Obozy pracy

Obrazek użytkownika Bacz
Blog

Polskie prawo karne powinno przewidywać przymusowy pobyt w obozie pracy jako jedną z kar jaką mogą wymierzać sądy.

Na obozy pracy sądy powinny skazywać oszustów, wyłudzaczy, złodziei, defraudantów, bankrutów, niewypłacalnych dłużników, uchylających się od płacenia alimentów, odszkodowań itp. Duża część z tego co skazany wypracuje powinna iść na spłacenie jego zobowiązań, konkretnie jaka to ma być kwota decydował by sąd.

Ustawa powinna przewidywać różne rygory dla ukaranych: drobnych przestępców sądy mogły by karać obozem półwolnościowym czyli ukarany mieszkał by na wolności, miał by tylko obowiązek stawiać się w określonych godzinach do pracy. Poważniejszych przestępców powinno się skazywać na obozy całodobowe z zamieszkiwaniem w pomieszczeniach obozu. Sąd mógł by też skazać na lżejszą lub cięższą pracę. Sąd powinien też określać sprawiedliwe "kieszonkowe" przysługujące skazanemu.

Aby było mało przypadków osób skazanych, które uchylały by się od pracy w obozie, sąd na wniosek podsądnego mógłby wymierzyć mu zamiast kary obozu - karę zwykłego więzienia. Zapewne takich przypadków było by mało, bo więzienie jest, prawie dla wszystkich ludzi, bardziej dolegliwe niż obóz pracy. Także w razie złego zachowania się skazanego w obozie pracy sąd penitencjarny mógł by przenieść delikwenta do obozu o ostrzejszym rygorze lub do więzienia.

Obozy pracy powinny być prywatne. Aby nie dochodziło do znęcania się i nadmiernej eksploatacji skazanych, regulaminy powinny dokładnie określać warunki pobytu w obozie: ilość egzekwowanej pracy, wyżywienie, zakwaterowanie. Przestrzeganie regulaminów powinno być kontrolowane przez odpowiednie służby państwowe.

Aby firmy prowadzące prywatne obozy pracy nie stanowiły nieuczciwej konkurencji dla firm nie korzystających z przymusowych pracowników, firmy powinny brać udział w konkursach o przydzielenie pracowników. W tych konkursach zwyciężała by ta firma która zaoferuje państwu za przydzielenie danego skazanego najwyższą kwotę.

Bacz
W tym temacie: http://niepoprawni.pl/blog/404/praca-za-kare

Brak głosów

Komentarze

I jeszcze pozbawienie wszelkich praw wyborczych , w niektórych kategoriach dożywotnio!!!!

Vote up!
0
Vote down!
0
#35939