Mienie bezdziedziczne (JUST 447) a ST

Obrazek użytkownika katarzyna.tarnawska
Idee
Izrael - More Martwe z ruin Masady

"Nabot z Jizreel miał winnicę <w Jizreel> obok pałacu Achaba, króla Samarii." (1 Krl 21:1b)

Historia dzieje się w mieście, które lokalizowane jest we wschodniej części równiny Jizreel, na północ od Samarii. W tej miejscowości, w której Nabot odziedziczył winnicę po swoich przodkach, również król Samarii, Achab, miał swoją posiadłość. Graniczącą z winnicą Nabota. Ów dziedziczny dom królewski, sądząc z opisu biblijnego, był pałacem.  

Badania archeologiczne w Samarii pozwoliły odkryć ruiny pałacu, gdzie znaleziono m.in. szczątki niezwykle ozdobnych, wysmakowanych mebli - ozdoby wykonane z kości słoniowej, w stylu mebli produkowanych przez rzemieślników fenickich. Podobne wykopaliska spotykano również w Syrii. Obecne znaleziska świadczą o bogactwie i kulturze właścicieli pałacu.

Wiadomo, że żona króla Achaba, Izebel, pochodziła z fenickiego Sydonu, tak więc odkrycie może świadczyć, iż dotyczy pałacu króla Achaba, z IX w. przed Chrystusem. 

Achab zapragnął posiąść winnicę swego sąsiada, Nabota, aby przerobić ją na ogród warzywny. Proponował transakcję - zamianę winnicy na inną, lub też - odpowiednią zapłatę.

Problem polegał na tym, że winnica była dziedzictwem po przodkach. Takie dziedzictwo łączyło się z przynależnością do rodu. Człowiek bez ojcowizny stawał się wędrowcem, przybyszem; tracąc dziedzictwo - tracił prawa obywatelskie. Ojcowizna stanowiła zabezpieczenie socjalne rodziny, a także - ponieważ zmarłych grzebano na terenie posiadłości - stawała się ziemią świętą. Oddanie własnej posiadłości w obce ręce oznaczało utratę grobów przodków.

Prawo Izraela stanowiło ponadto, że w szczególnym przypadku, gdyby miało dojść do niedopuszczalnego zasadniczo handlu ojcowizną - winna ona zostać kupiona przez najbliższego krewnego, a gdyby ktoś, zmuszony do sprzedaży (z powodu biedy) - zdobył środki na wykup ziemi - powinien uczynić to natychmiast, i wrócić do swojej posiadłości. Praktyka taka powinna mieć miejsce szczególnie w roku jubileuszowym.

W Izraelu oczywiście kupowano i wymieniano ziemię, jednak ojcowizna mogła zostać przekazana tylko synom, lub córkom.

Nabot pozostawał wierny prawu, dlatego odmówił królowi: 

«Niech mnie broni Pan przed tym, bym miał ci oddać dziedzictwo mych przodków» (1 Krl 21:3b)

Rozgoryczenie króla, po kategorycznej odmowie poddanego - wykorzystała jego fenicka żona - Izebel. Znała żydowskie prawa, i nie zawahała się "użyć" ich - dla własnej korzyści. Uknuła intrygę, w której Nabot został oskarżony, przez podstawionych, fałszywych świadków o bluźnierstwo przeciw Bogu i królowi, skazany na śmierć i ukamienowany. Winnica "przypadła" królowi. (1 Krl 21:1-16)

Przejęcie winnicy skazanego, zamordowanego Nabota przez króla może świadczyć o zwyczaju, który pozwalał na przejęcie majątku skazańca przez króla.  W 2 Sm 9:7 znajduje się informacja, która wyda­je się potwierdzać tego rodzaju obyczaj. Otóż król Dawid okazując miłosierdzie Meribbaalowi, wnukowi Saula, ze względu na Jonatana swego przyjaciela, przywraca mu wszystkie dobra jego przodka Saula. Czyli - król dysponował "własnością bezspadkową".

Jednak historia bezprawnego zagarnięcia winnicy Nabota nie kończy się na tym. Prorok Eliasz, z polecenia Jahwe, zapowiedział Achabowi upadek jego domu (śmierć następców) i haniebną śmierć zarówno Achaba, jak też Izebel, jego żony. (1 Krl 21:17-29) Achab pokutował, nie mniej zginął w sposób mało bohaterski, od przypadkowej strzały, podczas walki o Ramot w Gileadzie. (1 Krl 22) Śmierć Izebel była haniebna. (2 Krl 9:30-37). Wykonawcą wyroku Bożego na dom Achaba stał się Jehu. Zginęło dwu następców Achaba, siedemdziesięciu synów, 42 krewnych.

