Przeciwko deprawacji naszych dzieci - Krucjata Różańcowa idzie w Pokutnym Marszu Różańcowym pod MEN

Obrazek użytkownika Maria Kowalska
Kraj

Dość torturowania nas poprzez GENDER i niszczenia Polski przez chore pomysły rewolucjonistów - połóżmy kres pogańskim ideologiom, obcym naszej chrześcijańskiej wierze, polskim tradycjom i kulturze!!!

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/08-09-2013-warszawa-msza-swieta-za-ojczyzne-i-pokutny-marsz-rozancowy.html

http://rebelya.pl/forum/watek/67921/?page=1#post-2029034

http://www.fronda.pl/forum/08092013-warszawa-msza-pokutny-marsz-rozancowy-o-opamietanie-i-nawrocenie-rzadzacych-by-nie-deprawowali-i-nie-oglupiali-naszych-dzieci,51548.html

Uczestnicy Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę to w większości Ojcowie i Matki, Dziadkowie i Babcie, to polskie rodziny, które w swym łonie poczęły i pielęgnowały młode życie nie po to by je wydawać na duchową śmierć i wieczne potępienie!

Nie pozwolimy na zniszczenie Rodziny, na niszczenie polskich dzieci.

Ze Ślubów Jasnogórskich:

"My /.../ Lud nabyty zbawczą Krwią Syna Twojego /.../

Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia /.../ równie mężnie, jak Ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. /.../

Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską. /.../

08.09.2013 – Warszawa – Msza Święta za Ojczyznę i Pokutny Marsz Różańcowy

Tym razem pod Ministerstwo Edukacji Narodowej dotrze Pokutny Marsz Różańcowy z Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej, po Mszy Świętej za Ojczyznę o godz. 16.00.
Modlić się będziemy o opamiętanie i nawrócenie rządzących by nie deprawowali i nie ogłupiali naszych dzieci za pomocą kolejnych niszczycielskich rewolucji w systemie szkolnictwa.

kontakt z organizatorem +48 505 075 818

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Bardzo potrzebna jest krucjata różańcowa czy też marsze w obronie naszych dzieci przed pogańskimi ideologiami..Ale dopóki nie wytępimy w naszym kraju polityków z partii czerwonego--millera--i partii niejakiego--pali-kociarza to pogaństwo w Polsce będzie się miało coraz lepiej..

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Marika

#379061