NAJSTARSZY NASTOLATEK UE

Obrazek użytkownika DOBOSZ
Kraj

ciekaw jestem czy ten najstarszy nastolatek podda się wkrótce zabiegowi na tym zaj...tym sprzęcie aby uwolnić się od Bulu i cierpienia

Brak głosów

Komentarze

 o niech wtedy krzyczy, nieee, nnnie, niiie, ..... , najlepiej na głównej scenie na woodstock 

Vote up!
0
Vote down!
0
#323127

: ))))))

+10

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a magyart

Vote up!
0
Vote down!
0

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a magyart

#323182

Tylko rock'n'roll może was uwolnić! I chińskie ręczniki oczywiście...
--------------------------
Reszta nie jest milczeniem.

Vote up!
0
Vote down!
0

----------------------------------------------
*Reszta nie jest milczeniem, ale należy do mnie.*
*Ale miejcie nadzieję; bo nadzieja przejdzie z was do przyszłych pokoleń i ożywi je; ale jeśli w was umrze, to przyszłe pokolenia będą z ludzi martwych.*

#323192

Cokolwiek by to miało znaczyć.
Kiedykolwiek.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a magyart

Vote up!
0
Vote down!
0

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a magyart

#323196

Miało być "uwolnić Starucha" (od cierpień poprzez aborcję senioralną, oczywiście).
--------------------------
Reszta nie jest milczeniem.

Vote up!
0
Vote down!
0

----------------------------------------------
*Reszta nie jest milczeniem, ale należy do mnie.*
*Ale miejcie nadzieję; bo nadzieja przejdzie z was do przyszłych pokoleń i ożywi je; ale jeśli w was umrze, to przyszłe pokolenia będą z ludzi martwych.*

#323198

Chciałabym to wiedzieć. Co jest kryterium? Wiek metrykalny? Niesprawność? Brak środków finansowych? Brak rodziny poczuwającej się do płacenia? Czy są jakieś dostępne materiały opisujące zjawisko mordowania starszych ludzi w krajach zachodnich? Ile tego rodzaju zabójstw dokonuje się w świecie?Jak odnosi się do tego zjawiska środowisko lekarskie? Czy są opracowania naukowe?

Słyszałam o doktorze "śmierć" o nazwisku Kevorkian. Co z nim? Czy żyje na wolności?

Vote up!
0
Vote down!
0

Bóg - Honor - Ojczyzna!

#323229

opisane przez pisarza s-f, to powiedzianoby, że to kiepska opowieść, bo zupełnie nieprawdopodobna.
W Holandii, absolutnie przodującej pod względem zabijania swoich obywateli, przygotowano ustawę, na podstawie której "dobrej śmierci" dla swych rodziców mogłyby zażądać dzieci powyżej 12 roku życia. I wiesz dlaczego ten hororr nie został uchwalony? Bo dyskryminowałby dzieci poniżej 12 roku życia...
Jeśli dzieci zdołają namówić rodzica do eutanazji, otrzymują jednorazowo zasiłek w wysokości 12 średnich miesięcznych pensji - 1/3 Holendrów powyżej 70 uciekła z Holandii, głównie do Niemiec.I tak, na naszych oczach zaniknie stary naród europejski...
--------------------------
Reszta nie jest milczeniem.

Vote up!
0
Vote down!
0

----------------------------------------------
*Reszta nie jest milczeniem, ale należy do mnie.*
*Ale miejcie nadzieję; bo nadzieja przejdzie z was do przyszłych pokoleń i ożywi je; ale jeśli w was umrze, to przyszłe pokolenia będą z ludzi martwych.*

#323246

opisane przez pisarza s-f, to powiedzianoby, że to kiepska opowieść, bo zupełnie nieprawdopodobna.
W Holandii, absolutnie przodującej pod względem zabijania swoich obywateli, przygotowano ustawę, na podstawie której "dobrej śmierci" dla swych rodziców mogłyby zażądać dzieci powyżej 12 roku życia. I wiesz dlaczego ten hororr nie został uchwalony? Bo dyskryminowałby dzieci poniżej 12 roku życia...
Jeśli dzieci zdołają namówić rodzica do eutanazji, otrzymują jednorazowo zasiłek w wysokości 12 średnich miesięcznych pensji - 1/3 Holendrów powyżej 70 uciekła z Holandii, głównie do Niemiec.I tak, na naszych oczach zaniknie stary naród europejski...
--------------------------
Reszta nie jest milczeniem.

