Konfederacja otwiera oczy Polakom.

Obrazek użytkownika Łukasz Kuk
Kraj

Media publiczne, jak sama nazwa wskazuje są organem publicznym i taką misje powinny pełnić. Tak się składa, że od kilku dekad media publiczne pełnią zupełnie inną role. TVP była od zawsze tubą propagandową władzy, jednakże ostatnie lata aktywowały nowe wcześniej nie odkryte pokłady prymitywnego przekazu, który ma tylko jeden cel, wywołać wśród widzów euforie kultu władzy i jej dokonań. Stratedzy doszli do wniosku, że o ile można krytykować rządy poprzedników, to istnienie konkurencji po prawej stronie trzeba za wszelką cenę wyciszać. Konfederacja jest zbyt dużym zagrożeniem. Trzeba zatem przemilczać obecność piątej siły ubiegającej się o mandat w nadchodzących wyborach, a jeśli już przekazuje się informacje jest ona skrajnie zmanipulowana, opierająca się na wyjętych z kontekstu zdaniach. Czegoś takiego w całej historii telewizji publicznej nie było. Dochodzi do tego, że fałszuje się sondaże ukazujące rosnącą popularność Konfederacji.  Można by się długo zastanawiać jaki jest powód obaw partii rządzącej, która w swojej nazwie ma ''sprawiedliwość'', że tak stanowczo blokuje prawicową koalicję.

Konfederacja skupiająca środowiska narodowe i wolnościowe pomimo kilku procentowego poparcia jest solą w oku partii rządzącej Polską.
Jest ogromny lęk, wśród pisowskiej wierchuszki nie tylko o to, że może odebrać kilka procent głosów ,ale przede wszystkim, że swoim merytorycznym przekazem może wywołać impuls rozsądku wśród obywateli urabianych od miesięcy propagandą sukcesu jedynej słusznej linii.

Konfederacja ma całkiem inne spojrzenie na problemy trapiące każdy aspekt życia społecznego Polaków. Dlaczego takie przerażenie budzi Konfederacja ilustruje wyborcza piątka.

1. PIT %, dobrowolny ZUS, paliwo 3zł/l, więcej pieniędzy w rękach obywateli, mniej w rękach urzędników. 
Nie może istnieć silne państwo bez silnej gospodarki. Jednakże gospodarka nie będzie się rozwijać,jeśli jest nadmiernie opodatkowana.
Konfederacja dąży do tego, aby każdy Polak miał jak najwięcej pieniędzy, ale nie w sposób w jaki obecna władza próbuje to robić. Konfederacja uważa, że najlepszym sposobem żeby zapewnić dobrobyt Polakom jest pozostawienie ich ciężko zarobionych pieniędzy w ich własnych kieszeniach. W związku z tym proponuje wprowadzić powszechną ulgę podatkową PIT 0% oraz zniesienie przymusowej składki ZUS dla przedsiębiorców, która obecnie wynosi 1300 zł, a po nowym roku zgodnie z zapowiedzią rządu jeszcze wzrośnie.
Inflacja, czyli ukryty podatek w postaci wzrostu cen wynika również z ceny paliw. Obecnie wynoszą one średnio 5 zł.za litr. Ponad 50% ceny zawierają podatki, w tym, akcyza i opłata emisyjna. Program Konfederacji zakłada likwidację opodatkowania paliwa.
Nadmiernie rozbudowany aparat urzędniczy nie tylko nie przynosi owoców ale jest również kulą u nogi dla gospodarki. Na utrzymanie urzędów wydaje się miliardy w ciągu roku.Konfederacja zakłada ograniczenie wydatków na urzędy oraz zredukowanie ich do minimum.

2. Szybkie i sprawiedliwe sądy.
Ostatnie cztery lata były nieustającą awanturą skupiającą się tylko na tym która opcja polityczna ma zdominować sądownictwo w Polsce. Nie usprawniło to w żaden sposób działania sądów.
Przewlekłość postępowań, niewydolność oraz niedoskonałość procedur prowadzi do głębokiego poczucia niesprawiedliwości. Nie rzadko ofiarą przedłużających się postępowań sądowych padają przedsiębiorcy. Dochodzi do bankructwa wielu firm procesujących się z dłużnikami.
Idąc na przeciw kulejącemu aparatowi sprawiedliwości Konfederacja proponuje wprowadzenie szeregu zmian takich jak;
      -efektywny czas zarządzania pracy sędziów i ich obiektywna ocena.
      -sędziowie pozostaną niezawiśli w wydawaniu wyroków, lecz będą podlegali weryfikacji przez
       przez apolityczny system informatyczny monitorujący na bieżąco tempo i sprawność ich pracy.
      -więcej asystentów dla usprawnienia postępowań
      -uproszczenie procedur sądowych, tak aby postępowanie odbyło się w jak najkrótszym czasie
      -prosty, czytelny język uzasadnień, tak żeby każdy obywatel mógł zrozumieć treść orzeczeń

