Rozjechane zapisy skrzynek z Tu-154M- notka S.Zagrodzkiego

Obrazek użytkownika Marek Dąbrowski
Kraj

Poniżej zamieszczam ważną notkę S. Zagrodzkiego. Prokuratura powinna wyjaśnić, dlaczego wg zapisów dźwiękowych z kokpitu tupolewa sygnał odłączenia (dzwonek) jednego z kanałów autopilota włączył się prawie 3 sekundy przed samą czynnością odłączenia, zapisaną w "czarnych skrzynkach" parametrów lotu. Innymi słowy: skąd (wg KBWL LP i MAK) autopilot wiedział, że za chwilę zostanie odłączony?

 

Wojskowa Prokuratura

Okręgowa w Warszawie

ul. Nowowiejska 26 B

00-911 Warszawa

 sygn. akt. Po.Śl. 54/10

Na podstawie art. 167 k.p.k. wnoszę o zwrócenie się do ATM PP Spółki z.o.o. o wydanie ekspertyzy uzupełniającej poprzez udzielenie odpowiedzi czy ATM PP Sp. z o.o. podtrzymuje ekspertyzę wydaną na potrzeby niniejszego postępowania z dnia 15 lipca 2011 roku (k.48654-48785) czy podziela wskazane w uzasadnieniu niniejszego wniosku spostrzeżenia, czy mają one wpływ na treść ekspertyzy, oraz czy wobec wskazanych w uzasadnieniu wniosku okoliczności podziela pogląd, że albo system autopilota Tu 154 M był uszkodzony, albo zapisy pochodzące bądź z CVR bądź z FDR pochodzą z uszkodzonego systemu rejestracji danych.

uzasadnienie

W oparciu o dostępne materiały z odczytów skrzynek parametrów lotu MSRP-64 i ATM-QAR (FDR) oraz stenogramy z odczytu rozmów z kokpitu (CVR) MARS-BM dokonane przez IES oraz MAK ustalono, że:

W Smoleńsku realizowano podejście do lądowania z włączonymi kanałami autopilota (ABSU): podłużnym, poprzecznym i automatem ciągu (AT). Odłączanie poszczególnych kanałów ABSU jest sygnalizowane w kabinie pilotów sygnałami akustycznymi o częstotliwości 400 Hz, które są rejestrowane w rejestratorze rozmów (CVR) kanał nr 3. Jednocześnie, odłączenie każdego z użytych kanałów autopilota zostały zarejestrowane przez oba rejestratory parametrów lotów (FDR), w formie zmiany parametru aktywności danego kanału ABSU w osi czasu. W tym miejscu należy zaznaczyć, że zarówno rejestrator parametrów lotu (FDR) MSRP-64 oraz ATM-QAR korzystają z tych samych danych wejściowych, natomiast rejestrator głosowy (CVR) MARS-BM rejestruje dźwięki alarmów charakterystycznych dla zmiany stanu konkretnych urządzeń rozlegających się w kabinie sygnalizujących zmiany stanu konkretnych urządzeń, co zostało opisane w stenogramach z odczytu rejestratora głosowego.

Oba rejestratory parametrów lotu (FDR) mają wspólną podstawę czasu, natomiast rejestrator głosowy (CVR) MARS-BM ma własną ścieżkę rejestracji czasu, przesuniętą względem FDR o + 3 sekundy (ATM – Ekspertyza techniczna: deszyfracja i analiza danych z pokładowych rejestratorów parametrów str. 16). Pozostaje to jednak bez wpływu na analizowaną tutaj sytuację, tzn. różnic w czasie pomiędzy odłączeniem pierwszego (z trzech), a ostatniego kanału autopilota.

W czasie analizy wymienionych wcześniej materiałów ustalono, że odłączenie pierwszego i ostatniego kanału ABSU dzieli następująca różnica czasowa:

– wg stenogramu MAK (CVR) – ok. 1,9 sekundy,

– wg stenogramu IES (CVR) – ok. 2,7 sekundy,

zaś z analizy wykresów z rejestratorów parametrów lotu (FDR), MSRP-64 z raportu MAK oraz rejestratora ATM-QAR (FDR) z raportu KBWL LP otrzymano wartość 5,5 sekundy.

