Problem polskiego węgla?

Obrazek użytkownika bip
Gospodarka

 

Prezentacja 5 polskich firm wydobywczych.
 
Nie ma co lać wody. Przejdźmy do cyferek.
 
Zestawienie przychodów ze sprzedaży do kilku kosztów (kwoty w milionach PLN):
height:12.75pt">
 
height:12.75pt">
 
height:12.75pt">
KW
border-left:none;background:
#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
KHW
border-left:none;background:
#FFCC99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
BOGDANKA
border-left:none;background:
#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
JSW
border-left:none;background:
#FFCC99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
KGHM
height:12.75pt">
Przychody ze sprzedaży
border-left:none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height:12.75pt" rowspan="6">
2012
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
11 020,10
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFCC99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
3 971,30
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
1 835,80
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFCC99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
8 821,00
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
20 737,00
border-top:none;background:
#FFCC00;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
Koszty wytworzenia
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
8 283,85
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFCC99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
3 365,41
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
1 330,61
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFCC99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
6 385,80
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
12 786,00
border-top:none;background:
#FFCC00;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
Zysk/strata na sprzedaży
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
2 736,25
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFCC99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
605,89
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
505,19
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFCC99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
2 435,20
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
7 951,00
height:12.75pt">
 
height:12.75pt">
 
height:12.75pt">
 
height:12.75pt">
 
height:12.75pt">
 
height:12.75pt">
 
height:12.75pt">
Koszty ogólnego zarządu
border-left:none;background:
#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
2 099,11
border-left:none;background:
#FFCC99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
374,77
border-left:none;background:
#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
97,70
border-left:none;background:
#FFCC99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
662,50
border-left:none;background:
#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
703,00
border-left:solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.5pt;
border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFCC00;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:13.5pt">
Koszty sprzedaży
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.5pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:13.5pt">
350,96
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.5pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFCC99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:13.5pt">
85,07
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.5pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:13.5pt">
43,96
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.5pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFCC99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:13.5pt">
361,90
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.5pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:13.5pt">
113,00
border-top:none;background:
#FFCC00;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:13.5pt">
Przychody ze sprzedaży
none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:13.5pt" rowspan="6">
2011
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:13.5pt">
12 150,14
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFCC99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:13.5pt">
4 219,57
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:13.5pt">
1 301,35
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFCC99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:13.5pt">
9 376,80
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:13.5pt">
20 097,00
border-top:none;background:
#FFCC00;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
Koszty wytworzenia
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
9 099,95
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFCC99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
3 516,58
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
916,70
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFCC99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
5 967,10
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
9 853,00
border-top:none;background:
#FFCC00;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
Zysk/strata na sprzedaży
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
3 050,20
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFCC99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
702,99
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
384,65
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFCC99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
3 409,70
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
10 244,00
height:12.75pt">
 
height:12.75pt">
 
height:12.75pt">
 
height:12.75pt">
 
height:12.75pt">
 
height:12.75pt">
 
height:12.75pt">
Koszty ogólnego zarządu
border-left:none;background:
#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
1 713,05
border-left:none;background:
#FFCC99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
341,73
border-left:none;background:
#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
80,01
border-left:none;background:
#FFCC99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
508,90
border-left:none;background:
#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
696,00
border-top:none;background:
#FFCC00;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
Koszty sprzedaży
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
432,86
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFCC99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
92,56
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
39,01
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFCC99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
272,20
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
111,00
 
Koszty ogólnego zarządu do przychodów i zysku ze sprzedaży:
height:12.75pt">
 
height:12.75pt">
 
border-bottom:none;background:
#FFCC99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
KW
border-left:none;border-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
KHW
border-left:none;border-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFCC99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
BOGDANKA
border-left:none;border-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
JSW
border-left:none;border-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFCC99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt">
KGHM
height:25.5pt">
Koszty ogólnego zarządu do przychodów
border-left:none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height:25.5pt" rowspan="2">
2012
border-left:none;background:
#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:25.5pt">
19,05%
border-left:none;background:
#FFCC99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:25.5pt">
9,44%
border-left:none;background:
#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:25.5pt">
5,32%
border-left:none;background:
#FFCC99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:25.5pt">
7,51%
border-left:none;background:
#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:25.5pt">
3,39%
border-bottom:solid windowtext 1.5pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;background:#FFCC00;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height:39.0pt">
Koszty ogólnego zarządu do zysku na sprzedaży
border-bottom:solid windowtext 1.5pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:39.0pt">
76,71%
border-bottom:solid windowtext 1.5pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFCC99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:39.0pt">
61,85%
border-bottom:solid windowtext 1.5pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:39.0pt">
19,34%
border-bottom:solid windowtext 1.5pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFCC99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:39.0pt">
27,21%
border-bottom:solid windowtext 1.5pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:39.0pt">
8,84%
none;background:#FFCC00;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height:26.25pt">
Koszty ogólnego zarządu do przychodów
none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:26.25pt" rowspan="2">
2011
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:26.25pt">
14,10%
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFCC99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:26.25pt">
8,10%
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:26.25pt">
6,15%
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFCC99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:26.25pt">
5,43%
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:26.25pt">
3,46%
none;background:#FFCC00;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height:38.25pt">
Koszty ogólnego zarządu do zysku na sprzedaży
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:38.25pt">
56,16%
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFCC99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:38.25pt">
48,61%
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:38.25pt">
20,80%
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFCC99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:38.25pt">
14,93%
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
background:#FFFF99;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:38.25pt">
6,79%
 
No ale co to są te koszty ogólnego zarządu? W dużym skrócie (poza kilkoma wyjątkami) administracja, zarząd, administracja, papier, telefony i takie tam inne.
 
Pozdrawiam pracujących w KW i KHW na dole, jak się okazuje robiących głównie na ...

 

 

Ocena wpisu: 
Brak głosów