Armia Boga kontra Imperium Zła

Obrazek użytkownika Niepoprawne Radio PL
Kultura

Pragniemy zapoznać Państwa z niecodzienną książką Tomasza Pompowskiego "Armia Boga kontra Imperium Zła" (Dom Wydawniczy "Rafael").

 

Niepoprawne Radio PL objęło tę pozycję patronatem medialnym. Jednocześnie informujemy, że w najbliższej audycji (niedziela, 01.04, godz.19:00) będą mogli Państwo zapoznać się na naszej antenie z prezentacją książki oraz wysłuchać jej obszernego fragmentu w formie audiobooka. Gorąco zapraszamy!

A teraz, na zaostrzenie apetytu, prezentujemy informację wydawcy i garść recenzji:

Czy upadek komunizmu pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku był Bożym planem? Czy dlatego w jednym czasie w sferze publicznej pojawiły się takie postacie jak Jan Paweł II, Ronald Reagan i wielu innych, którzy mieli pewność, że Bóg chce zrobić coś szczególnego właśnie w tamtym momencie i za sprawą tych ludzi? Cechowała ich zdolność proroków z Biblii – poprawnie odczytywali wydarzenia im współczesne. Sądzę, że warto to podkreślić: Jan Paweł II i Ronald Reagan wiedzieli, że tylko Bóg może coś zmienić. Zmiany były jednym z najbardziej widocznych znaków ingerencji Boga w historię w naszych czasach. Bardzo mi zależało, by spojrzeć właśnie na to wszystko przez ten pryzmat – mówi Autor.

Autor biorąc pod uwagę cały kontekst społeczno-polityczny tamtych wydarzeń opisuje rolę jaką odegrali niektórzy politycy administracji Reagana, opozycjoniści podziemnej “Solidarności”, chrześcijańscy misjonarze i duchowni, a także niektórzy przedstawiciele Watykanu. Do pokojowego zakończenia Zimnej Wojny doszło również dlatego, twierdzi autor, iż powstała sprzyjająca ku temu duchowa atmosfera w Europie. Był to także efekt działalności klku ruchów chrześcijańskich. Między innymio: Wspólnoty Taizé brata Rogera Schultza, Ruchu Światło-Życie ks. Franciszka Blachnickiego, Ruchu Lauzanne’a dr Billego Grahama i Odnowy w Duchu Swietym siostry Kim Kollins. Dzięki ich działalności setki tysięcy młodych w Polsce i Europie Wschodniej odnalazło sens i cel w życiu (odnalazło, jak to ujął jeden z misjonarzy, “pokój z Bogiem”). Rolę jaką te ruchy odegrały w procesie zmian mających miejsce pod koniec lat 1990. podkreślał także Jego Swiatobliwość Jan Paweł II.

W ”Armii Boga kontra Imperium Zła” autor ukazuje empatię Jana Pawła II w stosunku do żydów, która wyraża się m.in. w zdecydowanym, bezprecedensowym w historii kościoła, potępieniu antysemityzmu. Autor wyjaśnia kwestię wyjątkowości miasta Jerozolimy. I przypomina o tym, że gdy większość polityków zachodnich wahała się jak postąpić względem reżimu Jaruzelskiego, który narzucił Polakom stan wojenny, ówczesny minister spraw zagraniczych Izraela Icchak Szamir udzielił zdecydowanego poparcia Solidarności w swoim przemówieniu na forum Knessetu w 1982 r.

Autor książki “Armia Boga kontra Imperium Zła” przeprowadził kilkadziesiąt wywiadów z najważniejszymi bohaterami wydarzeń opisanych na jej kartach , od sędziego Williama Clarka i innych współpracowników Ronalda Reagana, przez ludzi „Solidarności” jak śp. Anna Walentynowicz, dysydentów rosyjskich jak Oleg Kaługin i Oleg Gordijewski, po współpracowników Jana Pawła II jak śp.bp Paweł Hnilica czy śp. kard. Andrzej Deskur. Dotarł do nieznanych wcześniej dokumentów oraz wykorzystał bogatą literaturę tematu.

