Brzeziński o przyspieszeniu wcielenia Polski do IV Rzeszy

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Kraj

Brzeziński „ Największym problemem w dzisiejszej Polsce jest brak powszechnej identyfikacji z Europą. Polacy wcale nie czują się Europejczykami”
 
Karaganow Nieuchronność nowego konfliktu .Jak się wydaje,przesłanek, które pozwalałyby przewidywać niebezpieczeństwo wybuchu nowej wojny światowej, jest aż za wiele. Osobiście przekonany jestem, że wybuchłaby ona już dawno, gdyby nie mistyczny lęk, jaki wywołuje zachowany potencjał jądrowy Rosji i USA oraz mniejsze, lecz również niewiarygodnie groźnie arsenały innych krajów”...”strategię gospodarczą naszego kraju (Rosji) trzeba zacząć wykuwać, biorąc pod uwagę wysoce prawdopodobną perspektywę dziesięcioleci wojen i konfliktów na naszej południowej flance.”.....(więcej )
 
Westerwelle„Jeśli gospodarka Chin nadal będzie rosła w siłę w takim tempie, że
( tutaj chodzi o skalę przyrostu PKB ) że w 12 tygodni będzie wytwarzać tyle, ile gospodarka Grecji, a w 12 miesięcy tyle, ile gospodarka Hiszpanii, to dla całej Europy powinien być to sygnał wzywający do obrania lepszej strategii. „....(więcej )
 
Sikorski „przystąpienie do strefy euro leży w strategicznym interesie Polski. Stawką jest geopolityczne umocowanie naszego kraju na dekady, a może – oby! – na wieki. „....”Jeśli w Chinach nie dojdzie do kryzysu zadłużenia, to rok 2016 może być pierwszym, w którym staną się one gospodarczo potężniejsze od całej Unii „.....(więcej )
 
Brzeziński ”- Dzisiaj skuteczną polityką może być tylko efektywna współpraca między głównymi grupami państw bliskich kulturowo, cywilizacyjnie i zarazem podobnie myślących .”...„ Niezależnie od warunków wewnętrznych powinniśmy odbudowywać potęgę naszej cywilizacji w relacjach zagranicznych „....”Stary Kontynent powinien iść w stronę pogłębienia ogólnoeuropejskiej tożsamości politycznej „...”Widać, że polityczne działania większości ludzi na całym świecie są motywowane nie tylko przez ich osobiste frustracje, ale przez różne resentymenty kulturowe, religijne i etniczne. Z tego wynika właśnie dzisiejszy chaos na scenie międzynarodowej. Trudno oprzeć się wrażeniu, że to światowe zamieszanie jest coraz większe. Dlatego w takim chaosie skuteczną polityką może być tylko efektywna współpraca między głównymi grupami państw bliskich kulturowo, cywilizacyjnie i zarazem podobnie myślących. „.....”Bez silnej Europy nie uda się odbudować naszej potęgi, gdyż Europa jest po prostu kluczowym elementem Zachodu, jakkolwiek chcielibyśmy ten Zachód widzieć. Współpraca między Ameryką a Starym Kontynentem musi stanowić trzon naszej cywilizacji, bo inaczej Zachód dalej będzie tracił swą moc. Stąd silna politycznie Unia Europejska jest zarazem istotnym elementem budowy bardziej stabilnego świata. „.....” Europejczycy zajmują się głównie swoimi krajowymi podwórkami, a kwestie naprawdę istotne dla całej cywilizacji interesują ich jakby mniej. Po prostu Europa potrzebuje głębszej integracji politycznej. „....”Największym problemem w dzisiejszej Polsce jest brak powszechnej identyfikacji z Europą. Polacy wcale nie czują się Europejczykami, choć oczywiście jest pewna moda – szczególnie w wyższych sferach – na przedstawianie się jako Europejczycy. Tylko że to poczucie identyfikacji z Europą jest stosunkowo płytkie. „...”Ciekawie dzieje się też w Chinach, gdzie prezydentem został Xi Jinping, rusofil i znawca rosyjskiej poezji. Niektórzy więc przewidują już powstanie chińsko-rosyjskiego sojuszu przeciwko USA. Jest to możliwe? Nie sądzę, gdyż to tak naprawdę nie opłacałoby się ani Rosji, ani Chinom. Dla Moskwy oznaczałoby to pewne poddanie się chińskiej ekspansji, bo Chińczycy są bardzo skuteczni w realizacji swoich interesów. Taki sojusz oczywiście skutkowałby także pogłębieniem amerykańsko-chińskiej wrogości, a dlaczego miałoby to być opłacalne dla Chin?.....(źródło)
 
