnie widać wpływy inwazji germańskiej i tureckiej oraz czystek etnicznych (zachodnie obszary 15-20% oraz brak danych z Alp Zachodnich, wybrzeży Morza Kaspijskiego i z Azji Mniejszej), wschodnie obszary powyżej 45% to Sparia, głównie dzisiejszy Tadżykistan:

]]>https://de.wikipedia.org/wiki/Haplogruppe_R1a_]]>(Y-DNA)#/media/File:R1a-map.JPG

 

Vindobona, Boio-Aria, Perkunia-Hercynia, Esperia

- "Wien", Wiedeń - miejscowość Celtycko-Słowiańska [Venetowie-Wędowie], por. Vineta. Od okresu pól popielnicowych jedna z przystani floty Iońskiej obsługującej, poza wybrzeżami Speri (Morza Czarnego, t.j. dzisiejszej Ukrainy), również zachodnie obszary kultury Skołocko-Hellenistycznej położone wzdłuż Dunaju, t.j. Pannonia (Rumunia, Serbia, Węgry), Vysperia (zachodnia Słowacja, Morawy, Małopolska, Śląsk) i Boio-Aria ("Austria", Czechy, "Bawaria").

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Jonia]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Pannonia]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Saka]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C4%85g_kultur_p%C3%B3l_popielnicowych]]>

]]>http://www.tracesofevil.com/search/label/Bernstorf]]>

]]>https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Puppe_mit_Goldschmuc...]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Veneti]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Vindobona]]>

 

 

I. FALA TERRORU (proto-Germanie)

Około 8 000 - 6 000 p.n.e. z wywodzący się jeszcze z Homo sapiens fossilis z Półwyspu Arabskiego agresywne kannibalistyczne plemiona dotarły do wybrzeży Półwyspu Bałkańskiego stanowiąc odtąd część ludów illiryjskich (nie mylić z cywilizowanymi indo-europejskimi Illiryjczykami), i są znani później n.p. jako Albańczycy i Filistyni podbijający i pustoszący wybrzeża i wyspy wschodniej części Morza Śródziemnego. Na północ wyruszyły najbardziej agresywne kannibalistyczne szczepy (alternatywnym pożywieniem była wieprzowina, człowiek przeznaczony do konsumpcji jest przez nich do dziś nazywany "longpig" - długa/podłużna świnia). O szerzonym przez nich terrorze świadczą ślady ich ludożerczych uczt znalezione n.p. w górnym dorzeczu Renu (Herxheim). Te, wprawdzie małe liczebnie, lecz niezwykle brutalne, bandy TERRORYSTÓW żerujących na cywilizowanych, używających już żaren i dysponujących obserwatoriami astronomicznymi i precyzyjnym kalendarzem rolnikach i pasterzach (ludach proto-Słowiańsko - proto-Kaukaskich), dotarły do południowej Skandynawii i wskutek kannibalizmu i kazirodztwa powstała wyjątkowo zdegenerowana odmiana, t.zw. ludy nordyckie, przez starożytnych (kaukaskich) Greków zwani Ἀνδροφάγοι - androfagoi a później barbarzyńcy, Germanie lub Niemcy (haplogrupa I1 [I-M253]).

Zamieszkali od ok. 5 000 p.n.e. w jaskiniach Skandzy ludożercy, wskutek kannibalizmu i kazirodztwa ulegli dalszej degeneracji zapominając nawet o zdobyczach cywilizacji, n.p. o rozbudowanym języku, koniach i metalach cofając się do zwyczajów z epoki kamienia. 

Przed ostateczną degeneracją i wymarciem uchroniły ich łupieżcze wyprawy na południe, gdzie grabili wszystko co było im potrzebne do przeżycia, również kobiety i dzieci używane jako niewolnicy a zimą pożerane. Wskutek bastardyzacji potomkowie gwałcicieli nabyli cech genetycznych przekazywanych przez łupione ludy Słowiańskie, t.j. jasne włosy i niebieskie oczy.

W podobny sposób zdobycze cywilizacji w późniejszych wiekach trafiły do Skandzy i umożliwiły barbarzyńcom (metalowa broń, łodzie, narzędzia, technologie, sztuka - wszystko wykazuje wyraźne pochodzenie z kręgu aryjskiej kultury Śaka-Sarmatów) zajęcie całej Europy.

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens_fossilis]]>

]]>http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_I2_Y-DNA.shtml]]>

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Kanibalizm]]>

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazirodztwo]]>

]]>http://en.wikipedia.org/wiki/Herxheim_]]>(archaeological_site)

]]>http://knowledgenuts.com/2013/07/28/village-of-cannibals-herxheim-germany/]]>

]]>http://www.independent.co.uk/news/world/europe/evidence-of-mass-cannibal...]]>

]]>https://archeowiesci.pl/2009/03/29/kanibalistyczna-hekatomba-z-neolitycz...]]>

]]>http://www.polskieradio.pl/106/266/Artykul/175457,Neolityczna-masakra]]>

]]>http://www.polskieradio.pl/23/266/Artykul/175457,Neolityczna-masakra]]>

]]>http://deser.gazeta.pl/deser/1,83453,7337395,Kanibalizm_naszych_przodkow...]]>

]]>https://archeowiesci.wordpress.com/2009/12/09/o-kanibalizmie-i-rzetelnos...]]>

]]>http://www.historycy.org/bez_grafik/index.php/t138612.html]]>

]]>https://dublinsmick.wordpress.com/2015/07/03/cannibalism-corpse-medicine...]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82awa_Leszczy%C5%84ska]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Armin_Meiwes]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Gust]]>

]]>http://www.irishtimes.com/news/accused-cannibal-may-be-freed-by-german-c...]]>

]]>http://www.ibtimes.co.uk/german-police-officer-detlev-guenzel-trial-over...]]>

]]>https://www.welt.de/vermischtes/article138997078/8-5-Jahre-Haft-im-Proze...]]>

]]>http://www.thetimes.co.uk/article/quiet-pensioner-was-cannibal-sex-kille...]]>

]]>http://rtlnext.rtl.de/cms/mordprozess-um-schuesse-in-der-silvesternacht-...]]>

]]>http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_I1_Y-DNA.shtml]]>

 

Wyprawy na południe były regularnie kontynuowane, co w efekcie samoobrony przyśpieszyło rozwój indo-europejskiej cywilizacji.

