Kulturowa rekonkwista. Jest potrzeba przeciwstawienia się programowi przekształcenia Polaków w wynarodowiony motłoch

Obrazek użytkownika Andy-aandy
Nazwa serwisu: 
wpolityce.pl
Cytat: 

Kulturowa rekonkwista. Jest potrzeba przeciwstawienia się programowi przekształcenia Polaków w wynarodowiony motłoch

Destrukcja tradycyjnej edukacji po wojnie miała na celu wychowanie „nowego człowieka socjalistycznego”. Temu celowi służyły generalnie wszystkie „reformy”. Oczywiście, w tym dziele destrukcji mieliśmy przypływy i odpływy. Nie był to więc proces jednostajny.

Niemniej w porównaniu z okresem przedwojennym zniszczono resztki edukacji klasycznej, choć pozostawiono, w różnym zakresie w poszczególnych okresach, czasami istotne elementy edukacji literackiej. Jednakże i ona, a jeszcze bardziej historia i tzw. „wychowanie obywatelskie”, były ideologicznie znieprawione, co trafnie określił Bogdan Cywiński jako zatruta humanistyka. Ta zatruta humanistyka nie ograniczała się tylko do edukacji szkolnej, ale także do uniwersyteckiej, i wszechobecnej propagandy. (...)

Naród wykorzeniony z własnego i uniwersalnego, europejskiego dziedzictwa kulturowego staje się miazgą, zostaje zredukowany do grupy etnicznej, której poza językiem nic właściwie nie łączy. Nie ma wspólnych bohaterów, wspólnej historii, wspólnych przeżyć historycznych i moralnych, wspólnych toposów literackich, które tłumaczą nam rzeczywistość, a nawet dobrych manier. Taki naród staje się luźną grupą przypadkowo zamieszkującą wspólne terytorium, ale którego nic nie łączy z rodakami, i tym samym uniemożliwia wspólne rozumienie, bowiem współczesna antykultura niszczy także język, pojęcia i sposób rozumienia otaczającego świata. Po prostu nic nie łączy. Bowiem naród bez tożsamości staje się motłochem. (...)

Przeciwdziałanie temu procesowi destrukcji musi mieć charakter wielokierunkowy. To nie tylko potrzeba zablokowania „reform” Nowackiej, czy wymuszenie dymisji tego kołtuna z funkcji ministerialnych, ale także przeciwstawienie programowi przekształcenia Polaków w wynarodowiony motłoch, program powrotu do klasycznej edukacji i klasycznego wychowania narodowego i religijnego, na wszystkich poziomach życia społecznego i intelektualnego. To oznacza kulturową rekonkwistę. (...)

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (3 głosy)