Do Wojskowej Prokuratury - DOWODY

Obrazek użytkownika Mirosław Dakowski
Blog
Warszawa, 2011-1-10

Mirosław Dakowski

[----]

Odbiorca:

Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie

ul. Nowowiejska 26 B

 00-911 Warszawa

nr sprawy Po. Śl. 54/10

Katastrofa w ruchu powietrznym w dniu 10.04.2010

             Przekazuję doniesienie w sprawie przyczyn Katastrofy wraz z dowodami i dokumentami. Mniemam, iż nie są one brane pod uwagę w żadnym z gremiów badających oficjalnie, z urzędu, Katastrofę Smoleńską [po stronie rosyjskiej firma MAK , prokuratura, po stronie polskiej zespół min. Millera, prokuratura Wojskowa, oraz grupa łącznika do MAK płk. Klicha]. Jest też zespół sejmowy min. Macierewicza, w sprawozdaniach oficjalnych spychany na margines.

            Duża ilość istotnych analiz kinematyki i dynamiki przebiegu katastrofy została wykonana przez analityków niezależnych od władzy, skupionych w różnych portalach w internecie i tam publikujących wyniki swych analiz.

            Są tam jednoznaczne dowody na zdecydowanie odmienny przebieg Katastrofy od przebiegu lansowanego od 10 kwietnia przez ośrodki związane z MAK, czy ogólniej ze stroną rosyjską, a także z komisją min. Millera czy grupą płk. Klicha. W mediach nurtu rządowego i pro-rządowego nie uwzględnia się prac i osiągnięć tych analityków.

            Dlatego niniejszym, z ostrożności procesowej, składam do wiadomości Prokuratury Wojskowej trzy dokumenty:

1)      „Dodatek dla Opornych , oraz

2)      Zeszyty Smoleńskie nr. 2, będące kontynuacją Białej Księgi oraz Zeszytów Smoleńskich nr. 1,

3)       „To elementarne Watsonie”, artykuł opublikowany w grudniu.

             W tych dokumentach jest istotna część dowodów, które są przemilczane przez płk Klicha (por. adres poniżej) i podobnych propagandzistów.

            Z dokumentów wyłania się prawda o Katastrofie, w analizach której nie można uniknąć związku między nagłą, zapewne sztucznie wywołana mgłą, elektronicznym meaconingiem a wygięciem elementów samolotu wskazujących na wybuch pod pokładem pasażerskim, w pobliżu głównego dźwigara. Zapewne, a jest to bardzo prawdopodobne, nastąpił też uprzedni wybuch uszkadzający stery. Tylko zespół tych elementów analizy w połączeniu z dezinformującymi pilotów, a prowadzącymi do katastrofy komunikatami z baraczku kontroli lotów na lotnisku Siewiernyj „na kursie i na ścieżce” mógł doprowadzić do tego, co się stało.

             Temu wszystkiemu, wbrew oczywistości dowodów, przeczy m.inn. płk Klich w wywiadzie z początku stycznia 2011:  ]]>http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,page,2,title,Czy-ostatnia-rozmowa-braci-Kaczynskich-dotyczyla-matki,wid,13008952,komentarz.html]]>

Jeśli prok. Parulski na naradzie z prokuratorami rosyjskimi w nocy z 10/11 kwietnia [por. ZAMACH na Siewiernym a Sześcioro Odważnych Polaków ]]>http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=2668&Itemid=100]]> ] rzeczywiście nie wymusił na stronie rosyjskiej konieczności brania pod uwagę w śledztwie hipotezy zaplanowanego wcześniej zamachu (co jest oczywistością w takich wypadkach), to wobec istniejących i już nie dających się ukryć dowodów - musi on być wyłączony z udziału w dalszym śledztwie.

