Kaczyński rozpoczął wielka rozgrywkę Polski z Niemcami

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Świat

Witold Waszczykowski: Czy UE się rozpadnie? Nic nie jest na tym świecie trwałe. Rozpadło się Imperium Rzymskie, ZSRR też”...”Nie może być tak, że jest kasta urzędników czy polityków europejskich opętana i owładnięta ideologią, której nie akceptują społeczeństwa europejskie. „...”Waszczykowski zapewnia też, że PiS zrobi wszystko, żeby nie dopuścić do marginalizacji Polski w ramach „zintegrowanej” UE.Będziemy przeciwstawiać się temu, aby wróciła koncepcja jeszcze większego zacieśniania współpracy w kierunku jakiegoś politycznego tworu w Europie.To właśnie była jedna z przyczyn odstraszających społeczeństwo brytyjskie od pozostania w UE. Dlatego będziemy przypominać europejskim liderom, że nie ma w UE poparcia do starego, francusko-niemieckiego modelu integracji europejskiej. Będziemy też przeciwstawiać się tworzeniu lokalnych ugrupowań w ramachUE, jak np. szóstka założycielska. To są recepty na dalsze dzielenie UE.”...”Spotkanie szóstki założycielskiej minister ocenia jako błąd.Takie spotkania niczego nie rozstrzygną i są pozatraktatowe. Właśnie to, że UE chciała rozwiązywać swoje sprawy działaniami pozatraktatowymi, doprowadziło do Brexitu i może doprowadzić do następnych wyjść z UE.”...”Na pytanie, czy zeka nas rozpad Unii Europejskiej szef polskiej dyplomacji odpowiada:W najbliższej perspektywie czasowej - nie. Ale z wykształcenia jestem historykiem i wiem, że nic nie jest na tym świecie trwałe. Rozpadło się Imperium Rzymskie, ZSRRteż się rozpadł. UE na pewno będzie ewoluować. Natomiast czy dojdzie do rozpadu? To zależy od tego, jaką metodę rozwiązywania tego kryzysu przyjmą politycy. Jeśli będzie to stara recepta, dawne marzenia o jakiejś strukturze federalnej, to niestety mogą być problemy. Jednak jeśli wróci się do reformy traktatowej, do tego, by skoncentrować działanie UE na sprawach gospodarczych, społecznych, gdzie określone instytucje będą odpowiadały za określone aspekty rzeczywistości, to z tych puzzli może się ułożyć niezła układanka, która będzie działać.”...(źródło )

Kaczyński o Brexicie: „„stało się coś bardzo złego, nie złego, ale bardzo złego”. „...”Mamy w Europie kryzys. Pewna wizja Unii, forsowana od Traktatu Lizbońskiego, przegrała”...”Polska musi wyjść z inicjatywą i przedstawić jasną drogę przemian. Bo trzeba sobie jasno zdać sprawę, że pewna wizja Unii, forsowanaod Traktatu Lizbońskiego, przegrała „..”„stało się coś bardzo złego, nie złego, ale bardzo złego”. ...”Dlatego po zastanowieniu się musimy przedstawić plan zmian instytucjonalnych. Mamy w Unii kryzys i właściwą odpowiedzią na niego nie jest trwanie w tym, co jest, bo to skończy się katastrofą. Jeśli nie dojdzie do reformy w Unii, kolejne kraje mogą chcieć podjąć taką decyzję jak Wielka Brytania, na przykład Francja. Marine Le Pen mówi wprost o wyjściu z Unii. Podobne nastroje są w Holandii, Austrii, Czechach, to może się rozszerzać „...(źródło )