Porównanie stenogramu rozmów w kabinie wykonanego przez IES w Krakowie z wykresami z FDR, na których pokazano czasy odłączania poszczególnych kanałów ABSU pozwala stwierdzić, że jeśli potraktować wszystkie źródła w sposób jednakowy i wszystkie uznać za wiarygodny materiał posiadający tą samą wartość procesową, to zarejestrowana została rzecz trudna do wytłumaczenia, a wręcz technicznie niemożliwa. Rejestrator katastroficzny CVR MARS-BM zarejestrował bowiem dźwięk odłączenia ostatniego z trzech kanałów autopilota, co najmniej 2,8 sekundy wcześniej niż fizycznie ostatni kanał ABSU został odłączony (w sytuacji, gdy nagrany sygnał dźwiękowy powinien być słyszalny w tym samym momencie kiedy dokonuje się odłączenia lub z minimalnym opóźnieniem). Ponieważ nie ma technicznej możliwości, aby przy sprawnym autopilocie dźwięk oznaczający wykonanie czynności włączył się wcześniej niż ta czynność została wykonana, stąd wniosek, że albo system autopilota był uszkodzony, albo zapisy pochodzące z rejestratora CVR MARS-BM bądź z obu skrzynek parametrów lotu (FDR – MSRP-64 oraz ATM-QAR) pochodzą z uszkodzonego systemu rejestracji danych.

Stanisław Zagrodzki

W zał:

1.) karta – stenogram z odczytu rejestratora CVR MARS-BM MAK

2.) karta – stenogram z odczytu rejestratora CVR MARS-BM IES

3.) karta – odczyt rejestratora parametrycznego FDR MSRP-64

4.) karta – odczyt rejestratora parametrycznego ATM- QAR

 

 

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

W oficjalnych wypowiedziach członkowie komisji Millera przyciskanie o pewne anomalie w zapisach przyznawali, że zapis parametrów lotu został zmontowany.

Odpowiedzieć sobie należy rzetelnie na pytanie JAK on został zmontowany i dlaczego akurat TAK.

W powyższej cennej analizie poruszono jeden z wielu istniejących spektów tej edycji. Wyedytować (czytaj sfałszować gdy przyświeca temu działaniu zła wola) jest stosunkowo prosto, generuje to jednak szereg niekonsekwencji w finalnym zapisie, których ujawnienie stanowi twardy dowód na dokonanie fałszerstwa.

Tu mówimy o zestawianiu zapisów FDR i VCR. Wielokrotnie już analizowano wiele anomalii znalezionych w zapisie głosowym VCR - z dokładnością bliską pewności można powiedzieć, że w conajmniej kilkunastu miejscach został on sfałszowany.

Od dawna zastanawialem się dlaczego eksperci ZP nie artykułowali zastrzeżeń w tej kwestii. Stwierdziłem że po prostu nie chcą przedobrzyć - dezawuowanie jedynych dostępnych dowodów materialnych w postaci w.w. zapisów rejestratorow mogło by zaskutkować zarzutem o nieuprawnione wnioski z niewiarygodnych materiałów (zarzut ten zresztą podnosili FYMowcy w swych atakach na ZP).

Czy fakt tego przemilczenia stanowi asumpt do obalenia wniosków ZP? Nie ponieważdo sfalsyfikowania bezpodstawnych i absurdalnych tez zespołów Anodiny/Millera wystarczało wybiórcze potraktowanie tych materiałów.

Do dziś nie znamy przebiegu tej tragedii, bo do tego trzeba by mieć 100% wiarygodne zapisy rejestratorów + analizę pozostałego materiału dowodowego z rzetelnymi sekcjami wszystkich zwłok włącznie.

