Konstytucja RP - Sejm i Senat - wybory - projekt

Obrazek użytkownika bip
Idee

Artykuły projektowanej (na bazie konstytucji kwietniowej) konstytucji RP dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu.

SEJM
I
(1) Sejm składa się z posłów, wybranych w głosowaniu powszechnym, tajnym, równym i bezpośrednim.
(2) Kadencja Sejmu trwa lat cztery, licząc od dnia wyboru (głosowania).
(3) Wybory zarządza Prezydent Rzeczypospolitej w 120 dniu przed końcem kadencji Sejmu na jeden dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż na 45 dni a nie później niż na 30 dni przed upływem kadencji.

II
(1) Prawo wybierania do Sejmu ma każdy obywatel, który przed dniem zarządzenia wyborów ukończył lat 21 oraz korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich.
(2) Prawo wybieralności ma każdy obywatel, mający prawo wybierania.

III
(1) Powiat jest okręgiem wyborczym.
(2) Liczbę mandatów poselskich dla danego okręgu wyborczego oblicza się w sposób następujący: do 127 499 uprawnionych – 1 mandat, za każde  kolejne rozpoczęte 85 000  dodaje się 1 mandat.
(3) Ustalenie liczby uprawnionych do głosowania następuje w każdej gminie w pierwszy poniedziałek następujący po dniu zarządzenia terminu wyborów do Sejmu. Lista wyborców udostępniana jest najpóźniej następnego dnia od godziny 10:00.
(4) Każdy uprawniony do głosowania, zamieszkujący w danej gminie na stałe, nie ujęty na liście wyborców może się do niej dopisać najpóźniej do godziny 18:00 w najbliższy piątek.
(5) Jeśli wymienione w punktach 3 i 4, poniedziałek i/lub piątek są dniami ustawowo wolnymi od pracy, terminy, o których mowa w tych punktach, przesuwa się (do przodu) na najbliższe dni nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy.

IV
(1) Na okręg wyborczy nie może przypadać więcej niż 4 mandaty poselskie.
(2) Jeśli po obliczeniu liczby mandatów poselskich zgodnie ze wzorem z III.(2) na dany powiat przypada więcej niż 4 mandaty poselskie, następuje podział na mniejsze okręgi wyborcze tak aby warunek z punktu (1) został spełniony.
(3) Podziału dokonuje się uwzględniając granice gmin, dzielnic, osiedli oraz więzy występujące pomiędzy tymi wspólnotami.
(4) Ustalenia granic okręgów wyborczych, o których mowa w punkcie (2), dokonuje Premier uwzględniając zdanie mieszkańców. W sprawach spornych rozstrzyga Sąd Najwyższy.

V
(1) Mieszkańcy powiatu, w którym liczba mandatów poselskich jest większa niż 1, mają prawo do podziału swojego okręgu wyborczego na okręgi jednomandatowe, jak i powrotu do okręgu wielomandatowego, w dowolnej chwili. Decyzję taką podejmuje się w referendum gminnym, w gminach składowych powiatu.
(2) Decyzja z punktu (1) dotyczy tych wyborów, do których pozostało więcej niż 365 dni.
(3) Premier ma prawo współdecydować o wyznaczaniu terytorium okręgów jednomandatowych z punktu (1). W sprawach spornych decyduje Sąd Najwyższy.

VI
(1) W okręgach wielomandatowych mandaty poselskie są obejmowane kolejno według największej liczby zdobytych głosów.
(2) W przypadku zdobycia tej samej liczby głosów przez kandydatów i braku wolnego mandatu dla co najmniej jednego z nich przeprowadza się w ciągu siedmiu dni powtórne głosowanie wybierając spośród kandydatów o tej samej liczbie głosów.
VII
(1) Kandydata na posła zgłasza co najmniej 800 uprawnionych do głosowania mieszkańców danego powiatu lub jeśli powiat jest podzielony na mniejsze okręgi wyborcze 800 uprawnionych do głosowania mieszkańców danego okręgu wyborczego.
(1 wersja 2) Kandydat na posła musi uzyskać poparcie co najmniej 800 uprawnionych do głosowania mieszkańców danego powiatu lub jeśli powiat jest podzielony na mniejsze okręgi wyborcze 800 uprawnionych do głosowania mieszkańców danego okręgu wyborczego.
(2) Kandydat/a na posła rejestruje się nie później niż w 30 dniu przed dniem wyborów (głosowania) do godziny 18:00.
(3) Poparcie/zgłoszenie z punktu (1) musi być wyrażone na piśmie i zawierać co najmniej: nr PESEL, pierwsze Imię i Nazwisko, datę urodzenia, miejscowość stałego pobytu.
(4) Podpisy poparcia/zgłoszenia można zbierać od dnia wyznaczenia terminu wyborów.