Kaczyński o nowym traktacie UE, biurokracji i supermocarstwie. "Trzeba wyraźnie powiedzieć, gdzie jest Unia, a gdzie państwa członkowskie"...”Trzeba wyraźnie powiedzieć, gdzie jest Unia, a gdzie państwa członkowskie. Przy użyciu zasady pomocniczości trzeba określić zadania. To, co ma charakter europejski - należy do Unii; tym, co może być załatwione na poziomie państw narodowych - zajmuje się państwo, a Unia nie wtrąca się w to. Co zaś mogą zrobić samorządy, robią samorządy, i Unia również nie może tu ingerować „...”Co ciekawe, Kaczyński wraca do pomysłu prezydenta UE, który miałby być wybierany„na długą kadencję”. ...”To powinno być negocjowane na poziomie regionów. Przy założeniu, że pierwsi prezydenci UE powinni pochodzić z mniejszych krajów, by nie okazało się, że dominować będą interesy tych największych. Taki prezydent powinien mieć ściśle określone, ale jednak mocne uprawnienia, na przykład prowadzić politykę zagranicznąUE wobec tych wielkich podmiotów, jak Rosja, Chiny, USA, Indie, oczywiście przy zachowaniu polityki zagranicznej poszczególnych krajów „...”Europa powinna być supermocarstwem, a państwa narodowe powinny mięć więcej suwerenności wewnętrznej, która jest dziś bardzo ograniczona „...”Trzeba unikać pośpiechu, który towarzyszył pracom nad traktatem lizbońskim, gdy niemieckiej prezydencji zależałoby na tym, by z traktatem szybko zakończyć. I dlatego między innymi on jest zły. Dlatego trzeba to przemyśleć. Ten nowy traktat powinien być też ofertą dla Anglików: wróćcie, Unia się zmieniła „...”Trzeba też osłabić nacisk biurokratyczny ze strony Brukseli. Przecież ta gigantyczna produkcja prawa to efekt biurokratycznego działania UE. To dla wielu jest już nie do wytrzymania, to ogranicza możliwości rozwoju, spowalnia inwestycje itd. Za pieniądze Unii funkcjonują dziś dziesiątki tysięcy urzędników europejskich. W jakiejś mierze to jest potrzebne. Ale czy wszystko? Część przepisów nie jest nawet zgodna ze zdrowym rozsądkiem „...(źródło )

Co oznacza pismo Steinmeiera i Ayraula?”..”To niebezpieczny balon próbny. Na Brexit potrzebna jest wspólna odpowiedź Polski i Niemiec”...”wPolityce.pl: Ministrowie spraw zagranicznych Francji (Jean-Marc Ayrault) i Niemiec (Frank Walter Steinmeier) wysyłają pismo, z którego wynika, że reakcją na kryzys UE i Brexit ma być jeszcze głębsza integracja: gospodarcza, monetarna, polityczna… Czy to rzeczywiście dążenie do „superpaństwa” UE? „...”To faktycznie balon próbny, ale bardzo niebezpieczny, bo pokazujący arogancję i to nawet nie tyle MSZ, co francuskich i niemieckich socjalistów. Nie utożsamiałbym bowiem tych propozycji z linią niemieckiego rządu. Wypuszczanie tak absurdalnych pomysłów bez konsultacji nie wygląda dobrze wobec innych państw UE, nie tylko naszego regionu...(źródło )

Biskup Libera „Przecież nie o takie, czy inne trybunały chodzi, tylko o to, że chrześcijańska Polska jest niewygodna dla "elit" i bankierów„...”Tak zwani nowocześni demokraci w kraju i na pogubionym Zachodzie przestraszyli się Polski”...”Co kazało oddać wychowanie młodych pokoleń, kształtowanie polskiego ducha w ręce tych, których drażni wiara w Chrystusa, którzy patrzą na naszą historię jak na pasmo klęsk, liberum veto i wstydu, których męczy patriotyzm rozumiany po prostu i bez zawiłości jako święta miłość ojczyzny? „..”Ile braku rozsądku lub premedytacji było w oddaniu tak wielu gazet, stacji radiowych telewizyjnych, portali internetowych w ręce resortowych dzieci, bądź właścicieli zza zachodniej granicy? „...”Jaka dziejowa konieczność może popierać lewacką politykę multi kulti, dla której wszystkie religie, kultury są jednakowo ważne, tylko nie ta, w której wyrośli - Chrystusowa, chrześcijańska? „..”To przecież nie o takie, czy inne trybunały chodzi, tylko o to, że taka Polska, Polska odnajdująca swoją tożsamość w chrześcijaństwie, solidarna z wiarą i nadziejami prostego człowieka, zatroskana o naprawienie krzywd i niesprawiedliwości ze strony Wschodu i Zachodu, ze strony własnych elit i bankierów, jest niewygodna „..”Budujmy a raczej odbudowujmy, bo wiele zostało zrujnowane w ludziach, ludzkich sumieniach, obyczajach, w opinii zbiorowej, środkach przekazu „..(źródło )

