Zorganizowane struktury urzędnicze skurw.....ja Polaków

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Kraj

Llewellyn Rockwell .” Krótko mówiąc, pragnienie socjalizmu jest pragnieniem wielkiego zła dla ludzi. Gdybyśmy to naprawdę rozumieli, nikt nie ośmieliłby się popierać idei socjalizmu w dobrym towarzystwie. Byłoby to jak stwierdzenie, że pewne argumenty przemawiają za tym, żeby istniała malaria i tyfus i za zrzucaniem bomb atomowych na miliony niewinnych ludzi. „ ...(źródło )
 
Roman Kluska „Ta część przedsiębiorców, która jest uczciwa, jest zarazem ze szczególną premedytacją eliminowana przez system oparty na biurokracji. Kto się do niej dopasuje lub z nią ułoży, ma nad sobą parasol ochronny. Kto w ten system nie wchodzi, przegrywa. I w ten sposób demoralizuje się najaktywniejszą część społeczeństwa. „...”Państwo oparte na biurokracji jest jednak nie tylko wyjątkowo drogie, ale i wyjątkowo niesprawne i nieefektywne „....”Polska gospodarka jest na równi pochyłej „....”Po wprowadzeniu tzw. ustawy Wilczka otworzyły się wspaniałe perspektywy. Obowiązujące prawo było sformułowane prosto i jednoznacznie. Miałem wrażenie, że działam na niemal idealnym wolnym rynku. To właśnie dzięki temu nastąpił gwałtowny rozwój branży elektronicznej w Polsce i zaczęliśmy doganiać przodujące firmy na świecie. Dzięki temu stworzyliśmy tysiące miejsc pracy dla młodych, zdolnych informatyków i elektroników, którzy zdobywali u nas doświadczenie, a potem wykorzystywali je w dowolnym miejscu na świecie, jeśli nie widzieli perspektyw w kraju. „....”11 lat temu mówił pan, że zorganizowana struktura urzędnicza może dopaść i zniszczyć każdego. Od tamtej pory nic się nie zmieniło? A może przemawia przez pana żal? „....”nasze państwo w majestacie prawa dorabia się na przestępczej grabieży pieniędzy obywateli. W jakim kraju są możliwe takie rzeczy? „....”Władza tkwi głęboko w PRL. Regulując wszystko, nawet to, czy można dać swojemu dziecku klapsa, ubezwłasnowolnia obywatela, a tym sposobem niemal zawsze ma na niego haka. Tworzy więc byle jakie prawo, które może potem odczytywać w korzystny dla siebie sposób. Regulacje jednoznaczne dają obywatelowi poczucie bezpieczeństwa. Mówią mu, co jest zgodne z prawem, a co nie. Natomiast regulacje mętne są wygodne dla urzędników. Dają im niemal nieograniczoną władzę nad obywatelem, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności. „.....”Był pomysł powołania komisji do zbadania kontrowersyjnych działań administracji publicznej wobec przedsiębiorców. Warto do niego wrócić? „.....”Zdaniem byłego premiera Kazimierza Marcinkiewicza firma ma parasol ochronny, jeśli zatrudnia ludzi dawnych służb. Część polskich firm jest rzeczywiście przesiąknięta byłymi funkcjonariuszami służb. A sposób, w jaki te firmy funkcjonują, wyraźnie pokazuje, że w dużej mierze prawo ich nie dotyczy. Mają gwarantowaną ochronę przed machiną biurokratyczną.”.....”Fakty są bowiem bezlitosne. Mamy mętne prawo, a ono zawsze jest początkiem zła. W mętnym prawie każda decyzja może być równocześnie zgodna i niezgodna z przepisami. Wszystko zależy od tego, kto i w jakim celu je interpretuje. Wówczas nie sposób odróżnić ziarna od plew. „.....”Wiem natomiast, że partia, która w chwili objęcia władzy nie będzie miała gotowego pakietu zmian prawnych i nie wdroży go na pierwszym posiedzeniu Sejmu, przez kolejne cztery lata będzie się zsuwać po równi pochyłej, a kraj razem z nią. Bo biurokracja ma to do siebie, że kiedy przejmie po poprzednikach przeogromne władztwo, łatwo z niego nie zrezygnuje. „....”Czym był pakiet Kluski? Niektórzy mówią, że to określenie na wyrost. To był zestaw proponowanych zmian. A pierwsza, którą chciałem wprowadzić, dotyczyła zrównania szans obywatela i urzędu przed sądem. Dziś druga ze stron jest na pozycji uprzywilejowanej”.....”Wiedziałem, że pod względem podatkowym wchodzę w jednoznaczną i klarowną sytuację. Rolnictwo jest bowiem ostatnią twierdzą chroniącą obywatela przed samowolą urzędnika podatkowego. Stawka podatku rolnego zależy od jakości i ilości posiadanej ziemi. Ponadto jest on naliczany przez gminę i nie można go nie zapłacić. Co więcej, nikt nie powie, że nie zapłacił podatków, jeśli je zapłacił. To było dla mnie ogromną zachętą. Miałem wrażenie, że jeśli dotąd taplałem się w mętnej wodzie, to teraz zanurzam się w wodzie krystalicznie czystej. „....(źródło )
 