To jednak skutecznie uniemozliwiła zbrodnicza zmowa pol/rus decydentów.

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a Magyart

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, a*ldd meg a Magyart

#325216

ile już ludzi zginęło bo chciało "rozgryźć" sprawę Smoleńska?
Nie żyje, straciło prace i mieszka na ulicy
http://top1-1.com/glod-w-polsce-2013/

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#325235

marcopolo

Ruski powiedzial nie ma zadnych szans,aby w tym swiecie i w tym czasie spelnic "zyczenie" POLSKI w sprawie zwrotu wraku TU 154,tzn,ze ruscy dokonali tego ZAMACHU na zyczenie innych panstw zachodu , a nawet Ameryki ,przy pomocy polskich sluzb specjalnych i rzadu RP i to wsio,ktos kto zrobil "afere "11 wrzesnia 2001 w ameryce,zrobil to i w SMOLENSKU! Pamietacie jak ta "obsrana" wieza w SMOLENSKU podala ze pilot TU 154 nie rozumie języka rosyjskiego i odpowiada po angielsku i tu tkwi klucz,kto to zorganizowal ten ZAMACH,bo to byl ZAMACH na nas POLAKOW! Jezeli byl to wypadek lotniczy jak inne ,to czemu obiete wszystko jest taka tajemnica,ze nawet wrak boja sie oddac,jednym slowem:Wyjasnienie tej tragedii potrwa Oj!OJ!A.przyjaciol trzeba dobrze segregowac!!

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

marcopolo

#325271

A i tak... PRAWDA ZOSTANIE UJAWNIONA! tEGO JESTEM PEWIEN

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#325272

Athina

 przesłać do National Geografic

 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Athina

#325307

sygnalizacja dźwiękowa może zadziałać natychmiast po wyłączeniu autopilota, czyli ustawieniu przełaczników w pozycji OFF. faktyczne odłączenie urządzenia może nieco potrwać...

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#325317

Jakie masz propozycje wyjaśnienia tego fenomenu?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Marek Dąbrowski

#325329

nie wiem, jak długo trwa przestawienie wszystkich kanałów automatu + automatu ciągu na ręczne sterowanie

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#325421

Myślę że problem jest źle postawiony. Właściwe pytanie to: ile czasu mija od wyłączenia danego kanału AP do zapisu tego stanu w FDR (nie więcej niż 0,5 sek.), i sygnału dźwiękowego- w dostępnych materiałach widać, że dźwięk włącza się praktycznie natychmiast po wykonaniu czynności.

Jeśli zatem stawiamy hipotezę, że to nie dźwięk odłączania ostatniego kanału ABSU wystąpił za wcześnie, tylko dźwięki obu poprzednich za późno- pojawia się problem. Ja nie widzę uzasadnienia dla 2,7 sekundowej zwłoki między zerwaniem 2 kolejnych kanałów AP a sygnałami dźwiękowymi innego, niż ingerencja w zapisy lub awaria ABSU.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Marek Dąbrowski

#325554

opóźnienia są imho zbyt duże - zgoda.
nie będę się już mądrzył.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#325823

Właśnie dlatego że są za duże zadajemy pytanie PW.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Marek Dąbrowski

#325877

 który otwartym tekstem powiedział: "łapy precz od wraku - jest nasz i długo pozostanie". Jednym słowem wszystkie te bajki z (już prawie) tysiąca i jednej nocy o staraniach o zwrot wraku, dzieciom można opowiadać. Śledztwa w sprawie katastrofy nie ma i jeżeli go chcemy, musimy zmienić władzę, a wszystkich tych, którzy teraz mataczą - skazać i osadzić na długie lata.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#325319

"ekspertyzami" ????
Mnie wciąż to pytanie dręczy.

Pozdrawiam.
contessa

_______________
"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być".
Lech Kaczyński
_______________
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten aldd meg a Magyart

"Urodziłem się w Polsce" - Złe Psy :
http://www.youtube.com

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#325574