Ryzyk – fizyk, 6-letnie preparacje bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP

Obrazek użytkownika faxe
Kraj

Kilka dni temu podano do wiadomości publicznej utworzenie  Doktryny Cyberbezpieczeństwa RP - dokumentu koncepcyjnego i wykonawczego[1].

Inspiratorem powstania Doktryny był gen. Koziej. 13 kwietnia 2010 wykonujący obowiązki Prezydenta RP marszałek Sejmu Bronisław Komorowski powołał gen. prof. Stanisława Kozieja na urząd szefa BBN. Generalskie szlify nadał S.Koziejowi jeszcze prezydent Wałęsa. No oczywiście należały się.  W 1987r. S. Koziej zaliczył odpowiednie kursy GRU w Moskwie. Wykazał się też wysokim profesjonalizmem pracując w Zarządzie Sztabu Generalnego LWP przy opracowaniu planu ataku na północną Europę,  w którym miało brać udział 450 tys żołnierzy LWP. Nasi chłopcy mieli dojść do granic Belgii, a Danię zająć w 3 dni! Mapy tego ataku trafiły w 2006r. do IPN -u. Oprotestował umieszczenie tych map w zbiorach IPN ówczesny szef Ministerstwa Obrony Narodowej Radek Sikorski, a sekundował  mu jego zastępca...Stanisław Koziej.

Gen. Koziej żwawo zabrał się do roboty na nowym stanowisku w BBNie. Inicjował i projektował regulacje, a także ustawy.

Jednym z najważniejszych projektów byla nowelizacja ustawy o stanie wojennym, która również jest konsekwencją przyjętego w marcu 2009 roku Rządowego programu ochrony cyberprzestrzeni na lata 2009 –2011.[2] Jak powiedział autor tejże nowelizacji w wywiadzie dla Onet

(…)Dlaczego akurat od tego, od stanów nadzwyczajnych, zaczynamy? Dlaczego tutaj wybraliśmy punkt startu? Otóż przesądziło o tym następujące, pragmatyczne rozumowanie.

Po pierwszejest to problematyka w pewnym sensie szczególnie bliska Prezydentowi. To w jego kompetencjach leży wprowadzanie stanu wojennego i wyjątkowego. To on kieruje obroną państwa w stanie wojennym. Czuje się więc w jakiś sposób odpowiedzialny także za regulacje prawne w tym zakresie.

Po drugiewystartować trzeba jak najszybciej. Wyzwania narastają…Biorąc pod uwagę, że zagrożenia terrorystyczne znalazły swoje odzwierciedlenie we wszystkich ustawach o stanach nadzwyczajnych, logiczne jest, aby także w podobny sposób potraktować cyberzagrożenia. Dlatego w ustawach o stanie klęski żywiołowej i o stanie wyjątkowym proponuje się uzupełnienia, że katastrofa naturalna lub awaria techniczna oraz zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego mogą być spowodowane także zdarzeniami lub celowymi działaniami w cyberprzestrzeni(…)”

 

Na marginesie, gen.Koziej jako projektant legislacji, wykazał wyjątkowy dar przewidywania. Nasz biedny kraj zabezpieczył nawet – na fizycznie niemożliwą ewentualność - katastrofy naturalnej spowodowanej zdarzeniami, lub o zgrozo celowymi działaniami w cyberprzestrzeni.  

A teraz pieszczoszka generała Doktryna Cyberbezpieczeństwa RP - dokument koncepcyjny i wykonawczy[3].

Od 2009 roku arcyważne dokumenty koncepcyjne w tej materii produkował RM, jak wspomniane powyżej;

 • Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni na lata 2009 – 2011 kontynuacją tegoż miał być
 • Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni  na  lata  2011 – 2016 (CPR)

a w rzeczywistości jest skopiowanym praktycznie bez zmian poprzednikiem.

 

 

W ramach tych programów miały zostać podjęte przeróżne działania mające na celu uregulowanie wszelkich aspektów związanych z zarządzaniem i bezpieczeństwem CRP poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów do ustaw, zarządzeń, etc.  w tym;

 1. zdefiniowanie pojęć dotyczących cyberprzestrzeni – CRP, cyberprzestępczości i cyberterroryzmu;
 2. wskazanie, że CRP należy traktować, jako dobro ogólne umożliwiające rozwój i niezakłócone funkcjonowanie społeczeństwa informacyjnego, komunikacje – w wymianie  informacji oraz repozytorium wiedzy i myśli (!) obywateli;
 3. ustalenia odpowiedzialności za ochronę CRP – opisanie zakresów zadań, odpowiedzialności i zmian w strukturach organizacyjnych polegających na powołaniu jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie i bezpieczeństwo CRP  - KPRM, MSWiA, MON, ABW i SKW;
 4. wprowadzenie ścigania z urzędu naruszeń bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, które miały miejsce w odniesieniu do podmiotów administracji publicznej, infrastruktury krytycznej. Wprowadzenie ścigania na wniosek pokrzywdzonego w przypadku wykrycia incydentu bezpieczeństwa w obszarze CRP;
 5.  ustawienie głównych sektorowych punktów kontaktowych CERT.GOV.PL dla obszaru administracji publicznej, CERT Polska dla obszaru cywilnego, MIL CERT dla obszaru wojskowego oraz sektorowych punktów kontaktowych w ministerstwach właściwych sektorów gospodarki RP;
 6. wprowadzenie funkcji Pełnomocnika Rządu ds. Ochrony Cyberprzestrzeni RP (PROC) odpowiedzialności i zadań oraz ustalenie sposobów i form współpracy;
 7. wprowadzenie funkcji pełnomocnika kierownika jednostki organizacyjnej ds. ochrony cyberprzestrzeni (PKOC) w podmiotach administracji publicznej i zalecenie takiej funkcji w pod. godspodarczych
 8. umocowanie prawne CERT.GOV.PL;
 9. wprowadzenie obowiązku dla podmiotów publicznych i zalecenie dla pozostałych użytkowników cyberprzestrzeni informowania (nie dłużej niż w ciągu jednego dnia od wykrycia zdarzenia przez personel) do właściwego zespołu CERT o wykrytych incydentach bezpieczeństwa związanych z CRP.

