BKP: Duch Święty contra „Fiducia supplicans”

Obrazek użytkownika Bizantyjski Katolicki Patriarchat
Blog

W niedzielę 19 maja 2024 roku przypada Święto Zesłania Ducha Świętego. W dniu Pięćdziesiątnicy Apostoł Piotr przemówił w mocy Ducha i nawoływał pielgrzymów do nawrócenia i pokuty. Powiedział: Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem”. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca mówiąc: „Cóż mamy czynić, bracia?”.  

Dzisiaj pseudopapież Bergoglio przez swoją „Fiducia supplicans” zdradził Chrystusa i Jego nauczanie. Już prawie pół roku temu przekształcił Kościół katolicki w antykościół, który ma inne nauczanie i sodomicką antyewangelię. To już nie jest Kościół katolicki, to jest nierządnica szatana.

wideo: ]]>https://vkpatriarhat.org/pl/?p=21769]]>  ]]>https://youtu.be/q1NtUUzOOxs]]>

]]>https://maria-megvigasztal.wistia.com/medias/t8rgd4jxly]]>  ]]>https://bcp-video.org/pl/duch-swiety-contra/]]>

]]>https://rumble.com/v4utshf-duch-wity-contra.html]]>  ]]>https://cos.tv/videos/play/52706492942685184]]>

Deklaracją „Fiducia supplicans” Bergoglio zatwierdził jeden z najcięższych grzechów, jakim jest sodomia, i tym samym zatwierdził także inne grzechy. De facto usunął Dekalog, który zawiera zarówno naturalne standardy moralne, jak i prawa Boże. Zaprzeczenie realności grzechu jest także zaprzeczeniem Chrystusowej ofiary, złożonej za nasze grzechy. W ten sposób Bergoglio nie tylko unieważnił Dekalog, ale także unieważnił Credo. Czyniąc to, usunął samą istotę chrześcijaństwa i istotę Kościoła katolickiego. Zewnętrzna struktura katolicka z mechanizmami prawnymi pozostała, ale użył jej jako instrumentu swojej władzy do przekształcenia Kościoła.

W ten sposób niepostrzeżenie przeniósł wszystkich katolików do swojego antykościoła, który nie prowadzi dusz do zbawienia. Jego błędne nauczanie jest diametralnie sprzeczne z Ewangelią Chrystusa. Ponadto Bergoglio publicznie poświęcił się szatanowi podczas rytuału w Kanadzie w 2022 roku. Nazywanie tego duchowego zbrodniarza, satanisty i mordercy nieśmiertelnych dusz, wbrew nauczaniu Kościoła, Ojcem Świętym i tzw. Namiestnikiem Chrystusa na ziemi jest szaleństwem, samobójstwem i bluźnierstwem! Ogłaszanie w każdej Liturgii jedności z tym duchowym zabójcą oznacza pozostawanie pod przekleństwem, które ściąga na każdego, kto mu się podporządkuje. Przekleństwo to objawia się duchową ślepotą, przez co człowiek nie chce przyjąć prawdy i ma do niej jawną niechęć.

Kiedy katolicy uświadomią sobie, że Judasz z papieskimi insygniami nie jest Ojcem Świętym?! Zbuntował się przeciwko Bogu Stwórcy i Bogu Zbawicielowi oraz grzeszy przeciwko Duchowi Świętemu!

Bergoglio dokonał transformacji Kościoła bez sprzeciwu, ponieważ nadużył w tym celu władzy papieskiej. Taki stan rzeczy trwa już prawie pół roku i do dziś biskupi, księża i katolicy, jako strusie, chowają głowę w piasek i nie chcą przyznać tej rzeczywistości.

Drodzy wierzący, księża i biskupi, zastanówcie się i zdajcie sobie sprawę z tej straszliwej rzeczywistości! Już od pół roku znajdujecie się pod wpływem szatańskiego antykościoła Bergoglio i nie chcecie widzieć ani słyszeć tej prawdy!

Ciągnie was do piekła, a wy nie stawiacie oporu!

Oddziela was od Chrystusa i drogi zbawienia, a wy biernie to akceptujecie!

Tego, który mówi wam prawdę, nazywacie kłamcą i bezczelnie go oczerniacie!

Tego, który chce was ocalić, uważacie za sekciarza.

Kiedy wyraźnie stawi się wam przed oczy, że tzw. Ojciec Święty poświęcił się szatanowi, nie jesteście w stanie traktować tego faktu poważnie.

Okradł was z tego, co najcenniejsze: wiary waszych ojców, a wy tego przestępcę czcijcie i brońcie!

Zrozumcie wreszcie, że wraz z ogłoszeniem 18 grudnia 2023 r. „Fiducia supplcans” nastąpiła przemiana Kościoła katolickiego w antykościół szatana. Dzisiaj Duch Święty nagląco woła: „Wyjdźcie z Babilonu Bergoglio!”

