Kaczyński uważa Korwina Mikke za pożytecznego idiotę

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Kraj

Zakopiańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie bacy, który wyrabiał i sprzedawał oscypki bez certyfikatu unijnego. Grozi mu nawet do 5 lat więzienia. „....”Inspektorzy dopatrzyli się, że baca, nie posiada unijnego certyfikatu wymaganego aby działać zgodnie z prawem „.....(źródło )

Prof. HANS-HERMANNEM HOPPE „wszystkie państwa opiekuńcze zbankrutują – tak jak zbankrutowały państwa komunistyczne „....”Systemy socjalne w większości krajów są na granicy załamania.”....”Chciałbym być optymistą, że Unia Europejska wkrótce upadnie „...(więcej )

Hans-Hermann HoppeTłumaczenie: Marcin Zieliński „ Intelektualna przykrywka dla socjalizmu „ ….” Oczywiście, część socjalistów może być zwyczajnie zła. Mogą oni nie mieć nic przeciwko nędzy, w szczególności, gdy jest to nędza innych ludzi, podczas gdy oni sami są odpowiedzialni za rządzenie i czerpią z tego tytułu korzyści. „....”istnieje nieunikniony związek pomiędzy socjalizmem i niskim standardem życia”.....(więcej )

Mises wykazał, że prywatna własność środków produkcji istniała jedynie z nazwy pod rządami nazistów. Rzeczywistym właścicielem środków produkcji był niemiecki rząd. Dlatego też to rząd, a nie nominalni właściciele, decydował o tym, co będzie wytwarzane, w jakiej ilości, w jaki sposób i komu będzie sprzedawane. Podobnie też ustalane były ceny oraz zarobki, a także wysokości dywidend, jakie mieli otrzymywać nominalni właściciele. Jak pokazał Mises, pozycja rzekomych właścicieli prywatnych była w zasadzie zredukowana do bycia rządowymi zarządcami.„.....”De facto państwowa własność środków produkcji — jak określał ją Mises — logicznie wynika z fundamentalnej zasady kolektywizmu przejętej przez nazistów. Stanowi ona, że dobro wspólne ma prymat nad dobrem prywatnym, zaś jednostka jest środkiem do osiągania celów państwa. Jeśli więc jednostka jest środkiem do osiągania celów państwa, to oczywiste jest, że jej własność także. Tak jak jednostka jest własnością państwa, tak to, co ona posiada, jest nią również. „.....”Taki był socjalizm zaprowadzony przez nazistów. Mises nazywał go socjalizmem na niemiecką lub nazistowską modłę.”...(więcej )

Wellings ”W odróżnieniu od czasów tradycyjnego socjalizmu aktualny interwencjonizm państwowy jest ukryty pod zasłoną nominalnej własności prywatnej przedsiębiorstw. Jednakże firmy nie działają w warunkach wolności, tylko sztywnych ram regulacyjnych kierowanych przez polityków i urzędników. Mało tego, część dużych przedsiębiorstw egzystuje w ramach reguł gospodarczych, które można nazwać korporacyjnym socjalizmem, ponieważ rząd je ratuje, bo podobno są zbyt duże i ważne, by upaść. System ten niszczy konkurencję ze strony mniejszych firm i uczestników rynku. „....”Zasadniczo legislacja UE powoduje duże koszty i działa jako główny hamulcowy wzrostu gospodarczego. Doprowadziła ponadto do kryminalizacji wielu rodzajów działalności gospodarczej, ograniczając wolność. „....(więcej )
------
Mój komentarz

W religii chrześcijańskiej Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo . Co jest największym darem Boga dla człowieka . Wolność . Bóg uczynił człowieka wolnym . Istotą człowieczeństwa jest wolność . Bóg dał mu prawo do robienia dobra i zła . I do rozróżniania dobra i zła .

Społeczeństwo się rozwija i jest tym bardziej bogate , a przede wszystkim sprawiedliwe , kiedy istoty ludzkie go budujące są wolne . Wolność osobista , gospodarcza , polityczna . Im więcej tych wolności tym godniej i pełniej ludzie żyją .