 

Za realizację założeń CPR odpowiedzialne miało być MSWiA, a za monitoring mieli odpowiadać: Prezes Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu ds. Ochrony Cyberprzestrzeni RP, Międzyresortowy Zespół Koordynujący ds. Ochrony Cyberprzestrzeni RP, pełnomocnicy kierowników jednostek organizacyjnych ds. ochrony cyberprzestrzeni.

Moje intensywne poszukiwania – w lipcu 2011 - tych priorytetowych działań legistlacyjnych na stronie MSWiA, zwiazanych z Programem CRP – oprócz nieaktualnej informacji o nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym, która weszła w życie 11 stycznia 20011r,  zakończyły się fiaskiem.

Po powstaniu MSW i Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, okresowe kwerendy w poszukiwaniu informacji dot. wdrażaniu programu CPR także kończyły się niczym.

Wprawdzie MAC 28 sierpnia 2012 ogłosił opracowanie nastąpnego dokumentu – Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej, ale nie różnił się od poprzednich.[4]

Tymczasem od 2009r nie zostala rozstrzygnieta kwestia prawna wdrażania tych mnożonych polityk i programów. Nie ma też nigdzie do dzisiaj informacji, czy już powołano Pełnomocnika  Rządu ds. Ochrony Cyberprzestrzeni RP.

 

A powołany 1.02.2008 w strukturze Departamentu   Bezpieczeństwa  Teleinformatycznego  (DBTI)  ABW,  Rządowy Zespół  Reagowania  na  Incydenty  Komputerowe – CERT.GOV.PL, działa do dzisiaj bez  określenia prawnych kompetencji m.inn co do procedur do działania.

 

 Do chwili ogłoszenia kilka dni temu Doktryny Cyberbezpieczeństwa RP, przez 6 lat nie były  zdefiniowane pojęcia   cyberprzestrzeni RP, cyberprzestępczości  i cyberterroryzmu. Ale definicje w Doktrynie nie załatwiają problemu. Dalej te pojęcia używane w ustawach winny być zdefiniowane w ustawie, a nie dokumencie koncepcyjno-wykonawczym BBN. Prawne zdefiniowanie jest nieodzowne, bowiem dotyczy to potencjalnych konsekwencji w zakresie praw i wolności obywateli.

Doktryna ma jak piszą niektóre media naprawić błędy zaniechania jakichkolwiek realnych działań legislacyjnych i wykonawczych programów i polityk rządu dotyczących czberprzestrzeni, produkowanych od 2009r. Pozostaje pytanie jak? Kompetencje BBN są wyraźnie określone i naprawianie błędów i zaniechań rządu nie jest jedną z nich.

Póki co brak ustawy regulującej te kwestie i innych uregulowań prawnych i wdrożenia tych programów, planów i doktryn stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego i daje wolną rękę organom i instytucjom państwa do działań arbitralnych.

Na zakończenia w tekście Doktryny znalazłam takie przykłady polszczyzny –

 

Istotne źródło ryzyk stanowi wrażliwość systemów...

Źródłem ryzyk może być nieodpowiednie...  

Koncepcja działań preparacyjnych (przygotowawczych)...  

Te cudeńka językowe zaispirowały tytuł tekstu 

 

 

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (8 głosów)

Komentarze

Znikły również wszelkie ślady po serii konferencji z udziałem prof. Brunona Hołysta , poświęconych moderacji i kontrolowaniu Internetu (oczywiście dla naszego dobra !).

Cyberprzestrzeń jest szersza niż sam Internet. Czasami coś im się wypsknie, jak te płacze o braku współpracy europejskiej w śledzeniu przemieszczania się obywateli ! Po zbrodni w Paryżu nagle okazało się że są zatory w przekazywaniu informacji gdzie polski obywatel kupił bilet, jakim pociągiem pojechał, a jak zmieni lot to zupełnie jego droga niknie. Tak, tak !!

Vote up!
5
Vote down!
0

#1462975

już nawet nie ma co wspominać bo go nie ma. Komorowski myśli, że wiecznym ględzeniem o 25 latach wolności, 15 w NATO i 10 w UE odpędza zagrożenia, a jak tylko ruskie wejdą do Polski to pierwszy z rukami wierch odda się pod ich opiekuńcze skrzydła, spod których właściwie nigdy nie wychodził.

 

Ja to całe BBN to widzę tak - szaman Bronek w palmowej spódniczce sypie jakieś ziółka do ogniska i zaklina obłoki dymu  "czchhh, czchhh, paszoł duchu" (jak Horpyna), Nałęcz obok trzyma dzidę szamana, a wokół ogniska kucznym krokiem zasuwają z dzidami Koziej, Kuźniar, Lityński, Wujec itd. i też odprawiają czary-mary. W krzaczorach nieopodal ogniska zalewają się ze śmiechu wojownicy w budionnówkach, siedząc na  najnowszym modelu czołgu....

 

FAXE - pozdrowienia.

 

Vote up!
5
Vote down!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#1462998