Problem polskiego węgla?

Obrazek użytkownika bip
Gospodarka

 

Prezentacja 5 polskich firm wydobywczych.
 
Nie ma co lać wody. Przejdźmy do cyferek.
 
Zestawienie przychodów ze sprzedaży do kilku kosztów (kwoty w milionach PLN):
 
 
KW
KHW
BOGDANKA
JSW
KGHM
Przychody ze sprzedaży
2012
11 020,10
3 971,30
1 835,80
8 821,00
20 737,00
Koszty wytworzenia
8 283,85
3 365,41
1 330,61
6 385,80
12 786,00
Zysk/strata na sprzedaży
2 736,25
605,89
505,19
2 435,20
7 951,00
 
 
 
 
 
 
Koszty ogólnego zarządu
2 099,11
374,77
97,70
662,50
703,00
Koszty sprzedaży
350,96
85,07
43,96
361,90
113,00
Przychody ze sprzedaży
2011
12 150,14
4 219,57
1 301,35
9 376,80
20 097,00
Koszty wytworzenia
9 099,95
3 516,58
916,70
5 967,10
9 853,00
Zysk/strata na sprzedaży
3 050,20
702,99
384,65
3 409,70
10 244,00
 
 
 
 
 
 
Koszty ogólnego zarządu
1 713,05
341,73
80,01
508,90
696,00
Koszty sprzedaży
432,86
92,56
39,01
272,20
111,00
 
Koszty ogólnego zarządu do przychodów i zysku ze sprzedaży:
 
 
KW
KHW
BOGDANKA
JSW
KGHM
Koszty ogólnego zarządu do przychodów
2012
19,05%
9,44%
5,32%
7,51%
3,39%
Koszty ogólnego zarządu do zysku na sprzedaży
76,71%
61,85%
19,34%
27,21%
8,84%
Koszty ogólnego zarządu do przychodów
2011
14,10%
8,10%
6,15%
5,43%
3,46%
Koszty ogólnego zarządu do zysku na sprzedaży
56,16%
48,61%
20,80%
14,93%
6,79%
 
No ale co to są te koszty ogólnego zarządu? W dużym skrócie (poza kilkoma wyjątkami) administracja, zarząd, administracja, papier, telefony i takie tam inne.
 
Pozdrawiam pracujących w KW i KHW na dole, jak się okazuje robiących głównie na ...

 

 

Brak głosów