3.Bon oświatowy i kulturalny.  
Kolejne powierzchowne reformy, przeciąganie liny, ile można dać środków, a ile nie, przeładowane programy nauczania, wdrażanie testów zamiast pracy nad kreatywnym myśleniem. Finansowanie skostniałej, odgórnie zarządzanej oświaty za publiczne pieniądze niczego nie zmieni tylko odłoży w czasie następny kryzys w szkolnictwie.
Konfederacja proponuje wprowadzenie bonu edukacyjnego umożliwiającemu każdemu rodzicowi opłacania nauki jego dziecka. Za pośrednictwem bonu pieniądze trafią do szkół, które wybiorą rodzice. Dzięki temu posunięciu wzrośnie konkurencyjność szkół w sposobie nauczania. Lepsze warunki do nauki dzieci przełożą się na wyższe płace dla nauczycieli. To spowoduje tendencje wzrostu jakości nauczania.

Po wielu pustych frazesach o obronie rodziny w ciągu ostatnich 4 lat nie zrobiono nic by zapobiec rozprzestrzenianiu się ideologi gender. Rząd PiS ustami Jarosława Kaczyńskiego doszedł do perfekcji w zakłamywaniu faktów. Przez ostatnie lata jesteśmy świadkami rewolucji seksualnej na ulicach polskich miast. To zjawisko nie ominęło placówek edukacyjnych. Seksedukatorzy i propagandziści ruchu LGBT pukają do drzwi polskich szkół.
Konfederacja położy kres propagandzie LGBT w szkołach, kładąc szczególny nacisk na respektowanie prawa dzieci do poszanowania ich wrażliwości i nienarażanie na szkodliwą indoktrynację, czy kontakt z treściami niedopasowanymi do wieku. To rodzic powinien mieć prawo  wyboru szkoły, sposobu nauczania oraz musi mieć zagwarantowane prawo do wychowania dzieci zgodnie z wartościami jakie wyznają rodzice.

Można zaobserwować niepokojące zjawisko podszywania się wielu spragnionych sukcesów osób pod szeroko rozumiana kulturę. Wszystko po to by pozyskać dofinansowanie z budżetu ministerstwa kultury na miernej jakości przedstawienia, wystawy, czy performance ,często u podstaw których leży wywołanie skandalu zamiast krzewienia kultury i sztuki.
Konfederacja jak wcześniej w przypadku oświaty proponuje bon kulturalny, który będzie można zamienić na bilet wstępu do galerii, teatru czy muzeum. To spowoduje eliminację z życia publicznego wątpliwej jakości szeroko rozumianej sztuki.

4.Bezpieczeństwo Narodowe. 
Bezpieczeństwo strategiczne Polski nie może opierać się tylko na sojuszach. Polskie wojsko nie powinno być zakładnikiem międzynarodowej gry wojennej, jak to miało miejsce podczas wojny w Iraku lub brzemiennym w skutkach brakiem lojalności sojuszniczej podczas II wojny światowej.
W zmieniającej się sytuacji międzynarodowej Polska musi odnaleźć swoje miejsce. Nie chodzi o to żebyśmy wpisywali się w role pionka tylko elastycznego gracza, dla którego punktem odniesienia jest tylko i wyłącznie interes narodowy Polski.

Platforma Obywatelska podczas swoich rządów zgodziła się na relokacje 7 tys. imigrantów. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wygrał wybory m.in. dla tego, że obiecał Polakom powstrzymanie nielegalnej imigracji. I tak też po wyborach uczynił. Tyle tylko że z tys. imigrantów z Ukrainy ale również z państw azjatyckich takich jak Indie, Pakistan, Nepal, Bangladesz, Uzbekistan, Azerbejdżan, (w większości których religią panującą jest Islam) uczynił legalną imigrację.
Można wybierać z wielu przykładów państw starej Unii do czego prowadzi polityka multikulturalizmu. Brak asymilacji, getta, oraz niebezpieczeństwo związane z zamachami terrorystycznymi jest obrazem dzisiejszej Europy tonącej w odmętach lewicowych utopii.
Konfederacja jest przeciwna wspieranemu przez rząd PiS multikulturalizmowi,stawiając na pierwszym miejscu wspieranie powrotu Polaków z emigracji zarobkowej, a także program repatriacyjny dla Polaków.

