G. Le Bon, kilka Myśli

Obrazek użytkownika wilre
Kultura

 Link do wszystkich dokumentów

 

Le Bon
Aforyzmy czasów obecnych

wybór

 • Prawo i sprawiedliwość nie odgrywają żadnej roli w stosunkach pomiędzy państwami o nierównej sile.
 • Gdy w grę wchodzą uczucia, złudzenia szybko zamieniają się pewność.
 • Dominować lub być zdominowaną to jedyna alternatywa dla kobiecej duszy.
 • Kobiety zarzucają mężczyznom, że ci ich nie rozumieją, ale czy ludzie o różnych umysłowościach kiedykolwiek potrafili się zrozumieć?
 • Większość ludzkich opinii nie opiera się na dedukcji, ale na nienawiści, sympatii albo nadziei.
 • Trzeba bardzo niezależnego umysłu, aby w ciągu całego życia dopracować się pięciu lub sześciu własnych opinii.
 • Im powszechniej jakieś słowo jest używane, tym bardziej nabiera różnych znaczeń zależnie od umysłowości tych, którzy go używają.
 • Łatwiej jest rządzić ludźmi rozpalając ich emocje niż broniąc ich interesów.
 • Masy są zawsze pod wrażeniem siły, bardzo rzadko dobroci.
 • Masy szanują jedynie silnych. Pogarda dla słabych jest u nich zasadą.
 • Człowiek przeciętny zwiększa swą wartość przynależąc do grupy; człowiek wybitny – pomniejsza.
 • Jedynym sposobem wpłynięcia na jednostki należące do grupy jest uzyskanie wpływu na jej liderów.
 • Los ludzi bardziej zależy od ich charakteru niż od inteligencji.
 • Masy przedkładają zazwyczaj równość w niewoli ponad wolność.
 • Ustąpić raz tłumowi to uczynić go świadomym swej siły i skazać się na ustępowanie mu zawsze.
 •  
 • Potrzeba niekiedy pokoleń, aby ludzie wspięli się na odpowiedni poziom moralny i tylko kilku lat, aby z niego spadli.
 • Jest smutnym symptomem dekadencji, kiedy klasa rządząca stoi pod względem moralnym niżej od rządzonych.
 • Gdziekolwiek kwitnie humanitaryzm, tam upada moralność.
 • Przestępczość w każdym narodzie rozszerza się wraz z rozwojem humanitaryzmu. Stale ograniczając represje, humanitaryzm hamuje działania prewencyjne i uniemożliwia karanie.
 • Narody, które posiadają silne ideały i niewielkie potrzeby, zawsze zatryumfują nad tymi, których potrzeby są wielkie, a ideały przeciętne.
 • To siła charakteru, a nie wiedza jest najmocniejszą, wewnętrzną obroną dla człowieka. Jeśli ją utraci, staje się igraszką okoliczności.
 • Siły narodu nie mierzy się liczbą ludności, lecz wartością jego elit.
 • Wybór systemu edukacji jest ważniejszy dla narodu niż wybór rządu.
 • Walka ślepego pospólstwa przeciw elitom jest stałym zjawiskiem w historii. Tryumf liczniejszych wyznaczał koniec wielu cywilizacji.
 • Elita tworzy, plebejusze niszczą.
 • Nauka tworzy więcej tajemnic niż ich rozświetla.
 • Potrzeba pewności była zawsze silniejsza niż potrzeba prawdy.
 • Wielu ludzi z łatwością poradzi sobie bez prawdy, ale nikt nie jest wystarczająco silny, aby żyć bez złudzeń.
 • Idee demokratyczne należą do tych idei, które łatwo narzuca się innym, ale rzadko akceptuje się samemu.
 • Sztuczne pojęcie równości zrodziło nienawiść do wszystkiego, co wyższe, a co tworzy wielkość narodu.
 • Socjalizm będący ostateczną formą równości jest raczej stanem umysłu niż doktryną.
 • Gdy państwo próbuje za bardzo chronić swoich obywateli, odzwyczajają się oni od tego, że muszą chronić się sami. W rezultacie tracą wszelką inicjatywę.
 • Naprawdę pokojowy naród szybko zniknąłby z historii.
 • Despotyzm jednostki ograniczony jest przez strach przed odpowiedzialnością. Dlatego jest mniej opresywny niż despotyzm kolektywny, który jest zawsze nieodpowiedzialny.
 • Im słabszy rząd, tym silniejsza biurokracja.
 • Obalenie tyranii nie oznacza zaprowadzenia wolności.
 • Jeśli rząd podąża za opiniami zamiast je kreować, przestaje być panem.
 • Ustąpienie przed groźbami i aktami przemocy oznacza zawsze wpojenie w duszę ludu przekonania, że wystarczy grozić lub grabić, aby zyskać posłuch.
 • Więcej tutaj
Ocena wpisu: 
Brak głosów