Jednak ruchome piaski

Obrazek użytkownika Błąd w systemie
Kraj

W dwóch poprzednich tekstach przedstawiłem analizę sprawozdania ze zrealizowanych obietnic, którego dokonał Urząd Rady Ministrów oraz „zasługi” Platformy widziane z pozycji zwykłego obywatela. Przyszedł czas na małe podsumowanie.

Rządy Donalda Tuska to optymistyczna propaganda sukcesu gospodarczego, którą można porównać do ery Edwarda Gierka. Ale tu mała uwaga, bo Gierek zadłużył kraj na zaledwie 25 mld USD, przeznaczając jednak te pieniądze na różnorakie inwestycje. Obecna sytuacja gospodarcza jest dużo poważniejsza.

W 2005 roku zadłużenie zagraniczne wynosiło 100 mld € (banki 10 mld, prywatni inwestorzy i rząd po 45 mld €), w 2007 (banki 25 mld, prywatni inwestorzy 60 mld a rząd 50 mld €), w 2010 230 mld € (banki 49 mld, prywatni inwestorzy 90 mld, rząd 80 mld €). Dług publiczny w 2005 roku wynosił 474 mld zł, w 2007 osiągnął - 527,4 mld zł a 30 kwietnia 2010 aż 748,8 mld zł (rząd 692,3, samorządy 46,8 i ubezpieczenia 8,7 mld zł) a na koniec grudnia 2010 już 778 mld zł (55% PKB). Większość z tych środków rząd przeznaczył na bieżącą «konsumpcję» funkcjonowania państwa, kosztem zubożenia społeczeństwa, co jest wielką nieodpowiedzialnością.

Tak zwany Indeks nędzy (dynamika cen/stopa bezrobocia) wynosił w sierpniu 2007 roku 10,5, a w grudniu 2010 roku 13,1 (wzrost o 24,76%). Średnia płaca według GUS w Polsce w przeliczeniu na złoto w roku 2007 wynosiła 40 g, a w styczniu 2010 już 25 g (spadek o 60%). Podawany wzrost gospodarczy rzędu 5% nie odzwierciedla jednak rzeczywistego wzrostu, gdyż przy wysokiej inflacji 3,8%, wzrost wynosi jedynie 1,2%. Polskie państwo w sposób fatalny wywiązuje się dzisiaj ze swych podstawowych obowiązków wobec obywateli. Blisko 19% Polaków żyje poniżej granicy ubóstwa, mimo że mamy ponoć już prawie 100 tysięczną rzeszę milionerów. W ostatnich latach, ponad 60% Polaków nie ma żadnych oszczędności, a niemal 25% polskich dzieci cierpi biedę. Bezrobocie wśród ludzi młodych i wykształconych oscyluje w okolicach 25%, mimo ciągle wysokiej emigracji zarobkowej. Już za 10-20 lat czeka nas klęska demograficzna, na skutek emigracji zarobkowej i poniechania polityki prorodzinnej i promowania aborcji. Polska wydaje obecnie na służbę zdrowia - w proporcji do PKB (produktu krajowego brutto) - ok. 6,5%, co stawia nas na samym końcu krajów europejskich.

Dokonałem przeglądu haseł i zobowiązań rządu , zawartych w 36 stronicowym expose Donalda Tuska, gdzie znalazłem 160 haseł i obietnic, z czego według sprawozdania URM wykonano 46 (28,8%) i to najczęściej w drodze wydania ustawy. Przyznano się do 13 punktów niezrealizowanych (8,1%). Są też 83 obietnice nieopisane w sprawozdaniu Urzędu Rady Ministrów, a w tym 15 haseł ideologicznych bez pokrycia w rzeczywistości, co powiększa liczbę niespełnionych obietnic do 96 pozycji (60,0%). Kilka ustaw przegłosowano w ostatniej chwili dla potrzeb propagandy wyborczej, ale nie wdrożono ich. W sprawozdaniu Urzędu Rady Ministrów, znajdują się opisy realizacji zadań nie zawarte w treści Expose Premiera, przeważnie niewykonanych (zapewne dla poprawy wizerunku), wynikłe głównie z zaleceń UE. Z przeglądu zrealizowanych obietnic, wynika, że PO nie zrealizowała ani jednego punktu ze swojego liberalnego programu. Program posłużył jej tylko do wygrania wyborów.

Jako uzupełnienie podaję DZIESIĘĆ ZOBOWIĄZAŃ PLATFORMY zgłoszonych w przeddzień wyborów w 2007 roku pod hasłem „Polska zasługuje na cud gospodarczy”

1. Przyspieszymy i wykorzystamy wzrost gospodarczy.
2. Radykalnie podniesiemy płace dla budżetówki, zwiększymy emerytury i renty.
3. Wybudujemy nowoczesną sieć autostrad, dróg ekspresowych, mostów i obwodnic.
4. Zagwarantujemy bezpłatny dostęp do opieki medycznej i zlikwidujemy NFZ.
5. Uprościmy podatki – wprowadzimy podatek liniowy z ulgą prorodzinną, zlikwidujemy ponad 200 opłat urzędowych.
6. Przyspieszymy budowę stadionów na Euro 2012.
7. Szybko wypełnimy naszą misję w Iraku.
8. Sprawimy, że Polacy z emigracji będą chcieli wracać do domu i inwestować w Polsce.
9. Podniesiemy poziom edukacji i upowszechnimy Internet.
10. Podejmiemy rzeczywistą walkę z korupcją.