Uchwalona w kwietniu 2017 r. przez Kongres Stanów Zjednoczonych ustawa 447, od samego początku budziła ogromne kontrowersje. Ten akt prawny został przejęty pod dyktando środowisk żydowskich. Tezy w nim zawarte uprawniają  Stany Zjednoczone do monitorowania i nacisku na Polskę w celu wypłacenia bezspadkowych odszkodowań wojennych. Gra toczy się o 300 mld. dol. które Polska ma wypłacić żydom tylko dlatego, że są żydami.
Od samego początku rząd PiS wyciszał temat bezprawnych roszczeń. Nie było żadnej debaty w sejmie, a próby wprowadzenia regulacji prawnych powstrzymujących grabież majątku narodowego zostały przez ówczesnego marszałka Kuchcińskiego zdjęte z porządku obrad Sejmu. W tej zasadniczej kwestii wszystkie ugrupowania post okrągło stołowe były zgodne.
Konfederacja jako jedyne ugrupowanie podnosi temat roszczeń i jest przeciwna jakimkolwiek próbom wyłudzenia od Polski bezprawnych odszkodowań.

Jesteśmy świadkami transformacji Unii Europejskiej w jedno superpaństwo. Porzucono myśl jednego z ojców założycieli dzisiejszej Unii, Roberta Schumana, który u podstaw zjednoczonej Europy widział chrześcijaństwo oraz istnienie narodów. Dziś porzucono tą idee, a jako podstawę przyjęto manifest z Ventotene napisany przez komunistę Altiero Spinellego. Manifest m.in obejmuje założenie likwidacji państw narodowych. To według tej koncepcji Bruksela stopniowo zawłaszcza suwerenność państw narodowych w tym Polski.
Konfederacja mówi stop dyktatowi Unii, odrzucając koncepcję budowy federalnego superpaństwa. Jedynym wyjściem w obecnej sytuacji jest wprowadzenie form prawnych, w ramach których suwerenność polityczna,gospodarcza i kulturowa Polski nie będzie kwestionowana.

5. Zdrowe życie. 
Wzrost kosztów energii w Polsce staje się faktem. Obecnie mamy sytuacje, w której rząd zamroził ceny energii elektrycznej. Nie jest stałe uwarunkowanie. Prędzej czy później wymogi polityki energetycznej EU dosięgną kieszeni każdego Polaka. Powody są dwa; zakup uprawnień do emisji CO2,  oraz transformacja gospodarki na odnawialne źródła energii. Powstaje pytanie, czy nas na to stać, czy nie lepiej nowoczesnymi metodami wykorzystać źródła energii występujące w Polsce, zamiast bezmyślnie wdrażać postanowienia Pakietu Klimatycznego. Wyjściem z tej sytuacji jest wypowiedzenie Pakietu Klimatycznego, o co postuluje Konfederacja.

Najważniejsze osoby polskiej polityki, premier, naczelnik Kaczyński, a także ministrowie oraz posłowie rządzącej  Polską koalicji, jeśli tylko pojawią się obiektywy kamer emanują przywiązaniem do wartości chrześcijańskich. Można ich zobaczyć zasiadających w pierwszych rzędach podczas uroczystości kościelnych. Nie przeszkodziło im to jednak wyrzucić do kosza projekt ''Zatrzymaj Aborcje'' podpisany przez 830 tys. obywateli.
Konfederacja opowiada się za ochroną życia od poczęcia do naturalnej śmierci, bez względu na wiek, stan zdrowia czy sytuację życiową.

Pięta Achillesową rządzącej partii, podobnie jak i opozycji jest pamięć wyborców. Każda z tych formacji PiS, PO, PSL i  Lewica, prezentuje recepty programowe na uzdrowienie kraju. Dla przeciętego odbiorcy, może brzmieć to całkiem sensownie, gdyby nie, no właśnie gdyby nie to, że  wszystkie te ugrupowania łączy jedno, brak szerszego horyzontu, wizji Polski w przyszłości.
Minęło 30 lat od transformacji, a w kluczowych segmentach dla stabilności kraju i obywateli niewiele się zmienia.  Brak zmian systemowych w ZUS, Służbie Zdrowia w Sądach czy Oświacie doprowadza do pogłębiającej się erozji, której ciężar zrzucany jest w coraz większym stopniu na obywatela. Jedyne co mają do zaproponowania to kosmetyczne zmiany nie rozwiązujące sedna problemu.

PROGRAM KONFEDERACJI PRZYPADŁ DO GUSTU? WIEC OTWÓRZ OCZY, ZACZNIJ RACJONALNIE MYŚLEC I DOKONAJ WŁAŚCIWEGO WYBORU.

https://planetaprzemian.blogspot.com/

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 2.6 (głosów:20)

Komentarze

A jak by przyszło do uchwalenia nowej Konstytucji, to "najwięksi patrioci" z Konfederacji będa przeciwko Niej wściekle występować (czepiając się wszystkiego, jak rzep psiego ogona), podobnie jak Targowica zwalczała Konstytucję 3 Maja. Wiadomo bowiem, że bez nowej Konstytucji  zmiany systemowe, o których pisze Autor - jak najbardziej konieczne - nie są możliwe do przeprowadzenia. 

