(2004-2012)ca 240 mld zł unijnych dotacji. Obsługa długu #3rp w tym czasie kosztowała 310 mld zł

Obrazek użytkownika wilre
Artykuł

Polsce nie opłaca się być członkiem Unii Europejskiej

„Nasza struktura gospodarcza w chwili obecnej jest analogiczna do struktury krajów postkolonialnych i w zasadzie można powiedzieć, że Polska jest neokolonią. (…) W obliczu coraz mocniejszych tendencji  sfederalizowania Unii Europejskiej grozi nam pozbawienie wolności i niezależności typu politycznego”.
Prof. Witold Kieżun  

( )

Według zaprezentowanych danych Polska zyskała w latach 2007 – 2013  ok. 91 miliardów euro dotacji unijnych.

Jednak w tym samym czasie nasz kraj
- wpłacił do kasy UE składki w wysokości 22,6 mld euro,
- koszt całej biurokracji obsługującej proces starania się o te dotacje (np. koszt utrzymania różnych agencji, części urzędów marszałkowskich, doradców etc.) wyniósł w ciągu tych lat ok. 6,5 mld euro,
- koszt przygotowania wniosków, które zostały przyjęte to 13,5 mld euro, zaś koszt przygotowania wniosków odrzuconych – 16 mld euro,
- prefinansowanie projektów kosztowało nas w sumie 12 mld euro, zaś
- współfinansowanie ze środków publicznych – 16,3 mld euro, a ze środków prywatnych – 19,9 mld euro.  

Tak więc suma polskich wydatków, związanych z pozyskiwaniem unijnych dotacji w latach 2007 – 2013 to ok. 106,8 mld euro.

Straciliśmy więc na tym 15,8 mld euro! Oznacza to, że każdy Polak dopłacał do „pomocy” unijnej 238 zł rocznie. Pamiętać przy tym należy, iż nie wszystkie przyznane nam dotacje unijne zostały wykorzystane. Faktyczny bilans jest więc dla Polski jeszcze bardziej niekorzystny.   Dodać także trzeba, że otrzymując unijne dotacje gminy zadłużają się i ponoszą dodatkowe koszty z tytułu obowiązku spłaty odsetek od kredytów.

Na uwadze musimy również mieć i to, że samo przygotowanie Polski do integracji kosztowało nas ok. 25 mld złotych (np. dostosowanie polskiego prawa do unijnego etc.). Nasz bilans rzeczywisty pogarszają dodatkowo kary nakładane na Polskę przez Unię Europejską np. z powodu niestosowania się do unijnego prawa itd., a pamiętać przy tym należy, iż rynek unijny regulowany jest przez ponad 1600 dyrektyw i ponad 600 rozporządzeń.  

( )

Tak naprawdę za dotacje Unia Europejska – jak słusznie twierdzi prof. Witold Kieżun – kupuje naszą suwerenność (dyktuje nam np., ile możemy produkować mleka, ile dwutlenku węgla itp.). Unia płaci tylko za to, co uzna za stosowne.   UE wymusza za pomocą dotacji naszą uległość, uzależnia nas od siebie prawie całkowicie (np. firma, która otrzymała unijną dotację, nie może zmienić typu produkcji, na który ją dostała). Jak słusznie zauważa dalej Cukiernik – inwestycje dotowane przez EU są bardzo często nietrafne (np. lotniska w Hiszpanii, czy termy w Polsce w miejscu, gdzie nie ma w miarę dostępnych ciepłych wód).

Najczęściej beneficjentami pomocy unijnej są samorządy lub instytucje państwowe, a – jak wiadomo od stuleci – sektor publiczny jest dwa razy droższy niż prywatny przy wykonywaniu tych samych zadań. Nie mniej ważnym argumentem jest to, iż dotacje opóźniają proces inwestycyjny, generują nieuczciwą konkurencję dla bardziej przecież wydajnego sektora prywatnego i są korupcjogenne.  

( )
______________________________________________

Od 2008 roku liczba urzędników wzrosła w Polsce o niemal 150 tys. i przekroczyła już milion osób. Ale są kraje, które umiały sobie poradzić z tym problemem.

Poniższa mapka z portalu forsal.pl obrazuje o ile wzrosła ilość urzędników w państwach UE w przeciągu ostatnich 5 latach.

http://g.gazetaprawna.pl/p/_wspolne/pliki/796000/796060-biurokracja-mapa-657-323.jpg

Jak widać jesteśmy w ścisłej czołówce.  Jeszcze z rok i premier Tusk znowu stanie  na pudle !

 

http://www.stefczyk.info/wiadomosci/gospodarka/koszty-unijnej-biurokracji,6059766224

http://tomaszcukiernik.pl/artykuly/teksty-o-unii-europejskiej/unijna-propaganda/

http://forsal.pl/artykuly/606888,biurokracja_w_europie_jak_kraje_radza_sobie_z_armia_urzednikow_mapa.html

_______________________________________
DODATEK

Parlament Europejski - wizyta w domu wariatów #200

53 755 wyświetleń

 

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)