Rak i Muszyński „Polscy jurgieltnicy„...nie dostrzegamy znacznie większej patologii – negatywnego wpływu, jaki na sprawy państwa wywierają Polacy reprezentujący obce interesy.....”Po odzyskaniu niepodległości w 1989 r.nie wolno było mówić o płatnych zdrajcach narodowych interesów. W przeciwnym razie natychmiast trzeba się było zmierzyć z zarzutem oszołomstwa,..”właśnie dzięki niej ościenne mocarstwa, budując sieci lobbystów, uzyskały istotny wpływ na wewnętrzne stosunki w Polsce.....”W imieniu Berlina Ostatnie dwie dekady to nie tylkoporażki w dziedzinie hard power, lecz również soft power. Nietrudno bowiem dostrzec bankructwo naszej polityki historycznej w stosunkach z zachodnim sąsiadem.”....”Polacy pracujący na rzecz propagandy niemieckiej polityki historycznej nie czynili tego z niewiedzy czy zwykłej głupoty. Ich wysiłek był hojnie wspierany przez Berlin za pośrednictwem niemieckich instytucji pozarządowych, z których wiele po 1990 r. umiejscowiono specjalnie w tym celu w Polsce. A nagrody za „publiczną aktywność", sponsorowane wyjazdy, hojnie opłacane wykłady to tylko niektóre formuły przekazywania srebrników”.....(więcej)
 