Vote up!
0
Vote down!
0

----------------------------------------------
*Reszta nie jest milczeniem, ale należy do mnie.*
*Ale miejcie nadzieję; bo nadzieja przejdzie z was do przyszłych pokoleń i ożywi je; ale jeśli w was umrze, to przyszłe pokolenia będą z ludzi martwych.*

#323247

 Odpowiadam tekstem ściągniętym z www.fizjoterapia.com/bioetyka :  Na podstawie orzecznictwa Królewskie Stowarzyszenie Medyczne opracowało w 1984 r. listę warunków (tzw. warunki prawidłowego przeprowadzania eutanazji), które powinny być łącznie spełnione przez lekarza dokonującego eutanazji, by nie podlegał on odpowiedzialności karnej za zabójstwo. Warunki te, do dziś wymagane dla legalności dokonania eutanazji, przedstawiają się następująco:

1. Lekarz musi mieć bezwzględną pewność, że żądanie pacjenta jest w pełni dobrowolne (voluntary euthanasia).

 

2. Prośba o dokonanie eutanazji powinna być wyrażona w sposób jasny, niebudzący wątpliwości, co do zamiaru poddania się zabiegowi i mieć trwały, nie przejściowy charakter. Obowiązkiem lekarza jest sprawdzenie, czy prośba nie jest wynikiem chwilowej depresji lub czy nie została podjęta pod wpływem impulsu.

 

3. Pacjent powinien dysponować dokładną i niebudzącą wątpliwości wiedzą o swoim stanie zdrowia i prognozach na przyszłość. Lekarz przedstawiający diagnozę i rokowania nie może mieć żadnych zastrzeżeń, co do swoich ustaleń.

 

4. Cierpienie pacjenta musi być nie dającym się znieść, beznadziejnym bólem. Oceny dokonuje sam pacjent, a lekarz w toku wywiadu lekarskiego ma obowiązek potwierdzić, że ból w odczuciu pacjenta jest rzeczywiście nie do zniesienia. Cierpienie może być spowodowane zarówno bólem fizycznym, jak i dolegliwościami związanymi ze stanem psychicznym.

 

5. Decyzja o wyrażeniu zgody na eutanazję musi być podjęta kolegialnie, co oznacza wymóg konsultacji z innym lekarzem, który sprawdza, czy wszystkie kryteria formalne zostały spełnione.

 

Po dokonaniu eutanazji lekarz zobowiązany jest sporządzić specjalny raport, składający się z odpowiedzi na 50 pytań, dotyczących m. in. choroby, jej przebiegu oraz sposobów i możliwości leczenia. Ta obowiązująca do dnia dzisiejszego tzw. procedura notyfikacyjna została ustanowiona w 1991 r. przez Ministra Sprawiedliwości i zaakceptowana przez Generalną Radę Królewskiego Stowarzyszenia Medycznego. Podstawowym jej celem stało się zapewnienie prawnej kontroli procesów uśmiercania pacjentów na ich prośbę.

Procedura jest wielostopniowa. Sporządzony przez lekarza raport trafia najpierw do sędziego śledczego (koronera). Ten po zbadaniu sprawy przekazuje go prokuratorowi, do którego należy ocena, czy eutanazji dokonano zgodnie z obowiązującym prawem i czy wobec tego możliwe jest wydanie rodzinie zmarłego świadectwa zgonu. Decyzja wraz z opinią przesyłana jest następnie Prokuratorowi Generalnemu. Ostatecznie jednak o legalności eutanazji decyduje Minister Sprawiedliwości po wnikliwym zbadaniu opinii Rady Prokuratorów Generalnych. W razie stwierdzenia jakiegokolwiek uchybienia przepisom lekarz zostaje pociągnięty do odpowiedzialności karnej.[10]

Ukoronowaniem procesu legalizacji stało się jednak dopiero przegłosowanie przez Parlament w 1993 r. tzw. Bill 22572, który wprowadzając jedynie drobne zmiany techniczne do tzw. Burial Act, stał się prawną podstawą dopuszczalności eutanazji w Holandii.

Ustalenie warunków dopuszczalności eutanazji i jej usankcjonowanie nie spowodowało uchylenia przepisów kodeksu karnego ? art. 293 i 294 k.k. pozostały bowiem w mocy. Oznacza to, że stosowanie eutanazji nadal pozostaje przestępstwem zagrożonym karą więzienia, jeśli lekarz nie spełni określonych warunków, z których najdonioślejszym jest wymóg absolutnej dobrowolności prośby pacjenta o skrócenie cierpień.

Na zakończenie należałoby zwrócić uwagę na to, jak stosowanie przyjętych w Holandii rozwiązań przedstawia się w praktyce.

Pierwszy oficjalny raport rządowej Komisji do Spraw Badania Praktyk Medycznych dotyczących Eutanazji, zwany w skrócie Raportem Remmelinka, opracowano już w 1991 r. Według Raportu w 1990 r. przeprowadzono łącznie 2300 zabiegów dobrowolnej eutanazji oraz 400 przypadków asystowania przez lekarzy przy samobójstwie pacjentów w stanach terminalnych, natomiast 1040 nieuleczalnie chorym podano bez ich zgody śmiertelne zastrzyki kończące agonię. Raport wspomina również o 8100 śmiertelnych przypadkach przedawkowania przez lekarzy środków uśmierzających ból ? morfiny i opium i tyleż samo sytuacji, w których przedawkowanie służyło zakończeniu życia pacjenta. Reasumując, w ciągu roku na 20 050 przypadków uśmiercenia pacjentów, tylko 2300 spełniało urzędowe kryteria dopuszczalności eutanazji.