Tak więc streścić można ten tekst krótko - pobożne Życzenia!

Pozdrawiam  

 

Podoba mi się!
13
Nie podoba mi się!
-6

jan patmo

#1604702

El presidente Polin chciałby wpisać członkostwo w Unii do konstytucji, więc dobrze jakby to zablokowali :)

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-5
#1604709

"Najwięksi patrioci" z Konfederacji w ogóle nie przewidują istnienia - zgodnie zresztą z doktryną Dugina - czegoś takiego jak Polska. Szermowanie  zaś wzniosłymi hasłami wolności, suwerenności i niepodległości Polski idzie im wcale nie gorzej niż osiemnastowiecznym Targowiczanom.

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-6

jan patmo

#1604712

jeny patmo, juz w twoich pseudo wierszykach było mniej bzdur (co uważałem, że jest niemożliwe) niż to co teraz wypisujesz

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-10

Dziękuję za uwagę,
Twój komentarz wezmę pod rozwagę ;)

#1604715

Najaktywniejsi i nadaktywni zawsze przed Wyborami.

"W 1966 Janusz Korwin-Mikke zawarł związek małżeński z Ewą Mieczkowską. Z małżeństwa urodziło się dwóch synów: Ryszard (ur. 1968) i Krzysztof (ur. 1971). Po rozwodzie w 1973 związał się z Małgorzatą Szmit (ślub kościelny w 1993), z którą ma troje dzieci: Kacpra (ur. 1974), Jacka (ur. 1977) i Zuzannę (ur. 1982). Z dwóch innych nieformalnych związków posiada córki Korynnę (ur. 1983) i Nadzieję (ur. 2011) oraz syna Karola (ur. 2013)[104][105][106]. W 2016 ponownie wstąpił w związek małżeński z matką dwójki swoich najmłodszych dzieci – Dominiką Sibigą"

Ponadto liczne kochanki. Nigdy nie pracujący.

"77-letni Korwin-Mikke baraszkuje z 44 lata młodszą żoną!"

"Prawdziwy" katolik Korwin i jego zwolennicy, "Prawdziwi" Katolicy biorą kobiety jak starcy Zuzannę pod Lentyszkiem?.

https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/77-letni-korwin-mikke-baraszkuje-z-44-lata-mlodsza-zona-wycieklo-wideo-aa-5KbD-U3bv-yJBe.html

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-3

Hoyt

#1604725

Jezeli utozsamiasz Korwina z cala Konfederacja to znaczy, ze sie bardzo mylisz.

On zostal tam skierowany po to, by rozbic ten zwiazek i robi to od poczatku swego tam istnienia. 

Akurat jego wyczyny lozkowe sa najmniej wazne w porownaniu z jego goraca miloscia do Rosji.

Pozdrawiam.

 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2

To się zaczeło od likwidowania polskości, od wyśmiewania i lżenia naszej przeszłości, naszych bohaterów i naszej wiary. To jest pierwszy krok, drugim będzie likwidacja Polski. J.M.Rymkiewicz

#1622723

 

 

"Najwięksi patrioci" z Konfederacji w ogóle nie przewidują istnienia - zgodnie zresztą z doktryną Dugina - czegoś takiego jak Polska."

Tego typu stwierdzenie, eliminuje Ciebie jako czlowieka posiadajacego chociazby minimalna wiedze na temat o ktorym sie dyskutuje.

Potrafisz tylko aplikowac nam wymyslone na poczekaniu fake news.

To oznacza, ze jestes manipulatorem i klamca, a Twoje slowa nie maja zadnej wartosci. 

Szkoda. 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-2

To się zaczeło od likwidowania polskości, od wyśmiewania i lżenia naszej przeszłości, naszych bohaterów i naszej wiary. To jest pierwszy krok, drugim będzie likwidacja Polski. J.M.Rymkiewicz

#1622721

tak twój wpis można krótko - bajdurzenie i wróżenie z fusów

Ps. skąd te info, że Konfederacja będzie przeciwko nowej Konstytucji? Chyba, że już wiesz, że PiS chciałby uchwalić antypolską Konstytucję, to wtedy faktycznie Konfederacja byłaby przeciw.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-10

Dziękuję za uwagę,
Twój komentarz wezmę pod rozwagę ;)

#1604710

Ano z tego to biorę, że wszystkie reformy, jakie podejmuje PIS, są przez "najwiekszych patriotów" z Konfederacji i ich wyznawców  (nie mylić z Narodowcami) uznawane za antypolskie.  

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-4

jan patmo

#1604713

Jakieś konkrety i źródła?

