Dlaczego marihuana jest przyszłością medycyny

Obrazek użytkownika Quasar
Idee

Dlaczego marihuana jest przyszłością medycyny

Przyszłość medycyny spoczywa na posiadanym przez nas fundamentalnym prawie wykorzystywania rzeczy rosnących w ziemi w sposób naturalny jako środków leczniczych. Dlaczego cannabis, stosowana przez ludzkość co najmniej od 10.000 lat dla łagodzenia cierpienia, miałaby być wykluczona spod tego prawa?

Polityka wobec konopi jest niezwykle skomplikowana, ale prawda jest prosta: ta swobodnie rosnąca roślina leczy ludzki organizm – nie wspominając o tym że zapewnia żywność, opał, odzież i schronienie, jeśli tylko pozwolimy jej wykonywać swoje przyrodzone prawo. W poprzednim artykule zbadaliśmy dziwny fakt, że organizm ludzki jest na wiele sposobów wcześniej zaprojektowany, lub jak to było, naładowane przyjmowaniem aktywnych związków konopi – kannabinoidów – dzięki jego dobrze udokumentowanemu systemowi endokannabinoidowemu.

Ale kompleks medyczno-przemysłowy w USA nie chce korzystać z tych wolno rosnących związków. Zagrażają jego samemu modelowi biznesowemu i istnieniu. To dlatego tak naturalnie synergizuje z rozrastającym się sprywatyzowanym sektorem więziennym, który ma teraz wątpliwy tytuł do najwyższego wskaźnika więźniów na świecie. Statystyki nie kłamią:

„znacznie przewyższa jakikolwiek inny kraj. Na każdych 100.000 Amerykanów, 743 obywateli siedzi za kratkami. Obecnie populacja więzienna w Ameryce składa się z ponad 6 milionów ludzi, liczby przekraczającej liczbę więźniów przetrzymywanych w łagrach byłego Związku Sowieckiego w dowolnym momencie w jego historii”.

Jak czytamy w ostatnim artykule redakcyjnym Al-Jazeera: „Jednym z wyjaśnień rozkwitu populacji więziennej jest obowiązkowe skazanie nakładane za przestępstwa narkotykowe i postawę „ostrą wobec przestępczości”, jaka panuje od lat 1980″.

Obecnie cannabis / marihuana jest na liście 1 Programu DEA. Od 1972 cannabis znajduje się na liście Programu 1 Uchwały o Kontrolowanych Substancjach, najbardziej ostro ograniczonej kategorii zarezerwowanej dla narkotyków, które „nie mają obecnie żadnego zastosowania medycznego”. Opioidy, używki, psychodeliki i kilka przeciwdepresantów teraz są na liście substancji, które wsadzają Cię do więzienia za posiadanie ich bez recepty.

Pogląd, że marihuana nie daje „korzyści leczniczych” jest faktycznie niedorzeczny. Od niepamiętnych czasów jest używana jako panaceum („lek na wszystko”). W rzeczywistości już w 2727 r.p.n.e., o konopi pisano w chińskiej farmakopei jako o skutecznym leku, a dowody na jej stosowanie jako środka spożywczego, włókienniczego i prawdopodobnie jako środka leczącego sięgają jeszcze dalej, do 12.000 r.p.n.e. [1]

Jeśli chodzi o zastosowania medyczne konopi, ich ”właściwości lecznicze” to określenie ważne. W rzeczywistości to jest bardzo niebezpieczne, jeśli chodzi o kompleks medyczno-przemysłowy, który ma egzekwować swój mandat FDA / FTC: wszystko co zapobiega, diagnozuje albo leczy chorobę musi być lekiem zatwierdzonym przez FDA przez prawo, tj. środki farmaceutyczne które często mają 75 lub więcej negatywnych skutków na każdy sprzedawany i zatwierdzony efekt „terapeutyczny”.

Rzeczywiście, dominujący, oparty na lekach system medyczny nawet nie przyjmuje do wiadomości zdolności samoleczenia się organizmu, wybierając pogląd, który patrzy na większość cielesnego cierpienia jako fatalistyczny, głównie genetyczny, i wynikający z zaburzeń w mechanicznym projekcie wysoce entropicznego „worka enzymów i białek zaprojektowanych na cierpienie wzdłuż trajektorii czasu.

I tak, warty co najmniej $3-biliony rocznie przemysł stoi pomiędzy Tobą i dostępem do właściwości łagodzących choroby tej skromnej rośliny.