Czy zdajecie sobie sprawę, do czego doprowadziło to nadużycie władzy papieskiej? Każdy, kto chce pozostać wierny Chrystusowi i Jego naukom, znajduje się teraz w pozycji schizmatyka i samozwańca. Uważany jest za nieposłusznego buntownika, który tzw. rozrywa ciało Chrystusa i rzekomo zasługuje na ekskomunikę. Ale w rzeczywistości taki bohater wiary zasługuje na beatyfikację i kanonizację, a czeka go korona wiecznej chwały!

Powiecie: Dlaczego więc nasz biskup nie mówi nam, jaka jest prawda? Dlaczego nawet nasz ksiądz nic nam nie mówi? Dlaczego zostawili nasze dusze na łasce tego Judasza, który poświęcił się szatanowi i okupuje urząd papieski?

Nikt was nie ostrzega, bo gdyby wasz biskup sprzeciwił się tej deklaracji, zostałby wykluczony z oficjalnej struktury okupowanej przez sektę Bergoglio. On się tego boi. Ale w danej sytuacji ten strach jest tchórzostwem. Nie chce być uważany za schizmatyka. Nie przeszkadza mu jednak fakt, że zdradza Chrystusa, wtrąca swoją duszę do piekła i poprzez rażące zaniedbywanie obowiązków duszpasterskich ściąga na potępienie całą diecezję.

Gdyby w tej sytuacji rzeczywiście na pierwszym miejscu postawił Chrystusa i Jego nauczanie, byłby prześladowany przez Bergoglio, ale zbawiłby swoją i wasze dusze i dałby świetlany przykład innym biskupom i księżom. Bóg zbawiłby przez niego Kościół.

Dziś każdy katolik ponosi odpowiedzialność. Musi odważnie przeciwstawić się apostazji. Wszyscy wtedy rzucą się na niego jak osy, lecz jeśli wytrwa i pozostanie wierny Chrystusowi, przeciwstawi się duchowi antychrysta, który już panuje nad zwiedzionymi katolikami. Stopniowo do tego bohatera dołączą kolejni. W końcu przekonają księdza do oddzielenia się od sekty Bergoglio. Kilku księży wiernych Chrystusowi i ich parafie następnie zmuszą biskupa do oddzielenia się od Bergoglio i uratowania całej diecezji. W tej krytycznej sytuacji na każdym spoczywa wielka odpowiedzialność przed Bogiem.

Biskupi afrykańscy byli zachęcani przez wiernych do odrzucenia „Fiducia supplicans”.

Drodzy biskupi afrykańscy, nie zdradziliście Chrystusa, jednomyślnie odrzuciliście „Fiducia supplicans”! Jednak to nie wystarczy. Na razie pozostajecie pod jurysdykcją publicznego heretyka, poświęconego szatanowi i propagującego sodomię, za co grozi kara doczesnego i wiecznego ognia. Dla zbawienia trzeba zrobić drugi krok – oddzielić się od jurysdykcji arcyheretyka i w tych nadzwyczajnych warunkach ogłosić prawowiernego papieża. W przeciwnym razie Bergoglio i cały szatański system elit stojących za nim stopniowo transformuje was w jego antykościół. W ramach fałszywego posłuszeństwa wyśle was na emeryturę, a następnie on lub jego następca, który będzie kontynuował jego program, podporządkuje antychrystowi całą Afrykę. Wola Boża dla was dzisiaj jest taka: oddzielcie się od jurysdykcji Bergoglio i ogłoście prawowiernego papieża! Nie oczekujcie, że zrobi to Europa czy Ameryka! Wszyscy prawowierni katolicy, którzy są w łańcuchach Bergoglio i jego struktury, czekają na was. Są bezsilni. Ale wy macie tę szansę! Nie zwlekajcie! Czas działa na waszą niekorzyść. Ale uważajcie już na lokaja Bergoglio, Besungu.

W dniu Pięćdziesiątnicy apostoł Piotr przemówił w mocy Ducha i nawoływał pielgrzymów do nawrócenia i pokuty: Niech więc wszyscy wiedzą z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem”. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: „Cóż mamy czynić, bracia?”. Piotr im odpowiedział: „Metanoite – pokutujcie, nawróćcie się… a otrzymacie dar Ducha Świętego”. Następnie dodał z naciskiem: „Odłączcie się od tego przewrotnego pokolenia”.

Pielgrzymów, których być może nawet nie było w Jerozolimie, gdy Chrystus został ukrzyżowany, apostoł Piotr otwarcie oskarżył: „Wy ukrzyżowaliście Jezusa!”. Co powiedziałby dzisiejszym katolikom? Tak, wy wszyscy, którzy nie sprzeciwiliście się „Fiducia supplicans” i nie oddzieliliście się od zdrajcy Chrystusa, ukrzyżowaliście Jezusa w swojej duszy! Straciliście swoją katolicką tożsamość. Straciliście łaskę Bożą uświęcającą! Zabiliście Chrystusa w swojej duszy! Zabiliście Go także w duszach tych, za których jesteście odpowiedzialny. Jesteście zabójcami Boga! Pytacie: Dlaczego? Ponieważ swoją biernością zatwierdziliście zbrodnię przekształcenia Kościoła katolickiego w kościół antychrysta i przez pół roku pozostajecie w tej ciemności i jesteście spokojni. Nawet nie zauważycie, że zsuwacie się po śliskim zboczu do jeziora ognia. Wszystko to z powodu bierności i duchowej ślepoty tchórzliwych pasterzy.