Ps. Narodowcy też są częścią Konfederacji.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-8

Dziękuję za uwagę,
Twój komentarz wezmę pod rozwagę ;)

#1604716

Nie jest Narodowcem ani Polakiem ten,  kto w jakikolwiek sposób wysługuje sie Rosji!

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-5

jan patmo

#1604718

a kto się wysługuje? -  i znów pierdu pierdu bez konkretów i źródeł.

Ps. tak przy okazji, to jest Polakiem ten kto się wysługuje żydom?

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-9

Dziękuję za uwagę,
Twój komentarz wezmę pod rozwagę ;)

#1604719

Ale wy macie obsesje z tą Rosją. A dlaczego wysługiwanie się USA i Izraelem przez PiS jest dobre? Co tym krajom niby zawdzięczamy? USA chciał z nas zrobić pole atomowe i chyba nadal ma takie plany zgodnie z doktryną haratania się na przedpolach. Już nie wspomnę, że w bandyckiej prywatyzacji w latach 90 maczały USA i Izrael, a plan Balcerwoicza to było połączenie obydwu krajów.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-8
#1604720

Chazarskich moralistów poprzebieranych w narodowe polskie stroje nie brakuje również na Niepoprawnych!

PS I nawet pojawił się obsesyjny obrońca kacapów!

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-3

jan patmo

#1604729

A gdzie ja niby bronie kacapów? Jestem zwolennikiem prowadzenie polityki tj. Węgry lub Iran.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-2
#1604763

Prawie wszyscy Irańczycy z diaspory, z którymi rozmawiałem o polityce (a rozmawiałem z wieloma, bo z nimi dobrze się gada), popierali proamerykański kierunek polskiej polityki. Iran, jaki oni pamiętali, był potęgą i bliskim sojusznikiem USA, co im wcale nie przeszkadzało. Trafił mi się wśród rozmówców tylko jeden komunista z Iranu, którego wyprowadziły z równowagi moje krytyczne uwagi na temat komuny. Ale i on nie wyemigrował do komunistycznego raju, czyli do czerwonej Rosji, ale na Zachód.    

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-2

jan patmo

#1604766

Wydaje mi sie, ze mamy wiele powodow, by miec obsesje na temat Rosji. Zdaje sie, ze z ich rak ponieslismy wieksze straty niz z rak niemieckich. 

Jednoczesnie przyznaje Ci racje, ze to USA, a nie Polska powinna zabiegac o bazy ich zolnierzy w Polsce. 

Pozdrawiam.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-1

To się zaczeło od likwidowania polskości, od wyśmiewania i lżenia naszej przeszłości, naszych bohaterów i naszej wiary. To jest pierwszy krok, drugim będzie likwidacja Polski. J.M.Rymkiewicz

#1622725

Nowa Targowica! Konfederacja na kolanach przed Putinem! „Złote myśli” Korwina

CZY GŁÓWNY MOTOR KONFEDERACJI, JANUSZ KORWIN-MIKKE, TO POLSKI PATRIOTA? PRZEDSTAWIAMY KILKADZIESIĄT CYTATÓW. ODPOWIEDŹ PRZYCHODZI SAMA

„Kremlowska armia trolli” atakuje polską sieć. Kukiełki Kremla do utraty tchu wybielają Putina i jego agresywną politykę.

„Rosja nie zagraża. Rosja jest zagrożona. Jest nieustanna agresja NATO przeciwko Rosji” – z maniakalnym i bezczelnym uporem twierdzi Janusz Korwin-Mikke. Taką retorykę słyszymy na co dzień z ust polityków, politologów, ekspertów i dziennikarzy zjednoczonych wspólnym celem: rehabilitacją agresywnej polityki Kremla.

„To Ukraina jest wrogiem, nie Rosja”;

„Oczywiście uważam, że pan Putin jest znakomitym prezydentem Rosji i byłby świetnym prezydentem Polski”;

„Nie wiem czemu się pan Putin nie podoba, ja bym chciał, żeby polskim prezydentem był pan Putin”

Source: https://jagiellonia.org/nowa-targowica-konfederacja-na-kolanach-przed-putinem-zlote-mysli-korwina

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
-4

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1604740

co do wypowiedzi i calej sylwetki Korwina. Tyle tylko, ze on jest wrogiem Konfederacji i robi wszystko, by ja zniszczyc w oczach spoleczenstwa.