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Kult_solarny]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Waza_z_Bronocic]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Rydwan]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Epoka_br%C4%85zu&diff=4815301...]]>

 

 

 

II. FALA TERRORU (Goci - androfagowie)  (wstęp do IV. fali)

Większe grupy południowo-skandynawskich androfagów wkraczają do wschodniej Europy mordując, niewoląc, bastardyzując i wypierając cywilizowane ludy Słowiańsko-Sarmackie oraz Bałtyckie i Ugro-Fińskie. Przez starożytnych (kaukaskich) Greków zwani Ἀνδροφάγοι - androfagoi - tożsami z Gotami. Goci po długotrwałych próbach podboju Pero-Carogrodu (Bizancjum) i wędrówkach na zachód do dziś terroryzują i bastardyzują ludność Europy. W tym okresie oddziały Sarmatów (protoplastów Polskich wojów, t.zw. "szlachty" - niemieckie słowo oznaczające rzeźnika, wielu Kozaków pochodzi od sturkizowanych i zrusyfikowanych Sarmatów, zdegenerowanych odszczepieńców wskutek prowadzonej w Polsce od czasów Kazimierza Wyrodnego ("Wielkiego") germańsko-żydowskiej polityki) stanowiły ochronę-policję greckich polis a Sparyjscy i Spardyjscy Aryjscy Piastowie (używający greckiego alfabetu, przed okupacją rzymską najpowszechniejszego pisma w Europie) przebywający n.p. w Wełtawie (Vineta) mylnie kojarzeni byli z Grekami

Kilkaset lat później (patrz IV. fala - zmasowany atak plemion Germańskich i Tureckich zwany "wędrówką ludów"), plądrując Spardę-Arzawę Goci niszczą świątynię Dziewicy-Bogurodzicy w Efezie - jeden z siedmiu cudów świata.

Na zachodzie napływające ze Skandzy plemiona androfagów germanizują spokrewnionych z Wilkami, Venetami, Chatami oraz nadreńskimi Trzybokami i Sieduszycami, Słowiańskich Chrustów ("Cherusci", t.zw. "Cheruskowie"), bliskich towarzyszy i krewnych Celtycko-Słowiańskich Nemetów i Vangionów, czy Celtyckich Mediomatryków i Senonów (por. państwo Samona), znających technologie wyrobu żelaza potrzebnego androfagom do dalszych podbojów. Jedną z pierwszych historycznych postaci jest pochodzący ze Sperii Aryjczyk Ariovist rezydujący w Piastowskiej stolicy Spirze (Noviomagus Nemetum), wspomagający Celtów w Galli, następną którą androfagowie zwą "Germanem" jest zgermanizowany, pochodzący ze Sperii Aryjczyk walczący przeciw apenińskiej inwazji (III. fala) zwany Armeniusem (t.zw. "Herminius" lub nawet "Hermann"). Plemiona germańskie okupujące Perkunię-Hercynię do dziś nie potrafią wymawiać indo-europejskiego "sk" i "ck", dlatego zwani są Niemcami, lecz uparcie twierdzą, że Chruści ("Cherusker") byli "germańskim" plemieniem a Armenius pierwszym udokumentowanym "germańskim" wodzem. Germańska demagogia i propaganda polega na błędach Rzymian nie rozeznanych w sytuacji panującej poza limes i nazywających te tereny ogólnikowo Magna Germania, a czasami nawet Germanów jako jedno z plemion Celtyckich. Współczesna nazwa "Deutschland" jest skrótem używanego wcześniej określenia "Teut(oni)schland" pochodzącego od zgermanizowanych bastardów pierwotnie (t.j. do ok. 500 p.n.e) Celtyckich Teutonów, (Theuadannaz-praDuńczyków) wywodzących się z kolei ze Scytyjskich Tuatha Dé Danann.

Zgermanizowany Armenius, jako zdrajca własnego narodu, ginie otruty prawdopodobnie przez własną Piastowską rodzinę - sejm (Panku) Kołodziejów ("Druidów"), jednak Chruści już nigdy nie wyzwolili się spod okupacji androfagów a ich przemysłowe tradycje kontynuowane są przez Słowiańskich Ślązaków, w "Zagłębiu Ruhry", sprzedanych androfagom jako niewolników przez Edwarda Gierka.

Jeszcze w późnym średniowieczu na okupowanych przez androfagów terenach do określania nazw obszarów był używana Słowiański suffix possesywny -gowe, n.p. "Wippergowe", "Nabelgowe", który został przekształcony w osobne słowo "Gau".

 

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Haplogrupa_]]>R1a1_(Y-DNA)

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Sarmaci]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Wineta]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Hat_of_Schifferstadt]]>

 

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_]]>R1b

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Duninowie]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Tuatha_D%C3%A9_Danann]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C3%B3zek_z_Trundholm]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Teutoni]]>

 

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_]]>I-M253

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Goci]]>

]]>http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Androphagi&diff=714130974&oldi...]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Semnones]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Herulowie]]>

 

 

 

III. FALA TERRORU  (I-sza Rzesza - "Imperium Romanum")

Następną falę TERRORYZMU stanowiła, zorganizowana w Rzymie, apenińska mafia, zwana potocznie Imperium Rzymskim, okupująca m.in. ziemie Etruskie, Greckie, Aryjskie, Słowiańskie, Illiryjskie, Celtyckie, Iberyjskie

Większość Sparyjskich Aryjskich Piastów, znanych w Galli i Iberii jako Druidzi jest natychmiast po najazdach Juliusza Cezara exterminowana. Ci którym udało się uciec przed egzekucjami drogą morską z Pernus, z Lusitanii, z Iberii dotarli aż do źródeł Amazonki, gdzie zmieszali się z plemionami Chachapoya (Peru), następnie podbitymi przez Inków. Mity o przybyłych ze wschodu jasnoskórych brodatych "słonecznych bogach" przetrwały wieki, co ułatwiło germańską konkwistę, ponieważ jasnoskórzy i brodaci Germanie przybywający ze wschodu brani byli za krewnych "słonecznych bogów".