 
Brzeziński : „Dla Obamy Europa jest Europą. Najważniejsze skrzypce grają w niej oczywiście Niemcy, Brytyjczycy i Francuzi.”….” Nie ma też, co istotne, tendencji do koniunkturalnego wykorzystywania polskich resentymentów geopolitycznych, co miało miejsce za czasów administracji Busha.”… Strona polska uznała jednak, że taktycznie, czy też nawet strategicznie, można to wykorzystać dla wzmocnienia amerykańskiej obecności w Polsce – nie w związku z Teheranem, lecz w związku z Moskwą.”.. Musimy myśleć strategicznie o naszych relacjach z Rosją, pamiętając przy tym, że era zamkniętych imperiów dawno dobiegła końca. Sama Rosja musi się z tym pogodzić. Także NATO musi określić długoterminowe cele dla swych relacji z Moskwą.” ….”(więcej )
 
-----
Mój komentarz
 
Polecam oglądnięcie video „Europa u schyłku cywilizacji „ Zachód upadł , implozja demograficzna i triumfalny pochód , powrót Chin do roli dominującej cywilizacji Ziemi . Upadek Rosji , a teraz upadek Zachodu pokazuje że socjalizm w swoich różnych wariacjach jest w stanie w ciągu mgnienia oka zniszczyć nie tylko całe państwo, ale i cała cywilizację .
 
Tekst Brzezińskiego o jest tekstem bardzo istotnym , bo przyznaje ,że Zachód błyskawicznie traci wpływy na Globie . Co istotniejsze , socjaliści wcześniej , czy później w obliczu wewnętrznej zapaści ekonomicznej i społecznej zaczynają prze do wojny. Nie przez przypadek najbardziej agresywnymi państwami były rządzone przez socjalistów Związek Radziecki i III Rzesza. Najlepszym współczesnym przykładem jest socjalistyczna Korea Północna . Opanowana przez socjalistów Europa i w coraz większym stopniu Ameryka staje w takiej samej sytuacji .
 
Strateg niemiecki von Clausewitz słusznie zauważył ,że wzrost gospodarczy, militarny i ludnościowy musi być rozpatrywany w odniesieniu do rozwoju innych państw. Nawet największe przyrosty w liczbach bezwzględnych osłabiają państwo jeśli inni rozwijają się szybciej .
 
Stany Zjednoczone z tego punktu widzenia wyścig cywilizacyjny już przegrały już, Jedynie co może odwrócić „nieodwracalny” trend to powstrzymać rozwój Chin. A można to zrobić tylko zbrojnie. Albo uderzając bezpośrednio na terytorium Chin, albo odcinając je źródeł surowców i rynków zbytu .
 
Być może celem socjalistów w obliczu zbliżającej się klęski gospodarczej, kulturowej jest przekształcenie całego Zachodu w jeden zamknięty obóz i otoczenie go jednym wielkim Murem Berlińskim, aby powstrzymać z niego ucieczkę chłopstwa pańszczyźnianego.
 
Brzeziński odwołuj esie do retoryki wojennej , rewolucyjnej . Krzyczy o zjednoczeniu Zachodu przeciwko innym . Jakoś polskie lewactwo z Palikotem na czele nie dostrzegli ,że opinie Brzezińskiego są w swej istocie ksenofobiczne , rasistowskie i pełne wrogości, nienawiści do innych kultur , cywilizacji.
 
