Tajemnicza sprawa w Aleksandrowie Łódzkim.

Obrazek użytkownika mukuzani
Blog

Trochę jestem niewyspana, zatem może to moja wina, że kompletnie nie rozumiem wyjaśnienia przedstawicieli Urzędu Gminy w tej sprawie :

Urząd Gminy w Aleksandrowie Łódzkim nalicza podatki od wartości nieruchomości – alarmuje czytelnik wp.pl. Jego zdaniem to zapowiedź wprowadzenia podatku katastralnego, który właśnie na tym polega. Czytelnik dodaje, że gminy mają pozwolenie na wprowadzanie takiego podatku.

Wprowadzeniem podatku katastralnego straszy opozycja, rząd uparcie twierdzi, że tego nie zrobi. Co zatem dzieje się w Aleksandrowie Łódzkim?

Zainteresowany dostał pismo z Urzędu Gminy o naliczeniu podatku od działki w dzierżawie wieczystej. Opłata to 1 proc. wartości nieruchomości, a jej wzrost to aż 1000 proc.

Przedstawiciele Urzędu wyjaśniają jednak, że opłata z tytułu użytkowania wieczystego nie jest podatkiem. Wyliczana jest w całej Polsce w ten sam sposób – od wartości nieruchomości. Wyjaśnia, że w każdej gminie podatnicy płacą podatek od nieruchomości, jednak jest on wyliczany od metra kwadratowego. Dodaje, że w Aleksandrowie Łódzkim nigdy nie było pomysłu wyliczania podatku od wartości nieruchomości.

http://www.hotmoney.pl/artykul/kraj-rzad-po-cichu-wprowadza-nowy-podatek-wzrost-o-1000-26382

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

http://finanse.wp.pl/kat,122876,title,Podatek-katastralny-wprowadzaja-tylnymi-drzwiami,wid,14756281,wiadomosc.html#czytajdalej

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

mukuzani

#274518

Jak na razie obowiązuje ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (art. 20 ust. 2). Maksymalną wysokość stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych określa każdego roku Minister Finansów, a poszczególne gminy decydują, czy i o ile wzrosną one na ich terenie. Maksymalne stawki podatków lokalnych w 2012 r. zostały ogłoszone przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia.

Górne granice stawek kwotowych podatków od nieruchomości w 2012 roku nie będą mogły przekroczyć, w przypadku podatków od:

1) gruntów:

• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,84 zł od 1 m2 powierzchni (w 2011 r. – 0,80 zł),

• pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne – 4,33 zł od 1 ha powierzchni (w 2011 r. – 4,15 zł),

• pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,43 zł od 1 m2 powierzchni (w 2011 r. – 0,41 zł); 

2) budynków lub ich części:

• mieszkalnych – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2011 r. – 0,67 zł),

• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,94 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2011 r. – 21,05 zł),

• zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2011 r. – 9,82 zł),

• zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2011 r. – 4,27 zł),

• pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2011 r. – 7,06 zł). http://iskb.infor.pl/podatki/wiadomosci/131668,Maksymalne-stawki-podatkow-lokalnych-w-2012-r.html

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#274524

Jeśli chodzi o wzrost opłaty o 1000 proc., o którym wspomina zaniepokojony mieszkaniec Aleksandrowa, to przedstawiciel aleksandrowskiego samorządu wyjaśnia, że gmina po wielu latach została zobowiązana do aktualizacji wycen gruntów. Dzięki wieloletniemu powstrzymywaniu się włodarzy miasta przed aktualizacją wartości ziemi, według której wylicza się opłatę za użytkowanie wieczyste, mieszkańcy zaoszczędzili bardzo dużo pieniędzy.

- Wielu mieszkańców gminy może być zaskoczonych podwyżką opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, na których wybudowane są osiedla mieszkaniowe, budynki jednorodzinne, garaże i inne tego typu obiekty. Jednak gmina od wielu lat nie aktualizowała opłat z tego tytułu, co było bardzo korzystne dla mieszkańców, trochę mniej dla budżetu gminy. Obecnie jednak temat rozstrzygnął za gminę ustawodawca, który wprowadził obowiązek aktualizacji opłaty rocznej - wyjaśnia Krzysztof Appel, naczelnik wydziału geodezji i gospodarki przestrzennej UM w Aleksandrowie Łódzkim.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

mukuzani

#274526

Stawki maksymalne na rok 2012 określił ustawodawca. Jeżeli w Aleksandrowie Łódzkim są one wyższe to znaczy, że gmina działa bezprawnie. Jednocześnie w obwieszczeniu jest też informacja:

Podejmując decyzję o wysokości podatków i opłat, należy pamiętać, że określona jest tylko maksymalna wysokość stawek (z wyjątkiem podatku od środków transportowych), co oznacza, że radni mogą przyjąć stawki niższe. W przypadku podatku od nieruchomości stawki mogą też być zróżnicowane ze względu na rodzaj przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-1
#274532