Jak sędzia utajniając proces przestępstwa wcale nie popełnia

Obrazek użytkownika Mariusz Cysewski
Kraj

W styczniu i marcu b.r. pani sędzia Ewa Solecka odmówiła prawa do nagrywania dwu rozpraw Sądu Okręgowego w Katowicach z udziałem Andrzeja Ranka. Ministerstwo Sprawiedliwości w pewnym uproszczeniu twierdzi, że odmowa prawa do nagrywania rozpraw cywilnych nie ma podstawy prawnej (zobacz http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/383CAD80 ), w związku z czym Andrzej Rank złożył wniosek o odsunięcie pani sędzi Soleckiej i skierował do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na przekroczeniu uprawnień służbowych. Spór o jawność tych rozpraw opisywaliśmy wcześniej.

Prokuratura nie dokonała czynności wyjaśniających i odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie. A. Rank zaskarżył do sądu odmowę wszczęcia śledztwa.

Zażalenie A. Ranka rozpatrywał Sąd Rejonowy w Katowicach 23 maja b.r. (sygn. V Kp 123/13). Przewodniczy pani sędzia Anna Hajduk (na zdjęciu). Sąd postanowił rozważyć, czy może rozpatrywać tę sprawę, gdyż podejrzenie przestępstwa dotyczy sędziego sądu nadrzędnego (Sąd Rejonowy w Katowicach podlega tutejszemu Sądowi Okręgowemu) i dlatego w maju b.r. odroczył posiedzenie. Sąd Okręgowy w Katowicach -- ten sam którego sędzią jest podejrzana - nakazał jednak rozpatrzenie sprawy przez właśnie Sąd Rejonowy w Katowicach.

2 grudnia sąd odrzucił zażalenie Andrzeja Ranka

Zobacz też:
Poprzednia rozprawa w tej sprawie:
http://www.youtube.com/watch?v=NKkkm4bvPCg
Rozprawa, której jawność wyłączyła sędzia Ewa Solecka:
http://www.youtube.com/watch?v=_lDQ0R1hYQI
http://www.youtube.com/watch?v=a-NRZ6tlNx0
Inne rozprawy Andrzeja Ranka niejawne dzięki sędzi Ewie Soleckiej:
http://www.youtube.com/watch?v=hdGtkQ6dS00
http://www.youtube.com/watch?v=hdGtkQ6dS00
I dzięki pani sędzi Karinie Skowron:
https//www.youtube.com/watch?v=KD48sWwoPUY
Kłamstwa ministerstwa niesprawiedliwości Trzeciej Rzeszy Pospolitej na temat jawności rozpraw:
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/383CAD80

Kontakt: tel. 511 060 559
ppraworzadnosc@gmail.com
https://sites.google.com/site/wolnyczyn
http://www.youtube.com/user/WolnyCzyn
http://mariuszcysewski.blogspot.com

Brak głosów