Zbigniew Musiał, Bogusław WolniewiczO ksenofobii, a raczej przeciw niej, wiele się dziś mówi. Powstają organizacje, które za jedyny swój cel stawiają sobie walkę z nią. Tak np. powstała u nas niedawno organizacja „Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie przeciw antysemityzmowi, ksenofobii i innym uprzedzeniom etnicznym”. W 1996 roku powstało stowarzyszenie „Nigdy więcej”, chcące się przeciwstawiać – jak głosi – „narastającej fali nienawiści do innych narodów” i zmierzające do „eliminacji wszelkich zbrodniczych ideologii” oraz do „przeciwdziałania patologiom społecznym nacjonalizmu, neofaszyzmu, nienawiści wobec obcych”. „....Z bloga 'Jacek” ..(źródło )
 
Być może Brzeziński dał sygnał europejskiemu lewactwu ,że należy skończyć z uznaniem wszystkich kultur za równie należy rozpocząć propagandowe sączenie nienawiści do Chińczyków, Hindusów i wszystkich tych , którzy przestali dawać się eksploatować przez kontrolując Zachód Lichwiarstwo .
 
Bo przecież o to chodzi . Problemem Zachodu nie są Chiny. Problemem Zachodu jest socjalizm i żerującej dzięki niemu ludziach strukturze lichwiarskiej . Jedynym , realnym , stabilnym i opartym na rodach ośrodku władzy. Bo widząc co się dzieje w Grecji , Włoszech , Hiszpanii dla wszystkich jest oczywiste ,że ośrodki polityczne nie mają nic do powiedzenia, nie posiadają realnej władzy.
 
Brzeziński dał jasny sygnał ,że Niemcy i stronnictwo pruskie , polskie lewactwo powinni przyspieszyć wcielanie Polski do IV Rzeszy, bo w innym wypadku Polska może albo przyłączyć do chrześcijańskiej , słowiańskiej części Europy i nie tylko wzmocnić Rosję, ale tak strefa licząca około 350 milionów ludzi stanie się samodzielnym centrum cywilizacyjnym , albo też Polska zbuduje w oparciu o sojusz z Chinami , co proponuje profesor Dudek potężny Sojusz Środkowoeuropejski , oparty o republikańskie tradycje I Rzeczpospolitej
video „Europa u schyłku cywilizacji „ lektor PL . Dane demograficzne pokazujące wymarcie ludności cywilizacji zachodniej i powstanie w to miejsce napływowej cywilizacji i muzułmańskiej.
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter
Chiny urosły do rangi jednego z największych światowych eksporterów broni. Według sztokholmskiego instytutu SIPRI, liderami w handlu bronią są dziś USA i Rosja. Niemcy zajmują miejsce trzecie, a Francja czwarte. „..”Udział Chin w globalnym handlu bronią, którego wartość wynosi 65 mld dolarów, wzrósł z dwóch do pięciu procent. Chiny prześcignęły Wielką Brytanię „.....(źródło )
 
Brzeziński „Gra polityczna w Polsce stała się nieodpowiedzialna, zmierza do podważenia fundamentów państwa - „....”Trudno nie być przerażonym do jakiego stopnia język polityczny stał się brutalny, do jakiego stopnia gra polityczna stała się nieodpowiedzialna ze strony osób stojących bardzo wysoko na szczeblu politycznym. Właściwie wygląda na to, że zmierza do podważenia fundamentów i szacunku dla państwa, Polski i polskiej demokracji „....”Te ciągłe nieodpowiedzialne bzdury o jakimś zamachu smoleńskim, ..”.....”to jest coś tak wstrętnego i szkodliwego, że, mam nadzieję, osoby bardziej odpowiedzialne w opozycji rządowej jakoś inaczej odniosą się do tego. To jest strasznie wredna robota robiona widocznie przez parę osób cierpiących na jakieśpsychologiczne trudności, które, być może, z punktu widzenia ludzkiego są zrozumiałe, ale dla których nie ma miejscu w życiu politycznym „.....”To nieodpowiedzialne. To jest nie tylko szkodliwe, to jest warte pogardy „...(więcej )
 
