Łgarz pajac z Biłgoraja eliminuje Leszka MIllera, a wybiela Aleksandra Kwaśniewskiego.

Obrazek użytkownika edward
Kraj

Dzisiaj ten pajac, jak zawsze sepleniąc wydalił ze swojego otworu gębowego stwierdzenie, że były i obecny przywódca SLD, były premier towarzysz Miller Leszek jest odpowiedzialny za udział Polski w wojnie w Afganistanie, za śmierć kilkudziesięciu polskich zołnierzy w Afganistanie, za brak modernizacji polskiej armii przez USA, za brak polskich inwestycji w Iraku i Afganistanie itp.
Na pytanie jakiegoś dziennikarza, czy były prezydent Aleksander Kwaśniewski również nie ponosi za to odpowiedzialności, pajac stanął w jego obronie oświadczając, że "prezydent pełni tylko funkcje reprezentacyjne, a nie wykonawcze".
Muszę pajacowi, który drugą kadencję zajmuje miejsce w sejmie uświadomić, jakie prawa i obowiązki posiada prezydent.

Prawa i obowiązki Prezydenta RP (określa Konstytucja RP (z kwietnia 1997 r.):
- ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe;
- mianuje i odwołuje przedstawicieli Polski w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych;
- w zakresie polityki zagranicznej współdziała z premierem i ministrem spraw zagranicznych;
- jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych RP;
- mianuje szefa Sztabu Generalnego i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych;
- na wniosek ministra obrony narodowej nadaje stopnie wojskowe;
- w przypadku bezpośredniego, zewnętrznego zagrożenia państwa, na wniosek premiera, zarządza powszechną lub częściową mobilizację i użycie Sił Zbrojnych do obrony kraju;
- nadaje obywatelstwo polskie i wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego;
- nadaje ordery i odznaczenia;
- stosuje prawo łaski;
- może zwracać się z orędziem do Sejmu, do Senatu lub do Zgromadzenia Narodowego;
- w sprawach szczególnej wagi może zwołać Radę Gabinetową, którą tworzy rząd obradujący pod przewodnictwem prezydenta;
- zarządza wybory do Sejmu i Senatu;
- zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranych Sejmu i Senatu;
- posiada inicjatywę ustawodawczą;
- skraca kadencję Sejmu w przypadkach określonych w Konstytucji;
- zarządza referendum ogólnokrajowe;
- podpisuje ustawy albo odmawia ich podpisania;
- kieruje wnioski do Trybunału Konstytucyjnego;
- występuje z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli;
- desygnuje i powołuje premiera;
- przyjmuje dymisję rządu;
- występuje z wnioskiem do Sejmu o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu członka rządu;
- odwołuje ministra, wobec którego Sejm wyraził wotum nieufności;
- powołuje sędziów;
- powołuje pierwszego prezesa Sądu Najwyższego;
- powołuje prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego;
- powołuje prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego;
- powołuje prezesów Sądu Najwyższego oraz wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego;
- wnioskuje do Sejmu o powołanie prezesa Narodowego Banku Polskiego;
- powołuje członków Rady Polityki Pieniężnej;
- powołuje i odwołuje członków Rady Bezpieczeństwa Narodowego;
- powołuje członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Jaki interes pajac ma w tym, by kłamać w takich oczywistych sprawach? Chyba nie tylko taki, by zdjąć z obecnego p.rezydenta wszelką odpowiedzialność za Polskę?

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

marcopolo

Ten pajac ma dziwny sposob reagowania na jego klamstawa-"kretynski smiech ",ktory zakloca tok logicznego myslenia rozmawiajacego z nim np dziennikarza a i sluchajacych tych wypowiedzi telewidzkow,to jest cos nowego !!Ale ja o tym ,kto wiedzial o tych wiezieniach i kto podejmowal decyzje w tej sprawie? Kiedys Kwasniewski zapytany przez dzienikarza,ze obecny prez.rozmysla odtajnienie tej sprawy i co pan na to? Kwasniewski odpowiedzial krotko"NIECH SPROBUJE"!!! Rowniez,kiedy zapytano L.MILLERA ,czy wie cos na temat tych wiezien,odpowiedzial tez krotko "nic nie wiem",ale po chwili skierowal wzrok do gory i tak jakby pytal siebie ,glosno wypowiedzial takie slowa"Jak to sie dzieje ,ze tajne sprawy wychodza na swiatlo dzienne"!! Co ,tu dodac,co tu ujac-wszyscy umoczeni!!W sprawie SMOLENSKIEJ cos drgnelo!!TUSKU zbieraj rzeczy i szczoteczke do zebow,po ciebie nie przyjda po 6.00,to bedzie gdzies 2.lub 3 rano,moze sie zdarzyc ,ze znajda u ciebie E.KOPACZ,takze dwie osoby za jednym zamachem,podejrzane o ZAMACH w dniu 10.04.2010 znajda sie we wlasciwym miejscu!!Pozdrawiam Cie! edward

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

marcopolo

#239996

Łgarze bolszewiccy nigdy nie mówia wprost, tylko zawile i niezrozumiale. Czasem tylko w panice coś im się wymsknie poza kontrolą.

Pozdrawiam też.

edward
"Pan miłuje prawo i sprawiedliwość".
Psalm nr 33,5.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

edward
"Pan miłuje prawo i sprawiedliwość".
Psalm nr 33,5.

#240075