Petycja do Najwyższych Władz Polski

Obrazek użytkownika RomanDorna
Kraj

"Jak długo jeszcze pozwalać będziemy na bezkarne opluwanie i poniżanie Polski i Polaków ?

 

Panie i Panowie Posłowie do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Panie i Panowie Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej

Panie Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej

Panie Premierze Rzeczypospolitej Polskiej

Panie Ministrze Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Panie Ministrze Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej

 

My, urodzeni i wychowani w Polsce, nauczeni miłości do ojczyzny naszych dziadów, matek i ojców, spragnieni jej pomyślności i dumni z jej historii, nieprzewidywalnymi kolejami losu, znalazłszy się na emigracji w Kanadzie, dopóki żyjemy, sercem i duszą Polacy, pragniemy i musimy wyrazić swój wielki smutek i żal w stosunku do Was, Przedstawicieli Najwyższych Władz Polski, za Waszą opieszałość w obronie honoru i dobrego imienia naszej wspólnej Ojczyzny.

 Nie po raz pierwszy i zapewne nie po raz ostatni, jeżeli nie podejmiemy zdecydowanych kroków, Polska i jej obywatele, tam nad Wisłą i w wielu miejscach na świecie, są i będą obrażani, szkalowani i poniżani pojawiającym się co jakiś czas w różnych  mediach, określeniem „polskie obozy koncentracyjne”.  Ponawiane przeinaczanie historii i ustawiczne opluwanie Polski poprzez stosowanie takich określeń, doprowadza do powolnego, ale systematycznego przyzwyczajania świata, do haniebnie stwarzanej nowej wersji historii, że to Polacy byli autorami i wykonawcami  strasznego ludobójstwa dokonanego w czasach II wojny światowej.

 

Powtórzmy to jeszcze raz – autorami i wykonawcami tego holokaustu ludzkości,   w którym Polacy do roku 1942 byli głównymi, albo i jedynymi ofiarami, były hitlerowskie Niemcy okupujące Polskę i na terenie okupowanej Polski te obozy śmierci zbudowane przez Niemców, powstały. Używanie pojęcia „polskie obozy koncentracyjne” to wielka niesprawiedliwość i krzywda wyrządzana narodowi polskiemu. Obawiamy się, że publikowanie tego typu oszczerstw przez ludzi wykształconych, jest niewątpliwie świadomym działaniem sił, których nie próbujemy nazywać, a które w istocie zmierzają do zniszczenia Polski.

 

Nie zamierzamy  podpisywać kolejnych petycji domagających się kolejnych sprostowań, które nic nie zmieniają, nas tylko ośmieszają, a autorów tych tekstów rozzuchwalają. Nie zamierzamy również udowadniać prawdy, bo ktoś pełen złej woli i złych intencji, nigdy jej i tak nie przyjmie.

 

Chcemy  zadać Wam, Szanownym Reprezentantom Polek i Polaków, jedno pytanie: co każdy z Was uczyniłby, gdyby Waszą czcigodną matkę ktoś obraził i oczernił, podając   w gazecie, że jest np. złodziejką, oszustką, czy pisząc delikatnie – kobietą lekkich obyczajów. Zapewne wytoczylibyście proces tej redakcji. My też.

I z tego samego powodu domagamy się od Was, abyście legitymując się umocowaniem całego Narodu do Jego reprezentowania, stanęli w Jego obronie. To Wy trzymacie  w swoich rękach polski biało-czerwony sztandar na arenie międzynarodowej i dlatego prosimy Was, róbcie to godnie i z dumą.  Polska, nasza Matka jest obrażana.  Żadne petycje z protestami tego nie zmieniły i nie zmienią. Ci, którzy piszą te kłamstwa śmieją się tylko z nas, że nic więcej nie potrafimy. Nie próbujmy więcej załatwiać spraw honoru z ludźmi, którzy honoru nie mają !

 

My Polacy, domagamy się od Was, Najwyższych Przedstawicieli naszego Narodu w Sejmie, Senacie i Rządzie Rzeczypospolitej Polskiej, wytoczenia oficjalnych procesów sądowych przeciwko komukolwiek, a w szczególności organom prasowym, w sprawach o zniesławianie Polski i domaganie się co najmniej dziesięcio-milionowego w walucie euro odszkodowania z przeznaczeniem go między innymi dla żyjacych jeszcze na całym świecie polskich ofiar niemieckich obozów tamtej wojny! Reagowania podobnymi procesami przeciwko każdemu, w tym redakcjom pism i innych środków masowego przekazu, dopuszczających się i w przyszłości profanacji umęczonego narodu polskiego! Wierzymy, że dopiero wtedy te podłe ataki na Polskę i  Polaków (również tych rozproszonych po całym świecie) ustaną. Są ludzie, którzy słyszą i rozumieją jedynie mowę brzęku monet lub szelest banknotów.

 

Prosimy wszystkich, którym jest droga nasza Ojczyzna, Jej honor i dobre imię i którzy również widzą sens jedynie w takim zdecydowanym działaniu, o składanie swoich podpisów popierajacych nasze żądanie.

 

Można to zrobić na www.stowarzyszeniemynarodpolski.com

 

Petycja zostanie rozesłana do wszelkich patriotycznych instytucji, organizacji, związków, osób prywatnych, oraz redakcji radiowych, telewizyjnych i prasowych, z prośbą o jej opublikowanie i poparcie.

Każdego, do kogo petycja trafi, prosimy o wysyłanie jej do kolejnych ludzi i instytucji.

Nabierzmy ducha i podnieśmy głowy.

 

Pokażmy,  że Polacy to naród który żyje, wie i pamięta co to Bóg, Honor i Ojczyzna.

 

Podpisali członkowie zarządu

Stowarzyszenia My Naród Polski

 

Roman Dorna                          Brampton         Kanada

Tadeusz Orłowski                   Toronto             Kanada         

Kazimierz Pyrda                       Hamilton          Kanada

Józef Zieńczuk                          Mississauga   Kanada

Krystyna G. Andrzejewska      Brampton        Kanada

Renata Kaczmarczyk               Mississauga   Kanada

Ewa Nimcz                                Hamilton          Kanada

 

 

 

 

 

 

Brak głosów

Komentarze

dzięki za

Bog,Honor iOjczyzna,dzięki za upomnienie się

o należną CZESC Prezydentowi,

Profesorowi

Lechowi Kaczyńskiemu i pozostałym,którzy wiernie mu towarzyszyli,aż po Smierć

10

za przekazanie TEJ informacji

Vote up!
0
Vote down!
0

gość z drogi

#119195