Niepoprawne Radio PL - nas zawsze warto posłuchać!

Obrazek użytkownika Niepoprawne Radio PL
Blog

AUDYCJA 276 - SZCZEGÓŁY

Śród Europy, nie dla obyczaju
Chrzczonej - co począć w rozebranym kraju?

19:02 Wiersz:Cyprian Norwid (czyta Bożena W) – Co robić?

Mocne słowa byłego prezydenta Litwy - Landsbergisa o zagrożeniu ze strony Rosji. Z drugiej strony niespotykana dotąd krytyka Putina i rosyjskiej polityki w zachodnich mediach. Czyżby zbliżał się koniec polityki "resetu"? Co na to Merkel i Tusk?

19:07 Blog:Aleksander Ścios (czyta MarkD) – Wojna Cywilizacji

Decyzja o wprowadzenie stanu wojennego zapadła najpóźniej w marcu 1981 roku. Potem były tylko przygotowania. Wszystko było przesądzone jeszcze przed I Zjazdem NSZZ Solidarność. Pozostało szukanie pretekstu i usprawiedliwienia.

19:34 Blog:Andrzej.A (czyta:JaWa) – Czy stan wojenny był konieczny

Dziś, gdy mija trzydziesta rocznica wypowiedzenia wojny polsko-jaruzelskiej, stwierdzić należy, iż owa wojna bynajmniej się nie skończyła.

19:44 Blog:Gadający Grzyb – Trzydziesty Trzynasty

Reporterska perełka!
Janusz oddaje głos uczestnikom Marszu. Mówią o sobie; skąd przybyli, dlaczego idą razem z innymi w wielotysięcznym pochodzie. Ich oczami oglądamy i słuchamy. Wrażenia z Marszu Solidarności 13 grudnia w Warszawie nagrane przez słuchaczkę Niepoprawnego Radia - panią Bożenę z Białegostoku

19:55 Reportaż:Janusz Gajewski – Na marszu Niepodległości i Solidarności w Warszawie (nagranie Niepoprawnego Radia PL)

"Święta embriologia. O obowiązkach lekarzy, duchownych i prawników w odniesieniu do wiecznego zdrowia dzieci zamkniętych w łonach matek" - W cyklu: Wykłady ks. prof. Arturo Katolo - obszerne fragmenty rozprawy naukowej.

20:12 Rozprawa:czyta Katarzyna – Artur Jerzy Katolo – Moralny obowiązek pomocy dziecku nienarodzonemu według „Embriologia sacra” F.E. Cangiamila

Cykl wykładów konferencji uzupełnia muzyka z obozów internowania Uherce, Łupków, Kwidzyn, Głogów, Załęże, Strzebielinek. Wszystko dzięki portalowi http://hej-kto-polak.pl i Yuhmie

--------------------------------

"Rewolucja bez rewolucji" - Geneza szczegóły organizacyjne i programowe KPN

20:27 Konferencja IPN:Grzegorz Wołk (BUiAD IPN)) – Powstanie i działalność Obszaru I KPN (79-89) Warszawa Niepokonana 1980-1989

--------------------------------

W 1981 r. i w następnych latach społeczeństwo zauważyło zupełnie inne harcerstwo niż do tej pory. Stereotypy i istota harcerstwa polskiego.

20:58 Konferencja IPN:dr Stanisław Czopowicz – Nurt narodowy opozycji demokratycznej w PRL (80-89) Warszawa Niepokonana 1980-1989

--------------------------------

"Nie! Z tą władzą nie należy rozmawiać. Celem naszym jest obalenie systemu". Radykalizm celów i form działania grup radykalnych.

21:32 Konferencja IPN:Włodzimierz Domagalski – Opozycja radykalna w W-wie na przykładzie Grup Oporu „Solidarni” i „SW” Warszawa Niepokonana 1980-1989

Jak mogłoby wyglądać współczesne przemówienie o wprowadzeniu stanu wojennego? Tak, jak 30 lat temu. Posłuchajcie, bo warto.

22:03 Blog:Godziemba (czyta Gadający Grzyb)- 13 grudnia

Gość winien znać miejsce i czas ,inaczej staje się intruzem. Od gospodarza zależy czy gość uzyska prawo, by go wyręczyć. Gospodarz winien wyznaczać gościom miejsce , aby zachowali dla niego respekt i szacunek.

22:24 Blog:jwp (czyta:JaWa) – Polska dla Polaków!