VIII
(1) Głosowanie odbywa się od godziny 8:00 do 22:00.
(2) Cisza wyborcza trwa od godziny 6:00 do godziny 22:00 w dniu wyborów.
(3) Ordynacja wyborcza do Sejmu unormuje postępowanie wyborcze tudzież oznaczy kategorie osób pozbawionych praw wybierania i wybieralności z braku dostatecznych przymiotów moralnych lub umysłowych.

SENAT
I
(1) Senat składa się z senatorów, powołanych w 1/3 przez Prezydenta Rzeczypospolitej, a w 2/3 w głosowaniu powszechnym, tajnym, równym i bezpośrednim.

(2 wersja 1) Kadencja Senatu rozpoczyna się i kończy wraz z kadencją Sejmu.
(2 wersja 2) Kadencja Senatu rozpoczyna się i kończy wraz z kadencją Prezydenta RP.

(3) Wybory zarządza Prezydent Rzeczypospolitej w 120 dniu przed końcem kadencji Senatu na jeden dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż na 45 dni a nie później niż na 30 dni przed upływem kadencji.

II
(1) Prawo wybierania do Senatu ma każdy obywatel, który przed dniem zarządzenia wyborów ukończył lat 21 oraz korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich.
(2) Prawo wybieralności ma każdy obywatel zamieszkujący na stałe okręg wyborczy, z którego kandyduje oraz przed dniem zarządzenia wyborów ukończył lat 30.

III
(1) Województwo jest okręgiem wyborczym.
(2) Na każde województwo przypadają cztery mandaty senatorskie.

IV
(1) Mieszkańcy województwa mają prawo do podziału swojego okręgu wyborczego na okręgi jednomandatowe, jak i powrotu do okręgu wielomandatowego, w dowolnej chwili. Decyzję taką podejmuje się w referendum gminnym, w gminach składowych województwa.
(2) Decyzja z punktu (1) dotyczy tych wyborów, do których pozostało więcej niż 365 dni.
(3) Premier ma prawo współdecydować o wyznaczaniu terytorium okręgów jednomandatowych z punktu (1). W sprawach spornych decyduje Sąd Najwyższy.
(4) Podziału dokonuje się uwzględniając granice powiatów.

V

(1) Punkty (w części dla Sejmu) od VI do VIII stosuje się odpowiednio z tym że kandydata na Senatora zgłasza/kandydat musi uzyskać poparcie co najmniej 8000 uprawnionych do głosowania mieszkańców.

Przy takim rozwiązaniu mielibyśmy liczbę posłów w ilości nie większej niż 452, wg danych z poprzednich wyborów i uprawnionych liczonych od 18 roku życia (czyli podwyższając wiek uprawnionych do głosowania liczba posłów spadła by o około 5 do 10 %).

Liczba powiatów z jednym mandatem poselskim: 327.
Liczba powiatów z dwoma mandatami poselskimi: 31.
Liczba powiatów z trzema mandatami poselskimi: 5.
Liczba powiatów z czterema mandatami poselskimi: 2.
Liczba powiatów z pięcioma mandatami poselskimi: 1.
Liczba powiatów z sześcioma mandatami poselskimi: 1.
Liczba powiatów z siedmioma mandatami poselskimi: 2.
WARSZAWA: 15 mandatów poselskich.

Brak głosów

Komentarze

Dzięki piękne!
Nareszcie jakiś materiał do przemyśleń i opracowania
DOCELOWEJ Konstytucji dla Uczciwego Państwa.
Dałbym 100, ale mogę tylko 10.
Pozdrawiam serdecznie
PS
Przez Święta obiecuję przestudiować uważnie i dopisać
jakieś rozsądne wnioski.

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
 

Vote up!
0
Vote down!
0
#242654

http://niepoprawni.pl/blog/3848/konstytucja-rp-rozdzial-i-projekt
http://niepoprawni.pl/blog/3848/konstytucja-rp-rozdzial-ii-projekt
http://niepoprawni.pl/blog/3848/konstytucja-rp-rozdzial-iii-projekt

był jeszcze rozdział 4 i 5 ale będzie w sumie dosyć mocno zmodyfikowany czego próbka powyżej.

Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#242659

Taniej dla Panstwa czyli Obywateli bedzie :
- liczbe poslow zmniejszyc do poziomu 240- 320 co najwyzej
- liczbe senatorow ograniczyc do 40-50.
Tym sposobem mniej o 50-60 senatorow oraz o 140-220 poslow.
Wiec sumarycznie 200 - 300 tych wazniakow z immunitetami mniej !
Spora ich czesc tez czesto nie pojawia sie na posiedzeniach.
Po co nam tyle "przedstawicieli", ktorzy w wiekszosci i tak
reprezentuja glownie siebie i swoje ciemne geszefty !
Przeciez ich dzialania za 20 lat spowodowaly, ze ZLIKWIDOWANO PONAD 10 000 fabryk dla Polakow , wiec dlaczego Polacy nie mieliby redukowac o 40-50% ilosc zatrudnionych w Sejmie i Senacie?
wiek wyborcy 21 lat - bardzo sluszne !Popieram.
Ponadto zniesc obowiazek, ze mniejszosc niemiecka musi miec ilus poslow z rozdzielnika.
Uposazenie posla dopisac= zwiazac do placy minimalnej,
tak by posly czuly dotkliwie biede ponad 50% spoleczensta lub ... jego bogactwo.
Wszelkie przewaly/ lapowki karac konfiskata majatku takiego posla wraz z tym schowanym na kochanke, zone,kuzyna lub w banku na Kajmanach, bez wzgledu na tzw
"filozoficzne podejscie do pieniadza"....

Vote up!
0
Vote down!
0
#242707

1.Czterech posłów na województwo,max.Razem 64.Wiek minimum 40 lat.

2.Jeden senator na województwo,max.Razem 16.Wiek minimum 50 lat.

W sumie 80 osób..

Do tego :

3.Dziesięć miejsc dla Polonii.Na początek.Docelowo dwadzieścia.5 EUR,15 AMER.

4.Testy na inteligencje.Minimalne IQ to 120.Język polski,matematyka,historia Polski,geografia Polski.Jeden temat dowolny ( wiedza ogólna ).

 

Vote up!
0
Vote down!
0
#242708

 Obecny "dziki tłum"jest mało operatywny,drogo kosztuje i nie przynosi korzyści społeczeństwu.Jeżeli postanowienia obecnej Konstytucji nie są przestrzegane to nie ma żadnej gwarancji,że postanowienia nowej Konstytucji będą przestrzegane.Więc znowu "cała para" pójdzie w gwizd.Obecnie sądy sądzą jak chcą (albo w/g.polecenia),prokuratorzy podobnie,komornicy to żyła złota.Rząd przyczynia się do rozkradania majątku narodowego odbudowywanego z trudem przez wiele lat,działając w/g dyspozycji.Majątek wszystkich Polaków rozgrabiany jest przez różne przekręty,przechodząc bezprawnie do rąk pewnej grupy cwaniaków.Konstytucja określa,że wszyscy obywatele są równi wobec prawa.Pytam się jakim prawem udziela się immunitetów,posłom,senatorom,sędziom,prokuratorom.Kim oni są?,święci,niedotykalni,nadludzie.Im prawie wszystko wolno.Ten ba..l trwa od okrągłego stołu i coraz bardziej się pogłębia.A dochodzą nowe wynalazki,jak np. przy głosowaniu krzyżyk musi być w kwadraciku,bo inaczej głos będzie nieważny.A kolor długopisu musi być czarny lub niebieski, żeby można było łatwiej dostawić 2-gi krzyżyk i unieważnić głos.Tu nie ma nic,żadnej uczciwości, rzetelności.Gdzie tylko można tam się robi przekręty.

Pozdrawiam.                                           

Vote up!
0
Vote down!
0
#242736

...tekst powyżej to tylko fragment większej całości, i dotyczy tylko wyborów do Zgromadzenia Narodowego. Liczby można podawać różne, ja uznałem, że najlepszą dla Polski wersją jest w sumie system praktycznie jednomandatowy, nie wymagający członkostwa w żadnej organizacji. Wyjątkiem od zasady okręgu jednomandatowego są powiaty, w których ogólna liczba ludności przewyższa 127 499, a takich (przy możliwości głosowania od 21 lat) będzie może dwadzieścia kilka, i będą to praktycznie duże ośrodki miejskie, które jeśli mieszkańcy wyrażą taką wolę też będą mogły być okręgami jednomandatowymi (ulec podziałowi). A czemu okręgi na bazie powiatu? Bo myślę (i mam tego potwierdzenie w swojej okolicy), że powiaty stały się już dosyć zwartymi lokalnymi wspólnotami, ludzie (większość) identyfikuje się ze swoją "małą ojczyzną" - powiatem, znają się w miarę dobrze i dzięki temu będą w stanie wybrać kogoś normalnego.
Myślę też o skróceniu kadencji Sejmu do trzech lat, tak aby można było w miarę często oceniać naszych "osłów" i ich pracę.

Posłowie nie będą posiadać też takie immunitetu jak teraz. Jedynie marszałkowie Sejmu i Senatu.

Vote up!
0
Vote down!
0
#242813

Uważam, że uczestnictwo w wyborach winno być obowiązkowe.
Stary temat. Niestety obywateli trzeba wychowywać. Zawsze biadolą najbardziej Ci, którzy nawet tyłka nie ruszyli.
Robert Helski

Vote up!
0
Vote down!
0
#242825