Ordynacja wyborcza przeciw klikom

Obrazek użytkownika Bacz
Blog

Ważnym elementem negatywnym, który psuje władzę jest powstawanie w kręgu polityków, urzędników, pracowników firmy grup ludzi, którzy kierują się interesem grupy jako całości i członków grupy indywidualnie - takie małe grupy nazywamy klikami. Najczęściej interes kliki jest sprzeczny z interesem pozostałych ludzi, którzy są nieuczciwie ogrywani przez klikę - dlatego należy powstawaniu klik zapobiegać.
Ordynacja proporcjonalna sprzyja zajęciu sceny politycznej przez kilka partii o strukturze wodzowskiej*. Taka partia w istocie jest superkliką liczącą nieraz dziesiątki tysięcy osób, w jej łonie zwykle jeszcze powstają setki klik niejawnych: w tym frakcje, spiski, grupy agentów (krajowych i zagranicznych, byłych i obecnych), gangi, rodziny itd. Temu wszystkiemu sprzyja bardzo słaba kontrola wyborców nad posłami i partiami**.

Zupełnie inaczej jest gdy posłów wybiera się w jednomandatowych okręgach wyborczych (JOW). Powstają wtedy partie o strukturze komitetowej, zdecentralizowanej, pełniące funkcje pomocnicze dla posłów, którzy pozostają w dużej mierze niezależni od innych posłów i kierownictwa partii - swoje działania podejmują na własne ryzyko i odpowiedzialność. W razie popełnienia błędu partia posłowi raczej nie pomoże, a wprost przeciwnie, posłowie z innych okręgów będą starali się odciąć od delikwenta, aby ich wyborcy nie pomyśleli że ich poseł robi podobne błędy. Mało tego, poseł w JOW ma zwykle wielu konkurentów w swoim okręgu, nie tylko w swojej partii ale w partii przeciwnej, którzy pilnie śledzą wszystkie działania posła i wszczynają alarm przy najmniejszym podejrzeniu wystąpienia jakiejś nieprawidłowości. Nie ma tu miejsca na powstawanie klik.

Bacz
* http://niepoprawni.pl/blog/404/partie-wodzowskie-partie-komitetowe
** http://niepoprawni.pl/blog/404/w-polsce-nie-ma-demokracji
http://www.niepoprawni.pl/blog/404/selekcja-poslow
http://niepoprawni.pl/blog/404/o-wysoki-poziom-poslow

Brak głosów

Komentarze

My kolektyw Oni klika.
My chcemy dobrze, Oni źle.
My dodajemy, Oni kradną.
My JOW-ci, Oni Proporcjusze

no comments
pzdr
Milton

Vote up!
0
Vote down!
0
#38415