Pamiętajmy o tych wszystkich obietnicach przy wyborach i nie dajmy się jeszcze raz nabrać na puste slogany, które nam zaserwowała obecna ekipa rządowa. Dokonajmy analizy, które z tych wyżej wymienionych obietnic, raczył ten rząd zrealizować.

Marcinkowski

http://piotrkovskie.pl/index.php/glowna/kraj/235-jednak-ruchome-piaski

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Podjęli walkę z korupcją.
Nakazali pisać w mediach o korupcji w Gabonii.
Pozdrawiam myślących.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#181820

przeprowadził badania nad wydanymi ustawami przez ten Sejm
i stwierdził, że 70% ustaw, to ustawy broniące interesy
oligarchiczne, banków, handlu i różnych korporacji, oraz
ustawy broniące interesy będących układów."

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#181825

„PrzySpieszymy i wyKorzystamy wzrost gospodarczy.”

POpechOwcy (bara... bara..) PrzySPESZAJĄ i wykorzystują PECHA „WYborców” bezprawia i niesprawiedliwości ( zawieszającej „niezawisłość sąDów”

POkorumPOwani ( POborami) samorządOwcy (sitw grabarzy) rządzą PECHEM POrządu, którego (?) POwinnością od (2007r.) było i jest rozPOczęcie POPlecznictwa kierowniCzego POlitycznego POdżegania

POpulacji „POfunkcjonariuszy” -> do przestępstw wyborczych (PeOgłupiania elektoratu młodych i naiwnych )„Schowaj Babci dowód” ( Obrażaj prawa Obywateli ->nielegalnymi drukami wyborczymi „POdprogowymi”-> (30mln. ) NIEOBLICZALNYCH KRATEK)

„Jutro bez obaw”-> będzie jutro, które dobrze by zroBiło... gdyby OdDało „BYDŁU – Watasze do dorżnięcia” innowacyjne, efektywne, inicjatywy gospodarcze w gŁOWY odpowiedzialnych PRAWORZĄDNYCH Przedsiębiorców Polski ...

Okradanych od 1989r. przez (urzędAsów „funkcjonariuszy” dywersji i wewnętrznego „administracyjnego” SABOTAŻU gospodarczego) POdwŁadnych Obecnych ... rządzących POrządem „łowców skór” ...

„Świadkowie koronni” ( na wszystkich szczeblach kurników „proKURAtur” RP (siedzących na jajach kuKUŁcZych, doSKONAle ZNAJĄ szczegóły makabrycznej POlityki koOrdynatorów urzędniczej dewastacji polskiej polityki gospodarczej .

Ostatnie narzędzia rządowe = tysiące (zaangażowanych)POśredników („funkcjonariuszy”) ograbiania gospodarki Obywateli -> w naGminnych gabinetach POlitycznych ...

(POegzekutyw karzących niepoprawnych obrońców „rzeczNIKów” Praw Obywatelskich) ...

ODBIERAJĄ polskim przedsiębiorcom prawa nabyte w 1989r...

(nie POzwalają PRACOWAĆ => TWORZYĆ nowych miejsc pracy(dla Bliźnich międzynarodowych) -> płacić podatków, ZUSów itd.
POkliki dzikich ŁAPówKARZY obrabiają PraCo"dawców" z majątku produkcyjnego, konstruowanego, dorabianego i specjali(E/S)tycznie kalibrowanego od 1989r. w ramach PRAWORZĄDNEJ WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Na tym TU Skutecznym uCiekAniu od ścigania nieludzkich przestępstw i ZBRODNI (nie tylko „medycznych” ! ) POlega POstęp, czy POdstęp gosPoDarCzy ?

Konkretne ( policji, prokuratur, sądów) DOWODY (POlitycznego LUDOBÓJSTWA medycznego) poZWALAJĄCE na pOdjęcie trudów PRAWidłowego rządzenia...

-> SĄ do dyspozycji odważnych dyplomatów. ( nie mataczących jak dotTychCzasowi )

Pozdrawiam
J.K. Janusz Krzemiński –ojczystegoiowego@interia.pl

Westerplatte 1.09.2009r. (POcenzurOwano...) Wł. Putin :

””W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH, NIE POWINNIŚMY POSTĘPOWAĆ TAK JAK „LEKARZE”(„ POfunkcjonariusze”) KTÓRZY ZAKAŻAJĄ PACJENTÓW CHOROBAMI , ABY NA „LECZENIU” ZARABIAĆ””

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#181869