Profesor Dudek „Otóż Chińczycy od dawna nieufnie patrzą na wszelkie przejawy ocieplenia relacji między Rosją i UE. Trudno zaś znaleźć w Unii kraj, który w minionych latach bardziej od nas stał na drodze do tego zbliżenia.” …Perspektywa zacieśnienia słabiutkich dziś więzi polsko-chińskich może się obecnie wydawać egzotyczna i nierealistyczna. Nie ulega wszakże wątpliwości, że w zmieniającym się coraz szybciej międzynarodowym układzie sił Polska ma szanse utrzymać dotychczasowy poziom niezależności, tylko grając na wielu fortepianach. Ten euroatlantycki powinien pozostać najważniejszym, ale nie może być jedynym. W przeciwnym razie możemy się w przyszłości stać jedną z ofiar nowej architektury europejskiej, której tworzenie zaproponował ostatnio „wielkim narodom” Władimir Putin.: .. Dlatego Ziemkiewicz ma sporo racji, kreśląc wizję coraz silniejszego uzależnienia Polski od zachodniego sąsiada….Po wtóre wspomniany proces mógłby ulec zahamowaniu, gdyby udało nam się znaleźć partnera skłonnego bodaj częściowo zrównoważyć wpływy niemieckie, a zwłaszcza upiorną wizję powtórki z historii, czyli Polski jako swoistego kondominium Berlina i Moskwy „...(więcej)
 
Macierewicz „Lech Kaczyński, mimo problemów, z jakimi musiał się borykać, był samodzielnym politykiem i skutecznie bronił suwerenności państwa. I dlatego uważam, że był najwybitniejszym polskim prezydentem. „....”Moim zdaniem Lech Kaczyński był najwybitniejszym prezydentem w dziejach Polski. Największym sukcesem jego prezydentury było zbudowanie sojuszu państw i narodów Europy Środkowej. Wcześniej ideę porozumienia państw położonych między Rosją a Niemcami propagował Józef Piłsudski – uniemożliwiła wówczas jej realizację słabość Polski i sytuacja geopolityczna. Te okoliczności zmusiły nas do zawarcia traktatu ryskiego po wojnie polsko-bolszewickiej. Oznaczało to rezygnację z programu budowy szerokiego porozumienia Europy Środkowej. W latach 40. wrócił do tego pomysłu, choć w innym zakresie, Władysław Sikorski. Dziś jest oczywiste, że budowa sojuszu w Europie Środkowej to nasza racja stanu. Prezydent Lech Kaczyński ideę przekształcił w realny projekt polityczny. Dzięki sprzyjającym warunkom gospodarczo-politycznym udało się to przeprowadzić w ciągu czterech lat, a więc błyskawicznie. Z tej koncepcji dzisiaj pozostały tylko drzazgi, ale mam nadzieję, że dzięki solidnym fundamentom narodowym, kiedy zmieni się władza w Polsce, będzie można do niej powrócić. Sojusz środkowoeuropejski w porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi jest fundamentem polskiej racji stanu. Podobnie jak od ponad 300 lat podstawą racji stanu Wielkiej Brytanii jest utrzymanie równowagi sił w Europie i niedopuszczenie do powstania tam państwa hegemona, a racją stanu Rosji imperialnej jest sojusz z Niemcami. „..(więcej )
 
The Economist „ W 1980 roku Milton Friedman , laureat nagrody Nobla z ekonomi i apostoł wolnego rynku odbył swoją pierwsza podróż do Chin „.....” Friedman argumentował ,że ekonomiczna wolność jest podstawowym warunkiem dla wolności politycznej. Ale w swojej książce z 1962 roku „ Kapitalizm i Wolność „ skapitulował i stwierdził , że wolność ekonomiczna jest istotniejsza , może istnieć bez wolności polityczne „....(więcej )
 
Friedman „Z amerykańskiego punktu widzenia ważne jest to, by Polska mogła się obronić przez trzy miesiące sama. „....„Polska ma dziś taką wizję bezpieczeństwa, jakby się wzorowała na maleńkiej Danii. Tymczasem powinna się wzorować na Izraelu”... „...Macie państwo między Niemcami a Rosją. Żaden Polak nie może przewidzieć, co się stanie z sąsiadami w przyszłości, a liderzy polityczni powinni przygotowywać kraj na najgorsze.” ….(więcej)
 