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Cesarstwo_Rzymskie]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82oty_kapelusz]]>

Rytualne "Piasty" należące do "Słonecznej" dynastii Spyra (Kāsper, Sperun, Pernuš…) związane m.in. z kultem Parjanya-Peruna znaleziono w okolicach Pern (Bern), Pernika (Norymbergi), Spiry (Speyer) czy Avanton na zachód od sParyża

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Hat_of_Schifferstadt ]]> (Spira)

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Berlin_Gold_Hat ]]> (Pern)

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Avanton_Gold_Cone ]]> (sParis)

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Cone_of_Ezelsdorf-Buch]]> (Pernik)

Wprowadzenie elementów semickiego chrześcijaństwa (Manicheizm) do aryjskich nauk Żardašty (Zarathuštry) i Śakamuniego (Przebudzonego-Buddhy) najwyraźniej doprowadził do inwazji sąsiednich plemion tureckich i semickich na Słowiańsko-Sarmacko-Śakijsko-Sparyjsko-Aryjskie ziemie - skutki czystek etnicznych, degradacji środowiska i kultury i ciągle rozprzestrzeniające się "kultury" barbarzyńców bazujących na niewolnictwie (germańska, turańska, semicka, sowiecka) odczuwamy do dziś.

 

 

 

IV. FALA TERRORU (II-ga Rzesza - "Magna Germania")  (kontynuacja II. fali)

Korzystając ze zdobycznej broni i technologii ludów indo-europejskich południowo-skandynawscy androfagowie konkurując z apenińską mafią wkraczają do kontynentalnej Europy mordując, niewoląc, bastardyzując i wypierając cywilizowane ludy Celtycko-Słowiańskie oraz Bałtyckie i Ugro-Fińskie.

Południowo-skandynawscy TERRORYŚCI po przejęciu Imperium Rzymskiego wraz ze strukturami administracyjno-biurokratycznymi podbijają całą Europę, dzieląc ją na "państwa" zarządzane przez najbardziej agresywne klany TERRORYSTÓW, n.p.: Frankowie "Francja", Szwabowie, Sasi, Teutoni "Teutschland", Goci, Wandalowie, Szwabowie "Hiszpania", Szwabowie, Sasi "Portugalia" (zachowano celtycką nazwę), Szwabowie "Szwajcaria", Goci, Langobardowie, Szwabowie "Włochy", Waregowie, Sasi "Rosja", Anglowie, Sasi, Normanowie "Wielka Brytania" (zgermanizowano celtycką nazwę)…

 

Ta fala terroru - rozprzestrzeniona jako kolonializm na całą planetę - trwa już ponad 2000 lat do dziś i nazywana jest "kulturą zachodu" a nawet "chrześcijaństwem".

W państwie Samona, i później na Morawach burzone są kościoły i klasztory, księża i zakonnicy zostają wymordowani lub sprzedani w niewolę muzułmanom. Święty Metody więziony i torturowany jest niemal trzy lata. Całe chrześcijańskie państwa (Wielkie Morawy, Księstwo Kopnickie, Korontania, Kraina, Słowenia, Chorwacja…) są podbijane i wprowadzana jest germańska atrapa chrześcijaństwa, t.zw. "kościół rzymsko-katolicki" kontrolowany od zdobycia Rzymu przez androfagów.

 

Androfagowie zinstrumentalizowali religie a nawet wychodowali nową rasę uległego im człowieka - Homo sovieticus ("Reussen und Preussen").

Jako podwykonawcy wykorzystywane są TERRORYSTYCZNE ORGANIZACJE tureckie, semickie i sowieckie, zakładane zazwyczaj przez bastardów androfagów lub ich komprandorskie agentury (por. Parvus - CCCP G.o.H., Stalinizm, Komunizm).

Współpraca androfagów z Turkami rozpoczęła się najpóźniej ok. 560 roku (Longobardowie i Awarowie), a prawdopodobnie już wcześniej, podczas najazdu Hunów. Od XIII wieku masowo wykorzystywani są Żydzi - od wieków zajmujący się systematycznym zniewalaniem i handlem niewolnikami (żydowskie monopole w Konstantynopolu, Wenecji…). Ich metody, bardzo wcześnie zapożyczone przez plemiona germańskie, zostały bardzo trafnie opisane w fikcyjnych "Protokołach mędrców Syjonu".

]]>https://www.dropbox.com/s/5u5030iou7nyl2t/PROTOK%C3%93%C5%81Y%20M%C4%98D...]]>

 

Dające się zaobserwować na świecie i w Europie t.zw. "akty terroru" czy "akty islamskiego terroru" są jedynie reakcjami na tę trwającą (obok tureckiego i chińskiego TERRORU w Azji) najdłużej w historii ludzkości nieprzerwaną falę TERRORU - genocyd, obozy koncentracyjne, broń jądrowa, chemiczna i biologiczna…

Aktualne reakcje ludów północnej Afryki od 2000 lat TERRORYZOWANYCH przez Vandali ("Kartagina"), Normanów ("krzyżowcy"), Saxonów (kolonializm, Rommel), Franków (kolonializm, wybuchy bomb jądrowych w t.zw. "Algierii")

 

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Wandalowie]]>

]]>http://en.wikipedia.org/wiki/Semnones]]>

]]>http://en.wikipedia.org/wiki/Herules]]>

]]>http://en.wikipedia.org/wiki/Lombards]]>

]]>http://en.wikipedia.org/wiki/Saxons]]>

]]>http://en.wikipedia.org/wiki/Gero]]>

]]>http://en.wikipedia.org/wiki/Drang_nach_Osten]]>

]]>http://en.wikipedia.org/wiki/Teutonic_Order]]>

]]>http://en.wikipedia.org/wiki/Master_race]]>

]]>http://en.wikipedia.org/wiki/Lebensraum]]>

]]>http://en.wikipedia.org/wiki/Kulturkampf]]>

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx]]>

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels]]>

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Parvus]]>

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Towarzystwo_Thule]]>

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowy_socjalizm]]>

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Stalinizm]]>

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Pakt_Ribbentrop-Mo%C5%82otow]]>

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Konferencje_Gestapo-NKWD]]>

]]>http://en.wikipedia.org/wiki/Gulag]]>

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Obozy_niemieckie_1933%E2%80%931945]]>

]]>http://en.wikipedia.org/wiki/Wismut_%28mining_company%29]]>

]]>http://gosc.pl/doc/1432488.Niewolnicy-Stalina/2]]>

]]>http://en.wikipedia.org/wiki/Gerboise_Bleue]]>

]]>http://america.aljazeera.com/articles/2015/3/1/algerians-suffering-from-...]]>

http://niepoprawni.pl/blog/krzysztofjaw/wielka-niemiecko-rosyjska-unia-e...