Jak powiedział Emerson, „chwast to zioło, którego walorów jeszcze nie odkryto”, a jeszcze, z tej definicji, marihuana nie jest chwastem, ale biorąc pod uwagę to, że została dokładnie zbadana i wykorzystywana od tysięcy lat w szerokim zakresie chorób, powinna zostać uznana i szanowana jako zioło lecznicze i żywność. Niestety, fakt, że całe zioło nie jest opatentowane jest głównym powodem tego, że wciąż walczy o uzyskanie zgody rządzących.

Spójrzmy na prawdziwe, sprawdzone, opublikowane i przeanalizowane badania – w 100% pewne, jeśli mamy się podpisać pod ‚opartym na dowodach’ modelu medycyny – obejmujące ponad 100 udowodnionych działań tej zdumiewającej rośliny, w następujących chorobach:

    Stwardnienie rozsiane
    Zespół Tourette’a
    Ból
    Nerwica natręctw /
    Obsessive Compulsive Disorder
    Neuropatia splotu ramiennego / Brachial Plexus Neuropathies
    Insomnia
    Wielospastyczność / Multiple Splasticity
    Zaburzenia pamięci
    Zaburzenia lękowe / Social Anxiety Disorders
    Stwardnienie zanikowe boczne / Amyotrophic Lateral Sclerosis
    Zapalenie jelit / Inflammatory Bowel Disease
    Nowotwór
    Uzależnienie od opiatów / Opiate Addiction
    Anoreksja
    Dysfunkcja pęcherze moczowego / Bladder Dysfunction
    Astma oskrzelowa / Bronchial Asthma
    Szkody po chemioterpaiii / Chemotherapy-induced Harm
    Constypacja
    Crack Addiction
    Demencja
    Fibromyalgia
    Jaskra / Glaucoma
    Uzaleznienie od heroiny / Heroin Addiction
    Chłoniak / Lymphoma
    Nudności / Nausea
    Neuropatia
    Otyłość
    Phantom Limb
    Urazy rdzenia kręgowego / Spinal Cord Injuries
    Endotoksemia
    Zawał / atak serca / Myocardia Infarction
    Stres oksydacyjny / Oxidative Stress
    Cukrzyca: zaćma / Diabetes: Cataract
    Drgawki
    Arytmia serca
    Zmęczenie
    Niewydolność wątroby / Fulminant Liver Failure
    niska odporność / Low Immune Function
    Starzenie się
    Zatrucie alkoholowe
    Allodynia
    Reumatoidalne zapalenie stawów / Arthritis: Rheumatoid
    Wodobrzusze / Ascites
    Miażdżyca / Artherosclerosis
    Cukrzyca typ 1
    Wysoki cholesterol
    Uszkodzona wątroba / Liver Damage
    Zaburzenia menopausy / Menopausal Syndrome
    Uzależnienie od morfiny / Morphine Dependence
    Zaburzenia apetytu / Appetite Disorders
    Choroby słuchu / Auditory Disease
    Dystonia
    Infekcje Epsteina-Barra
    Ginekomastia / Gynecomastia
    Zapalenie wątroby / Hepatitis
    Nieszczelne jelito
    Leukemia / białaczka
    Zwłóknienie wątroby / Liver Fibrosis
    Migreny
    Onkowirusy / Oncoviruses
    Łuszczyca
    Grasiczak / Thymoma

Ponadto właściwości terapeutyczne tej rośliny podzielono na następujących ponad 40 działań farmaceutycznych:

    Środek przeciwbólowy / Analgesic
    Neuroprotekcyjne
    Przeciwskurczowe / Antispasmodic
    Przeciwlękowe / Anxiolytic
    Czynnik hamujący martwicę guza / Tumor necrosis factor inhibitor
    Przeciwzapalne / Anti-inflammatory
    Antyproliferacyjne
    Apoptotyczne / Apoptotic
    Chemoprewencyjne / Chemopreventive
    Przeciwdepresyjne
    Przeciwwymiotne / Antiemetic
    Rozszerzające oskrzela / Bronchodilator
    Antyprzerzutowe / Anti-metastatic
    Przeciwnowotworowe / Anti-neoplastic
    Przeciwutleniaczowe
    Kardioochronne / Cardioprotective
    Wątroboochronne / Hepatoprotective
    Preciwguzowe / Anti-tumor
    Hamujące enzymy / Enzyme inhibitor
    Modulujące odporność / Immunomodulatory
    Przeciwangiogeniczne / Anti-angiogenic
    Regulujące w górę autofagię / Autophagy up-regulation
    Inhibitor acetylocholinoesterazy / Acetylocholinesterase inhibitor
    Przeciwpłytkowe / Anti-platelet
    Blokujące kanał wapniowy / Calcium channel blocker
    Zatrzymujące cykl komórkowy / Cell cycle arrest
    Inhibitor cykloksygenazy / Cylooxygenase inhibitor
    Glycine agents
    Immunomodulatory: T-Cell down-regulation
    Intracellular adhesion molecule-1 inducer
    Matrix mettaproteinase-1 inhibitor
    Neuritohgenic
    Inhibitor powstawania płytek / Platelet Aggregration Inhibitor
    Vascular Endothelial Growth Factor A inhibitor
    Anti-apoptotic
    Anti-proliferative
    Anti-psychotic
    Przeciwwirusowe / Antiviral
    Caspase-3 activation
    Chemosensitizer
    Immunosupressive agent
    Interleukin-6 upregulation
    Tumor suppressor protein p53 upregulation* (przepraszam, ale tu trzeba by mieć pod ręką speca medycznego, poddaję się/uwaga od tłumacza)

