Akcja "Nóż to narzędzie" trwa - podpisz się!

Obrazek użytkownika sosenkowski
Kraj


blokują mi ten apel na MMPulawy, to wklejam tutaj. choć pewnie już był na NP podobny, to drugi raz przypomnieć nie zawadzi. walczmy o prawo do długich noży ;)))

Weź aktywny udział w obywatelskim sprzeciwie wobec absurdu - trwa akcja "Nóż to narzędzie". Zapraszam do poparcia petycji przeciw projektowi, ograniczającemu posługiwanie się nożem w "miejscu publicznym".
 

Pojawił się kolejny sposób na totalitarne ubezwłasnowolnienie społeczeństwa. Może on dotyczyć każdego z nas:

  • nurka na plaży,
  • wędkarza na rybach,
  • emeryta na działce,
  • grzybiarza na grzybach...

 - Każdy będzie niedługo mógł zostać oskarżony o nielegalne posiadanie zbrodniczego narzędzia czyli noża w miejscu publicznym i skazany prawomocnym wyrokiem - wystarczy tylko w kolejnej ustawie zmienić definicję "miejsca publicznego"...

Absurdalna próba ograniczania możliwości samoobrony odbywają się jednocześnie w czasie likwidacji prowincjonalnych posterunków i ograniczania budżetu Policji. Z tego właśnie powodu zawiązała się Inicjatywa Społeczna „Nóż To Narzędzie" i zwraca się do każdego Wolnego Obywatela o poparcie poniższej petycji:

===

Petycja w sprawie projektu nr 4028 dotyczącego zakazu posiadania noży w miejscach publicznych

Do Posłów Rzeczypospolitej Polskiej
Kancelaria Sejmu RP
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
zjablon@sejm.gov.pl

My, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, zebrani w ramach stowarzyszeń i wokół portali internetowych, jednogłośnie protestujemy przeciw poselskiemu projektowi ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz Kodeksu karnego (druk nr 4028).
Proponowane zmiany mają, według nas, represyjny charakter wobec ogółu społeczeństwa i ograniczają podstawowe prawa i wolności obywatelskie. Przeciwko każdej osobie, która wg organów ścigania będzie posiadała nieokreślony „przedmiot o charakterze broni ofensywnej" w miejscu publicznym i nie miała, zdaniem tych organów, dostatecznego ku temu powodu, zostanie wszczęte postępowanie karne. Skutkuje to uwikłaniem w długotrwałą procedurę, w której to sąd będzie interpretować, czy dane narzędzie wypełnia definicję "przedmiotu o charakterze broni ofensywnej" oraz czy posiadanie danego narzędzia w miejscu publicznym w danych okolicznościach było "uzasadnione realizacją celu zgodnego z prawem".
Niewinny człowiek postawiony w pozycji oskarżonego będzie musiał wykazać, że posiadał narzędzie w celu zgodnym z prawem, co wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów wynajęcia adwokata i stresującego uczestnictwa w długotrwałym procesie sądowym. Niejasność i uznaniowość przepisów, powstałych w konsekwencji tych zmian, prowadzi do niedopuszczalnej sytuacji, w której to organy ścigania i sprawiedliwości interpretują przepisy prawa karnego, zaś oskarżony musi udowodnić zgodny z prawem cel posiadania narzędzia w miejscu publicznym, czyli de facto swoją niewinność, co jest sprzeczne z zasadami prawa (art. 5 § 1 kpk). Ustawa taka byłaby odebrana przez społeczeństwo jako zdecydowanie represyjna, co wiązałoby się ze spadkiem szacunku dla państwa i systemu prawnego.
Naszym zdaniem proponowane zmiany w ustawie nie są skierowane przeciwko przestępcom. To nie narzędzie zabija, tylko człowiek. Ludzie, którzy działają z zamiarem poważnego naruszenia prawa, takiego jak przestępstwo rozbójnicze, gwałt czy zabójstwo, nie będą brać pod uwagę możliwych konsekwencji noszenia „przedmiotu o charakterze broni ofensywnej" w miejscu publicznym, za które grozi im do 2 lat pozbawienia wolności. Przestępstwa, których chcą się dopuścić, są zagrożone większą karą. To ogół praworządnego społeczeństwa będzie ponosić skutki odpowiedzialności zbiorowej za takie jednostki.
Jesteśmy za karaniem przestępców, jednak uważamy, że obowiązujące przepisy dostatecznie regulują posiadanie niebezpiecznych przedmiotów w miejscach, gdzie takie ograniczenia powinny występować (np. na imprezach masowych) i w rzeczywistości dają policjantom narzędzie do walki z przestępczością. Jeżeli jednak ustawodawcy uważają, że konieczne są zmiany, to właściwym miejscem na nie są przepisy dotyczące np. imprez masowych, a nie ustawa o broni i amunicji. Za brak skuteczności organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, za brak poszanowania prawa u zdemoralizowanych jednostek, w tym projekcie karę przerzuca się na ogół zwykłych obywateli. Przestępcy znajdą sposób na obejście tych przepisów, lub po prostu ich nie będą przestrzegać, tak jak nie przestrzegają innych zakazów prawnych.
Należy także zwrócić uwagę, że zasadność zmian w ustawie budzi wiele wątpliwości w kręgach związanych z władzą ustawodawczą i sądowniczą. Projekt został bardzo krytycznie skomentowany przez Sąd Najwyższy