Aleksander Piński „Złodziej dobrobytu „...Nie chcę pozbyć się rządu. Chcę, by był tak mały, żebym mógł zaciągnąć go do umywalki i utopić" – mawia Grover Norquist, twórca organizacji Amerykanie na rzecz Reformy Podatkowej „...”Wbrew pozorom nie musimy cofać się do XIX w., bo są obecnie kraje wysoko rozwinięte, gdzie udział wydatków publicznych nie odbiega istotnie od tego sprzed stu lat w Europie czy USA. To na przykład wspomniany wcześniej Hongkong (17,3 proc. PKB), Singapur (17 proc. PKB) czy Tajwan (16 proc.). Co ciekawe, jeszcze w 1960 r. podobny poziom wydatków miały Szwajcaria (17,2 proc. PKB) i Japonia (17,5 proc. PKB). „.....”Wśród krajów rozwijających się drogę niskich wydatków publicznych wybrały też te, które odnoszą dziś największe sukcesy w doganianiu bogatych państw. To Chiny (wydatki publiczne na poziomie 23 proc. PKB) i Chile (24,4 proc. PKB). „.....”ak podaje Heritage Foundation, polskie władze wydawały w 2011 r. 43,4 proc. PKB. W 2012 r. wydatki wzrosły do 44,6 proc. PKB. Czy to dużo, czy mało? „...(więcej )
 
Friedman „Z amerykańskiego punktu widzenia ważne jest to, by Polska mogła się obronić przez trzy miesiące sama. „....„Polska ma dziś taką wizję bezpieczeństwa, jakby się wzorowała na maleńkiej Danii. Tymczasem powinna się wzorować na Izraelu”... „...Macie państwo między Niemcami a Rosją. Żaden Polak nie może przewidzieć, co się stanie z sąsiadami w przyszłości, a liderzy polityczni powinni przygotowywać kraj na najgorsze.” ….(więcej)
 
Według ostatnich danych, Chińczycy posiadają największe na świecie indywidualne oszczędności. Każdy obywatel tego kraju przeciętnie oszczędza 52 proc. swoich dochodów, „...(więcej)
Pierwsze zapisy na temat zastosowania metody budowania scenariuszy jako narzędzia
planowania strategicznego pojawiają się w XIX-wiecznych pracach Clausewitz’a i Moltke,
którzy jako pierwsi opisali zasady planowania strategicznego. Rozwój nowoczesnych technik budowania scenariuszy nastąpił w latach powojennych, z widoczną od lat sześćdziesiątych XX wieku dominacją dwóch centrów: USA i Francji. Zaojca współczesnej metody budowania scenariuszy uważany jest powszechnie Herman Kahn, który pracując w latach pięćdziesiątych XX wieku dla Rand Corporation (grupa badawcza wywodząca się ze współpracy Sił Powietrznych USA oraz przedsiębiorstwa Douglas Aircraft), wykorzystał nowe, większe możliwości komputerowego przetwarzania danych, teorię gier oraz
zapotrzebowanie na modele symulacyjne armii USA do zrewolucjonizowania wojskowego
planowania strategicznego USA, do tej pory opartegow dużej mierze na myśleniu
życzeniowym, poprzez zastosowanie zasady przewidywania rzeczy niewyobrażalnych
(ang. thinking about the unthinkable). „..(źródło )
 
video „Europa u schyłku cywilizacji „ lektor PL . Dane demograficzne pokazujące wymarcie ludności cywilizacji zachodniej i powstanie w to miejsce napływowej cywilizacji i muzułmańskiej.
Marek Mojsiewicz

Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter
Brak głosów

Komentarze

medialnie przez swoich ziomali ze jest niby jakims autorytetem .
Ten niby wspanialy doradca w Bialym Domu tyle narozrabial ze Amerykanie powinni tego gudlaja pogonic.

Vote up!
0
Vote down!
0
#349724