Podstawa ustrojową Unii Europejskiej jest socjalizm niemiecki , forma miękkiego hitleryzmu . Socjalizm zdycha, a Polska jeśli pozostanie socjalistyczna to zdechnie razem z nim.

Kaczyński zaatakował Korwina Mikke że jest pożytecznym idiotą w rękach nomenklatury i postkomunistów i obecnych lewackich rządów.

I niestety Kaczyński ma rację . Korwin Mikke nie bez powodu jest tak hołubiony przez lewackie media . Ostatnio może troch mniej ale było to związane z kilkoma próbami powołania kontrolowanej partii „ wolnorynkowej ze ostatnią odsłoną, która miała być Zbierania Gowina z Wiplerem ,Migalskim , Giertychem i być może Rokita.

Korwin Mikke zrobiłby wiel dobrego , gdyby pozostał popularyzatorem XX wiecznej wolnorynkowej myśli ekonomicznej , a nawet dosyć prymitywnej według mnie wersji monarchizmu .

Lewactwo bardzo na rękę było wejście Korwina Mikke do polityki i sterylizacja z niej najlepszych młodych Polaków. Ten aspekt działalności Korwina Mikke , która skutkowała przesunięciem całej sceny politycznej na lewo był wyjątkowo na rękę polskim działaczom socjalizmu niemieckiego i lewactwu różnej maści . Kaczyński to wypłukiwanie przez Korwina Mikke młodych ludzi realnej polityki w swoim wystąpieniu dostrzegł .

Warto przypomnieć ,że Kaczyński w kampanii prezydenckiej obiecał wprowadzić na powrót pakiet ustaw Wilczka .

Korwin Mikke przyciąga młodych ludzi hasłami wolności gospodarczej i walce z biurokracją . Po bliższym poznaniu programu młody człowiek staje osłupiały , bo okazuje się ,że ta wolność ma mu zapewnić absolutny władca . Że w ramach tejże wolności gospodarczej zlikwiduje się spółki prawa handlowego , a akcjonariusz pozostałych spółek będzie odpowiadał całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Oczywiście istniej problem potężnych koncernów, ale to nie tędy droga. Należy zlikwidować socjalistyczne szkolnictwo ,ale Korwin proponuje , aby dziewczynek nie kształcić, może w ogóle nie wysyłać do szkół .Istnieje problem z socjalistyczną biurokracją , ale Korwin Mikke proponuje wprowadzenie arystokracji, która dziedzicznie będzie zajmowała wyższe stanowiska urzędnicze . Korwin Mikke w ramach poszerzenia wolności proponuje przywrócenie ..cenzury . Proponuje tuszowanie przestępstw osób ważnych w państwie , aby hołota nie traciła zaufania do państwa . Wprowadzenie religii panującej , która ma za zadanie trzymać poddanych w ryzach . Właścicielem rodziny ma być mąż. W dziedzinie etyki był twórcą pojęcia lekkiej pedofilii która miała być niegroźna . Niestety artykuł w którym to opisuje a który można znaleźć w internecie został „podrasowany „ w stosunku do swoje wersji papierowej . W kwestii aborcji początkowo popierał koncepcje socjalistycznego skrzydła libertarianizmu . Tutaj warto zwrócić uwagę ,że Ruch Palikota był początkowo zaprogramowany właśnie jako partia socjalistycznego libertarianizmu . Ostatnio Korwin Mike poszedł na szczęście w konserwatywnym kierunku . Korwin Mikke jest bardzo inteligentnym człowiekiem , ale to nie jest intelektualista , którego by cechowały głębokie przemyślenia . Jego poglądy to kalka i zlepek starych ekonomicznych poglądów szkoły austriackiej , libertarianizmu i prymitywnego monarchizmu. Chaos i bezwład jego poglądów świadczy o jego bezradności wobec problemów współczesnego złożonego społeczeństwa .

O jego bezradności Korwin Mikke świadczy fakt ,że popiera jeden z najgroźniejszych dla wolności nie tylko gospodarczej , ale i osobistej podatków jakim jest podatek VAT .

