Polonia głosuje korespondencyjne!

Obrazek użytkownika Grzegorzq
Blog

W najbliższy poniedziałek 26 września mija termin zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą. Dla wyborców, którzy w ten sposób chcą oddać swój głos w jesiennych wyborach, to ostatni moment na powiadomienie o tym odpowiedniego konsula.

Wyborca nie musi zgłaszać takiego faktu osobiście. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefonicznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
Musi zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą, numer ważnego polskiego paszportu, a także miejsce i datę jego wydania, miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, a także oznaczenie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

W rezultacie zgłoszenia do dziesiątego dnia przed wyborami wyborca powinien otrzymać od konsula przesyłkę zawierającą m.in. zaadresowaną już kopertę zwrotną, kopertę na karty do głosowania oraz oświadczenie o tajnym i osobistym głosowaniu.

Wyborca musi następnie postawić znak "x" przy nazwiskach swoich kandydatów, włożyć karty do anonimowej koperty, zakleić ją i - wraz z oświadczeniem o osobistym i tajnym głosowaniu - włożyć do koperty zwrotnej.

Następnie całość wysyła z powrotem do konsula na własny koszt.

Warto pamiętać, że jeżeli głos dotrze do konsula po zakończeniu wyborów, nie zostanie wrzucony do urny.

Wyborca musi wziąć pod uwagę szybkość działania operatora pocztowego lub kurierskiego na danym terenie tak, aby przesyłka dotarła w terminie. W tym przypadku nie liczy się data stempla pocztowego.

Wszystkie osoby za granicą będą głosować na kandydatów na posłów startujących w Warszawie oraz na kandydata na senatora kandydującego w warszawskim okręgu obejmującym dzielnice: Śródmieście, Białołękę, Bielany i Żoliborz.

Pytamy: Jaka procedura liczenia tych głosów obowiązuje? W jaki sposób „przepłyną” one ze wszystkich konsulatów do warszawskiego okręgu i zostaną zsumowane? Gdzie będą archiwizowane te nietypowe karty z kopertami i oświadczeniami? Czy powołana została specjalna komisja do liczenia głosów korespondencyjnych w warszawskim okręgu?

Jedno jest niewątpliwe – te glosy rzutować będą bezpośrednio na wyniki wyborów w Warszawie!

Mówił o tym szerzej poseł Artur Górski na spotkaniu przy namiocie Solidarnych 2010 na Krakowskim Przedmieściu w piątek 23 września br.

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Gdyby nawet na Skórę zagłosował absolutnie każdy z 14-tu tysięcy uprawnionych do głosowania w 19-tym okręgu wyborczym W-wa Śródmieście chicagowian, to i tak szanse mistera Skóry wyniosłyby z grubsza tylko jedną piątą dwunastu procent głosów w gminie W-wa Śródmieście ( 1/5 x 0,128).

za pomocą Spod Lady: Sylwester Skóra na posła.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#186518