Llewellyn H. Rockwell Jr. Tłumaczenie: Małgorzata Bałdyga „Bez względu na specyfikę danego przypadku, socjalizm zawsze oznacza lekceważenie decyzji jednostki na rzecz wszechogarniającego planu państwa. „....”Żadna forma socjalizmu nie jest w stanie zaspokoić potrzeb 6 miliardów ludzi na świecie — w efekcie doszłoby do szybkiego skurczenia się cywilizacji w sposób tak drastyczny, że przy nim wszystkie inne ludzkie dramaty wydałyby się nieistotne. Tak rozumiany socjalizm ma też wiele wspólnego z totalitaryzmem, ponieważ decydując się na zniesienie własności prywatnej środków produkcji, jednocześnie godzimy się na utratę wolności i kreatywności. Całe społeczeństwo, a właściwie to, co z niego pozostanie, trzeba będzie zamienić na więzienie. „....”Ludzkie dzieje determinuje walka o pożywienie. Obecnie nie tylko bogaci, ale każdy człowiek żyjący w rozwiniętym kraju nie musi już o to walczyć. Ludzie w starożytności, patrząc na taką rzeczywistość, mogliby przypuszczać, że znajdują się w raju. Takie sceny dla człowieka średniowiecza były tylko wizjami o krainie wiecznej szczęśliwości. Nawet bogactwo i przepych pałacu wielkiego przemysłowca z końca XIX wieku, osiągnięte wielkim trudem i zaangażowaniem dużej liczby służby, nie może się równać z obecnym dobrobytem.Kapitalizm pomógł nam stworzyć taką rzeczywistość. Innymi słowy, obecną sytuację zawdzięczamy kapitałowi gromadzonemu przez wieki w rękach wolnych ludzi. Dzięki niemu powstały różne innowacje w dziedzinie gospodarki, a miliony ludzi na świecie jednocześnie konkurują i współpracują ze sobą na zasadzie podziału pracy. Oszczędności, inwestycje, podejmowane ryzyko i setki lat pracy niezliczonej liczby wolnych ludzi sprawiło, że taka rzeczywistość mogła zaistnieć. A wszystko dzięki wyjątkowej zdolności społeczeństwa rozwijającego się w warunkach wolności do osiągania przez jego członków wyznaczonych celów.”...”Mimo to, dobrze wykształceni ludzie siedzący po drugiej stronie stołu myślą, że sposobem na rozwiązanie problemów tego świata jest socjalizm. Obecnie ludzie różnie definiują socjalizm i prawdopodobnie od razu będą zaznaczać, że nie chodzi tu o system panujący w Związku Radzieckim, czy jemu podobne — tamten system nie miał nic wspólnego z socjalizmem poza nazwą.  Jeśli dziś socjalizm w ogóle coś znaczy, to zakłada on, że poprawa życia społeczeństwa będzie możliwa w efekcie działań politycznych, które odbiorą kapitał z rąk prywatnych i złożą go w ręce państwa. Inną tendencją socjalizmu jest dążenie do organizacji pracy według klas, które będą miały pewnego rodzaju wpływ na to, w jaki sposób wykorzystywana jest własność ich pracodawcy. Socjalizm może się też przejawiać w mniej istotnych dążeniach do zagarnięcia pensji managerów lub w bardziej skrajnych zapędach do całkowitego zlikwidowania własności prywatnej, pieniądza, czy też nieograniczonej ingerencji w instytucję małżeństwa. „.....”Uderzające było też to, co stało się z kulturą w czasach socjalizmu. Wiele pokoleń zostało wychowanych w systemie zbudowanym na przemocy i kłamstwach, nie można było opierać się na wartościach kulturowych. Takie pojęcia jak: zaufanie, zobowiązanie, prawda, szczerość i planowanie przyszłości — wszystkie filary kultury popularnej — zostały pomieszane i wypaczone przez nieodłączną obecność etatyzmu. „......”Ideologiczna lewica jednak tego nie dostrzegła. Nagłówki socjalistycznych publikacji ogłaszały śmierć niedemokratycznego stalinizmu i żywiły nadzieję na stworzenie  nowego demokratycznego socjalizmu w tych krajach. „.....”Nie mielibyśmy wątpliwości, że to wolne społeczeństwo góruje nad tym żyjącym w warunkach przymusu. Moglibyśmy także zobaczyć, jak krańcowo sztuczne i kruche są wszystkie systemy etatystyczne w porównaniu z trwałym społeczeństwem zbudowanym na swobodzie wymiany i własności prywatnej. Jest jeszcze jedna kwestia: militaryzm zimnej wojny przedłużył okres socjalizmu, dając złym rządom możliwość wzbudzenia nacjonalistycznych impulsów, które odwróciły uwagę społeczeństwa od prawdziwego problemu. To nie zimna wojna unicestwiła socjalizm, ale raczej gdy już dogasała, rządy same upadły pod własnym ciężarem bardziej wewnętrznej niż zewnętrznej presji. „.....(źródło)
 