Naturalnymi przywodcami Konfederacji sa Bosak i Winnicki. Jezeli posluchasz ich wypowiedzi to moze Ci sie troche zmieni optyka.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-1

To się zaczeło od likwidowania polskości, od wyśmiewania i lżenia naszej przeszłości, naszych bohaterów i naszej wiary. To jest pierwszy krok, drugim będzie likwidacja Polski. J.M.Rymkiewicz

#1622730

*

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

To się zaczeło od likwidowania polskości, od wyśmiewania i lżenia naszej przeszłości, naszych bohaterów i naszej wiary. To jest pierwszy krok, drugim będzie likwidacja Polski. J.M.Rymkiewicz

#1622717

 Na jakiej podstawie tak prorocze  przewidywania wypowiadane kategorycznym tonem?

Prosze najpierw spytac sie Konfederatow co sadza na temat nowej Konstytucji, zamiast wypowiadac sie arbitralnie w ich imieniu.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2

To się zaczeło od likwidowania polskości, od wyśmiewania i lżenia naszej przeszłości, naszych bohaterów i naszej wiary. To jest pierwszy krok, drugim będzie likwidacja Polski. J.M.Rymkiewicz

#1622719

Cytuję : ///Tak więc streścić można ten tekst krótko - pobożne Życzenia!///

Sam jestem zwolennikiem Monarchii Konstytucyjnej. I przychylam się do opinii , że program j/w jest ogólnikowy i  ma wiele płycizn. Jak każdy.

Nie czepiając się jednak zbyt mocno programu, odnoszę wrażenie, że naprawdę inteligetni i  błyskotliwi ludzie z pierwszego rzędu Konfederacji mogliby jednak wysilić swój intelekt na tyle, by dotrzeć do wyborców językiem jasnym i zrozumiałym.

W społeczeństwie jest wielu zwolenników idei narodowej ( ze mną włącznie) ale by poprzeć Konfederację - należy uporządkować jej język właśnie propagandowy .  Efektywności nie powinny przyćmiewać efekciarskie wypowiedzi.

Naród musi zrozumieć  o co chodzi Konfederacji i traktowanie Narodu jak głupka, i prostaczka  nie przysporzy Konfederacji  popularności i poparcia. Korwin Mikke to inteligentny człowiek, jednak  treść wypowiedzi publicznych  "do narodu" powinien on  mocno  uprościć od strony werbalnej. Bo inaczej wielu nawet niegłupich wyborców sądzi ,że uprawia on tzw. "onanizm intelektualny".

A z tego "dzieci " nie będzie...

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Mozets

#1622720

Zrozum czlowieku, ze Korwin wszedl w sklad Konfederacji, po to by ja zniszczyc. To nie jest zadna twarz - to wielka D...a Konfederacji, ktora ciagnie ten zwiazek na dno. Posluchaj Bosaka czy Winnickiego zamiast tego blazna i pozera.

Pozdrawiam.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-2

To się zaczeło od likwidowania polskości, od wyśmiewania i lżenia naszej przeszłości, naszych bohaterów i naszej wiary. To jest pierwszy krok, drugim będzie likwidacja Polski. J.M.Rymkiewicz

#1622726

Nieprawi się wściekną!

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-8

Bóg - Honor - Ojczyzna!

#1604744

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Verita nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

„Marek „Marecki” Majcher czyli zdrowy człowiek skazany przez Sędzię na psychiatryk!

SPRAWIEDLIWOŚĆ i PRAWDA w Polsce umarły!

TAJNE SŁUŻBY górą!

Czas na Obywatelską Gwardię Narodową! Poszukując ratunku wyjścia z obecnej niecnej sytuacji polskiego sądownitwa dedykuję ten mój poniższy wpis Panu Generałowi Grudniewskiemu z nadzieją na otrzymanie wsparcia w respektowaniu i egzekwowaniu w Polsce Naturalnych Praw Człowieka i Obywatela, ładu, porządku i SPRAWIEDLIWOŚCI..?

A ja pytam jakiego narodowego skoro państwo nam już rozmontowali i o los naszego Narodu Polskiego nikt w tym kraju już nie dba a co dopiero o państwo polskie które służby oddały pod rządy Rotszylda???

W mojej opinii tu najprawdopodobniej o zabezpieczenie interesów służb lub interesów jakichś mafii międzynarodowych może chodzić.... Taki stan rzeczy mamy w Polsce. Efektem tego jest to że zdrowych ludzi przemocą prawną sądów i terrorem fizycznym państwowych ogranów siłowych wysyła się niewinnych i zdrowych ludzi do psychiatyrka! Tu nie ma już PRAWA ani SPRAWIEDLIWOŚCI! Polski Podatniku!

