Narodowe Siły Zbrojne w relacji Szefa Sztabu

Obrazek użytkownika StefanDetko
Kraj
 Narodowe Siły Zbrojne w relacji Szefa Sztabu
Śp. ppłk. Stanisława Żochowskiego
 
 
 
Wszystkie decyzje podjęte przez Dowództwo Narodowych Sił Zbrojnych, noszą wszelkie znamiona Prawa wyłonionego i są Legalne z punktu widzenia etyki Cywilizacji Łacińskiej.
 
 
Poniżej, prezentuję opublikowany fragment maszynopisu, jaki otrzymałem na początku lat 80-tych od śp. ppłk. Stanisława Żochowskiego, Szefa Sztabu Narodowych Sił Zbrojnych i Ich ostatniego Dowódcę, zamieszkałego od lat 50-tych ubiegłego wieku w Brisbane, w Australii.
 
W tamtych czasach nie istniał Internet, ani SMS, rozmowy telefoniczne były horrendalnie drogie, a łączność pocztowa trwała miesiącami, gdyż ceny przesyłek lotniczych odstraszały od korespondencji nie związanej z businessem.
 
Zaufanie, jakim obdarzył Moją skromną Osobę tak wybitny Patriota i Polak, jakim był śp. ppłk. Stanisław Żochowski, jest jednym – obok poczucia Obowiązku i kontynuacji Tradycji Rodzinnej – z głównych impulsów Moich działań niepodległościowych.
 
W czasach „wolności wypowiedzi”, jakie ponoć cechowały wydawnictwa Podziemia Solidarnościowego, samo wspomnienie nazwy Narodowych Sił Zbrojnych, powodowało do dziś trwającą obstrukcję i nienawiść środowisk, uważających się za Polskie i Wolnościowe, przygniatających - po dzień dzisiejszy - swym ogromem organizacyjnym i potęgą finansową, wykorzystywaną od roku 1989 do zgubnego dla Polski i Polskości, wpływu na „demokratyczne państwo prawa”, będącego w rzeczywistości magdalenkowym przepoczwarzeniem systemu totalitarnego, przy wleczonego na czołgach sowieckich, w pamiętnym roku czterdzieści i cztery.
 
Wyrażam w tym miejscu nadzieję, iż publikując już w latach 80-tych materiały archiwalne o NSZ, w choć nieznacznym stopniu przyczyniłem się do współczesnego procesu Odrodzenia i przywrócenia należnego miejsca w Historii, zapomnianym i pogardzanym - przez lata czerwonej indoktrynacji, - Żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych.
 
Oddając Czytelnikowi Polskiemu zapiski śp. ppłk. Stanisława Żochowskiego, proszę jednocześnie o wybaczenie, iż nie chciało się Konserwatyście znów przepisywać ich z maszynopisu.
 
Poniższe fragmenty, stanowią merytorycznie część książki „O NSZ” autorstwa Stanisława Żochowskiego, wydanej w Londynie, w roku 1983. Fizycznie zaś, poniższe kopie są skanem stron kwartalnika "Myśl Niepodległa".
 
Maszynopis, który otrzymałem od jego Autora, wraz z osobistym pełnomocnictwem do publikacji w Polsce (co prawda Wolnej) oraz innymi dokumentami, został oddany poniżej zgodnie z oryginałem, czym różnić się może od wydawnictw książkowych.
 
 
 
 
 
cdn...
 
Nie zmieniona została ani jedna litera, ani jeden przecinek…
 
Kolejne fragmenty opublikuję w terminie późniejszym.
 
Na zakończenie dodam, iż wszystkie decyzje podjęte przez Dowództwo Narodowych Sił Zbrojnych, noszą wszelkie znamiona Prawa wyłonionego i są Legalne z punktu widzenia etyki Cywilizacji Łacińskiej.
 
   
Żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych wieczna Pamięć i Chwała!
Cześć Ich Pamięci!
 

   Ceterum censeo Conventum esse delendum. 

Ocena wpisu: 
Brak głosów