]]>https://www.dropbox.com/s/iiw9z0d5i08ibrk/2016%20-%20%C5%9Aaka%20territo...]]>

]]>https://www.dropbox.com/s/bvzm2dgq598mgeu/2016-07-14%20-%20current%20Ger...]]>

 

 

 

V. FALA TERRORU (Germańsko-Turańska - II-ga Rzesza "Magna Germania" & "Tartaria Magna")  (wsparcie IV. fali)

Po zajęciu terenów Scytyjsko-Śakijsko-Sparyjsko-Aryjskich do Europy napływają dzikie ludy Tureckie z terenów zabajkalskiej AzjiHunowie, Awarowie, Pieczyngowie, Chazarowie, Połowcy (por. Boris Johnson ex-burmistrz Londynu, minister "Wielkiej Brytanii"), Osmani, Turcy, Gastarbeiter, Deutschtürken…, przez pewien okres wspólnie z Mongołami.

Wkrótce po rozpoczętej w V-wieku Tureckiej (Turkuci, Chazarowie, Oguzowie, Seldżukidzi…) inwazji na środkowoazjatyckie, anatolijskie i europejskie krainy Piastów (Tokaria, Aria, Sogdiana, Kotan-Hutan, Toporia, Sparia, Kāspatyria, Gandhara, Gandharwa, Speria, Sparda, Kaspia, Ludia…) nastębuje Semicka inwazja od południa (Arabowie, Chazarowie…).

Ta fala TERRORU trwa do dziś, posiłki tureckich TERRORYSTÓW od V wieku n.e. wspomagają podboje TERRORYSTÓW androphagów, którzych głównymi celami stają się Rzym i Pero-Carogród-Byzantion-Konstantynopolis.

Tylko nieliczni "odszczepieńcy" jak Madziarowie, czy Polsko-Litewscy Tatarzy (por. Karol Buczyński vel Charles Bronson, Henryk Sienkiewicz) przyłączyli się do starożytnej indo-europejskiej cywilizacji Piastów.

Według źródeł chińskich, znanym ze Sparii, Sogdiany, Tokarii czy Kotanu-Hutanu (skąd Chińczycy czerpali zdobycze nauki i technologie) nazwiskiem był, n.p. Górak z Markandy czy król Majamurgi Meško (Mieszko) - w transkrypcji Me-chu'o.

 

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Gurak]]>

]]>http://www.youtube.com/watch?v=V1D3A308BGI]]>

]]>http://en.wikipedia.org/wiki/Turkification]]>

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Turkuci]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Heftalici]]>

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Hunowie]]>

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Oguzowie]]>

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Ujgurzy]]>

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Karachanidzi]]>

]]>http://en.wikipedia.org/wiki/Muslim_conquest_of_Transoxiana]]>

]]>http://en.wikipedia.org/wiki/Islamicisation_and_Turkicisation_of_Xinjiang]]>

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Awarowie]]>

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Chazarowie]]>

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Pieczyngowie]]>

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielcy_Seld%C5%BCucy]]>

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%82owcy]]>

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Najazd_mongolski_na_Polsk%C4%99]]>

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielcy_Mogo%C5%82owie]]>

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Imperium_Osma%C5%84skie]]>

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Roksolana]]>

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/M%C5%82odoturcy]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludob%C3%B3jstwo_Herero_i_Namaqua]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludob%C3%B3jstwo_Ormian]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludob%C3%B3jstwo_Grek%C3%B3w]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludob%C3%B3jstwo_Asyryjczyk%C3%B3w]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Gu%C5%82ag]]>

]]>http://www.vice.com/read/meeting-germanys-newest-gang-the-osmanen-german...]]>

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Recep_Tayyip_Erdo%C4%9Fan]]>

]]>http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-organ-defendant-appears-i...]]>

]]>http://www.globalresearch.ca/organ-smuggling-turkish-hospitals-traffic-i...]]>

]]>http://www.salon.com/2015/12/05/selling_desperate_syrian_refugees_body_p...]]>

]]>http://en.wikipedia.org/wiki/Organ_trade]]>

]]>http://www.havocscope.com/black-market-prices/organs-kidneys/]]>

 

Uciekający przed turecko-semicką inwazją na południowy wschód Kāspatyryjscy Sparyjscy  Komedowie i Kambojowie (Bojowie) z Gandhary i Gandharwy zakładają "złote" Imperium Khmer.

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Heftalici]]>

]]>http://en.wikipedia.org/wiki/Muslim_conquest_of_Transoxiana]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Komedes]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Kambojas]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Gandhara]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Gandharwa]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Angkor]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Indrapura]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Bojowie]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Bojkowie]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Bojszowy]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Str%C3%B3j_rozbarski&diff=458...]]>

 

 

 

VI. FALA TERRORU (III-cia Rzesza "Lebensraum" & "CCCP")  (kontynuacja V. fali)

Kontynuacja V-tej fali przy użyciu najnowocześniejszych metod masowej destrukcji i ludobójstwa.