Tym razem na pytania FYMa odpowiada Magdalena Merta. Pytania zadaje pomniksmolensk.pl


1) Czy i kiedy (oraz w jakim stanie) oddano telefony/aparaty fot./kamery ofiar tragedii?
2) Czy były jakieś materiały audiowizualne w tych aparatach?
3) Kto i w jaki sposób odradzał przybycie na identyfikacje do Moskwy?
4) Jak wyglądała procedura identyfikacji (czy okazywano ciało zmarłego, czy zdjęcia i podawano opis zwłok?)
5) Jak długo i pod jakim kątem przeprowadzane były przesłuchania w Moskwie? Czy brali w nich udział przedstawiciele MSZ?
6) Ile ciał ofiar było w "dobrym stanie" (tzn. niewspółmiernym do "skali katastrofy")?
7) Ile ciał nie zostało okazanych rodzinom ofiar?
8 ) Czy przekazano bilingi dot. telefonów ofiar?
9) Kto osobiście odprowadzał delegatów na Okęcie?
10) Czy którakolwiek z ofiar leciała z Krakowa (np. z planowaną przesiadką na Okęciu)?
11) Czyje telefony były czynne "po katastrofie"?
12) Czy ruskie lub polskie instytucje nalegały na zniszczenie rzeczy należących do ofiar?
13) Które z rzeczy należących do ofiar zostały oddane, a które zniszczone?
14) Jak wygląda dostęp do dokumentów śledztwa ze strony rodzin ofiar?
15) Czy można sporządzać kopie dokumentów procesowych (zdjęcia, odpisy), czy można jedynie zapoznawać się z ich treścią?

22:43 Pytania:odpowiada Magdalena Merta – Free Your Mind pyta rodziny smoleńskie

"Jest nas 30... Eksperci w Studio KEM to wysoko specjalizowana grupa komentatorów: Jan Kaszelek-ekspert, kibic Koga Hel alias Palto Licho.Palto Licho specjalizuje się w napadach i zamachach.Większość życia to: napady, leczenie, napady, leczenie. Lewy zamach, jak sam mówi ma kończący. Ekspert Arystoteles Da Vinci specjalizuje się w afrykańskim futbolu oraz szeroko pojętych kwestiach gospodarczych". - Po siedmiu miesiącach wrócili w bardzo morowym nastroju.

23:18 Audycja:Studio KEM – Jesienny Homeing i bitwy uliczne – Rada Zakładowa Sezon 3

"W teorii komunistycznej nacjonalizm jest problemem drugorzędnym.
Fundamentalną siłą polityczną jest walka klas, która ma
międzynarodowy charakter. Gdy „zwycięstwo międzynarodowej
klasy robotniczej” zostanie osiągnięte, narodowe różnice i narodowe
sentymenty znikną". - odc. 52

1:31 Czytanka:czyta Katarzyna – „Nowe kłamstwa w miejsce starych” Anatolija Golicyna

Pierwsze takie spotkanie po 1000 latach! U podnóża Góry Oliwnej. Pierwsze niepewne reakcje Moskwy w której w tym czasie następuje zmiana I sekretarza. Chruszczowa zastępuje Breżniew.

1:51 Czytanka:czyta MarkD – W blasku słońca i trzasku aparatów. Rzeczy jawne i niejawne. – Watykan w cieniu Czerwonej Gwiazdy – Józefa Mackiewicza

Dlaczego mylimy nasz charakter narodowy z charakterem jednej warstwy – polskiej szlachty i co ten stanowy charakter ukształtował?

2:04 Czytanka:Roman Dmowski (czyta Gadający Grzyb) – Myśli nowoczesnego Polaka – odc. 05

Aby zamaskować przygotowania do wojny i konieczną w tym czasie wymianę dowódców, trzeba posłużyć się jakimś pretekstem. Do ukrycia zwiększonego ruchu agentów najlepiej nadaje się pretekst ucieczki przed prześladowaniami.

2:16 Czytanka:Grzegorz Rossa (czyta: JaWa) – Ciężkie czasy dla agentów cz.08

Budowa organów administracji państwowej w powiecie opoczyńskim wraz z nazwiskami osób piastujących poszczególne stanowiska w na poziomie powiatowym i w terenie oraz lokalny patent na przedłużone po wojnie kontyngenty z dostawami żywności z wybitnie rolniczego powiatu opoczyńskiego. odc. 18.

2:34 Audiobook:czyta Marcusso – Wyzwolenie, ale czy wolność?

Brak głosów