Gmina kontra obywatel

Obrazek użytkownika Ciri
Ogłoszenie

 

 

W dniu dzisiejszym – 01.06.2012 – w Sądzie Okręgowym w Gdańsku rozpoczyna się kuriozalna sprawa przeciwko jednemu z naszych blogerów.

 

Został pozwany przez spółkę Eko Dolina, która jest własnością ... siedmiu gmin i miast oraz Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, czyli … naszą, obywateli.

Wesprzyjmy Krzyśka naszą obecnością w dniu dzisiejszym na rozprawie.

Sąd Okręgowy Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 30/34, sala 226, godzina 13.00.

 
Publikuję apel jaki otrzymałam od niego mailem.
 
Szanowni Państwo.
 
Zwracam się z prośbą o pomoc/zajęcie stanowiska w sprawie relacji pomiędzy moją osobą, a spółką komunalną „Eko Dolina".
 
Wszystkie działania, jakie podjąłem, były wyrazem mojego zaniepokojenia sytuacją, której byłem świadkiem. Obserwując różnego rodzaju ekstremalne świadectwa zanieczyszczenia środowiska, kierując się prawem najwyższym Rzeczpospolitej Polskiej, jakim jest Konstytucja, a w szczególności jej preambuła, z której wynika, że:
 
„wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, są zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku"
 
Podjąłem działania mające na celu poinformowanie szerokiej opinii publicznej, aby ta wywarła presję na lokalne władze, aby te podjęły działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego, mieszkańców oraz wód Zatoki Gdańskiej. Kierując się najwyższym prawem, jakim jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności jej artykuły:
 
Art. 74.
1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.
3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.
4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska
 
Art. 86.
Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa
 
Art. 14.
Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.
 
Art. 30.
Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.
 
Art. 54.
1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
 
Nagrywałem za pomocą kamery i fotografowałem wszystko, czego byłem świadkiem i umieszczałem na popularnym serwerze internetowym YouTube. Sposób, jaki wybrałem, wydał mi się na tamtą chwilę najlepszy, aby poinformować i zwrócić uwagę szerokiej opinii publicznej. Będąc pod wrażeniem obserwacji terenów wokół zakładu „Eko Dolna", szukając dodatkowych informacji, poznałem wielu mieszkańców, którzy od wielu lat walczą o prawo do życia w czystym środowisku.
Początkowo na moje relacje nie było żadnej reakcji władz samorządowych, dopiero tekst, jaki napisałem i zamieściłem na portalu mmtrojmiasto pt.  „Problemy z Eko Doliną" sprawił, że w tej sprawie zabrała głos Pani wiceprezes Eko Doliny Izabela Wołosiak, pisząc, iż informacje, które zawarłem w artykule są nieprawdziwe, zostałem zaproszony do zakładu wraz z dziennikarzem portalu, jednak bez możliwości fotografowania i nagrywania. Gdy jednak przyjąłem tą propozycję, zaproszenie zostało anulowane.
Zarzuca mi się negatywny dobór zdjęć i materiałów wideo, rejestrowałem wszystko, co widziałem używając szerokiego planu, aby właśnie nikt nie zarzucił mi manipulacji. Zarzuca brak dowodów na to, że gazy wydobywają się, z Eko Doliny. Przecież są na to świadkowie i materiał wideo.
Zbierając materiały na temat Eko Doliny, prowadząc rozmowy z mieszkańcami Łężyc, Rumi i Gdyni, mając świadomość tego jak wygląda zagospodarowanie odpadów w tym zakładzie, ile ich zwieziono, a ile jeszcze zostanie zwiezione doszedłem do wniosku, że brak jakiegokolwiek działania, brak reakcji władz samorządowych może doprowadzić tylko do jeszcze większych następstw skutków negatywnych występujących wokół zakładu, co potwierdzają nie tylko moje obserwacje, ale również obserwacje osób odczuwających skutki działalność tego zakładu.
Czym może być góra zawierająca 1.5 mln metrów sześciennych odpadów komunalnych na powierzchni ok. 8 hektarów ? Czym są odcieki spod kwatery składowej, co się z nimi robi, pokazałem na filmie pt. „Zatruta woda, skażona ziemia"
 