„Niemiecko-francuskie pomysły na reformę Unii: jedno państwo, brak armii i służb krajów członkowskich”...”W planach, które krajom Grupy Wyszehradzkiej przedstawić ma w Pradze szef niemieckiej dyplomacji, zawarta jest m.in. rezygnacja państw narodowych z posiadania własnej armii, kodeksu karnego, waluty, ochrony granic czy wpływu na politykę migracyjną! Słowem: Niemcy i Francja chcą jednego państwa europejskiego.”...”Realizacja niemiecko-francuskich planów reformy UE oznaczałaby skrajne ograniczenie uprawnień państwa narodowych. Przejęłaby je unijna biurokracja, która – zgodnie z założeniami pomysłu euro-państwa – byłaby pod kontrolą najsilniejszych graczy wspólnoty, a więc Francji oraz (a może przede wszystkim) Niemiec.”...”W myśl propozycji formowanych przez Niemców oraz Francuzów państwa narodowe wchodzące w skład Unii Europejskiej straciłyby prawo do posiadania własnej armii, własnych służb specjalnych, swojego kodeksu karnego. Nie moglibyśmy również wpływać na wysokość podatków obowiązujących w Polsce. Nasz bank centralny nie mógłby chronić interesów narodowych, a waluta euro – chociaż wciąż nieobowiązkowa – stałaby się priorytetem brukselsko-berlińskiej kasty władców kontynentu.”..”„Unia powinna mieć możliwość planowania i przeprowadzenia zarówno cywilnych jak i wojskowych operacji w sposób bardziej efektywny, ze wsparciem stałych cywilno–wojskowych łańcuchów dowodzenia. Unia powinna móc polegać na stale opłacanych siłach szybkiego reagowania i móc dostarczyć wspólne mechanizmy finansowania takich działań. W ramach współpracy europejskiej państwa członkowskie zamierzają ustanowić stałą strukturę kooperacji w dziedzinie obrony, wraz ze zdolnością do uruchomienia operacji obronnych w sposób elastyczny. W sytuacjach, w których jest to potrzebne, państwa UE powinny rozważyć powołanie morskich sił zbrojnych lub pozyskanie innych rodzaju zdolności z zasobów należących do UE” – piszą o swoich planach cytowani przez TVP Info dyplomaci Niemiec i Francji.”...”W tekście mowa jest również o „europejskich korpusach obrony cywilnej” oraz „harmonizacji kodeksów karnych państw członkowskich”. Ponadto „Niemcy i Francja są przekonane, że nadszedł najwyższy czas, aby wprowadzić prawdziwie zintegrowaną politykę azylową, uchodźczą i migracyjną”. W tym celu Berlin i Paryż proponują powołanie „pierwszej multinarodowej straży granicznej i straży wybrzeża”. Zaś „kwoty” uchodźców, jakie przyjąć miałby każdy kraj stałyby się obowiązkowe.”...”Po co to wszystko? Formalnie chodzi o zapewnienie Unii Europejskiej bezpieczeństwa, co ma być priorytetem w działaniach Niemiec i Francji. Wiele wskazuje jednak na to, że nowe europejskie superpaństwo miałoby za zadanie wypowiedzenie wojny ekonomicznej Stanom Zjednoczonym – co zapowiadał wiele lat temu Jacques Delors, przewodniczącym Komisji Europejskiej w latach 1985 – 1994.”...(źródło )

Referendum w Wielkiej Brytanii daje szansę Polakom - pisze poniedziałkowy "Kommiersant". Rosyjska gazeta zauważa, że krótko po tym głosowaniu Warszawa "nasiliła aktywność geopolityczną" i ocenia, że Polska liczy na wzmocnienie po Brexicie własnej pozycji w UE. „...”"Przedstawiciele Warszawy poczynili dwie deklaracje, które dają do zrozumienia, że wraz z przeformatowaniem UE po Brexicie Polska pretenduje do roli lidera regionalnego. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski wezwał na 'roboczy lunch' w Warszawie szefów MSZ krajów Europy nie zaproszonych na rozmowy w Berlinie, w których uczestniczyli jedynie przedstawiciele sześciu krajów-założycieli 'wspólnej Europy'. Praktycznie równocześnie marszałek Sejmu Marek Kuchciński na forum rozwoju lokalnego w ukraińskim Truskawcu ogłosił plany stworzenia zgromadzenia międzyparlamentarnego z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry), a także Rumunii i Ukrainy" - wyjaśnia dziennik.”...”Polska wierzy w Ukrainę ".Ww administracji prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki cytowane przez "Kommiersanta" oceniło, że Polska obecnie "przechodzi od roli adwokata Ukrainy w UE do roli najważniejszego orędownika jej interesów". Zdaniem rozmówcy dziennika "chęć ze strony Polski, by umacniać współpracę z Ukrainą - gospodarczą, międzypaństwową, przygraniczną - daje nadzieję na to, że i UE ogółem wierzy w Ukrainę, mimo trudności, jakie się pojawiły w Unii"....”Szef brukselskiego biura think tanku Open Europe Peter Cleppe powiedział rosyjskiemu dziennikowi: "Polska chce wzmocnić swoją pozycję w UE i to jest dobre. Dziś, jak nigdy, ważne jest, by pokazać, że UE jest wciąż skutecznym projektem, który pozwala na przekroczenie barier, jakie napotyka wolny handel".....'”Z kolei Oleg Niemienski z Rosyjskiego Instytutu Badań Strategicznych ocenił, iż inicjatywa Warszawy "to przede wszystkim wyzwanie dla Berlina". Zdaniem Niemienskiego, gdy Wielka Brytania wystąpi z UE, należy spodziewać się wzmocnienia w Unii roli Niemiec. Tymczasem W. Brytania była jednym z głównych partnerów Polski w UE, a do Niemiec "obecnie władze polskie nastawione są nader sceptycznie", ocenia rosyjski ekspert”...(źródło )