Dzięki nowoczesnym badaniom naukowym, nie jest już uważane za ściśle „teoretyczne” to, że marihuana ma do odegrania ważną rolę w medycynie. Zwiększa się ruch mający na celu wyrwanie z powrotem kontroli od władzy, której głównym celem wydaje się być podporządkowanie ludzkiego organizmu kontroli populacji (pobudki polityczne) – co w XX wieku francuski filozof Michel Foucault nazwał biosiłą [biopower], i nie obudzić prawdziwej mocy uzdrawiania wewnątrz ciała wszystkich członków społeczeństwa.

Nawet instynkt do użytku rekreacyjnego – pomyśl o etymologii: do odtworzenia – powinien być dozwolony, tak długo, jak ci, którzy zdecydują się wykorzystywać konopie zamiast tytoniu i alkoholu (i leków na receptę), nie powodują szkód dla siebie lub innych. Jak wiele zgonów przypisuje się corocznie marihuanie w porównaniu z innymi społecznie uznawanymi czynnikami rekreacyjnymi, nie wspominając o lekach na receptę, które są 3-cią główną przyczyną śmierci w krajach rozwiniętych?

W końcu polityka otaczająca dostęp do marihuany i prawdy o jej właściwościach leczniczych jest sprawą tak mocno upolitycznioną, że wątpliwe jest by sama nauka pokonała zniekształcony obraz charakterystyki medialnej o niej jako o „niebezpiecznym narkotyku”, a na pewno impas reprezentowany przez prawa federale przeciwko jej posiadaniu i użytkowaniu. Wszystko co możemy zrobić to opowiadać się za prawami podstawowymi jakie wszyscy posiadamy jako wolni mężczyźni i kobiety, i naszym wrodzonymi prawami, czyli tak długo, jak to co robimy nie koliduje z wyborami i prawami innych osób, powinniśmy swobodnie korzystać z ziół / jedzenia / tekstyliów, które swobodnie kiełkują i wyrastają z tej ziemi, skoro Bóg / Natura swobodnie je udostępniają.

Myślę, że ludzie muszą być poinformowani co do tego, że marihuana nie jest narkotykiem. Marihuana jest rośliną i kwiatem. Bóg umieścił ją tutaj. Jeśli On dał ją tutaj i chce by rosła, to co daje rządowi prawo mówienia, że Bóg nie ma racji? – Willie Nelson

Dlaczego marihuana jest niezgodna z prawem? Rośnie naturalnie na naszej planecie. Czy pomysł ustawiania natury przeciwko prawu nie wydaje się nieco… nienaturalny? – Bill Hicks

Sayer Ji

Źródło: ]]>http://www.greenmedinfo.com/blog/why-cannnabis-future-medicine#sthash.Vq...]]>

Tłum. Ola Gordon

2
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.5 (10 głosów)

Komentarze

Wylewanie dziecka z kąpielą.

Bezkrytyczne przedruk tego "opracowania" nie jest uzasadnieniem a tylko wprowadzeniem czytelnika w błąd .

Powielanie hasełek bez oparcia o rzetelne badania nad w/w roślinką.

Czy nie zastanawia Państwa promowanie "medycznej" i pomijanie innych roślin dosłownie na wyciągnięcie ręki lub w promieniu kilku kilometrów od miejsc zamieszkania.