Czy Ty widzisz kogo utrzymujesz? Ty utrzymujesz bandę rozbójników i jeszcze respektujesz ICH NIESPRAWIEDLIWE PRAWA! Czy nie nadszedł czas by powiedzieć dość? Uważam że należy PILNIE tworzyć lokalne grupy silnych odważnych mężczyzn w ramach Obywatelskiej Gwardii Narodowej. Ta gwardia zabezpieczałaby interesy Polaków w szczególności wtedy gdy są naruszane interesy ekonomiczne i podstawowe prawa człowieka. Za koniecznością tworzenia takich służb samoobrony Narodu Polskiego, przemawiają między innymi zagrożenia następującymi patologiami: terror ze strony władzy, zabójstwa policyjne i polityczne przez nieznanych sprawców oraz prowadzenie akcji deprawacyjnych skierowanych przeciwko dzieciom i młodzieży oraz wszelkie inne nadużycia władzy, które doprowadzają obywateli do stanu bezbronności. Obecne państwo w swojej podłości, arogancji i totalitaryźmie jest skłonne i zdolne do zabijania dzieci, rabowania dzieci prawowitym rodzicielom oraz wynaradawiania ich i czynienia z nich janczarów rewolucji. Szanowni Panowie, Mężowie i Ojcowie, czyż nie nadszedł czas abyście pokazali Waszą męską siłę i odwagę, stając FIZYCZNIE w obronie Waszych rodzin i dzieci, tworząc Obywatelskie Gwardie Narodowe?

http://ewinia-nowyekran-pl.neon24.pl/post/150881,zdrowy-czlowiek-skazany-przez-sedzie-na-psychiatryk

1.10.2019r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia odbyła się rozprawa sądowa Pawła Bednarza, który swoim działaniem zapobiegł adopcji zagranicznej do USA i rozdzielenia rodzeństwa, jak i wbrew woli 16-sto letniej ślicznej Polki Angeli.

http://ewinia-nowyekran-pl.neon24.pl/post/150924,zamiast-uznania-proces-sadowy-pawel-bednarz

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-9

Verita

#1604764

Popatrz na oceny.

Pozdrawiam serdecznie.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-2

To się zaczeło od likwidowania polskości, od wyśmiewania i lżenia naszej przeszłości, naszych bohaterów i naszej wiary. To jest pierwszy krok, drugim będzie likwidacja Polski. J.M.Rymkiewicz

#1622728

Grzegorz Braun, polityk i publicysta udzielił wywiadu "Sputnikowi", czyli rosyjskiej tubie propagandowej.

Braun ubolewa m.in. nad faktem, że pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską obowiązuje system wizowy. Co ciekawe, wywiad przeprowadzał Leonid Swiridow, czyli dziennikarz wydalony z Polski na wniosek ABW.

W 2015 roku Leonidowi Swiridowowi cofnięto zezwolenie na pobyt w Polsce. Według doniesień medialnych, miało to związek z podejrzeniem o szpiegostwo. Rozmowa z Braunem została przeprowadzona dla związanej z Kremlem agencji Sputnik.

* * * * * * *

Także:

– Neutralność, do której nawołuje Braun, jest marzeniem „Łubianki”. To droga do rosyjskiego protektoratu zarządzanego przez rosyjską agenturę – odpowiada dr Jerzy Targalski.

Trzeba natychmiast ogłosić neutralność - ogłosił w Radiu Wnet Grzegorz Braun.

- Neutralność, do której nawołuje Braun, jest marzeniem „Łubianki”. To droga do rosyjskiego protektoratu zarządzanego przez rosyjską agenturę - tak dzisiejsze wystąpienie popularnego dokumentalisty komentuje dr Jerzy Targalski

-Trzeba natychmiast ogłosić neutralność, bo nie możemy grać z szulerami znaczonymi kartami, kiedy ma się same blotki i licytować całym majątkiem– powiedział Grzegorz Braun, który był gościem Poranka Wnet. - Jesteśmy używani jako karta przetargowa, w grze, którą imperium amerykańskie prowadzi z imperium Rosyjskim, aby Moskale stali się bez kosztowym sprzymierzeńcem Waszyngtonu w wojnie z Chinami – podkreślił.

 Tezy autora ważnych filmów ukazujących sowiecką i współczesną Rosję komentuje dla naszego portalu dr Jerzy Targalski.

         Neutralność, do której nawołuje Grzegorz Braun, jest marzeniem Łubianki. Neutralność zawsze staje się ważna zawsze wtedy, kiedy Polska ma szanse odegrać istotną rolę, wtedy kiedy Zachód dogaduje się z Polską

- mówi politolog.

Targalski dodaje, że kiedy Polska dogaduje się z Rosją to z kraju neutralnego staje się dodatkiem do Rosji.

         Neutralność Polski do droga do rosyjskiego protektoratu zarządzanego przez rosyjską agenturę. Może ona leżeć krzyżem w kościele, i używać terminu Ojczyzna jako przerywnika, nic to nie zmienia jeżeli chodzi o istotę jej działania

- dodaje. 