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Bismarck]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Henckel_von_Donnersmarck]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Nazism_and_occultism]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Lebensraum]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Parvus]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Josef_Mengele]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Gu%C5%82ag]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_g%C5%82%C3%B3d_na_Ukrainie]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_terror_]]>(ZSRR)

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/III_Rzesza]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Konferencje_Gestapo-NKWD]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Obozy_niemieckie_1933%E2%80%931945]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Oznakowanie_wi%C4%99%C5%BAni%C3%B3w_niemie...]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_obozy_koncentracyjne]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Plan_g%C5%82odowy]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Holocaust]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Wismut_]]>(mining_company)

]]>http://www.tvn24.pl/wroclaw,44/tajna-kopalnia-atmosfera-strachu-i-morder...]]>

 

 

 

VII. FALA TERRORU (IV-ta Rzesza "Unia Europejska", "Rosja" & "Sojusznicy")  (kontynuacja VI. fali)

Tę falę wszyscy, nawet najmłodsi, znamy z autopsji. W związku z postępem badań archeologicznych i genetycznych oraz ułatwionym dostępem do informacji, co wiąże się ze zdemaskowaniem germańskiej, turańskiej i semickiej mitologii powstają nowe mity o

"cywilizacji zachodu"

"aryjskości ludów germańskich",

"polskich obozach koncentracyjnych",

"Wandalach - przodkach Polaków",

"odpowiedzialności Polaków za rozpętanie II Wojny Swiatowej",

braku zależności pomiędzy przynależnością etniczną i kulturową,

braku zależności pomiędzy płcią biologiczną i urojoną,

czy tak absurdalne pojęcia jak

"języki indo-germańskie" czy "germańskiej" haplogrupie R1b  - Mikołaj Kopernik (celtycka haplogrupa R1b, często spotykana w południowej Polsce i nazwisko związane z prastarym kultem Peruna) ponoć nie jest tylko "Niemcem" ale czasami bywa nawet uważany za "kobietę".

Germańscy "naukowcy" i ich agentury tworzą "indo-germański" sztuczny język "proto-indo-europejski" by "udokumentować" przynależności germańskiego składaka do indo-europejskiej grupy językowej powstałej zanim androfagowie przybyli do Europy !!!

Ten sztuczny język PIO składa się z wielu niedorzecznych hybryd językowych tłumaczących pochodzenie wszystkiego z "germańskiego źródła kulturowego", wspomagane przez polityczną hipnozę mas hasłami typu "Leitkultur", "Deutschland über alles", "Überlegenheit", do złudzenia przypominającymi działania Barbarossy, Bismarcka, Hitlera i Goebbelsa.

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_porz%C4%85dek_%C5%9Bwiata]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/NATO]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_Bilderberg]]>

]]>http://burisma.com/ru/sovet-direktorov/]]>

]]>http://www.deutschlandfunk.de/kasachstan-lobbyismus-dementi-von-schroede...]]>

]]>https://www.eurodialogue.eu/eu-central-asia/Kazakh%20millionaire%20in%20...]]>

http://niepoprawni.pl/blog/leopold/boni-rosati-wilhelmi-pellegrini

]]>http://geopolityka.net/wp-content/uploads/2013/12/Nowe_klamstwa_w_miejsc...]]>

]]>https://www.youtube.com/watch?v=QSLg_tfDJ_4]]>

]]>https://www.youtube.com/watch?v=ej9G5fpbG7g]]>

]]>https://www.youtube.com/watch?v=PlUFGsj9ohk]]>

]]>https://www.youtube.com/watch?v=qvttjh_AE0k]]>

Tak więc niszcząc liturgię, pismo i jedność językową Słowian skandynawscy androfagowie rozbili jedność naszej prastarej kultury i cywilizacji, rozbijając ją na małe regionalne OGRANICZONE "państewka", sukcesywnie najeżdżając je i skłócając między sobą.

Natychmiast po zniszczeniu liturgii i zrabowaniu klasztorów w Chorwacji, Czechach czy na Morawach zrównano z ziemią całe chrześcijańskie Księstwo Kopnickie. Również jego nazwa jest przekręcana ("Kopanickie") i fałszowana - Berlin, Brandenburg.

Do dzisiaj androfagowie twierdzą, że pierwotną nazwą Polski było "civitas shinghense" co jest po prostu zanotowanym przez germańskiego analfabetę określeniem "grody książęce".

Do dziś powstają w analogiczny sposób mity o "polskich obozach koncentracyjnych", "prześladowanych demokratach" i.t.p.

Inwazje germańskie i tureckie nazywane są "wędrówką ludów", autochtoniczni mieszkańcy nazywani są często "nielegalnymi imigrantami" a ponowna anekcja ziem Słowian połabskich "zjednoczeniem Niemiec". Analogiczne metody stosowane są na innych podbitych i skolonializowanych przez androfagów kontynentach, n.p. aktualnie germańsko-semiccy "Amerykanie" nazywając miejscową ludność "Indianami", "Meksykanami" lub "nielegalnymi immigrantami" utrudniają im życie i przemieszczanie się na ich własnym kontynencie, żadając na dodatek finansowania przez nich budowy imperialnych murów granicznych.

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Imperium_kolonialne]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Imperium_brytyjskie]]>

 

 

VIII. FALA TERRORU (V-ta Rzesza - NWO  & "Unia Euro-Azjatycka")  (kontynuacja VII. fali)

Bazując na "Magna Germania" i "Tartaria Magna" trwają "prace" konsolidujące V-tą Rzeszę ze stolicą Satana (Astana).

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Konferencje_Gestapo-NKWD]]>

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_Bilderberg]]>

http://niepoprawni.pl/blog/krzysztofjaw/wielka-niemiecko-rosyjska-unia-e...

]]>http://geopolityka.net/wp-content/uploads/2013/12/Nowe_klamstwa_w_miejsc...]]>

Aktualna sytuacja polityczna do złudzenia przypomina sytuację naszych wschodnich sąsiadów z połowy IX-wieku (dokładnie opisaną w latopisach), kiedy to androfagowie ze Skandzy (Waregowie) bezczelnie stawiali podbitym Słowianom warunki:

Wybierajcie komu będziecie płacić haracz - Turkom czy nam. (obecnie Rosji czy NATO, t.j. androfagom).

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Powie%C5%9B%C4%87_minionych_lat]]>

Drewlanie, którzy nie przystali na Germańskie warunki zostali wycięci w pień a Polanie uciekając na zachód zasilili tereny przyszłej Polski. Germańskie grabieże i ściąganie haraczu spławianego z Moraw Dunajem do czarnomorskich baz androfagów sięgały do końca X-wieku terenów Górnego Śląska, skąd grabiono srebro, wyroby z metali i konie.

