Komorowski nachalnie lansuje Ogórek

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Kraj

Gfk Polonia podaje, że Komorowski może liczyć na 55 proc. głosów, a Andrzej Duda jedynie na 14 proc. Na trzecim miejscu jest Magdalena Ogórek z 4 proc. poparcia (kandydatkę SLDuwzględniono w tym sondażu po raz pierwszy). „...(źródło ) Propozycja Ogórek "mało poważna"Prze­ma­wia­jąc do zgro­ma­dzo­nych, Bro­ni­sław Ko­mo­row­ski pod­su­mo­wał mi­nio­ny rok i ży­czył po­myśl­no­ści w roz­po­czę­tym. Jak oce­nił, rok 2014 był trud­ny m.​in. z po­wo­du kry­zy­su wokół wy­bo­rów sa­mo­rzą­do­wych. For­mu­ło­wa­ne za­rzu­ty o fał­szo­wa­niu wy­bo­rów uznał za "nie­spra­wie­dli­we i krzyw­dzą­ce wobec są­dow­nic­twa"

Oprócz reagowania na potrzeby zmian, prawo trzeba poprawiać i aktualizować oraz doskonalić. Mało poważne są propozycje zmiany całego systemu prawnego w Polsce. Wszyscy wiemy, że jest to niemożliwe i niewskazane. Dlatego ja swoją rolę pojmuję jako poprawianie prawa - oświadczył prezydent.Potrzeba "napisania prawa od nowa", to jeden z pomysłów kandydatki SLD na prezydenta Magdaleny Ogórek. Według niej obecne prawo jest "zbitkiem przepisów po jeszcze poprzednich systemach politycznych, ciągle uniemożliwia obywatelom rozwój i hamuje dobre, bezpieczne życie".”...”Po raz pierwszy w ostatnim 25-leciu na zaproszenie głowy państwa do Pałacu Prezydenckiego przybyło ok. 200 sędziów Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa. „....”Prezes SN: "nie będziemy znosić dyskusji tabloidowej"I pre­zes SN prof. Mał­go­rza­ta Gers­dorf pod­kre­śli­ła, że funk­cjo­nu­ją­ca w Pol­sce od nie­daw­na nie­za­wi­słość i nie­za­leż­ność sę­dziow­ska jest obec­nie kon­te­sto­wa­na "w ja­kimś za­kre­sie przez wła­dzę przy­go­to­wu­ją­cą roz­wią­za­nia, które nie po­do­ba­ją się śro­do­wi­sku sę­dziow­skie­mu", ale też przez media. - Media kon­te­stu­ją sądy, nie prze­bie­ra­jąc w sło­wach, wy­po­wia­da­jąc się o sę­dziach i są­dach w agre­syw­ny spo­sób. Ta dys­ku­sja nie jest na­uko­wą, lecz przy­bie­ra formę ta­blo­ido­wej. Do­cho­dzi do wul­ga­ry­za­cji wy­po­wie­dzi, a prze­cież wol­ność słowa nie jest nie­ogra­ni­czo­na - mó­wi­ła, do­da­jąc, że "do­cho­dzi do tego, że SN jest przed­sta­wia­ny jako sie­dli­sko »ośmior­ni­cy« i ko­rup­cji"....(źródło ) Bronisław Komorowski ma nowy plan na rządzenie Polską. Chce zastąpić Ewę Kopacz obecnym ministrem spraw zagranicznych, Grzegorzem Schetyną. Ma mu w tym pomóc rzecznik rządu Kopacz, Iwona Sulik „...(więcej )październik 2014 Bartosz Marczuk „Grzegorz Schetyna zastąpi Ewę Kopacz”...”Premier nie może unikać debaty, odpowiedzi na pytania. W tę rolę coraz mocniej będzie wchodził Grzegorz Schetyna. Ma swobodę wypowiedzi, doświadczenie, jest dobrym mówcą, ma doświadczenie jako lider.”...”A już na starcie rządu widać, że łatwo nie będzie. Już mamy do czynienia z trzema aferami, problemami niewygodnymi dla rządu. Opisywana przez „Rzeczpospolitą" sprawa rajów podatkowych, CBA w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i korupcja w NFZ. To są kłopoty, których nie da się rozwiązać samą komunikacją. To dlatego z czasem na lidera komunikacji wyrośnie Schetyna. On jest najmocniejszą osobowością w tym rządzie. Ale to będzie decyzja samej premier Kopacz?To stanie się w sposób naturalny. Ewa Kopacz nie będzie dawała sobie rady z komunikacją z mediami, będzie przejmował to Schetyna. Zobaczmy, co stało się w tym tygodniu ze sprawą Sławomira Nowaka. Pani premier sobie w tej sprawie nie radzi. Powstaje próżnia komunikacyjna, w którą wejdzie minister spraw zagranicznych.”. ….(więcej )Cezary Kaźmierczak „Banki nie działają na wolnym rynku, sa instytucjami koncesjonowanymi przez Panstwo i w tym sensie sa instytucjami zaufania publicznego. Obywatel polski ma prawo przypuszczać, ze Rzeczpospolita nie wydała koncesji złodziejowi i oszustowi i ten kto taka koncesja sie posługuje zasluguje pewien kredyt zaufania. „...”Banki w Polsce uzyskały niespotykane przywileje na czele z kuriozalnym Bankowym Tytułem Egzekucyjnym i prawem jednostronnego zmieniania umów, co szerzej ostatnio opisał Robert Gwiazdowski, który tez niestety dał sie wciągnąć w budowanie zasłony dymnej dla banków poprze "podatnik nie powinien dopłacać do frankowiczow".