 
----
Mój komentarz
Roman Kluska „„Ta część przedsiębiorców, która jest uczciwa, jest zarazem ze szczególną premedytacją eliminowana przez system oparty na biurokracji. Kto się do niej dopasuje lub z nią ułoży, ma nad sobą parasol ochronny. Kto w ten system nie wchodzi, przegrywa. I w ten sposób demoralizuje się najaktywniejszą część społeczeństwa. „...”Wiem natomiast, że partia, która w chwili objęcia władzy nie będzie miała gotowego pakietu zmian prawnych i nie wdroży go na pierwszym posiedzeniu Sejmu, przez kolejne cztery lata będzie się zsuwać po równi pochyłej, a kraj razem z nią.
 
Państwo totalitarne i kolonialne opierają się na zdemoralizowanej biurokracji wykonującej bez szemrania polecenia swoich mocodawców . Nie trzeba wcale wypowiadać wojny , aby zniszczyć państwo przeciwnika . Wystarczy wpłynąć na rozbudowę jego aparatu biurokratycznego i wspierać tworzenie mętnego prawa .
 
Sun Tzu , genialny strateg chiński z VI wieku przed nasza erą uważał ,że kluczowe dla zniszczenia innego państwa bez użycia wojny jest wpływanie na wywyższanie kanalii , a doprowadzanie do upadku ludzi uczciwych .
 
Biurokracja II Komuny ze szczególnym uwzględnieniem skarbowej stał się idealnym narzędziem do realizacji w Polsce doktryny starożytnego Chińczyka . Jesteś człowiekiem uczciwym to jak twierdzi Roman Kluska rozpoczną na ciebie polowanie , jesteś łajdakiem to zaczną cię wspierać .
 
Demoralizacja społeczeństwa , dążenie do skur..,,nia Polaków to główny vel i zadanie działania biurokracji socjalistycznej II Komuny .
 
W jakich dziedzinach biurokracja demoralizuje i niszczy Polaków . Biurokracja w pionie edukacji doprowadziła do upadku szkolnictwa i nauki w Polsce, a bezkarna seksualizacja dzieci , odbywająca się prawie bez oporu ich polskich rodziców jest najlepszym przykładem ,że Sun Tzu miał rację .
 
Biurokracja , która opanowała służbę zdrowia, ubezpieczenia doprowadziła do pracy Polaków praktycznie aż do śmierci , decyduje kto ma przeżyć a kto nie. Ciężko pracującym Polakom wydziela głodowe emerytury , a łajdakom bajońskie
 
Biurokracja, która opanowała system podatkowy niszczy polską gospodarkę . Co więcej ludzi biurokracji opanowali partie polityczne , opanowali Sejm i Senat , gdyż większość z nich pracuje w strukturach urzędniczych zwanych budżetówką .
 
Tylko wolni ludzie budują bogate społeczeństwo, rozwijają cywilizację i budują silne państwo . Zło socjalizmu , zło niewolnictwa i biedy należy wykorzenić od podstaw .
 
Należy zlikwidować przymus ubezpieczeń społecznych , odsunąć brudne łapy lewackiej biurokracji od polskich dzieci , czyli na początek wprowadzić bon edukacyjny , co z czasem spowodowałoby całkowite oddanie szkól w ręce Polaków , w ręce rodziców.
 
Należy zlikwidować prymitywny podatek, będący totalitarnym narzędziem upodlenia Polaków. Zlikwidować VAT ,a w to miejsc wprowadzić podatek transakcyjny .
 
Tym samym należy zburzyć niewidoczny mur socjalistycznego biurokratycznego wiezienia jakim dla Polaków stała się II Komuna .
 
video Stanisław Michalkiewicz „Pytania do wykładu: Kto rządzi w Polsce? „
 
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter
Linki do tekstów, które mnie zainteresowały umieszczam na osobnej stronie facebooka Marek Mojsiewicz „ Różne Takie
Ocena wpisu: 
Brak głosów