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Drewlanie]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Polanie_]]>(plemi%C4%99_wschodnios%C5%82owia%C5%84skie)

 

 

Poniższy link pokazuje skrótowo na przykładzie Kosowa okresy okupacji i t.zw. "okupacji", t.j. illiryjsko-celtycko-słowiańska kraina (dla uproszczenia Troiki-Trakowie i Bułgarzy zaliczani są do Słowian, a Macedończycy i Bizantyjczycy do Greków - w zasadzie należałoby również skumulować Celtów i Słowian, jako krewnych haplogrupy R1 posiadających długą i bogatą wspólną historię i zamieszkujących wspólnie, choć w różnych proporcjach, te same tereny od Indii i Chin po Atlantyk) zamieszkiwana w starożytności przez nieliczne ludy illiryjsko-dardańskie i Troików (proto-Słowian, t.j późniejszych Bułgarów, Macedończyków, Bizantyjczyków, Serbów, Jugosłowian):

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Pristina]]>

Jak widać z brązowej listy-tabelki, jedynymi wymienionymi autentycznymi (obcymi) okupacjami były:

168 p.n.e - 330 n.e. - okupacja rzymska

1389-1912               - okupacja turecko-germańska

1941-1944               - okupacja germańska

1999-dziś                - okupacja albańsko-germańska

Reszta konfliktów to w zasadzie wewnętrzne spory o władzę lub po prostu przesunięcia ośrodka władzy wewnątrz obszaru słowiańskiego (Troiki-Trakowie-Bułgarzy, Eneci-Veneci-Wenedowie, Słowianie-Serbowie-Chorwaci, Gallowie-Celtowie, Ariowie-Piastowie), z domieszką ludów illiryjskich (Albania, Bośnia), helleńskich (Grecja, Macedonia, Bizancjum) i tureckich (część Bułgarów i bastardy Seldżuków-Osmanów).

Mało kto jest świadom, że stolicę Serbii - Belgrad - niegdyś Singidunum - założyli pochodzący z Kasperii Singhowie, dzisiejsi Sikhowie, którzy towarzyszyli w tym rejonie Aryjskim Piastom przybyłym przez Persję dowodzącym celtycko-słowiańskim społecznościom conajmniej do rzymskiej okupacji. Opisywane prez wielu "historyków" celtyckiesłowiańskie inwazje w Azji Mniejszej, czy słowiańskie napady na Konstantynopolis są tylko germańską demagogią.

Te ziemie od czasu Luđi (por. Luvia, Lydia, Lidia) były pra-słowiańskie i dopiero od ok. 1600-lat systematycznie podbijane są prez Turków z zabajkalskiej Syberii i androfagów ze Skandzy.

Historia tego regionu wyraźnie wykazuje długoterminową germańską taktykę i strategię podboju i wynarodowienia.

Grecja (jak wcześniej Cesarstwo Bizantyjskie) niszczona jest przez połączone siły germańsko-tureckie na wszystkie możliwe sposoby (n.p. żydowsko-germańskie banksterstwo i łapówkarstwo), grecki Cypr okupowany przez Turków od stuleci został w 1974 roku podzielony turecką zbrojną inwazją podobnie jak Ukraina przez desanty sowieckie.

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Inwazja_turecka_na_Cypr]]>

]]>https://www.youtube.com/watch?v=-IGHByjToO4&lc]]>

 

Germańscy pseudo-"naukowcy", propagandziści i demagodzy (ze zgermanizowanym Żydem - Juliusem Pokornym - na czele) wciąż tworzą mity o językach i kulturach "indo-germańskich", a nawet tworzą nowy syntetyczny język "proto-indo-europejski" czy nawet "proto-indo-germański" mający niejako podpierać ich absurdalne urojone teorie o związkach proto-semickich (haplogrupy IJ) plemion germańskich (haplogrupa I1, Adolf Hitler Afrykańska haplogrupa E) z autochtonicznymi indo-europejskimi (celtycko-słowiańsko-aryjskimi, haplogrupa R1) ludami Europy.

]]>http://www.telegraph.co.uk/history/world-war-two/7961211/Hitler-had-Jewi...]]>

]]>http://www.eupedia.com/forum/threads/25936-Hitler-belonged-to-Near-Easte...]]>

Dopóki zahipnotyzowane, zniewolone i rozleniwione autochtoniczne celtycko-słowiańskie ludy Europy, stanowiące wciąż ok. 70% społeczeństwa, nie przebudzą się, nie pozbędą się pasożytów androfagów i ich żydo-turko-sowieckiej agentury, to możemy liczyć się z dalszym rozwojem dominacji "rasy panów" i prowokowanymi przez nich "aktami islamskiego terroryzmu" stanowiącego jedynie listek figowy dla ich własnej działalności.

W krajach islamskich z kolei następuje rozwój porównywalny nawet pod względem przedziałów czasowych do tego czego doznaliśmy w Europie - po ok. 1400-latach od powstania religii dotychczasowa schizma sunnicko-szyicka (katolicko-prawosławna) zostaje podminowana TERRORYSTYCZNĄ pseudo-"religią" IS ("reformacja"-Luteranizm) bazującą na metodologii germańsko-sowieckiej.

 

 

http://niepoprawni.pl/blog/sbbwinteriapl/1289-ostatni-sejm-cywilizacji-p...

 

http://niepoprawni.pl/blog/krzysztofjaw/wielka-niemiecko-rosyjska-unia-e...

 

http://niepoprawni.pl/blog/zetjot/o-co-idzie-gra-czyli-europa-na-turecki...

 

http://niepoprawni.pl/blog/zuberegg/sdm-sukces-polski-przeslanie-do-merk...

