Sposób na kryzys w UE

Obrazek użytkownika Bacz
Gospodarka

Ponieważ inflacja euro jest mała należy ustalić, że Europejski Bank Centralny udzieli państwom UE bezwrotnej pomocy w specjalnie wykreowanych w tym celu eurosach. Suma tej pomocy powinna być jak największa, ale z drugiej strony nie może ona jednak spowodować inflacji euro dwucyfrowej, bo to zdeorganizowało by gospodarkę UE. Pomoc powinna być rozdzielana między państwa proporcjonalnie do ich PKB. UE powinna zrezygnować z harmonizowania podatków aby rządy nie były skrępowane w obniżaniu podatków. Rządy powinny obniżać podatki, a utracone wpływy podatkowe skompensuje im pomoc z EBC. Ludzie odciążeni z części podatków chętniej będą pracować i zatrudniać - będą przeciwdziałać kryzysowi.

Bacz

Pisałem na ten temat:
http://niepoprawni.pl/blog/404/gospodarka-walutami

Brak głosów