            To, co pozwala sobie wypisywać płk Klich np. na temat sztucznej mgły, czy w ogóle możliwości zamachu, stawia go wśród osób ignorujących i ukrywających materialne, rzeczywiste dowody w sprawie Katastrofy. Smoleńskiej.

            Załączam osobno (zał. 1) „Dodatek dla Opornych”, gdzie sprawa wybuchu w pobliżu głównego dźwigara i krawędzi natarcia skrzydeł jest przedstawione w sposób poglądowy, lecz nieodparty.

            Zał. 3 przypomina, że podstawowe prawa zachowania Fizyki stoją ponad strachem różnych urzędników i jazgotem trolli. Są po prostu uniwersalne, nieodparte.

            Również z ostrożności procesowej wymieniam do użytku Prokuratury Wojskowej nicki niektórych z analityków , których osiągnięcia w omawianej sprawie są bezsporne : Stary Wiarus, Free Your Mind, Tommy Lee, El Ohido Siluro, Łażący Łazarz, Manek, Rolex, Pluszeczek, inż. K. Cierpisz (to nazwisko). Świetne prace analityczne oraz syntezy tych i kilku innych badaczy są łatwo dostępne w internecie. Wnioskuję o szczegółowe przesłuchanie tych analityków w sprawie przyczyn i przebiegu Zbrodni Smoleńskiej.

            Można ich prosić o pomoc przez mail’e na odpowiednich portalach. Przypuszczam też, że mimo, iż występują oni pod pseudonimami, to ich IP i adresy są od miesięcy znane ABW i prokuratura może je uzyskać w ciągu pojedynczych godzin. Nie płacimy przecież chyba na darmo podatków na ABW i tym podobne struktury.

            Z korespondencji z wieloma z analityków wiem, że nie przedstawiają wyników swych analiz i dyskusji prokuraturze z nieśmiałości raczej, niż ze strachu o swą, czy bliskich skórę. Ale na uczciwe pytania prokuratury dadzą na pewno odpowiedzi uczciwe i istotne dla oficjalnego ujawnienia Prawdy.

             Zapewniam Prokuraturę i prokuratorów, że w XXI wieku nie da się tak głęboko – i na tak długo – ukryć prawdy o Zamachu Smoleńskim, jak zrobił to rząd Wielkiej Brytanii i jego wspólnicy w sprawie Katastrofy Gibraltarskiej z 4 lipca 1943 roku. Ogromny od tego czasu rozwój fizyki, elektroniki i informatyki takie ukrycie wyklucza.

             Dlatego też konieczne jest w bliskiej przyszłości stanięcie, choćby ze względu na surową karalność ukrywania Prawdy, po Jej stronie, a wyeliminowanie z oficjalnej działalności osobników, którzy tę prawdę ukrywają, deformują i starają się ją zakrzyczeć.

 Mirosław Dakowski

  Załączniki:

  1. „Dodatek dla Opornych” , oraz
  2. Zeszyty Smoleńskie nr. 2,
  3. „To elementarne Watsonie”
Brak głosów

Komentarze

Z wyrazami szacunku za obywatelską postawę.

Pozdrawiam

jwp

Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ?
Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

Vote up!
0
Vote down!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#123460

Popieram w 100% i podpisuję się pod tym wnioskiem. Każdy sposób nacisku, na rzetelne podejście do wyjaśniewnia sprawy i do odkrycia prawdy, jest moim, i myslę, że każdego prawdziwego(tak, prawdziwego) Polska, największym nakazem!!! Pzdr.

Vote up!
0
Vote down!
0
#123462

Wielki szacunek dla Pana.
Pozdrawiam.

edward
"Pan miłuje prawo i sprawiedliwość".
Psalm nr 33,5.

Vote up!
0
Vote down!
0

edward
"Pan miłuje prawo i sprawiedliwość".
Psalm nr 33,5.

#123471

Tak w 100%.
Pozdrowienia
zib1

Vote up!
0
Vote down!
0

Pozdrowienia
zib1

#123476