Polski zielnik zawiera zawiera kilkaset roślin leczniczych. Prawie wszystkie z nich mają jakieś działanie terapeutyczne a większość z nich stała się prekursorami lubo gotowymi pomysłami na "nowoczesne leki"(syntetyczne lub modyfikowane substancje czynne )

Wśród naszych drzew - przygniatająca większość ma działanie onkostatyczne .

http://luskiewnik.strefa.pl/rosliny_onkostatyczne_rozanski.pdf

W polskiej Farmakopeji jest ponad 100 "ziół" w ich azjatyckich odpowiednikach jest kilka tysięcy.

W skali Świata mamy ponad 40.000 roślin o udowodnionym dziłaniu terapeutycznym.

Np. wśród kilkutysięcy kumaryn "medycyna akademicka" dysponuje kilkoma .

Badania nad roślinami idą w kierunku patentowania i zamykania nam dostępu do Darów Boga.

Lobbing kilku firm światowych zmierza do ograniczenia starych sprawdzonych ziół i innch substancji powszechnie stosowanych jeszcze w latach 50-siątych.

Polska administracja podporządkowała nasz rynek dyrektywom unijnym (mając możliwości utrzymania tradycji)

Wracając do marysi.

Nikt z 'publikających" nie wysilił się jakie dawki są terapeutyczne -szemrząc tylko o zbawiennym działaniu zioła.

Rynek farmaceutyczny od dawna produkuje leki na bazie konopi indyjskich . Niestety skuteczność niektórych z nich jest dyskusyjna i stąd firmy farmaceutyczne z obawy na utratę środków nowe zastosowania.

Ta manipulacja danymi jako zywo przypomina osławione tabletki antykoncepcyjne z lat 60 ,gdzie czynnk powodował trwałe kalectwo setek tysięcy dzieci - jednak i tu poradzono sobie (proponując inne zastosowanie)

Ten relatywizm jest zastanawiający patrząc jakie to instytucje podpisują się pod dopuszczeniem do stosowania leku.

I te same instytucje zakazują importu polskiej żubrówki (bo kumaryny!!!).

Proszę Państwa.

Ilość Konopi do pełnego zaspokojenia polskiego rynku farmaceutycznego szacuję na 4-10 Mg .

Z tej ilości można wyprodukować dawki dla kilkudziesięcy ludzi potrzebujących .

W czym problem?

Otóż. Preparat w produkcji będzie kosztował (?) 1-5 zł /dawkę .

I tu jest problem - za mały rynek.

Zwykłe tabletki dostępne przy kasach marketowych (jako suplement haha) przewyższają wielokrotnie uzyskane dochody.

Na maginesie.

Część z tych 400 substancji (jak nie większość) są dostępne w naszych surowcach zielarskich.

to oco chodzi?

O brudną kampanię, opartą na cierpiących dzieciach w celu wprowadzenia produktów na szeroki rynek.

Ps. domagajmy się od rządu RP ostrzeżeń w rodzaju "Cukier działa narkotycznie i jest szkodliwy dla zdrowia" .

"Długotrwałe stosowanie aspiryny - powoduje poważny uszczerbek na zdrowiu"

http://rozanski.li/8/polopiryna-c-kontra-aspirin-c/

w przeciwieństwie do odpowiedników naturalnych i niekoniecznie kory wierzby.

Jeśli decydujesz się leki p/BUlove - są  alternatywy bez ubocznego działania na bazie np. kory jesionu 

Dlaczego skupiamy się na egzotycznym zielsku -  mając swoje i darmo.

Tylko. łatwo kopsnąc kapsułkę i jeszcze żeby była bajera :)

A pyłek psczeli , jajka, pokrzywa - przepis na wzmocnienie organizmu.

Idzie wojna - prąd wyłączą , konta zablokują 

co dasz rodzinie w sytuacji krytycznej?

 

Vote up!
5
Vote down!
0
#1510118

Wódka też znieczula, również jest naturalna. 

Vote up!
2
Vote down!
0
#1510179

alkohol - 

Jest jednym z najważniejszych rozpuszczlników.

np. nalewki czy wyciągi alkaholowe.

Na czas wojny to tani i łatwy w produkcji odczynnik do produkcji leków domowym sposobem.

Vote up!
2
Vote down!
0
#1510234

a bieluń dziędzierzawa ("trąby anielskie"), a wilcza jagoda... A strychnina i kurara... To tak "pierwsze z brzegu" - naturalne środki roślinne.

Co wcale nie znaczy, że bezpieczne.

Za wpis, ode mnie, jedynka (rzeczywiście - "mąci zdrowo").

Vote up!
0
Vote down!
0

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1510414