nadzieja dla demokracji

Obrazek użytkownika sosenkowski
Kraj

okazuje się, że wg dr Kucharczyka można autorytarnie orzec człowieczeństwo - ostatnio wyraźnie określił rozdzielność zbiorów "Człowiek" oraz "Staruch"...

 

jak trafnie zauważył bloger budyń78 oraz Piotr Legutko ten absurdalny eliminacjonizm w obrębie gatunku ludzkiego przydarzył się paradoksalnie właśnie Prezesowi Instytutu Spraw Publicznych - dr Jackowi Kucharczykowi, który stwierdził publicznie:

Kiedyś bronił praw człowieka. Teraz zajął się obroną Starucha. Ideał sięgnął bruku

warto przypomnieć, że wypowiedź dotyczyła Zbigniewa Romaszewskiego, który właśnie przegrał wybory na senatora i stał się teraz bardziej podatny na ataki tego typu ober-instytucji, jak każdy przeciętnych Polak... 

warto także potraktować poważnie ukryte między wierszami sugestie J. Kucharczyka, że powodem przegranej niezłomnej Legendy Solidarności w rywalizacji z Markiem Borowskim (SDPL) było współczucie okazane Piotrowi Staruchowiczowi (sic!)

a szczególnie warto rozważyć przesłanie dla odbiorców komunikatu nadanego przez Prezesa Instytutu Spraw Publicznych, w którym wyraźnie okreslił on grupę podludzi, tak jakby wyjętych spod prawa...

gdy to, co wymieniłem powyżej, jako warte rozważania dotrze już do nas zastanówmy się wspólnie, co w takich okolicznościach przyrody mamy czynić??? jak mają zareagować Rogate Polskie Dusze zaszczute przez zjednoczone siły wojujących ateistów, kosmopolitycznych darwinistów oraz pomarańczowych bluźnierców???

otóż moja propozycja polega na dosłownym wykorzystaniu innego cytatu dr Kucharczyka:

Nikt chyba nie ma świetnego pomysłu na to, jak gruntownie naprawić wszystkie słabości demokracji. Nadzieja dla demokracji wiąże się z mobilizacją oddolną ludzi i zdolnością wywierania wpływu na politykę za pomocą chociażby nowych narzędzi takich jak internet.

zatem zmobilizujmy się i zacznijmy wywierać wpływ za pomocą internetu. na początek może wywrzyjmy wpływ na samo źródło orzecznictwa o człowieczeństwie, czyli:

 

Instytut Spraw Publicznych
ul. Szpitalna 5 lok. 22
00-031 Warszawa
tel: (48-22) 556 42 60
fax: (48-22) 556 42 62
e-mail: isp@isp.org.pl
http://www.isp.org.pl

 

oto proponowana przeze mnie treść nacisków via fax, e-mail lub telefon:

Uprzejmie proszę o rozważenie dymisji Prezesa Jacka Kucharczyka, ze względu na jawne pogwałcenie przez jego publiczne wypowiedzi misji deklarowanej przez ISP, tj:

  • podnoszenie jakości debaty publicznej w Polsce i na poziomie europejskim, aby była merytoryczna oraz nastawiona na rozwiązywanie problemów i budowanie wiedzy
  • wprowadzanie do debaty publicznej nowych tematów oraz upowszechnianie innowacyjnego podejścia do kwestii publicznych
  • tworzenie mechanizmów umożliwiających włączanie obywateli oraz różnych ich grup i środowisk w debatę publiczną, a także w inne formy aktywności życia publicznego
  • dbanie o jakość polityki publicznej realizowanej w Polsce poprzez inspirowanie zmian prawnych i instytucjonalnych

Wątpliwości Prezesa Kucharczyka w kwestii człowieczeństwa Piotra Staruchowicza stawiają go mentalnie poza cywilizowaną częścią populacji europejskiej i grożą wdrożeniem ludobójczej ideologii totalitaryzmów Hitlera lub Stalina...

Ocena wpisu: 
Brak głosów