Profesor Dakowski o przewadze praw logiki i fizyki

Obrazek użytkownika Agent_Smith
Kraj

Właśnie odkryłem ten artykuł z października. Zapewne jest jeszcze wiele osób, które go nie znają. Polecam. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
Agent.

***

O przewadze praw logiki i fizyki nad „prawami” geo-polityki czy socjologii

Posłałem poniższe Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do prok. Generalnego. Przekonuję Go o bezwzględnym obowiązywaniu praw logiki i fizyki, w odróżnieniu od różnych wydumanych „praw” geo-polityki czy socjologii. Osoby mające dowody czy uzasadnione przypuszczenia w sprawie Zbrodni Smoleńskiej proszę o pisanie podobnych doniesień na podane adresy.

=======================
Warszawa, 2010-10-3
Nadawca:
[....]

Odbiorca:
Prokurator Generalny
Andrzej Seremet
Prokuratura Generalna
ul. Barska 28/30
02-316 Warszawa

Sprawa:

Katastrofa przy lądowaniu samolotu Tu 154 M na lotnisku Siewiernyj dn. 10 kwietnia 2010 r

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Realizując społeczny obowiązek zawiadomienia organów ścigania o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu zawarty w art. 304 § l k.p.k. oraz realizując obowiązek prawny zawarty w art. 240 § l k.k. który stanowi:

„Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 118, 118a, 120-124, 127, 128, 130, 134, 140, 148, 163, 166, 189, 189a § 1, art. 252 lub przestępstwa o charakterze terrorystycznym, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”

informuję, że

1) jako profesor zwyczajny fizyki, zajmujący się zawodowo oraz jako dydaktyk dynamiką ruchu i prawami zachowania (pędu, momentu pędu itp.), a także wytrzymałością materiałów, wykonałem i posiadam obliczenia wykazujące, że przyspieszenia przy zetknięciu się z ziemią czy drzewami kadłuba samolotu wynosiły od 0.4 - 4 g (g - przyspieszenie ziemskie), co czyni skrajnie nieprawdopodobnym, przy ujawnionym sposobie zetknięcia kadłuba z przeszkodami, zejście śmiertelne wszystkich osób na pokładzie w trakcie i na skutek hamowania. Niemożliwe też było, przy ewentualnej utracie kawałka skrzydła znanej wielkości na wysokości paru metrów, wykonanie przez płatowiec pół-beczki nad gruntem.

2) Kadłub, traktowany w obliczeniach jako rura, głównie z duralu wzmocniona żebrami, musiał przy ślizganiu się po zagajniku pozostać w całości, lub rozpaść się na dwie, najwyżej trzy części. Rozpad jego na dziesiątki tysięcy części jest sprzeczny ze znaną z mechaniki wytrzymałością materiału kadłuba. Wskazuje to na PEWNOŚĆ, iż rozpad kadłuba nastąpił z innych przyczyn, łatwych do jednoznacznego znalezienia.

3) Wykonane obliczenia, na podstawie ujawnionych zapisów ścieżki dźwiękowej z czarnej skrzynki, wskazują na różne, wahające się i zmienne prędkości płatowca w powietrzu (przykładowo np. 59 km/h lub 158 km/h; jest to sprzeczne z zasadą zachowania pędu), przy katalogowej minimalnej możliwej prędkości Tu 154 w stabilnym locie rzędu 270 km/h. To jest jednoznaczny, pewny dowód, iż osoby czy firma przekazująca stronie polskiej te zapisy, fałszowała oryginalne zapisy skrzynki.

Prawa fizyki, jak i prawa logiki, obowiązują bezwzględnie. Nie da się ich zmienić, bo są to prawa natury; stoją one ponad „prawami” geo-polityki czy socjologii.

Proponuję Prokuraturze udział mój i znanych mi specjalistów z mechaniki i dynamiki ruchu oraz elektroniki i informatyki (w dziedzinie trajektorii 3D) w części merytorycznej śledztwa smoleńskiego. Strona polityczna nas nie interesuje
Mirosław Dakowski
profesor zw. fizyki, dr hab.

==================
Odbiorca:
Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie
ul. Nowowiejska 26 B
00-911 Warszawa

nr sprawy Po. Śl. 54/10

Katastrofa w ruchu powietrznym w dniu 10.04.2010

W załączeniu przesyłam kopię Zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa skierowanego do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta,

z wnioskiem o uwzględnienie opisanych tam faktów w postępowaniu nr sprawy Po. Śl. 54/10 dot. Katastrofy w ruchu powietrznym w dniu 10.04.2010.

Jednocześnie wnioskuję o powołanie biegłych z zakresu nauk ścisłych (matematyka, fizyka, chemia). Wyrażam gotowość przekazania mych wyliczeń oraz zgodę na powołanie mnie jako biegłego

***

Strona profesora http://www.dakowski.pl/ jest ogromnie ciekawa. Kilka ostatnich tematów:

* Podatek CO2 - nawet rowerowe dynamo?
* W Warszawie wybory Prezydenta były sfałszowane. DOWÓD
* My, dzieci tamtych rodziców
* Wizyta Miedwiediewa a Korytarz Berlin-Moskwa
* Pestycydy wywołują alzheimera
* Brytyjski wywiad bardziej zainteresowany niż prokurator Seremet czy przew. BUZEK
* gwałtowne wycinanie strony: http://zamach.eu
* Dowództwo Sił Powietrznych o hańbie linczu na pilotach
* PRAWA FIZYKI nt. Smoleńska w NCz!
* "Queer UW" : sprzeciw wobec organizacji promującej homoseksualizm
* Prezydenckie Forum
* UE i CO2: rabunek. Nowe unijne przepisy uderzą w polski przemysł

Brak głosów

Komentarze

Uważam, że prof Dakowski wraz z znanych mu specjalistami z mechaniki i dynamiki ruchu oraz elektroniki i informatyki (w dziedzinie trajektorii 3D) powinni się spotkać nawet prywatnie i fachowo opracowac materiał, zrobić wraz z grafikami film z animacją i z wytkniętymi wszelkimi niejasnościami i sprzecznościami i temu podobnymi.

Puściłoby się w świat, przetłumaczyło by się na angielski to by ludzie mieli czarno na białym naukowo, przez znacznie lepszych specjalistów niż ci, co podobno badają tę sprawę wyjaśnioną. Przy obecnej mojej wiedzy z różnych źródeł (a dociekliwy jestem) sam już sobie dość spójny film ułożyłem. Dobrze by było mieć to jeszce potwierdzone, zmierzone szkiełkiem i okiem. Tu potrzebna jest praca detektywistyczne, a nie jakieś tam przekładnanie papierów i ogólna farsa.

Vote up!
0
Vote down!
0
#112290

Zgadza się z tym całkowicie.Analizujcie ostatnią katastrofę TU154 w M.oskwie.

Vote up!
0
Vote down!
0
#112375