Podoba mi się!
11
Nie podoba mi się!
-1

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1604746

wiec nie moge sie do tego odniesc. Natomiast uwazam, ze nasza obecnosc w NATO jest korzystna dla Polski, a obecnosc wojsk amerykanskich , mimo  olbrzymich zastrzerzen, z pewnoscia dziala odstraszajaco na Rosje. Nie moge tez odniesc sie do calej wypowiezi Brauna w Poranku Wnet, poniewaz znam tylko fragmenty tej wypowiedzi, a nie znam kontekstu i calosci. Jerzy Targalski nie jest dla mnie autorytetem, poniewaz wychowywal sie w komunistycznej rodzinie, chyba z dobrymi korzeniami. Jego ojciec wykladal Marksizm - Leninizm na UW i prowadzil inne szkolenia partyjne. Mlody Targalski poczatkowo zawziety komunista, przekwalifikowal sie na zawzietego antykomuniste. Slynal tez z pogardy dla swoich pracownikow w Polskim Radiu. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Targalski_(1929%E2%80%931977) 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-2

To się zaczeło od likwidowania polskości, od wyśmiewania i lżenia naszej przeszłości, naszych bohaterów i naszej wiary. To jest pierwszy krok, drugim będzie likwidacja Polski. J.M.Rymkiewicz

#1622738

 Cytuję autora artykułu: ///TVP była od zawsze tubą propagandową władzy///

******************************************************************************************

TVP jest telewizją publiczną i jest jedyną telewizją w RP , która nie występuje jawnie i agresywnie przeciwko rządowi RP.

Reszta stacji telewizyjnych i radiowych (za wyjątkiem religijnej TRWAM) wściekle i bez żadnych zasad atakuje legalny rząd RP i to z terenu Polski. Legalnie wybraną większość , legalnie wybranego Prezydenta Narodu. Posługują  się oni jako telewizje prywatne nie tylko wrogą rządowi, ale również narodowi - wielopłaszczyznową ideologią propagandową, jawnie dążącą do zanegowania demokratycznego prawa tuziemców do posiadania jedynej własnej telewizji publicznej.

Gdzie rząd i większość wyborców  narodu może przedstawiać swoje racje i swój punkt widzenia. W której i opozycja może w blasku jupiterów wygłaszac swoje racje i często kłamstwa. Bezkarnie.

Czy może  należałoby  jak chce opozycja ( na razie  bo w razie pokonania rządu nigdy nie zlikwiduje TVP a przejmie ją jak zdobycz wojenną),  powtarzam -  czy należałoby wystąpienia premiera czy prezydenta polskiego "zabukować" do  TV Springera, Die Welt, CNN i innych telewizji.

Które łaskawie pozwoliłyby przedstawicielom państwa polskiego na krótkie wypowiedzi na ich antenach, a  następnie te wypowiedzi byłyby gnojone i ośmieszane w komentarzach?

Czy Niemcy pozwoliłyby sobie - by na terenie ich własnego kraju istniały polskie lub polskojęzyczne  Stacje Nadawcze TV  i R jawnie plujące na Kanclerz Merkel i Bundestag oraz na Prezydenta RFN? Posługujące się klamstwem.

By cała prawie prasa w tym kolorowa, oraz rozgłośnie radiowe również  z terenu ich kraju ( w Polsce to możliwe, o dziwo)  stosowały nieustanny codzienny atak na legalne władze Niemiec?

Więc zlikwidowanie jedynej publicznej stacji TV i radia polskiego byłoby niespotykanym na świecie aktem głupoty właśnie propagandowej, informacyjnej. Tylko ludzie o zaburzonej świadomości i chorzy umysłowo mogliby posłuchać takich propozycji.

Durniów, i pożytecznych idiotów u nas w RP nie brakuje. Ale taki akt szaleństwa nie jest dla mnie wyobrażalny .

Poza tym - jaką trudność mają telewizje  takie jak TVN - by każdą informację ich zdaniem kłamliwą w TVP - nie ukazać w blasku ich springerowskiego słońca??? Wszak nikt im tego nie zabroni.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

Mozets

#1622715

 podany przez Pana Lukasza ma ta zalete, ze jest jedynym powaznym i konkretnym programem dla Polski.

Podobnego programu nie przedstawili pozostali kandydaci, wlaczajac w to prezydenta.

Ich wypowiedzi byly bardzo ogolnikowe i trudno je nazwac programem, ktory nalezy w przyszlosci realizowac. 

Dlatego dziekuje Panu Lukaszowi, za przedstawienie nam przynajmniej jednego, pozytywnego programu dla Polski.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-2

To się zaczeło od likwidowania polskości, od wyśmiewania i lżenia naszej przeszłości, naszych bohaterów i naszej wiary. To jest pierwszy krok, drugim będzie likwidacja Polski. J.M.Rymkiewicz

#1622745