 
Zostałem pozwany przez spółkę Eko Dolina o naruszenie dóbr osobistych, która chce usunięcie filmów ukazujących to, czego byłem świadkiem, a co wstrząsnęło mną do tego stopnia, że postanowiłem działać, nie oglądając się na ewentualne konsekwencje, a kierując się jedynie dobrem wspólnym mieszkańców oraz ochroną środowiska. Moje działania nie miały na celu naruszać dobra osobiste Eko Doliny, która jako spółka komunalna jest dobrem wszystkich obywateli, działałem tylko i wyłącznie w interesie mieszkańców. Filmy zamieszczane w sieci miały na celu zwrócenie uwagi na to, co zobaczyłem. Od kontroli i oceny są władze państwowe i samorządowe, które podjęły kroki, aby wyjaśnić to, co tak naprawdę się dzieje z samym zakładem i wokół niego w wielu przypadkach potwierdzając fatalny stan zakładu, czego przykładem niech będzie zmiana prezesa i wiceprezesa Eko Doliny. Dodam jeszcze, że w trakcie monitorowania zakładu zaczęto wprowadzać program naprawczy, o czym informował członek Rady Nadzorczej Eko Doliny z ramienia Gdyni Pan Tomasz Banel. Radni Gdyni i Rumii niejednokrotnie wyrażali swoje negatywne stanowisko i zalecali opracowanie programu naprawczego i wprowadzenie go w życie. Uważam, że wypełniłem swój obywatelski obowiązek, czy skazuje się trębacza grającego hejnał wzywający wszystkich obywateli do obrony miasta przed tatarskim najazdem tylko, dlatego, że dla kogoś ten hejnał był za głośny? Nie do trębacza strzelali najeźdźcy, przed którymi ostrzegał. Według pełnomocnika publikacje stoją w sprzeczności z interesem społecznym i tu po raz kolejny mija się z prawdą. 
 
 
Społeczeństwo wypowiedziało się w tej sprawie składając prawie 1500 podpisów pod projektem uchwały obywatelskiej złożonej na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni. Popisy zostały zebrane w ciągu trzech dni, co może świadczyć o zainteresowaniu społecznym sprawą i chęcią zmian w polityce odpadami na terenie Gdyni. Pełnomocnik zarzuca mi, jako bym przedstawiał fałszywy obraz Eko Doliny, tymczasem jest to za każdym razem rzeczywisty stan, jaki zastałem w momencie przybycia. Mój opis wysypiska brał się z tego, co widziałem, relacji świadków i tego, co mogłem znaleźć w Internecie. Wszystkie materiały wideo są prawdziwe, zrobione wokół składowiska odpadów, jak można z jednej strony wprowadzać program naprawczy dla zakładu komunalnego, kajać się na krytykę władz samorządowych, powoływać nowego prezesa, który sam przyznaje, że jest źle na którego wniosek zostaje odwołany dotychczasowy wiceprezes, a z drugiej strony pozywać o naruszenie dóbr osobistych obywatela zaniepokojonego tym co można zaobserwować z zewnątrz? Jest w tym sprzeczność.
 
Rozprawa wyznaczona jest na dzień 1 czerwca 2012 r godz. 13 sala 226
 
Sąd Okręgowy w Gdańsku
I Wydział Cywilny
Ul. Nowe Ogrody 30/34
Proszę o wsparcie w tym dniu.
Krzysztof Troka
 
 
Cały pozew znajduję sięTUTAJ
Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

to jest proceder ogólnopolski
http://uwaga.tvn.pl/58760,news,,bomba_ekologiczna,reportaz.html
http://uwaga.tvn.pl/220,news,58761,news,,tak_rozrasta_sie_wysypisko,uwaga_po_uwadze,akcja_uwagi.html
http://uwaga.tvn.pl/220,news,58762,news,,niebezpieczne_wysypisko,uwaga_po_uwadze,akcja_uwagi.html
http://uwaga.tvn.pl/58796,news,,odwolanie_po_aferze_z_hcb,reportaz.html

może skontaktować się z autorami programów?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#260674