W poniedziałkowy poranek w Pradze odbyło się spotkanie szefówMSZ Grupy Wyszehradzkiej oraz Niemiec. Polskę reprezentował Witold Waszczykowski. „..”Wszyscy zgadzamy się, że musimy w jakiś sposób poradzić sobie z konsekwencjami i wspólnie znaleźć rozwiązanie. (…) Kwestią zupełnie najbliższą nam jest pytanie o to, jak powinny zareagować wszystkie państwa UE. Musimy zastanowić się nad tym, jaka jest nasza przyszłość. Zgodziliśmy się również, że chcemy, by dyskusja o przyszłościUE odbywała się na platformie 27 państw członkowskich „....(źródło )

Szef niemieckiej dyplomacji Frank-Walter Steinmeier zaprosił do Berlina ministrów sześciu państw założycielskich Unii Europejskiej. Tematem pilnie zwołanych rozmów jest Brexit i przyszłość UE „..(źródło )

New york Times „All of which raises the question: If Britain can no longer play that indispensable role for Washington, surely there is another country that can? Perhaps, but it is hard to think of who.

It is not a role Germany has shown a real willingness to step into. Its post-World War II ethos still holds it back from committing combat forces, and it is not a member of the inner circle of intelligence sharing called the “Five Eyes,” a club made up of the Anglo victors of World War II. (The other three are Canada, Australia and New Zealand.) A lengthy negotiation to improve the intelligence relationship last year ended with only modest changes.

And American officials were shocked recently when Germany’s foreign minister, Frank-Walter Steinmeier, warned that recent NATO exercises to deter Russia from thinking about destabilizing Poland and the Baltic members of the military alliance amounted to “saber-rattling and warmongering.”..(źródło ) 

-----------

Ważne

http://naszeblogi.pl/62620-brexit-usa-sprzedaly-europe-i-polske-niemcom-pax-germanica

http://naszeblogi.pl/60247-niemcy-domagaja-sie-od-usa-zgody-na-usuniecie-anglii-z-ue

-----

Mój komentarz

Niemcy dąża do nieodwracalnego wyrzucenia Wielkiej Brytanii z Unii . Niedopuszczenia do drugiego referendum ,lub innej sztuczki , która pozwoliłaby Wielkiej Brytanii pozostać w Unii.

Niemcy przyspieszają budowę Z unii IV rzeszy. Łykają ateistyczno muzułmańska Francję jak kot mysz .Tworzą tak zwany karoliński rdzeń . Niemcy, Francja ,Benelux.

Brexit to niepotarzalna okazja dla Niemiec. I dobrze się i do jej wykorzystania przygotowali Niemcy aby zmusić resztę państw Unii do uznania ich hegemoni użyją

szantażu , zastraszani , i oczywiście swoje rozbudowanej agentury

Gdyby nie przejęcie władzy w Polsce przez Kaczyńskiego dalej rządziliby w Rzeczpospolitej ich kolaboranci . I na .naszych oczach Niemcy odbudowaliby hitlerowski Reich , teraz pod nazwą Unii Europejskiej .

Jeżeli Kaczyński ustami Waszczykowskiego mówi o możliwym rozpadzie Unii na wzór rozpadu ZSRR to sytuacja musi być poważna.. To jest gra o czas. Polska wchodzi w strategiczny sojusz gospodarczo polityczny z Chinami. Niemcy aby mu przeszkodzić muszą skonsolidować swoją władze nad Europą Zachodnia przy użyciu jądra karolińskiego. To zmieni znowu sytuacje geopolityczną. IV Rzesza obejmie cała Europę Zachodnią. A przy jej użyciu Niemcy n apowrót przekształca Polskę i resztę krajów Międzymorza w swoje zagłębie surowcowe dostarczające tanią siłę robocza i rynek zbytu.