W świetle współczesnej historii nieuprawnionych roszczeń z tytułu ustawy JUST 447 może warto przypomnieć Żydom historię tych, którzy chcieli posiąść nienależne im dobra w starożytnych czasach Izraela. 

Los tych, którzy łaszczyli się, per fas et nefas, na nienależne dobra - był wówczas marny i haniebny. Współcześni też nie powinni oczekiwać błogosławieństwa Bożego dla swoich bezprawnych roszczeń, dla swojej nacji.

We wpisie wykorzystano, prócz cytatów biblijnych z Biblii Tysiąclecia, materiał z publikacji na Salonie24: ]]>https://www.salon24.pl/u/iktotuzmysla/643337,odkopano-palac-achaba-opowi...]]> przy czym przytoczony wpis odnosił się do autentyzmu opisywanej historii biblijnej, dla mnie natomiast istotny jest symboliczny aspekt tych wydarzeń.

Cytowany wpis zawiera także interesującą bibliografię

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.8 (18 głosów)

Komentarze

Licze na konkretne odpowiedzi tych ze znaczkiem

Vote up!
8
Vote down!
-2

Prezydent Zbigniew Ziobro 2025
Howgh

#1594453

podobna troska

 

ów nosił w klapie

znaczek z Matką Boską

ci się wykazują

podobną o Polskę troską 

Vote up!
7
Vote down!
-1

jan patmo

#1594480

wskazująca na stabilność i odwieczną siłę intelektualną cywilizacji człowieka myślącego.

Nie próbuję nawet komentować i porównywać z różnymi odmianami demokracji liberalnej ani nowoczesności i jej postępowaniu. To jest trepanologia [link]

Vote up!
5
Vote down!
0

michael

#1594556

kto miałby to zrobić?

Cytuję: "W świetle współczesnej historii nieuprawnionych roszczeń z tytułu ustawy JUST 447 może warto przypomnieć Żydom historię tych, którzy chcieli posiąść nienależne im dobra w starożytnych czasach Izraela."

Kto miałby to zrobić? Koszerny Dudasz, Brudziński z zaciśniętymi figami, czy może Prezes Żoliborski? 

Ci trzej polityczni szabesgoje do dziś nie wystosowali oficjalnego stanowiska, w którym jasno by to żydom przedstawili...póki co mamy idiotyczne skecze dla idiotów vide wspomniane przeze mnie "figi' Brudzińskiego...

Notka dobra, ale zakończona naiwną pointą...
 

Vote up!
4
Vote down!
-2

http://trybeus.blogspot.com/

#1594639

może być łatwe do wykonywania przez nas. O ile sami tę historię znamy. Warto czytać Pismo Święte, również Starego Testamentu.

Vote up!
5
Vote down!
0

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1594642

Pięknie Napisałaś Katarzyno o tej biblijnej histori. Księga Ksiąg jest Niezwykła. Tam Każda strona, każda opowieść  może być twórczą inspiracją dla wielu, i motywacją do zachowań zgodnych z Wolą Boga. Rzeczywistego Autora Księgi Ksiąg, bo przecież wiadomo, że autorzy poszczególnych Ksiąg, byli inspirowani Duchem Bożym, czyli pisali pod natchnieniem. Słowa ich, są w rzeczywistości Słowami Boga. Jahwe, czyli TEGO, KTÓRY POWODUJE, ŻE SIĘ STAJE.....

Pozdrawiam z pokorą.

P.S.

jeszcze tylko chciałem dodać, że gdzieś tam w Biblii jest napisane na temat tej paskudnej Jezebel, że po śmierci, jej zwłoki psi rozwłóczyli na ulicach miasta....

Vote up!
3
Vote down!
0
#1594982

To co o śmierci Jezebel (Izebel) zapisano w Piśmie Świętym:

"Wyszli, aby ją pogrzebać, lecz znaleźli po niej tylko czaszkę, nogi i dłonie. Kiedy wrócili i oznajmili mu, powiedział: «Oto słowo Pana, które wypowiedział przez sługę swego Eliasza z Tiszbe: "Na polu Jizreel psy będą żarły ciało Izebeli. A trup Izebeli będzie jak gnój na polu w obrębie Jizreel, tak że nie będzie można powiedzieć: To jest Izebel"»" (2 Krl 9: 35-37, BT)

Jehu dokonał "pomsty" na rodzie Achaba, wytępił także czcicieli Baala, pogańskiego boga którego - z Sydonu - wprowadziła do Samarii żona Achaba, Izebel (Jezebel), córka króla Sydonu - Etbaala.