“Armia Boga kontra Imperium Zła” opisuje wielu polityków, działaczy społecznych, publicystów, ludzi dobrej woli, którzy w okresie zimnej wojny po stronie Zachodu jako oddani katolicy, protestanci i żydzi żywili przekonanie, że źródłem ich siły jest Bóg i Opatrzność.
Odkrywcza, oryginalna, zaskakująca i świeża, świetnie napisana, a momentami sensacyjna książka, bez której nie da się zrozumieć i poznać prawdziwej historii upadku komunizmu. Autor jako pierwszy dziennikarz badający ten temat dostrzegł i opisał tak gruntownie fundamentalne przyczyny zwycięskiego starcia z czerwonymi siłami zła w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku; przyczyny – dodajmy – które dotąd przez wielu były lekceważone. Stawia intrygujące pytania, nie boi się na nie odpowiadać i formułuje niezwykle odważne wnioski: To, co się stało, było jednym z najbardziej widocznych znaków ingerencji Boga w historię – stwierdza.
 
Polecamy blog autora, poświęcony przedmiotowej książce:
http://tomaszpompowski.wordpress.com/ksiazka/

PATRON MEDIALNY:


 


 

Recenzje

Odkrywcza, oryginalna, zaskakująca i świeża, świetnie napisana, a momentami sensacyjna książka, bez której nie da się zrozumieć i poznać prawdziwej historii upadku komunizmu. Autor jako pierwszy dziennikarz badający ten temat dostrzegł i opisał tak gruntownie fundamentalne przyczyny zwycięskiego starcia z czerwonymi siłami zła w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku; przyczyny – dodajmy – które dotąd przez wielu były lekceważone. Stawia intrygujące pytania, nie boi się na nie odpowiadać i formułuje niezwykle odważne wnioski: To, co się stało, było jednym z najbardziej widocznych znaków ingerencji Boga w historię – stwierdza.

 

 

Autor na potrzeby swojej książki przeprowadził kilkadziesiąt wywiadów z najważniejszymi bohaterami tamtych wydarzeń, od sędziego Williama Clarka i innych współpracowników Ronalda Reagana, przez ludzi „Solidarności” jak śp. Anna Walentynowicz i dysydentów rosyjskich jak Oleg Kaługin i Oleg Gordiejewski, po współpracowników Jana Pawła II jak bp Paweł Hnilica, śp. kard. Andrzej Deskur. Dotarł do nieznanych wcześniej dokumentów oraz wykorzystał bogatą literaturę tematu.

 

 

Monumentalna praca. Przez wiele lat będzie służyć jako źródło tematu.

dr Norman A. Bailey
współpracownik Ronalda Reagana

 

Autor jest doświadczonym dziennikarzem, który ma w dorobku jedne z najlepszych artykułów, esejów i wywiadów na temat zimnej wojny i upadku Imperium Zła. Teraz, nareszcie, zawarł swoje myśli w długo oczekiwanej i bardzo potrzebnej książce... Powinniśmy być wszyscy wdzięczni, że ją napisał.

dr Paul Kengor

politolog, historyk, eseista

 

Każdy, kto chce zrozumieć, jak funkcjonują mechanizmy społeczne, które otwierają drogę do wolności, musi przeczytać tę książkę.

Jeff Nyquist
sowietolog, dziennikarz

 

Wnikliwe studium kilkunastu niedostrzeganych przyczyn, które doprowadziły do upadku sowieckiego imperium, stanowi bezcenny wkład w zrozumienie historii zimnej wojny.

Norman Podhoretz
publicysta, długoletni redaktor naczelny „Commentary”

 

Tomasz Pompowski jest bardzo dobrze przygotowanym dziennikarzem, który przedstawia duchowe aspekty wojny przeciwko komunizmowi. (…) Polecam tę książkę każdemu, który chce trochę inaczej spojrzeć na historię ostatniej dekady zimnej wojny.

dr Murray D. Gow

pastor, teolog, wykładowca
 

Autor buduje niesamowitą opowieść, która jest dla nas również wyzwaniem.

Peter Schweizer

historyk, eseista, dziennikarz

 

Ocena wpisu: 
Brak głosów