Gary Johnson, kandydat Partii Libertariańskiej na prezydenta USA „....”Ponadto, jego zdaniem, o życiu dziecka poczętego do momentu, kiedy będzie ono miało zdolność do samodzielnego życia, powinna decydować wyłącznie matka. Opowiada się także za legalizacją „małżeństw” homoseksualnych….(więcej )

Przypomnę wypowiedź Girzyńskiego z 2010 roku „Polska scena polityczna ciągle ewoluuje. Przekształcenia te jednak mają obecnie wymiar bardziej programowy niż organizacyjny. Platforma Obywatelska, która powstawała jak konglomerat różnych środowisk politycznych zatraca powoli swój pierwotny charakter partii liberalnej (mam na myśli liberalizm gospodarczy). Dziś jest to partia władzy, hołdująca bardziej polityce etatystycznej, fiskalnej, a w sferze światopoglądowej (libertyńskiej). To wymusza także zmiany w Prawie i Sprawiedliwości. PiS powstawał jako ugrupowanie wrażliwe społecznie, odwołujące się do zasad państwa solidarnego. Praktyka rządzenia pokazała jednak (a bycie w opozycji to potwierdza), że najlepszym sposobem realizacji zasad społecznej wrażliwości jest modernizacja państwa w kierunku coraz bardziej wolnorynkowym. W ten sposób to na Prawie i Sprawiedliwości ciąży obowiązek przejęcia inicjatywy w zakresie przeprowadzania niezbędnych refom.” „...(więcej )

Artur Górski z 2009 roku „Artur Gorski posel Prawa i Sprawiedliwosci „Można odnieść wrażenie, że na Konwencie wygrała wizja prezesa Witczaka współpracy prawicowej UPR z parlamentarną centro-prawicą, współdziałania wokół wspólnych celów, nad koncepcją dalszej alienacji, separacji i polityki „klubowej” Unii, którą reprezentował JK-M. Uczestniczyłem w niedawnym spotkaniu przedstawicieli władz Rady Głównej UPR, w tym prezesa Witczaka, z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Prezes Witczak dostrzega, że PiS jest jedyną partią w ostatnich latach, która obniżyła podatki. Prezes Kaczyński dostrzega ideowość i żywotność Unii. Obie partie mogą wypracować formułę bezpiecznej współpracy w sytuacji, gdy obecny rząd „liberalny” będzie podnosił podatki, co prawdopodobnie stanie się w przyszłym roku. Jeśli ta współpraca – wspólny sprzeciw wobec podnoszenia podatków – się powiedzie i Uniazaistnieje jako podmiot polityczny uczestniczący w bieżącej walce ideowo-politycznej, będzie miała szansę przyciągnąć część zawiedzionego elektoratu konserwatywno-liberalnego, który dziś popiera PO. Jeśli tak się stanie, w przyszłości UPR może stać się wiarygodnym partnerem PiS, swoistym języczkiem u wagi, który umożliwi rządzenie państwem” …Taka współpraca UPR i PiS, raczej mniej niż bardziej oficjalna ze względu na dość różne elektoraty, może być korzysta dla obu partii, a także dla Polski, gdyż niewątpliwie przyczyni się do stępienia socjalnego ostrza w programie Prawa i Sprawiedliwość ….(więcej )

video „Jarosław Kaczyński o Januszu Korwin-Mikke i KNP (lipiec 2013) „

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter
Linki do tekstów, które mnie zainteresowały umieszczam na osobnej stronie facebooka Marek Mojsiewicz „ Różne Takie


Daniel James Sanchez„ Co więcej, jak wykazał[2] Ludwig von Mises, rzekomo „prawicowy” porządek społeczny nazistowskich Niemiec był w rzeczywistości tak samo socjalistyczny jak leninowska Rosja. Poprzez interwencjonizm niemiecki rząd całkowicie przejął kontrolę nad gospodarką. Zachowano jedynie iluzję rynku. Środki produkcji tylko pozornie spoczywały w prywatnych rękach: ich prawdziwym właścicielem było państwo. Właśnie to Mises nazywał „niemieckim socjalizmem” lub „formułą Hindenburga”. Ta odmiana socjalizmu znana jest również jako Zwangswirtschaft, co tłumaczy się jako „gospodarka nakazowa”. Dawni przedsiębiorcy są w Zwangswirtschaftzredukowani do roli zarządców sklepów (w żargonie nazistowskim: Betriebsführer), wypełniających rozkazy centralnej władzy”.....” Natomiast interwencjonizm, subtelnie zgniatający rynek i stopniowo zastępujący go siecią rządowych dyktatów, prowadzi do powstania pozornego systemu rynkowego, charakterystycznego dla socjalizmu niemieckiego[3]. „......”Rewolucyjne rządy socjalistyczne, takie jak rząd bolszewicki czy nazistowski, na ogół podążają jedną z tych dwóch ścieżek, lecz de facto żadna z nich nie wyklucza drugiej. „....(więcej )

