Monitoring manipulacji wybielania image Jaruzelskiego za pomocą manipulacji w sondażu na onecie

Obrazek użytkownika np1
Blog

Monitoring medialny strony http://rozmowy.onet.pl/3,sondy.html

Na onecie można ostatnio spotkać sondę natstępuącej treści:
"Jak oceniasz wprowadzenie stanu wojennego?"

############################################################
Oryginał:
> Aktualne sondy
> WIADOMOŚCI
> Jak oceniasz wprowadzenie stanu wojennego?
> Ogółem oddano głosów: 62309
>
> Odpowiedzi i wyniki
>
> 1. To uratowało Polskę przed agresją ZSRR
24315 39%

> 2. Celem było wyeliminowanie "Solidarności"
7686 12%

> 3. Celem było utrzymanie władzy
23410 38%

> 4. Nie miało to żadnego znaczenia dla przyszłości Polski
2049 3%

> 5. Nie wiem
2965 5%

> 6. Nie interesuje mnie to
1884 3%

############################################################
Mamy tu interesujące połączenie kilku sondażowych technik manipulacyjnych:
- typowej dla sontażów sojotechik celującej w "mentalność statda"
- oraz polegającej na dzieleniu jednej odpowiedzi na dwa punkty sondażowe.

> cel:
- ratowanie imagu p. Jaruzelskiego
- wprowadzenie do kampani przedwyborczej wyborów prezydenckich
- programowanie podziałów w elektoracie prawicowym

> Środki:
- mentalność sadta
- divide et impera
- techniki uwiarygadniania

Abstrachując od tego, że nie wierzę sondażom publicznym, których sam nie sfałszowałem, czasami daję się pokusić na analizę tych, które były fałszowane przez innych i odkrywanie mechanizmów kształtowania opini społecznej w nich urkytych. Chodzi raczej o mikrokosmos szczegółów technologii ich zastosowania.

W tym sądażu szczególnie moją uwagę przykuło połączenie kilku kryptomanipulacji. Zajmijmy się najpierw tą wg mnie najważniejszą:
odpowiedź 2. pokrywa się z odpowiedzią 3.

Dla porónania: przestrzenie zakreślone poszczególnymi odpowiedziami 1, 4, 5, 6, wzajemnie wykluczająca się. Na przykład: jesli ktoś twierdzi, że: "nie wiem" (Odp 5.), to nie może jednoczśnie z czystym sumieniem twierdzić,że "celem było utrzymanie waładzy" (Odp. 2). Albo "się wie" albo "nie", jedno z dwóch - obie odpowiedzi się wzajemnie wykluczają.

> To samo dotyczy innych kombiacji odpowiedzi.
Czy aby wszystkich ?
Nie!

Są wyjątki:

Pierwszy - mniej ważny:
a) jeśli kogoś "to nie interesuje" (odp 6.) to śmiało może także podpisać pod "nie wiem" (odp 5.), to jest logiczne: jeśli go coś nie intersuje - to i tego nie wie. Przypadek odwrotny jest niemolżliwy, jeśli ktoś interesuje się czymś to musi to w jakiś sposób "wiedzieć". Rozbicie jednolitego obszaru na dwie odpowiedzi wiarygadnia sondaż już wyłącznie choćby przez zwiększenie samej liczby odpowiedzi do wyboru, bo sugeruje w ten sposób wyższą jego precyzję i porz poszerza "wolności dokonywangogo wyboru" co ułatwia identyfikację z tą a nie inną odpowiedzią. Zmysł krytyczny respondenta zostaje w ten sposób złagodzony.

Drugi wyjątek - szczególnie ciekawy:
b)dotyczy odpowiedzi 2. i 3.

Odp nr2 nie wyłącza Odp nr3: jak ktoś twierdzi, za 2, że "Celem było wyeliminowanie Solidarności", to nie stoi to w jakiejkolwiek sprzeczności z 3, że "Celem było utrzymanie władzy". Wręcz przeciwnie !!! "Wyeliminowanie Solidarności" skutkowało "zachowaniem władzy". Tak naprawdę chodzi tu o przyczynę i skutek w tej samej sprawie. Obie dopowiedzi dotyczą jednego i tego samego, i dokonują podziału tego samgego elektoratu międzi odpowiedzi 2. i 3. W ten sposób istnieje podwójnie większa szansa,że w przeciwienistwie do ogólnie już znanej prawdy o panu Jaruzelskim ilościowo będzie górowała odp nr.1 .