Za CHF powinny zapłacić banki. Przewalutowanie kredytów CHF po kursie z dnia wypłaty środków - to dla banków roczny ZYSK sektora (około 40 miliardów złotych). Oznacza to wyłącznie zmiejszenie i tak pokaźnych zysków sektora bankowego. Dla 270 tysiecy rodzin, czyli 600-700 tysiecy Polaków (tyle podobno ma być zagrożonych) bankructwo, strata mieszkania i długi często do końca życia! Bo banki w Polsce maja jeszcze inny przywilej - na podstawie własnych regulacji typu odsetki od odsetek, po odebraniu domu, mogą dalej domagać sie od swojej ofiary pieniędzy! W przypadku CHF bedzie to bardzo łatwe - obecna wartość nieruchomosci jest znacznie mniejsza niz dług wobec banku. Zeby było jasne - w większości krajów po odebraniu nieruchomosci przez bank, ustawowo bank nie moze domagać sie juz od kredytobiorcy niczego. Ale nie u nas. U nas panuje pełna i totalna niesymetryczność relacji bank. - obywatel. Ten drugi nie ma właściwie prawie zadnych praw.

Co wybierze nasz rząd - interes zagranicznych banków czy polskich obywateli - nie wiem.

Rządy Hiszpanii czy Węgier wiedziały co wybrać. Jest to o tyle dobre, ze w debacie publicznej wytraci to byłym marksistom argument "co powie Europa?", "kapitał od nas ucieknie" czy "banki wyjdą z Polski". Jakos w innych krajach nic takiego nie miało miejsca.Niestety mam obawy, ze u nas zwycięży postkolonialna mentalność i murzyńskość, o której niegdyś mówił Marszalek Sikorski. Kasyno nie traci nigdy.”...(źródło ) „Chińskie władze ogłosiły, że kosztem 242 mld USD rząd Chin planuje wybudowanie kolei wysokich prędkości z Pekinu do Moskwy, co skróci czas podróży z obecnych 5 do 2 dni.Linia kolejowa, przebiegająca przez Kazachstan, ma mieć długość ponad 7 tysięcy km. Jej budowa zajmie od 8 do 10 lat.”...(źródło ) Jakub Noch „Najwięcej nowych wyborców zagwarantował sobie jednak Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzięki 4-proc. wzrostowi poparcia ugrupowanie Leszka Millera i ubiegającej się o fotel prezydenta Magdaleny Ogórek mogłoby liczyć w wyborach parlamentarnych na wynik na poziomie 10 proc. „...(źródło) „LD cieszy się, że Magdalena Ogórek zachowuje trzecie miejsce w sondażu prezydenckim. Ma tylko 5 proc. ale jej pojawienie się wyraźnie nie służy konkurencji. Kandydat PiS Andrzej Duda w styczniowym sondażu dostał jedynie 12 proc.! Bronisław Komorowski wygrywa w pierwszej turze, ale ma "tylko" 52 proc „....”Tymczasem w PiS szykuje się wielka akcja w związku ze zbliżającą się konwencją prezydencką partii, na której główną gwiazdą ma być Andrzej Duda. Jeśli nie zakończy się sukcesem, Duda może mieć spore problemy z wejściem do drugiej tury. Powód? Jego poparcie w najnowszym sondażu spadło z 19 do 12 procent. Co gorsze badanie przeprowadzono przed zamieszaniem z jego wypowiedzią o tym, że należy "rozważyć" udział Polski w działaniach wojennych na wschodniej Ukrainie.  „...(źródło ) Oświadczenie Grzegorza Braunakandydata na Prezydenta RP:

Szanowni i Drodzy Państwo – Członkowie i Sympatycy Społecznego Komitetu poparcia kandydatury niżej podpisanego w wyborach prezydenckich AD 2015,

Dziękuję za wyrazy poparcia i solidarności, jakich wiele otrzymuję zwłaszcza w ostatnich dniach. Naglące wiadomości od Was docierają do mnie za Atlantykiem – gdzie na zaproszenie naszych rodaków z Kanady i Stanów Zjednoczonych mam nie tak częstą ostatnio w kraju okazję prezentować efekty moich prac filmowych, a także dzielić się refleksją natury historyczno-politycznej. Nie mogąc zatem dziś osobiście uścisnąć Waszych dłoni – drogą listowną dziękuję za wyrażoną w tak szczególny sposób pozytywną ocenę mojej dotychczasowej aktywności publicznej. W istocie nie chodzi tu jednak ani o mnie – ani, z całym szacunkiem, o Was. Chodzi o tysiącletnie państwo i naród polski, których losy ważą się dziś po raz kolejny. Dlatego Wasz projekt traktuję z należytą powagą, Waszą propozycję przyjmuję jako zaszczyt – i niniejszym oddaję się w tej sprawie do Waszej dyspozycji.

Nie jestem demokratą – wiecie o tym dobrze. A jednak jako polski państwowiec gotów jestem wraz z Wami podjąć próbę, być może ostatnią, wykorzystania demokratycznej procedury do wywarcia istotnego wpływu na rzeczywistość polityczną w naszej ojczyźnie. Państwo polskie pozostaje bowiem zawsze najlepszym, choć nigdy nie doskonałym narzędziem zabezpieczenia wolności i pomyślności Polaków. A dziś właśnie sama możliwość i potrzeba istnienia niepodległej Polski jest tak powszechnie kwestionowana – i to zarówno przez dobrze znanych nieprzyjaciół zewnętrznych, czy słabiej rozpoznanych wrogów wewnętrznych, ale także – o zgrozo – przez tych spośród nas, którzy ostatecznie upadli na duchu. Najwyższy czas powiedzieć jasno: istnienie suwerennego państwa polskiego jest nie tylko możliwe, ale i konieczne – jeśli na naszym terytorium ocalona ma zostać cywilizacja łacińska, do której marnotrawnych synów (resp. córek) mimo wszystko się zaliczamy.

Działaniom podejmowanym w najbliższym czasie dawać powinna właściwą perspektywę zbliżająca się wielkimi krokami 1050. rocznica Chrztu Polski. Jeśli chcemy przenieść w przyszłość to święte i piękne dziedzictwo – nie możemy ignorować palącej potrzeby przywrócenia Polakom utraconych, rozkradzionych i zapomnianych skarbów naszej cywilizacji – tej cywilizacji, która potęgą Korony Polskiej promieniowała na okoliczne narody i całą Europę Środkową. Jeśli Polacy mają wypełnić swą misję dziejową, trzeba przywrócić im przede wszystkim wolność (nie mylić ze „swobodami” gwarantowanymi w Eurokołchozie) – i to zarówno w sferze gospodarczej, jak i politycznej, czy kulturalnej. Musimy wyegzekwować prawo bycia gospodarzami we własnym kraju – czego wszak nie będzie bez zabezpieczenia życia, rodziny, własności. Tylko one stanowić mogą trwały punkt oparcia w walce z monopolistycznym przymusem, z nieuczciwą konkurencją, ze zmowami kartelowymi – niezależnie od tego, czy inicjowanymi przez rodzime, czy obce rządy, korporacje, służby, mafie, czy loże.

Jestem w tej walce z Wami – i liczę, że Wy dalej będziecie ze mną.

Z poważaniem,


Grzegorz Braun

Steubenville, Ohio, 24 stycznia 2015”...(źródło) -----------Propozycja Ogórek "mało poważna"Prze­ma­wia­jąc do zgro­ma­dzo­nych, Bro­ni­sław Ko­mo­row­ski pod­su­mo­wał mi­nio­ny rok i ży­czył po­myśl­no­ści w roz­po­czę­tym. Jak oce­nił, rok 2014 był trud­ny m.​in. z po­wo­du kry­zy­su wokół wy­bo­rów sa­mo­rzą­do­wych. For­mu­ło­wa­ne za­rzu­ty o fał­szo­wa­niu wy­bo­rów uznał za "nie­spra­wie­dli­we i krzyw­dzą­ce wobec są­dow­nic­twa"Bronisław Komorowski ma nowy plan na rządzenie Polską. Chce zastąpić Ewę Kopacz obecnym ministrem spraw zagranicznych, Grzegorzem Schetyną. Ma mu w tym pomóc rzecznik rządu Kopacz, Iwona Sulik „...(więcej )https://www.facebook.com/popieramBrauna?fref=nf-----------