Słowa Piotra poruszyły serca pielgrzymów. Czy te słowa również poruszyły wasze serca? Czy tak jak oni zadaliście szczere pytanie: „Bracia, co mamy czynić?”. Wtedy Piotr im odpowiedział: „Nawróćcie się!”. Wy także nawróćcie się i nie bądźcie spokojni na drodze do zagłady! Co oznacza dla was nawrócenie? Radykalnie oddzielić się od apostoła Judasza, którym jest Bergoglio, i od jego nauczania, które jest sprzeczne z nauką Chrystusa.

Apostoł Piotr nalegał: „Odłączcie się od tego przewrotnego pokolenia”. I wy odłączcie się od tego przewrotnego pokolenia, które nie nazywa już grzechu sodomii grzechem, herezji herezją, a zdrady Chrystusa zdradą. To przewrotne pokolenie, na którego czele stoi Bergoglio, okupuje Kościół katolicki. On już pół roku temu przekształcił go w antykościół szatana, a wy o tym nie wiecie?! To znak, że jesteście duchowo ślepy i dlatego musicie pokutować, byście duchowo przejrzeli.

Ta transformacja z 18 grudnia 2023 r. jest znacznie gorsza niż schizma. Kiedy Bergoglio przekształcił dużą część Kościoła i poddał go nowym paradygmatom, naukom antychrysta, sprzecznym z Chrystusem, on także przyjął ducha antychrysta. Ponieważ już nie ma prawowiernego papieża i doszło do transformacji Kościoła, jednocześnie tym została zniesiona instytucja papiestwa. W systemie Bergoglio jego następca już nie może być prawowiernym papieżem, gdyż pseudopapież reprezentuje już inną naukę i innego ducha. Dlatego należy na nowo odnowić instytucję papieską przez zachowanie przynajmniej w jakiejś części świata prawowiernego Kościoła Chrystusa, który przyjmie prawowiernego papieża. On będzie bronił prawowiernego nauczania i będzie miał Ducha Chrystusowego, w przeciwieństwie do antykościoła Bergoglio z duchem antychrysta i jego antyewangelią.

Bergoglio i jego antykościół mają te same nauki i te same cele, co elity globalistyczne. Trwa satanizacja narodów, mająca na celu redukcję ludzkości z piekłem na ziemi i po śmierci.

Katolicy, którzy nie akceptują sodomickiej antyewangelii i pozostają wierni naukom Chrystusa, będą prześladowani. Wielu osiągnie nawet koronę męczeństwa. Ale nadal jest prawdą: „Bramy piekielne nie przemogą Kościoła Chrystusowego”. Odnosi się to do kościoła w katakumbach, a nie do antykościoła apostatów, tchórzy i zdrajców. Ale jest jeszcze szansa na ocalenie całych diecezji, jeśli biskupi i księża będą pokutować i zrobią zdecydowany krok wiary.

Dziś Duch Święty woła: „Nawróćcie się! Odłączcie się od tego przewrotnego pokolenia” (Dz 2:40). „Wyjdźcie z Babilonu Bergoglio!”

 

+ Eliasz

Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

+ Metody OSBMr            + Tymoteusz OSBMr

biskupi-sekretarze

 

9.05.2024

 

Wezwanie do Pięćdziesiątnicy: oddzielcie się od bergogliańskiego Watykanu

]]>https://bcp-video.org/holy-spirit-versus/]]>  /english/

]]>https://bcp-video.org/es/el-espiritu-santo-contra/]]>  /español/

 

 

Zapisz się do naszego newsletter  ]]>https://lb.benchmarkemail.com//listbuilder/signupnew?5hjt8JVutE5bZ8guod7%252Fpf5pwVnAjsSIi5iGuoPZdjDtO5iNRn8gS049TyW7spdJ]]>

4
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.7 (4 głosy)

Komentarze

@ autor :  Pytanie kluczowe do jego tekstu!

A tak hipotetycznie pochodząc wg nauk boskich czy wg doktryny prezentowanej autora: ktoś kto poczuwa się chrześcijaninem ma wg dekalogu prawo użyć wszelkich możliwych środków na wyeliminowanie takiej osoby jak ks. Bergolio  z pełnionej przez nią krzywoprzysiężnie lub wręcz na wspak stanowiska wbrew istocie boskiej jego funkcji ?

Czy też sprawa takiej korekty personalnej namaszczonej osoby pozostaje wyłącznie w gestii władzy boskiej?  

ps. Brak odpowiedzi na w/w pytanie -będzie jednoznaczny w kwestii wiarygodności tekstów autora …

Vote up!
1
Vote down!
0

E.Kościesza

#1660616

nawrócenie

 

z podziemi Łubianki

nawrócony głos woła

zstąpcie do otchłani

prawdziwego  kościoła!

Vote up!
0
Vote down!
0

jan patmo

#1660617