Obniżenie w tej w/w "licytacji" liczby respondentów przez sprytne rodzielenie jednej i tej samej odpowiedzi na dwie różniące się formy, które pozornie nie mają nic z sobą wspólnego, wydaje się być główną techniką manipulacyjną w tym sondażu i wprowadza charakter pseudominiwyborów, w których elektorat jednej opowiedzi jest podzielnony na dwie partie. Obserwator sceny politycznej niprzypadkiem może się tu doszukać analogii do mechanizmów kreowania większości w nadchodzących wyborach prezydenckich. W wnikiu tego podziału liczebnie większą szanse zwycięstwa posida odp 1. Zamieszczone obok liczby, cementują wynik i udrzają w mentalność stata. Odp 1 zostaje jako "większościowa" przemnożona przez współczynik medialnej multiplikacji medium docierającego do odbiorcy i odnosi efekt docelowy w postaci: "To uratowało Polskę przed agresją ZSRR". W ten spoób o pradzie historycznej nie decydują fachowcy historycy, ale jest ona "odnajdywana" drogą "demokracji": kto uzyskał najwięcej głosów ten zwyciężył i ma rację - "zwycięscy piszą historię"

W w/w manipulacji, elektorat odp1 utrzymywany jest w jedności i w zwartości, a elektorat "wroga" - bodobnie jak w wyborach - jest dzielony na odpowiedzi między 2. i 3. Wyniki sondażu należy czytać więc w następujący sposób:
Liczbie z odpowiedzi 1. (24315 głosów/39%)
przeciwstawić SUMĘ odpowiedzi 2 (7686gł./39%) i odp 3 (23410/38%).

Z jednej trony:
> 1. "To uratowało Polskę przed agresją ZSRR"
24315 39%

- a z drugiej strony:
> (2.) "Celem było wyeliminowanie Solidarności"
7686 12%
> (3.) "Celem było utrzymanie władzy"
23410 38%

Razem
7686 + 23410 = 31096
12% + 38% = 50% !!!!!

Odp 1. kontra Odp 2+3:
39% kontra 50% !!!!!!
24315 głosów kontra 31096 (przy ogółem oddanych 62309).

Zdecydowane zywcięstwo przeciw p. Jaruzelskiemu - bo aż stostunkiem: 50% do 39%, co można zinterpretować zdaniem, że społeczaństwo nie jest takie głupie jak go traktować by chcieli niektórzy politycy.

Trzeba jednak nadmienić że badania nie są ani trochę reprezentatywne, a to ze względu na selektywny dostęp do medium "Interenet". Tak jak tu odpowiedziała klasa średnia (lub może pseudośrednia bo do średniej to jej jeszcze daleko!).

### Wnioski
Występuje tu połączenie wielu strategii.

Pierwsza: Działaj wg starej rzymskiej maksymy divide et impera - dziel i rządź tu: dziel elektorat jednej odpowiedzi na dwie części i w ten sposób obniż optycznie liczbę przeciwnkia. (odp 2 i 3)

Druga: Uderz w mentalność stada - "każdy" będzie prorównywał odp1 z odp 2,3,.. ale b.rzadko kto z sumą głosów z odp2 i odp3.

Trzecia: Przeprowadź stondaż na niereprezentatywnej - pomimo wyskokiej liczby respondentów - bo na wyskelekcjonowanej grupie np tych z internetem i zaintersowanych sprawami politycznymi itp.

Czwarta: uwiarygoniaj sondę pozornie zwiększająć "ilość możliwych odpoweidzi" za pomocą zbiegu jak w strategii pierwszej (odp 5 i 6)

W wyniku otrzymujemy:
"Programowanie" czyalnika technikami, sugerującymi odpowiedź nr1 i przedstawianie wyniku innym, w oczekiwaniu że będzie się kierowac mentalnością stada i kerowali zasadą, że "większość nie może się mylić", "wie lepiej", a ponieważ uważa, że "To uratowało Polskę przed agresją ZSRR" to prawdopodobnie tak było. Skora większość tak myśli, więc "i ja też muszę być za większością" i uważć to samo, nawet jeśli mam ewentualne wątpliwości.
Na konieć chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na efektywny mechanizm połączenia obu socjotechnik ze sobą w koło wzajemnej zależności i wzmacniania się. Pierwsza (podział) wzmacnia i warunkuje drugą (preferowanie odp1 i działanie na mentalność stadta). Druga bez pierwszej nie ma takiej siły oddziaływania na niezedcydowanego czytelnika.

#Podsumowanie
W sondażu na w/w strnie chodzi o wybielanie image pana Jaruzelskiego sprytnym zestawieniem wielu manipulacji.

Matz

___________________________________________________
Tagi:
/Monitoring medialny
/Obserwacja Nr ewidencyjny 0001

Skróty:
p/d = patrz dalej
j/w = jak wyżej
... = opuszczenie, zaczernienie
[..]/OpAtB = opuszczenie dokonane przez autora tego Blogu

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

żeby wroga zwyciężyć, trzeba go poznać.
Dodam tylko, że odpowiedź na pierwsze pytanie wskazuje, że odpowiada osoba już zmanipulowana propagandą (w różnych czasach i sytuacjach), bo jak wiadomo z ujawnionych kilka lat temu dokumentów Sowieci nie zamierzali wkraczać. Zapewne wiązało się to z wojną w Afganistanie i z długofalową polityką destrukcji ideologicznej świata zachodniego, ciągnącą się zresztą do dziś.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#207119