 

http://niepoprawni.pl/blog/karykaturzysta-warszawski/o-powstawaniu-narodow

 

 

 

 

APPENDIX]]>https://www.dropbox.com/s/x9ijarfv1fq4m5o/Zend_Avesta_ou_plut%C3%B4t_Zen...]]>Lista satrapii (zazwyczaj indo-europejskie terytoria zależne imperium perskiego):

]]>https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Provinces_of_the_Ach...]]>

satrapowie zawyczaj Semiccy bastardzi (megalomania, despotyzm, imperializm…)

ilość gwiazdek * odpowiada udziałowi społeczności Słowiańsko-Aryjskiej (haplogrupa R1a),

ilość wykrzykników ! odpowiada udziałowi społeczności Celtyckiej (haplogrupa R1b):

Amyrgioia            *** - wczesna okupacja turecka, póżniej mongolsko-turecka i germańsko-semicko-turecka

Aria                       *****! - wczesna okupacja turecka, póżniej mongolsko-turecka, semicko-turecka i germańsko-semicko-turecka

Arabia                   *! - okupacja apenińska, mongolsko-turecka, semicko-turecka i germańsko-semicko-turecka

Arachosia             **** - okupacja semicko-turecka, mongolsko-turecka i germańsko-semicko-turecka

Armenia                ***!! - okupacja apenińska, semicko-turecka, mongolsko-turecka, turecka i germańsko-semicko-turecka

Assyria                 ** - wczesna okupacja semicka, póżniej apenińska, semicko-turecka, mongolsko-turecka i germańsko-semicko-turecka

Babylon                *! - okupacja semicko-turecka, mongolsko-turecka a następnie germańsko-semicko-turecka

Baktria                  ***** - okupacja turecka, semicko-turecka, mongolsko-turecka a następnie germańsko-semicko-turecka

Chorasmia            ***** - wczesna okupacja turecka, semicko-turecka, mongolsko-turecka a następnie germańsko-semicko-turecka

Dahia                     ***! - wczesna okupacja turecka, semicko-turecka, mongolsko-turecka a następnie germańsko-semicko-turecka

Drangiana             *** - (Zranka) okupacja turecka, semicko-turecka, mongolsko-turecka a następnie germańsko-semicko-turecka

Eber Naria            *! - wczesna okupacja andofagów, następnie okupacja apenińska, semicko-turecka, mongolsko-turecka i germańsko-semicko-turecka

Egipt                     *! - okupacja apenińska, semicko-turecka, mongolsko-turecka a następnie germańsko-semicko-turecka

Fenicia                  *! - wczesna okupacja androfagów, okupacja apenińska, semicko-turecka, mongolsko-turecka a następnie germańsko-semicko-turecka

Frygia                    *****!!!! - (Słowiańska Troika) wczesna okupacja germańska (androfagoi, Goci, później Waregowie, Sasi, Szwabowie, Frankowie…), apenińska, semicko-turecka, mongolsko-turecka a następnie germańsko-semicko-turecka

Gandhara             **** - (Kāśpatyria - Gandharva - jedna z głównych stolic Piastów Kołodziei - Kāśyapa Čakravartin) okupacja turecka, semicko-turecka, mongolsko-turecka a następnie germańsko-semicko-turecka

Gedrosia               * - (por. nazwisko Giedroyć) okupacja semicko-turecka, mongolsko-turecka a następnie germańsko-semicko-turecka

Hinduš                  *** - okupacja mongolsko-turecka a następnie germańsko-semicko-turecka

Hyrcania               *****! - (Tapuria, por. herb Topór, Oksza, por. Hercegowina, Hercynia) okupacja turecka, semicko-turecka, mongolsko-turecka a następnie germańsko-semicko-turecka

Ionia                      ***! - wczesna okupacja germańska (androfagoi, Goci, później Waregowie, Sasi, Szwabowie, Frankowie…), apenińska, semicko-turecka, mongolsko-turecka a następnie germańsko-semicko-turecka

Kappadokia          ****!! - wczesna okupacja germańska (androfagoi, Goci, później Waregowie), apenińska, semicko-turecka, mongolsko-turecka a następnie germańsko-semicko-turecka

Karia                     * - wczesna okupacja germańska (androfagoi, Goci, później Waregowie, Sasi, Szwabowie, Frankowie…), apenińska, semicko-turecka, mongolsko-turecka a następnie germańsko-semicko-turecka

Karmania              ** - okupacja semicko-turecka, mongolsko-turecka i germańsko-semicko-turecka

Kolchida               **! - okupacja apenińska, semicko-turecka, mongolsko-turecka a następnie germańsko-semicko-turecka

Kilikia                   **! - okupacja apenińska, semicko-turecka, mongolsko-turecka a następnie germańsko-semicko-turecka

Libia                     - okupacja apenińska, semicko-turecka, mongolsko-turecka a następnie germańsko-semicko-turecka

Lydia                    ***! - (proto-Słowiańska Luđia - Ludzie) wczesna okupacja germańska (androfagoi, Goci, później Waregowie, Sasi, Szwabowie, Frankowie…), apenińska, semicko-turecka, mongolsko-turecka a następnie germańsko-semicko-turecka

Maka                    * - okupacja semicko-turecka, mongolsko-turecka a następnie germańsko-semicko-turecka

Media                   ****! - okupacja mongolsko-turecka a następnie semicko-turecka i germańsko-semicko-turecka

Media Mniejsza   ***! - okupacja mongolsko-turecka a następnie semicko-turecka i germańsko-semicko-turecka

Partava                *****!!! - wczesna okupacja turecka, okupacja semicko-turecka, mongolsko-turecka a następnie germańsko-semicko-turecka

Persia                  *! - okupacja semicko-turecka a następnie mongolsko-turecka i germańsko-semicko-turecka

Saghartia             **** - (Zagórze) okupacja turecka, semicko-turecka, mongolsko-turecka a następnie  germańsko-semicko-turecka

Śaka                     ***** - (część Słowiańskiej Sarmacji) wczesna okupacja germańska (androfagoi-Goci, później Waregowie), okupacja semicko-turecka a następnie mongolsko-turecka i germańsko-semicko-turecka

Samaria               * - wczesna okupacja androfagów, póżniej apenińska, semicko-turecka, mongolsko-turecka a następnie germańsko-semicko-turecka

Sattagydia           *** - (Thataguš - kraina stu krów, królestwo kosiarzy) okupacja semicko-turecka, mongolsko-turecka a następnie germańsko-semicko-turecka

Škudra                 *****!!! - (część Słowiańskiej Trojki - Tracji) wczesna okupacja germańska (androfagoi, Goci, później Waregowie, Sasi, Szwabowie, Frankowie…), okupacja apenińska i semickie niewolnictwo, okupacja semicko-turecka, mongolsko-semicko-turecka a następnie germańsko-semicko-turecka