„George Reisman „Dlaczego nazizm był socjalizmem , oraz dlaczego socjalizm był totalitaryzmem„ ….”Celem tego wystąpienia są dwie rzeczy. Po pierwsze, chcę pokazać,dlaczego nazistowskie Niemcy były państwem socjalistycznym, a nie kapitalistycznym.Po drugie, chcę pokazać,dlaczego socjalizmrozumiany jako system gospodarczy opierający się na państwowej własności środków produkcji —pociąga za sobą dyktaturę totalitarną. „....|”Opisanie nazistowskich Niemiec jako państwa socjalistycznego było jednym z wielkich dokonań Ludwiga von Misesa. „...”Podstawą tezy, że nazistowskie Niemcy były państwem kapitalistycznym, był fakt, iż większość przemysłu pozostawała tam rzekomo w rękach prywatnych. Mises wykazał, że prywatna własność środków produkcji istniała jedynie z nazwy pod rządami nazistów. Rzeczywistym właścicielem środków produkcji był niemiecki rząd. Dlatego też to rząd, a nie nominalni właściciele, decydował o tym, co będzie wytwarzane, w jakiej ilości, w jaki sposób i komu będzie sprzedawane. Podobnie też ustalane były ceny oraz zarobki, a także wysokości dywidend, jakie mieli otrzymywać nominalni właściciele. Jak pokazał Mises, pozycja rzekomych właścicieli prywatnych była w zasadzie zredukowana do bycia rządowymi zarządcami.„.....”De facto państwowa własność środków produkcji — jak określał ją Mises — logicznie wynika z fundamentalnej zasady kolektywizmu przejętej przez nazistów. Stanowi ona, że dobro wspólne ma prymat nad dobrem prywatnym, zaś jednostka jest środkiem do osiągania celów państwa. Jeśli więc jednostka jest środkiem do osiągania celów państwa, to oczywiste jest, że jej własność także. Tak jak jednostka jest własnością państwa, tak to, co ona posiada, jest nią również. „.....”Taki był socjalizm zaprowadzony przez nazistów. Mises nazywał go socjalizmem na niemiecką lub nazistowską modłę. Odróżniał się on od bardziej oczywistego socjalizmu Sowietów, który Mises zwał socjalizmem na wzór rosyjski lub bolszewicki. „ „....(więcej )

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

prof Rycho:

TEKST NAPISANY NA WYSOKIM POZIOMIE.PRAGNE JEDNAK ZWRÓCIC UWAGE AUTOROWI, ŻE NAJBARDZIEJ SOCJALISTYCZNĄ PARTIĄ NA SCENIE JEST...PIS!!! ZASŁUGI MEGO ZNAJOMEGO KORWINA, CHOC W WIELU WĄTKACH Z NIM SIĘ NIE ZGADZAM, SĄ FUNDAMENTALNE DLA ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ W EKONOMII I OGRANICZANIU BIUROKRACJI, A TAKŻE DESTUKCYJNEJ ROLI PAŃSTW "OPIEKUŃCZYCH". Z PEWNOŚCIĄ ICH "IDEOLOGIE SĄ NIE DO POGODZENIA". POZDRAWIAM

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

prof Rycho

#370866

pisząc o wielkim żydowskim uczonym Ludwigu von Mises podaje, że urodził sie w Lemberg, obecnie Lviv, Ukraine. Tak wlasnie wygląda nasza historia. Przedtem Lemberg, teraz Lviw, Lwowa nie było w ogóle.

Pozdrawiam

cui bono

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

cui bono

#370896