Masz rację, że historie, zapisane w Biblii, są niesamowite. Możemy z nich czerpać mądrość, inspirację, doświadczenie.

I, jak np. w historii Achaba widzimy, są to zdarzenia historyczne.

Serdecznie pozdrawiam,

Vote up!
2
Vote down!
0

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1595019

Napisałaś Katarzyno:

 .....historie, zapisane w Biblii, są niesamowite. Możemy z nich czerpać mądrość, inspirację, doświadczenie.........

i NADZIEJĘ Katarzyno. Nadzieję, na TO, że żyć będziemy kiedyś, gdy na TEJ Biblijnej ŚWIĘTEJ GÓRZE nie będzie już więcej zabijania, ani bólu, ani krzyku nie będzie, gdyż pierwsze rzeczy przeminęły...... Właściwie to cały czas zmierzamy  w TĘ stronę. Powiedział kiedyś Jezus - JA JESTEM BRAMĄ NIEBIOS, JA JESTEM PRAWDĄ, I DROGĄ, I ŻYCIEM. I NIE MA INNEJ DROGI DO BOGA JAK TYLKO PRZEZE MNIE......

Dziś Dzień Bożego Ciała.

Gdyby nie Ofiara TAMTA, wtedy na Krzyżu, nie mielibyśmy żadnej nadziei. Nadziei na życie. Bo przecież Kreacja Człowieka w Edenie Była nie po to, by się skończyła, by ludzie umierali, ale po to, by żyli wiecznie na Tej Ziemi, która Domem dla ludzi została uczyniona. Prawo Boskie mówiło:

- OKO ZA OKO, ZĄB ZA ZĄB. ŻYCIE ZA ŻYCIE, ŚMIERĆ ZA ŚMIERĆ......

Ostrzegł Bóg naszych prarodziców, Mówiąc, że z drzew wszystkich owoce jeść mogą, ale z Drzewa Poznania dobra i zła, nie mogą, bo jeśli spożyją, na pewno umrą....... No i niestety tak się stało. Mimo ostrzeżenia, Ewa zerwała, i Adamowi dała,  i jedli..... I wyrzuceni zostali z Edenu, by czasem nie zerwali owocu z Drzewa Życia...... i po wyjściu z Edenu zaczęło się umieranie, i trwa.  Ale Bóg ,z Miłości do człowieka, którego Stworzył na wzór Swój i podobieństwo, Dał Syna Swego Jezusa. DAŁ By Narodził się Człowiekiem, doskonałym jak Adam, i by złożył życie Swe w ofierze. Bo przecież Prawo mówiło......ŻYCIE ZA ŻYCIE ŚMIERĆ ZA ŚMIERĆ. Grzech adamowy musiał być odkupiony Ofiarą z Doskonałego Ciała Syna Bożego Jezusa Chrystusa.

WZIĄŁ CHLEB,I ŁAMAŁ GO MÓWIĄC - A TO JEST CIAŁO MOJE, BIERZCIE I JEDZCIE Z NIEGO WSZYSCY, TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ. PODOBNIE WZIĄŁ KIELICH, NAPEłNIŁ GO, I PODAWAŁ SWYM UCZNIOM MÓWIĄC - BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY, TO BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJ, KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA. TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ.........

Dziś Dzień, Święto Bożego Ciała...... Wspomnijmy Tamten czas, gdy Ofiarą Z ŻYCIA Naszego Pana Jezusa Chrystusa, dostaliśmy NADZIEJĘ na życie wieczne. Jak było na początku. TAM w Edenie. Jak Miało być. Po Jezusowej Ofierze z Ciała Bożego Syna, mamy pewność, że TA BRAMA DO ŻYCIA WIECZNEGO została dla nas ludzi otwarta. Czy dostąpimy życia wiecznego?

mamy 

NADZIEJĘ.......... 

Vote up!
3
Vote down!
-1
#1595155

Fragment Pisma Świętego, w którym Bóg zawiera przymierze z Izraelitami dając im ziemie:

Biblia Tysiąclecia: „Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: <Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat, wraz z Kenitami, Kenizytami, Kadmonitami, Chetytami, Peryzzytami, Refaitami, Amorytami, Kananejczykami, Girgaszytami i Jebusytami>” (Rdz 15, 18).

Tereny te nie sięgaja  do Polski.

 

Vote up!
6
Vote down!
0
#1594654

do "własności bezdziedzicznej" na polskiej ziemi!

 Jazda - do swego państwa!

Vote up!
4
Vote down!
0

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1594775

I przestroga na przyszłość , nie rób komuś dobrze  tobie źle nie będzie.

 

Vote up!
4
Vote down!
0

Zakamarnik

#1594896