Wampiry żyją i są wśród nas uwaga.

Obrazek użytkownika Realista777
Kraj

Na podstawie opublikowanych raportów o stanie OFE w prosty sposób można dokonać podsumowania efektów z ich działalności.

Łączna wartość drakulskich aktywów OFE w połowie 2010 wyniosła ok. 110 miliardów zł. Liczba dawców krwi, czyli ubezwłasnowolnionych ok. 12 milionów. Rachunek jest prosty. Nasze państwo, czyli my, jesteśmy zadłużeni w OFE na 110 miliardów ( bez odsetek w 2010 ). Na jednego dawcę przypada ponad 9 tys. zł. Za dziesięć lat kwota będzie wielokrotnie większa. Nasze długi wobec OFE stanowią ciągle ok. 60 % aktywów OFE.

Wnioski przemawiające za zlikwidowaniem takiego systemu ubezpieczeń :

a) system służy do długofalowego i przymusowego zadłużania obywateli czyli państwa.

b) system jest niewydolny gdyż ogranicza możliwości inwestycyjne OFE ( możliwość inwestowania marginalnych środków, od 30% malejąco w miarę zwiększania wypłat świadczeń ).

c) system uwzględnia spadek liczby pracujących ubezpieczonych w przyszłym okresie, to znaczy przewiduje jego załamanie.

d) system zabrania funduszom bycia kreatywnym i konkurencyjnym wobec siebie. Czy stoi czy leży, różnice między efektami działania poszczególnych OFE są takie jak różnica między cholerą a dżumą.

e) niewydolny system stanowi celową blokadę w rozwoju państwa.

f) system gwarantuje swoją samodestrukcję gdyż bazuje na sprawdzonej teorii stanowiącej przyczynę obecnego kryzysu.

Morał z OFE jest prosty : ,,z g.wna bata nie ukręcisz''.

Konstrukcja systemu ubezpieczeń w OFE stanowi uzupełnienie planu zniszczenia państwa :

a) Wyprzedaż majątku narodowego. Już się odbyła.

b) Gigantyczne zadłużenie. Ponad 700 mld i szybko rośnie.

c) Przejęcie majątku obywateli przez OFE. Widać, słychać i czuć choćby po dziwnych debatach.

d) Zmuszenie do niewolniczej pracy wysoko opodatkowanej przyszłych pokoleń bez możliwości tworzenia jakichkolwiek dóbr. Czego nie życzę młodym i wykształconym - nie śpijcie bo Was okradną.

Czas powiedzieć twórcom i nestorom OFE dość. Panowie magowie, wróżbici z fusów, wasza rola dobiegła końca. Mając na uwadze wasze zdolności do gładkiego wysysania naszej krwi, my obywatele tego kraju, mówimy NIE. Czas wyjąć kołek osinowy i zakończyć żywot tego wampira.

Każdy, kto podważa powyższe tezy jest obywatelem innego państwa, gdyż nie przemawia w interesie Polski.

Ocena wpisu: 
Brak głosów