Sogdiana             ***** - (Škuda, Suguda) wczesna okupacja turecka, okupacja mongolsko-turecka a następnie semicko-turecka i germańsko-semicko-turecka

Susiana               *! - okupacja mongolsko-turecka a następnie semicko-turecka i germańsko-semicko-turecka

Yehudia               * -  okupacja apenińska, semicko-turecka a następnie mongolsko-turecka i germańsko-semicko-turecka
 


Piastowskie krainy, gdzie nauczała dynastia Sūryavaṃśa (Svarożyce) Iakšaku (Jakszyce) Kāśyapa Spyra:


Sparia

- Aria, Ariavarta (Indie), Baktria, Sogdia (Sogdiana), Kāśpatyria (Gandhara, Gandharwa, por. Kandahar), Hyrkania (por. Hercegovina, Hercynia, herb Topór, Oksza), Partia, Komedia, Sagartia, Drangania, Gedrosia (por. Giedroyć), Arachosia, Darada (Gilgit-Baltistan, por. Dalriada), Baltistan (por. Bałtyk), Leh (por. Lechici), Kašmir, Kašgar, Hinduš, Tokaria (Tocharia, Tokharia, por. Tokarz), Kotan-Hutan (Khotan, Hotan, por. Kotyni/Kotynowie, Katowice), Rouran (por. Rurański), Šangšung, Sri Lanka, Khmer (Kambodża, por. Cambodunum, Kambojowie, Bojowie)…


Speria

- Speri (również Gruzińska nazwa Morza Czarnego), Sasperia, Kāspia (Morze Kaspijskie, por. Kasyci, Perun-Iškur), Armenia, Media Mniejsza, Kolchida


Sparda

- Luđia (Lydia, Arzawa, Ionia, Doria, Eolia, Caria…), Troiki (Thracia, Škudra, Bithynia (por. Per-Atum/Pithom, Pithon, Bytom… - produkcja stali), Mysia, Lycaonia, Frygia, Kappadocia, Galatia…)

 

Sarmatia

- Sarmatia, Śaka, Scytia, Vysperia (Górny Śląsk, por. Bisola, Vysoła, Wisła), Serbia, Chorwacja, Perkunia-Hercynia, Pannonia, Dacia

 

gościnnie:

 

Suria

- Mitanni, Hattuša, Syria, Assyria, Babylon, Egipt, Elam, Judea, Gallilea, Saba, Kołuš (Kush), Etiopia, Nubia


poza tym nauczali (jako Piastowie Kołodzieje - Żercy, Druidzi) wśród Słowian, t.j. Sarmatów-Śaków-Scytów, Serbów, Chrobatów-Chorwatów, Venetów-Vindelów (Pomorzan, Mazurów, "Wendów", por. Wenecja, "Vindelicia" = "Austria"+"Szwajcaria", Vindobona = "Wiedeń" - powód dla którego Germanie usiłują kojarzyć Słowiańskich Venetów-Vindeli z Germańskimi Vandalami przekręcając tylko dwie literki Vindeli-Vandali, podobnie czyniąc z Kotynami [lat. Cotini] kojarząc ich z Gotonami-Gotami [lat. Gotini]), Trzyboków, Chrustów ("Cherusków"), nadreńskich Sieduszyców, Wilków, Chatów ("Chattów")… czy pobliskich Celtycko-Słowiańskich Namiotów-Nemetów) w Gallilei, Gallipoli, Galli, Galatii, Galicji, Galicyi… i innych krainach zamieszkałych przez Celtów oraz wśród Greków, ludów Illyrii, Etrurii i Iberii.

 

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Suryavansha]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Ikshvaku_dynasty]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Gandharwa]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Ishkashim,_Tajikistan]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Pernus]]>

]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Dalmacja]]>

]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Jak%C5%A1i%C4%87_noble_family]]>
Mapy (uwaga - wiele przekłamań i germanizacji):

]]>https://archive.org/details/Spruner-MenkeAtlasAntiquus1865]]>
 

 

Nieco faktów (UWAGA: zawiera też bardzo poważne podstawowe błędy, n.p. zalicza ludy germańskie i illiryjskie do słowiańskich, lub celtyckie do germańskich jedynie na podstawie używanego przez nie języka !!! - to tak jakby Polak używający samochodu o nazwie n.p. VW automatycznie stawał się Niemcem, używając komputera Chińczykiem, lub robiąc zakupy w "Biedronce" - "Portugalczykiem") można znaleźć również tu:

]]>http://bialczynski.pl/tag/sanskrit-and-slavic/]]>

]]>http://bialczynski.pl/2017/02/19/blog-dzieje-lechii-wiedza-i-dzieje-ukry...]]>

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (8 głosów)

Komentarze

... temat i w ogóle, choć cholernie idiosynkratyczne, bo np. proszę mi łaskawie wyjaśnić, w jaki to sposób kanibalizm przyczynia się do degeneracji? ;-)

Vote up!
1
Vote down!
-2

Pzdrwm

triarius

-----------------------------------------------------

]]>http://bez-owijania.blogspot.com/]]> - mój prywatny blogasek

http://tygrys.niepoprawni.pl - Tygrysie Forum Młodych Spenglerystów

#1516661

Jeden z głównych czynników wpływających na degenerację biologiczną:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Priony

 

Na temat degeneracji psychicznej nie zamierzam dyskutować,

każdy zdrowy psychicznie człowiek jest to w stanie sam określić.

Vote up!
1
Vote down!
0
#1516773

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika JSC nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

to z ciekawości zapytam, czy wiecie która organizacja jest najkrwawsza od lat '70?

Jak ktoś nie wie to podpowiem:
- IRA, której nie dobitki nadal działają
- w 2014 dokonali 20 zamachów
- nawet dzień przed zamachem w Londynie dokonali zamachu w Strabanie

Vote up!
0
Vote down!
-1

Ponadto uważam, że trzeba zrobić śledztwo w sprawie układu minusującego.

Obrażliwe treści zgłaszam do prokuratury.

#1540350