Teraz Niemcy maja maczugę na Polskę W interesie Niemiec jest wypchnięcie samotnej Polski poza Unie lub jej złamanie. Zanim sojusz z Chinami uczyni z Polski gospodarcza potęgę. Będą eskalować żądania w stosunku do Polski i wzmagać ataki na Kaczyńskiego.

Dlatego słowa Kaczyńskiego to nie są zwykła retoryką .

Kaczyński o Brexicie: „„stało się coś bardzo złego, nie złego, ale bardzo złego”

Przed nami wielka rozgrywka Kaczyńskiego z Niemcami .

video  Rozpad ZSRR - Film Dokumentalny [Lektor PL]

video "The Dynasty of Rothschild" - film dokumentalny 5/6

Marek Mojsiewicz

Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz i  na  Twitterze  

Zapraszam do przeczytania pierwszego rozdziału nowej powieści „ Pas Kuipera” 

Rozdział drugi Rozdział trzeci 

Zapraszam do przeczytania mojej powieści „ Klechda Krakowska „

rozdziały 1
„ Dobre złego początki „ Na końcu którego będzie o boginiKali„ Nienależynerwosolu pić na oko „ rzeźbie NiosącegoŚwiatło Impreza Starskiego „ Tych filmów już się oglądać nie da „ 7. „ Mutant „ „ Anne Vanderbilt „ „ Fenotyp rozszerzony.lamborghini„ 10. „ Spisek w służbach specjalnych „11. Marzenia ministra ołapówkach „ 12. „ Niemierz i kontakt z cybernetyką „  13„ Piękna kobieta zawsze należy do silniejszego „ 14 ” Z ogoloną głowa, przykuty do Jej rydwanu „

Powiadomienia o publikacji kolejnych części mojej powieści . Facebook „ Klechda Krakowska

Ci z Państwa , którzy chcieliby wesprzeć finansowo moją działalność blogerską mogą to zrobić wpłacając dowolną kwotę w formie darowizny na moje konto bankowe

Nazwa banku Kasa Stefczyka , Marek Mojsiewicz , numer konta 39 7999 9995 0651 6233 3003 000
1

Jestem zainteresowany współpracą z portalem informacyjnym w zakresie dokonania przeglądu prasy , w tym anglojęzycznej , ewentualnie tłumaczeń z tego języka., tworzenia serwisu informacyjnego Analiz programów i tym podobnych Zainteresowanych proszę o kontakt 

Ocena wpisu: 
4
Twoja ocena: Brak Średnio: 3.3 (głosów:8)

Komentarze

Projekt ujawniony przez TVP INFO wymierzony jest w 100%, w Amerykanów. To, że wymyśliły go Franca, którą w zeszłym wieku Amerykanie dwukrotnie widzieli z rozłożonymi nogami jak i Hitlerowcy, którzy dostali dwukrotnie od Jankesów wpierdol, jednoznacznie wskazuje, że o to chodzi. Reszta „praw” jest po to, żeby 500 mln hołoty trzymać za twarz. Chodzi tu francuzikom i niemiaszkom o wyzwolenie spod amerykańskiej kurateli.
Zwracam uwagę na to, że niemiaszki dzięki skutkom przegranej z USA w ’45 nie mają sztabu generalnego, (co uniemożliwia prowadzenie samodzielnie wojny) to mają jeszcze wojska okupacyjne USA na swoim terytorium i to z bronią atomową.
Jeśliby Kaczyński poparł zmianę w tym kierunku to jest po trzykroć zdrajcą Polski i Polaków.
A co Państwo o tym sądzicie?

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

panMarek

#1515538

Twierdzenie , ze projekt "superpanstwa" wymierzony jest w 100% w Amerykanow jest co najmniej niezwykle dyskusyjne ( temat i skutki są wielowątkowe) . Nazywanie Jaroslawa Kaczyńskiego zdrajca Polski i Polakow na podstawie swoich gdyban -zupelnie absurdalne ( gdyby babcia miala wąsy , to byłaby wujaszkiem). Wszystkie dotychczasowe dzialania JK wykazują , ze jest on "pełnokrwistym" , prawym Polakiem ,obdarzonym do tego wybitnym intelektem i zmysłem strategicznego i taktycznego myslenia i dzialania. Rownież Jego wypowiedzi odnośnie ktualnej sytuacji w UE wskazuja , ze przypuszczenie , ze poprze ideę "supermocarstwa" Niemiecko - Francuskiego są zupełnie bezpodstawne.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0
#1515584