Prymas senior kardynał Józef Glemp podpisał deklarację przystąpienia do KRUCJATY RÓŻAŃCOWEJ ZA OJCZYZNĘ

Obrazek użytkownika Maria Kowalska
Blog

Podczas obchodów Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na Jasnej Górze trzech polskich biskupó

w podpisało deklarację przystąpienia do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę.

 

Przytaczam w całości artykuł Wojciecha Sumlińskiego zamieszczony we Frondzie:

http://www.fronda.pl/news/czytaj/tytul/krucjata_rozancowa_o_polske_wierna_ewagelii_wspierana_przez_biskupow_14873

 

Krucjata różańcowa o Polskę wierną Ewangelii wspierana przez biskupów

Podczas obchodów Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na Jasnej Górze trzech polskich biskupów podpisało deklarację przystąpienia do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę

 

 

14 sierpnia pod bazyliką na Jasnej Górze biskup Wacław Depo, ordynariusz zamojsko-lubaczowski, podpisał deklarację przystąpienia do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. Pobłogosławił dziełu i młodym ludziom propagującym tę ideę.  

 

Dzień później arcybiskup Andrzej Dzięga ze Szczecina, bezpośrednio przed Sumą Pontyfikalną na Szczycie Jasnogórskim, dołączył do tej inicjatywy. Na zakończenie homilii, jaką wygłosił podczas sumy, nawiązał do dzieła Krucjaty mówiąc: „Do tego bukietu teraz dochodzi różańcowa intensywna modlitwa za Ojczyznę, jako dobrowolne zobowiązanie gorących serc, jako dodatkowa tajemnica różańcowa, często połączona nawet z ofiarą postu i wyrzeczeń. Modlitwa ta spontanicznie została nazwana przez prostych, zwykłych ludzi ich krucjatą, Krucjatą Różańcową za Ojczyznę. Pomóż nam Maryjo zjednoczyć się w tej modlitwie Narodowej przed Tobą, z różańcem w dłoni. Tylu wiernych Twoich, prostych ludzi już podąża tą drogą duchowego zmagania o wiarę w naszym narodzie, o umocnienie ducha narodowego i o poddanie się Polski prawu Twojego Syna. To prawo nie jest, bowiem sprzeczne z żadnym godziwym prawem stanowionym przez ludzi, ono je dopełnia i nadaje jeszcze głębszy sens godziwym normom ludzkiego Prawa. Spraw, więc Matko i Królowo niech błogosławione i owocne będą te modlitwy, także wy siostry i bracia nie lękajcie się, kto ma serce dla Polski, kto ufa w moc wstawiennictwa Maryi. Weźcie różańce w dłonie i módlcie się w tych intencjach. Niech różaniec opasuje naszą Ojczyznę. Niech będzie wołaniem przez Maryję o tchnienie Ducha Świętego i odnowę oblicza tej ziemi. Prośmy o wsparcie w tej modlitwie naszych patronów i orędowników od św. Wojciecha aż do błogosławionego Jana Pawła II. To dzieło miłości Ojczyzny i owoce jego niech będą błogosławione. Mogę się tylko przyznać, że ja też dołączam do tego błagania moją regularną modlitwę za Polskę i o Polskę”.

 

Bezpośrednio po Mszy Świętej także prymas senior kardynał Józef Glemp złożył swój podpis na deklaracji Krucjaty.

 

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę nawiązuje do modlitewnego zrywu Węgrów, którzy w 2006 roku odpowiedzieli na wezwanie swego Prymasa i całego Episkopatu do ogólnonarodowej modlitwy o ratunek dla kraju pogrążonego w kryzysie moralnym i ekonomicznym pod rządami socjaldemokratów. Po czterech latach półtora miliona Węgrów wyprosiło cud przemiany społeczno-politycznej. Ideę Krucjaty Różańcowej w Polsce poparło dotychczas trzech kościelnych hierarchów - czy w ich ślady pójdą następni?

 

Co zrobić, by zaangażować się w krucjatę

Zaangażowanie w Krucjatę sprowadza się do odmawiania codziennie przynajmniej jednej dziesiątki różańca w intencji Polski wiernej Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. Podpisane zobowiązanie do takiej modlitwy wysyła się na adres sekretariatu (krucjatarozancowazaojczyzne.pl) Krucjaty, który zlicza osoby wspierające to dzieło. Obecnie liczba modlących się przekracza tysiąc osób. Można także wspierać dzieło Krucjaty poprzez post, duchowe ofiary oraz zamawianie Mszy Świętych za Ojczyznę.