Mój komentarzChciałbym przypomnieć wszystkim , że łatwiej bronić Polski przed Rosja na linii Dniepru i pod Kijowem i Lwowem niż niż na linii Bugu i pod Warszawą i Krakowem. Dlatego niepokojąca jest pełna serwilizmu pacyfistycznego wypowiedź Mariana Kowalskiego ,kandydata Ruchu Narodowego na prezydenta i postępujący „pacyfizm „ rosyjski Brauna .W sidła pacyfizmu wpadł też kandydat PiS Andrzej Duda , co źle wróży , bo jest to kandydat jedynej partii , której przywódca , mówię tutaj o Jarosławie Kaczyńskim jest kustoszem wielkiej polskiej myśli politycznej zwanej polityką jagiellońską.Temat ten pozostawię na boku , bo o wiele bardziej istotny jest spisek jaki zawarł Komorowski z mającym struktury mafii wyjętymi spod jakiejkolwiek kontroli siatkami i gangami sędziowskimi.Zarówno Komorowski jak i aparat przemocy prawnej jakim jest w istocie swej sądownictwo uznali że ordynarnie sfałszowane wybory były niesfałszowane , a co za tym idzie uznali że całą patologia polskich wyborów w którą strukturalnie wpisane jest ich fałszowanie ma rację bytu w wyborach prezydenckich i parlamentarnych .Komorowski oraz aparat przemocy prawnej zadeklarowali wierność kolonialnemu ustrojowi socjalistycznemu , bo do tego sprawdza się sprzeciw wobec zmian postaw prawnych ustroju Polski , przy okazji ordynarnie lansując Ogórek .Boje się że kalkulacje wyborcze lewactwa są takie ,że za chwilę nie tylko Komorowski będzie lansował Ogórek, ale będzie to robił cały reżimowy aparat propagandowy .Jeśli Duda osiągnie zły wynik w wyborach prezydenckich , na przykład w okolicach 20 procent to pociągnie za sobą w dół PIS w wyborach parlamentarnych . Zamiast Dudy powinien startować Brudziński , albo Kamiński ( CBA ) ale jeśli już nie kandydują to niech w końcu ruszą swoje tłuste partyjne tyłki i zrobią coś z kampanią wyborczą Dudy .video Grzegorz Braun o Bronisławie Komorowskim 18.12.2014

video Wojna z Rosją? Co na to Kowalski?Marek Mojsiewicz

Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz Twitter 

Zapraszam do przeczytania mojej powieści „ Klechda Krakowska „

rozdziały 1
„ Dobre złego początki „ Na końcu którego będzie o bogini Kali „ Nie należynerwosolu pić na oko „ O rzeźbie Niosącego Światło Impreza u Starskiego „ Tych filmów już się oglądać nie da „ 7. „ Mutant „ „ Anne Vanderbilt „ „ Fenotyp rozszerzony.amborghini„ 10. „ Spisek w służbach specjalnych „11. Marzenia ministra o łapówkach „ 

Powiadomienia o publikacji kolejnych części mojej powieści . Facebook „ Klechda Krakowska

Ci z Państwa , którzy chcieliby wesprzeć finansowo moją działalność blogerską mogą to zrobić wpłacając dowolną kwotę w formie darowizny na moje konto bankowe

Nazwa banku Kasa Stefczyka , Marek Mojsiewicz , numer konta 39 7999 9995 0651 6233 3003 0001 


Serdecznie dziękuję za pierwsze trzy darowizny w wysokości 200 złotych , 100 złotych i 30 złotych. Wpłynęły kolejne darowizny . 50 zł, 15 zł , 30 zł 30 zł ,30 zł 30 zł . Postaram się zrobić oddzielną stronę . Wszystkim Państwu jeszcze raz dziękuję.  

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:4)

Komentarze

bronić Polski przed Rosją na granicy z obwodem kaliningradzkim, gdzie ta obrona nie wymaga nawet zamykania przejścia

granicznego.

Do czasu kiedy moskale zagrożą naszej wschodniej granicy na czele rosyjskiej armii będą szły bataliony ukraińskie bez

wątpienia.

Kandydata (jak p.Duda) wystawia sie nie tylko po to by wygrał. Wystawia sie go po to by przegrał. Wie o tym dobrze znakomity

strateg Jagielloński.

Jednym slowem tylko dudy w miech i kisić ogóra.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

cui bono

#1463200