Wniosek płynie stąd taki, że w 15-milionowej Holandii umiera rocznie około 130 000 osób, a przypadki uśmiercania stanowią aż 9,1% ogólnej liczby zgonów.[11] Jeden z nielicznych zresztą w Holandii lekarzy medycyny paliatywnej, dr Ben Zylicz[12] uważa, że liczba nienaturalnych zgonów byłaby znacznie mniejsza, gdyby pacjent w stanie terminalnym miał zapewnioną właściwą opiekę w specjalnie utworzonych w tym celu instytucjach, tzw. hospicjach. Chodzi tu przede wszystkim o opiekę psychologów, których terapia powinna pomóc pacjentowi stwierdzić, czy w jego przypadku eutanazja jest rzeczywiście jedynym rozwiązaniem. Niestety, postulat ten w najbliższym czasie nie ma szans realizacji z tej prostej przyczyny, iż system opieki paliatywnej jest bardzo słabo rozwinięty ? na terenie Holandii istnieje tylko sześć tego typu instytucji, dysponujących łącznie 70 miejscami (dla porównania ? w Wielka Brytania dysponuje 207 ośrodkami z ponad 3000 miejsc)."

Vote up!
0
Vote down!
0
#323252

Przeczytałam wszystkie punkty; cały czas mając przed oczami swoją teściową, która cierpiała potworny ból (rak kości) - ostatni rok życia spędzając w domu pod opieką Hospicjum Domowego. Ma ono siedzibę na ul. Pileckiego w Warszawie. Regularnie przychodziła lekarka prowadząca, psycholog, pielęgniarka. Oczywiście cała rodzina regularnie "dyżurowała" przy chorej. Nawet przez sekundę nikomu do głowy nie przyszła myśl o eutanazji. Mimo ogromnego bólu teściowa cieszyła się każdą chwilą gasnącego życia, naszymi wizytami, rozmowami. To bezcenne chwile. Nasze relacje teściowa-synowa, kiepskie przez wiele lat - niesłychanie się poprawiły i wypogodziły.

Vote up!
0
Vote down!
0

Bóg - Honor - Ojczyzna!

#323340

 Ten powyższy tekst pokazuje jedynie suche fakty. Mój stosunek do eutanazji jest zdecydowanie negatywny i w miarę upływu lat coraz bardziej. Sam pracowałem jako młody jeszcze człowiek w wielu domach starców i na oddziałach geriatrycznych jako pielęgniarz (dorabiałem na studiach) i znam tę problematykę od podszewki. Wiele razy towarzyszyłem w odejściu starych ludzi i zawsze starałem się, by stworzyć godne ku temu warunki. Często wzywałem kogoś z rodziny, o ile takie życzenie odnotowane było w karcie pacjenta, czasem sam towarzyszyłem umierającemu, czasem razem z siostrą "nocną", którą można było wezwać do pomocy. Było tak w przypadkach samotności tych ludzi, dla których jest to chyba najcięższy kamień na ich sercu. Wtedy bardzo ważne jest, aby był ktokolwiek, nawet całkiem obcy dla zmniejszenia strachu podczas przejścia na "tamtą stronę". Długo można by pisać, bo temat jest arcytrudny i wielowątkowy. Dość, kiedy napiszę, że jestem PRZECIWKO EUTANAZJI. Pozdrawiam.

Vote up!
0
Vote down!
0
#323512

[quote=markowa]

Słyszałam o doktorze "śmierć" o nazwisku Kevorkian. Co z nim? Czy żyje na wolności?

[/quote]

Kevorkian już od półtora roku nie żyje. Niestety nie dane mu było spróbować własnej terapii, choć było blisko (rak) i zmarł na najzwyczajniejszy pod słońcem zator.

Zmarł na wolności.
Wypuścili go na zwolnienie warunkowe gdy obiecał, że już nikomu nie będzie pomagał rozstać się z życiem, ani nie będzie opiekował się nikim powyżej 62 roku życia lub kimś niepełnosprawnym (swoją drogą interesujący katalog). Odsiadywał 10-25 lat.
Siedział od 1999 do 2007.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a magyart

Vote up!
0
Vote down!
0

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a magyart

#323253

Dziękuję. Tak właśnie myślałam - że sam siebie nie uśmierci. Prawdopodobnie najstarszy nastolatek też sobie nie "pomoże". A to byłoby już całkiem niedługo

Vote up!
0
Vote down!
0

Bóg - Honor - Ojczyzna!

#323338

To niech go rock and roll uwolni z tej geriatrycznej machiny. :)

Pozdrawiam Niepoprawnie

krisp

Vote up!
0
Vote down!
0
#323274

 w bulu i nadzieji. ;-)

Vote up!
0
Vote down!
0
#323241

(http://www.pomniksmolensk.pl/photogallery.php?photo_id=1352)

Vote up!
0
Vote down!
0
#323334