Komunikat Grupy Roboczej

Obrazek użytkownika tomeks
Ogłoszenie

Komunikat ze spotkania.
14 sierpnia 2013 r, w Senacie RP odbyło się spotkanie wicemarszałka Senatu
Stanisława Karczewskiego i senatora Mieczysława Gila z Andrzejem Sobierajem, Andrzejem
Rozpłochowskim i Januszem Olewińskim, autorami Obywatelskiego Projektu Ustawy
o Weteranach , Opozycji Antykomunistycznej i Korpusie Weterana Opozycji
Antykomunistycznej wobec dyktatury komunistycznej PRL w latach I97I-I989.
Ustalono, ze podejmujemy dalszą wspólną pracę nad w/w projektem. Uznano, iż
istnieje pilna potrzeba prowadzęnta prac legislacyjnych dla dobra oczekujących tej ustawy
bohaterów opozycji antykomunistycznej w PRL.
wicemarszałek senatu Rp Stanisław Karczewski
Senator RP Mieczysław Gil
Andrzej Sobieraj
Andrzej Rozpłochowski
Janusz Olewiński

Dostałem mailem z prośbą o rozpowszechnienie

Brak głosów

Komentarze

nie było dyktatury komunistycznej, czy nie było opozycji przeciw tej dyktaturze?

Pytam bo jestem dość stary by pamietać tamte czasy.

Pozdrawiam

cui bono

Vote up!
0
Vote down!
0

cui bono

#376171