Spór Polska vs Eureko

Obrazek użytkownika Bacz
Notka

Skarb Państwa odrzuca propozycję ugody ws. PZU

13.3.Warszawa (PAP) - Ministerstwo Skarbu Państwa nie akceptuje propozycji ugody dotyczącej PZU w kształcie zaproponowanym przez Eureko - poinformował w piątek PAP resort. "Podstawą ugody powinna być wartość inwestycji, rzeczywiście dokonanej przez Eureko" - podkreśla MSP.
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Skarb-Panstwa-odrzuca-propozycje-ugody-ws-PZU-1923135.html

Eureko złamało prawo zawierając umowę prywatyzacyjną

Polskie prawo nie dopuszcza prywatyzacji ubezpieczycieli na na kredyt, a Eureko posłużyło się przu kupnie udziałów w PZU kredytem. W związku z tym umowę prywatyzacyjną należy uznać za nieważną od samego początku i oddać Eureko te pieniądze jakie wpłaciło, ale bez odsetek, bo przy przechowywaniu bezumownym pieniędzy żadne należności nie powstają.

Bacz

Brak głosów