 

 Fragment homilii abp. Andrzeja Dzięgi:

 

Różaniec w intencji Polski
Z pokorą przed Tobą, Królowo Wniebowzięta, stajemy. I z nadzieją. Tyle razy w minionych pokoleniach przyjmowałaś błagania naszych ojców, usłysz i przedstaw Bogu prośby nasze także w tym pokoleniu. Dziesięciu sprawiedliwych mogło uratować Sodomę i Gomorę. Jeśli modlitwę podejmie przynajmniej jeden z każdych dziesięciu, razem możemy uratować i duchowo umocnić cały Naród i tak wprowadzić w kolejne pokolenie. Wiemy, Maryjo, że nie jesteśmy ani pierwsi, ani jedyni w tej modlitwie. Że tą drogą usilnej narodowej modlitwy poszli też inni. Chcemy, by trwająca od pokoleń spokojna, ufna modlitwa za naszą Ojczyznę mogła teraz narastać i potężnieć. Bo wiele wskazuje, że taka modlitwa jest potrzebna. Już nie tylko modlitwa jednostek, chociażby najbardziej wybitnych i najbardziej świętych, ale modlitwa społeczna, narodowa. Tyle jest w Polsce Mszy Świętych za Ojczyznę odprawianych. Już trzecie pokolenie wyrasta kształtowane modlitwą Apelu Jasnogórskiego. Żyje w nas niezwykły dar modlitwy błogosławionego Jana Pawła II za naszą Ojczyznę, z jego wołaniem: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi. Przejmująca była jego modlitwa za Ojczyznę w stanie wojennym, przez przyczynę Jasnogórskiej Pani. A na co dzień - ileż to modlitw koronką do Bożego Miłosierdzia. Ileż różańców odmawianych czy to osobiście, czy w rodzinie, czy we wspólnotach żywego różańca, czy w ramach Jerycha Różańcowego, czy we wspólnotach nieustającego różańca, czy w ramach Podwórkowych Kółek Różańcowych, czy w ramach nowenny pompejańskiej lub w innych jeszcze formach tej pięknej modlitwy. A wszystkie te formy jak złotą klamrą spina Jasnogórska Rodzina Różańcowa. Teraz do tego bukietu dochodzi różańcowa intensywna modlitwa za Ojczyznę, jako dobrowolne zobowiązanie gorących serc, jako dodatkowa tajemnica różańcowa, często połączona nawet z ofiarą postu i wyrzeczeń. Modlitwa ta spontanicznie została nazwana przez prostych, zwykłych ludzi ich Krucjatą. Krucjatą Różańcową za Ojczyznę.
Pomóż nam, Maryjo, zjednoczyć się w tej modlitwie narodowej przed Tobą. Z różańcem w dłoni. Tylu wiernych Twoich, prostych ludzi już podąża tą drogą duchowego zmagania o wiarę w naszym Narodzie, o umocnienie ducha narodowego i o poddanie się Polski prawu Twojego Syna. To prawo nie jest bowiem sprzeczne z żadnym godziwym prawem stanowionym przez ludzi. Ono dopełnia i nadaje jeszcze głębszy sens godziwym normom ludzkiego prawa.
Spraw, Matko i Królowo, niech błogosławione i owocne będą te modlitwy. Także Wy, Siostry i Bracia, nie lękajcie się. Kto ma serce dla Polski, kto ufa w Moc wstawiennictwa Maryi - weźcie różańce w dłonie i módlcie się w tych intencjach. Niech różaniec opasuje naszą Ojczyznę. Niech będzie wołaniem przez Maryję o tchnienie Ducha Świętego i odnowę oblicza tej ziemi. Prośmy o wsparcie naszych Patronów i Orędowników, od świętego Wojciecha aż do błogosławionego Jana Pawła II. To dzieło miłości Ojczyzny i owoce jego niech będą błogosławione. Mogę się przyznać, że ja też dołączam do tego błagania moją regularną modlitwę za Polskę i o Polskę.
Za modlitwą pójdzie czyn, to znaczy wytrwałe działanie.
Łatwiej będzie wytrwać w miłości małżeńskiej i rodzicielskiej. Wytrwać w służbie ludzkiemu życiu. Łatwiej będzie wytrwać w gorliwości życia kapłańskiego i zakonnego. Łatwiej będzie wytrwać w uczciwym prowadzeniu przedsiębiorstwa i w pracy na własnym gospodarstwie rolnym. Łatwiej będzie wytrwać w uczciwym prowadzeniu polityki, by nie państwo służyło partiom, ale by wszystkie partie zabiegały o dobro wspólne w Ojczyźnie. Łatwiej będzie wytrwać w miłości Ojczyzny i w pracy dla Narodu i państwa. Pamiętamy słowa wielkiego Prymasa Tysiąclecia: po Bogu Polska jest moją największą miłością.

Cała homilia: http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110816&typ=wi&id=wi77.txt

 

intencja Krucjaty dodawana do co najmniej jednego dziesiątka różańca dziennie:

Z Maryją Królową Polski módlmy się o Polskę wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie jasnogórskich Ślubów narodu.

www. krocjatarozancowazaojczyzne.pl

Brak głosów

Komentarze

Prośby do Boga o przyłączenie do Krucjaty Różańcowej Polskich Biskupów zostały wysłuchane!!!

Vote up!
0
Vote down!
0

  Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
----------------------------------
Naród dumny ginie od kuli , naród nikczemny ginie od podatków

#177231

Maria Kowalska

Z takim poparciem każdy może iść do swojego biskupa diecezjalnego z prośbą o błogosławieństwo i ogłoszenie krucjaty z ambon.

Vote up!
0
Vote down!
0

Maria Kowalska

#177411