Politycy powinni zarabiać średnią

Obrazek użytkownika Bacz
Kraj

Założeniem demokracji jest że wszyscy ludzie są równi. Politycy, mimo że stoją na czele narodu, też muszą być równi. Istnieje jednak tendencja do tego aby polityków wywyższać, płacić im wysokie wynagrodzenia, zapewniać wyższy komfort i bezpieczeństwo pracy i życia prywatnego - demokracja zaczyna się przekształcać w oligarchię. Tej tendencji trzeba się jednak zdecydowanie przeciwstawiać gdyż w bilansie wbrew pozorom społeczeństwa więcej tracą niż zyskują odchodząc od demokracji. Wysokie zarobki i specjalne prawa sprzyjają powstawaniu poczucia wyższości u polityka - czemu się bardzo trudno nie świętemu człowiekowi oprzeć. Zamiast czuć się sługą narodu dla którego głównym celem jest dbanie o dobro narodu, zaczyna się z narodu wyobcowywać, tworzyć z innymi politykami klasę wyższą, czuć się panem ponad narodem; interes prywatny, kariera, dochody, indywidualna sława stają się coraz ważniejsze i zaczynają przysłaniać politykowi dobro narodu. Oligarchizm powoduje pojawienie się korupcji, korporacyjności, plutokracji, etatyzmu, socjalizmu i innych patologii społeczno-politycznych.

Społeczeństwo nie godząc się na stosowanie specjalnych środków bezpieczeństwa dla polityków naraża ich na ataki terrorystyczne. Trzeba się jednak z tym pogodzić, ostatecznie politykiem zastaje się dobrowolnie, jest to zawód dla ludzi silnych, odważnych, gotowych pełnić swoją służbę nawet ryzykując swoim zdrowiem i życiem. Prawidłowym sposobem obrony przed tym zagrożeniem jest decentralizacja władzy, ścisły monteskiuszowski podział władzy, zapewnienie sprawnego mechanizmu przekazywania władzy w razie śmierci lub kalectwa polityka, wybieranie na polityków ludzi silnych fizycznie i sprawnych, umiejących się bronić - także przy użyciu broni indywidualnej. Politycy pełniący najważniejsze funkcje w państwie powinni posiadać zastępców, którym nie tylko na stałe szef może powierzyć część swoich zadań (i odpowiedzalności), ale mogą też zastąpić szefa gdy jest taka potrzeba*. Politycy nie powinni mieć dużego zakresu władzy, trzeba dążyć do tego aby jak najwięcej decyzji było podejmowanych w trybie demokratycznym, politycy powinni być tylko mechanicznymi wykonawcami tych decyzji, w miarę możliwości anonimowymi. Ważnym skutkiem braku specjalnej ochrony polityków jest wystrzeganie się przez nich podejmowania wszelkich działań które krzywdzą ludzi, aby uniknąć odwetu z ich strony. Nie da się prowadzić polityki z której wszyscy będą zadowoleni, ale politycy mają w demokracji obowiązek jasno tłumaczyć ludziom swoje postępowanie aby ludzie wiedzieli że nawet jeśli pewne działania władzy są dla nich w jakimś ograniczonym zakresie niekorzystne to jednak ogólnie są słuszne i sprawiedliwe.

Bacz
* Brak wiceprezydentów jest wadą ustrojową III RP
Pisałem: http://niepoprawni.pl/blog/404/aby-polska-byla-naprawde-rzeczpospolita

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

To nieprawda. Politycy (dobrze byłoby zdefiniować kogo masz na myśli) powinni zarabiać dużo. Tak dużo, aby ich jedynym problemem był KRAJ i pracowali dla niego 12 godzin dziennie i 7 dni w tygodniu. Błąd uczyniony przez polityka, to dziesiątki milionów złotych, a czasem miliardy.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#41440

Ustrój państwa powinien być tak zaprojektowany aby polityk mógł wykonać swoje obowiązki pracując jak każdy urzędnik* na 2/3 etatu czyli 28 godzin w tygodniu. Jeśli się "nie wyrabia", to oznacza, że bierze na siebie za dużo obowiązków, zamiast je zgodnie z zasadami dobrej organizacji pracy rozdzielać pomiędzy zastępców i podwładnych. Tylko w wypadkach szczególnych np. zagrożenia państwa polityk powinien pracować więcej, co przepisy powinny dopuszczać. Jeśli polityk łamie przepisy ograniczające jego czas pracy, powinien być usuwany ze stanowiska.

Pozdrawiam. Bacz
* http://niepoprawni.pl/blog/404/sposob-na-bezrobocie

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Pozdrawiam. Bacz

#41442