Narodowe Siły Zbrojne we wspomnieniach Szefa Sztabu, Śp. ppłk. Stanisława Żochowskiego

Obrazek użytkownika StefanDetko
Kraj

Oświadczam, iż posiadam prawo do publikowania dokumentów oraz materiałów o Narodowych Siłach Zbrojnych, według Własnego uznania, co do Miejsca i Czasu...

  

Poniższe fragmenty, stanowią merytorycznie część książki „O NSZ” autorstwa Stanisława Żochowskiego, wydanej w Londynie, w roku 1983. Fizycznie zaś, poniższe kopie są skanem stron kwartalnika narodowo-Demokratycznej Partii Polski,  "Myśl Niepodległa", z roku 1985..

 

Stanowią one fragment maszynopisu, jaki otrzymałem na początku lat 80-tych od śp. ppłk. Stanisława Żochowskiego, Szefa Sztabu Narodowych Sił Zbrojnych i Ich ostatniego Dowódcę, zamieszkałego od lat 50-tych ubiegłego wieku w Brisbane, w Australii.

 

Jednocześnie Ja, Marek Stefan Szmidt oświadczam, iż posiadam prawa autorskie do publikacji książki „O NSZ” oraz innych szkiców śp. ppłk. Stanisława Żochowskiego, udzielone Mojej Osobie pisemnie przez ich Autora, a także posiadam maszynopis publikowanej poniżej książki, wraz z innymi dokumentami historycznymi.

 

Dodatkowo oświadczam, iż posiadam prawo do publikowania tych materiałów, według Własnego uznania, co do Miejsca i Czasu…

 

Korzystając z powyżej wymienionych pełnomocnictw, udostępniam bezpłatnie poniższe fragmenty, na warunkach Open Source, pod warunkiem iż nie zostaną wykorzystane do działalności komercyjnej, lecz tylko naukowej i dydaktycznej.

 

Ostatnimi czasy odżywa Pamięć o Żołnierzach Wyklętych, co stanowi oznakę odradzania się "zdrowej tkanki" Narodu, który przywraca własną tożsamość, na przekór zorganizowanym działaniom "sił postępu".

 

Wyrażam w tym miejscu nadzieję, iż publikując już w latach 80-tych materiały archiwalne o NSZ, w choć nieznacznym stopniu przyczyniłem się do współczesnego procesu Odrodzenia i przywrócenia należnego miejsca w Historii, zapomnianym i pogardzanym - przez lata czerwonej indoktrynacji, - Żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych.

 

Maszynopis, który otrzymałem od jego Autora, wraz z osobistym pełnomocnictwem do publikacji w Polsce (co prawda Wolnej) oraz innymi dokumentami, został oddany poniżej zgodnie z oryginałem, czym różnić się może od wydawnictw książkowych.

 

 

 

cdn...

 

Poprzednie fragmenty wspomnień śp. ppłk. Stanisława Żochowskiego znajdują się na:

 

http://marekstefanszmidt.polacy.eu.org/3493/narodowe-sily-zbrojne-w-relacji-szefa-sztabu/

 

Na zakończenie dodam, iż wszystkie decyzje podjęte przez Dowództwo Narodowych Sił Zbrojnych, noszą wszelkie znamiona Prawa wyłonionego i są Legalne z punktu widzenia etyki Cywilizacji Łacińskiej.

 

Żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych wieczna Pamięć i Chwała!

Cześć Ich Pamięci!

Ceterum censeo Conventum esse delendum.

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Wskutek takich zachowań doczekaliśmy dymisji
Potem izolowania żołnierzy w obozach
Dobrze ,że nie w powrozach
Nauczeni przeszłymi wadami musimy główkować
By na dowódców mądrych promować
Pozdrawiam

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Z głupim się nie dyskutuje bo się zniża do jego poziomu"

"Skąd głupi ma wiedzieć że jest głupi?"

#342918