(1).
Biuro Analiz Sejmowych opublikowało analizę, w której podsumowaniu podkreślono, że "brak jest dowodów na istnienie negatywnej zależności między zakazem posiadania noża – w ogóle lub w miejscu publicznym – a liczbą przypadków agresji z jego użyciem i agresji z użyciem niebezpiecznych przedmiotów"

(2).
Wątpliwości budzi także interpretacja statystyk dotyczących przestępczości, która uzasadnia wprowadzenie proponowanych zmian w Ustawie o Broni i Amunicji. W Polsce, regularnie od 2003 roku, spada ilość przestępstw przy użyciu niebezpiecznego narzędzia

(3).
a większość morderstw popełniana jest w domach i mieszkaniach (4). Przykład Wielkiej Brytanii, gdzie bardzo represyjnie potraktowano "broń o charakterze ofensywnym" pokazuje, że zakaz nie powoduje spadku przestępczości, ale częste przypadki karania niewinnych, przypadkowych osób (przykład obywatela polskiego, który został skazany za posiadanie noża kuchennego, niesionego do pracy razem ze śniadaniem).

Chcemy jednoznacznie wyrazić swój sprzeciw wobec represyjnego dla przeciętnego obywatela, nowego brzmienia Ustawy o Broni i Amunicji. Podkreślamy brak zasadności wprowadzenia proponowanych zmian. Kategorycznie sprzeciwiamy się ukaraniu praworządnych obywateli za działania przestępcze podjęte przez ludzi, których nie powstrzymały żadne istniejące
przepisy karne. Z całą mocą protestujemy przeciwko karaniu całego społeczeństwa za zbrodnicze występki pojedynczych osób. Absolutnie nie zgadzamy się na rozwiązania prawne, które spowodują nieuchronny spadek szacunku do prawa i państwa polskiego. Apelujemy do Państwa, by odrzucili projekt poselski w całości, jako wadliwy prawnie i szkodliwy społecznie.

Redakcja Knives.pl
Redakcja Airguns.pl
Magazyn internetowy Broń i e-Strzelectwo „Bies"
Mazowieckie Towarzystwo Przyjaciół Noży
Polskie Stowarzyszenie Twórców Noży i Broni Białej
Wielkopolski Klub Miłośników Noży
Ruch Obywatelski Miłośników Broni
Stowarzyszenie Broń i Strzelectwo

(1)
Sąd Najwyższy, Biuro Studiów i Analiz, Opinia o sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji orazKodeksu karnego, 24 III 2011 r. orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/BFB537359B13D95CC1257863004177BF/
$file/4028.pdf

(2)
Marcin Mróz, Zakaz sprzedaży i posiadania noży w krajach Unii Europejskiej, Analizy BAS, nr 9 (53), str. 9 parl.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/30B1B8D1723593C5C125788100457202? OpenDocument

(3)
Ilość przestępstw z użyciem niebezpiecznego narzędzia w ciągu ostatnich 6 lat:
2010 - 3558
2009 - 3757
2008 - 4198
2007 - 5443
2006 - 7043
2005 - 7224
Na podstawie oficjalnych danych Policji statystyka.policja.pl/portal/st/952/50844/Przestepstwa_prz y_uzyciu_broni.html

(4)
„Do zabójstw najczęściej dochodziło w mieszkaniach – 326 przypadków oraz w domach jednorodzinnych – 157"
Źródło: oficjalny raport Policji za rok 2009 (brak szczegółowych danych za rok 2010)
www.statystyka.policja.pl/portal/st/840/50630/Zabojstwa___rapo rt_statystyczny_za_2009_rok.html

Niżej podpisany/a:
Wojciech Ramotowski
Inicjatywa Społeczna „Nóż To Narzędzie"
31-425 Kraków
war@knives.pl

===

więcej analiz i opinii nt. projektu nr 4028 można znaleźć tutaj: http://ntn.knives.pl/

 

ps.

a co na to PiS ???

PiS chce zakazu noszenia noży w miejscu publicznym

- a to dopiero partia "wolnościowa" ;))))
vide: 3kr@n

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Co przedstawia pierwsze zdjęcie ?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#162765

proza grzybobrania z nożem o ostrzu powyżej 8cm może zakończyć się zatrzymaniem ;)))

___________________________
jam... z tego, co mnie boli

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

___________________________
jam... z tego, co mnie boli

#162960