Bitwa Pod Wiedniem....VENIMUS, VIDIMUS, et DEUS VICIT.....

Obrazek użytkownika poeta
Historia
 
......Podczas marszu na Wiedeń, a dokładnie 30 Sierpnia, na niebie pokazał się "orzeł piękny i  wielki, który przez cały dzień zdawał się pilnować 
królewskiej osoby, jakoby drogę pokazując".
 
Znak ten dla rycerzy zwiastował szczęście, co istotnie podniosło ich morale......
 
Następnego dnia orła już wprawdzie nie widziano, lecz na Niebie pojawiła się tęcza "jakoby pośrodku 
Nieba, prosto nad głowami naszymi (....) rogi miała obydwa odwrócone od Słońca". Na Niebie widoczna także była przez dwie godziny kometa.
 
Wojsko uznało te znaki jako kolejny Dar Od BOGA...
 
Venimus, Vidimus et DEUS Vicit
 
Dziś kolejna rocznica Bitwy pod Wiedniem. Kolejna rocznica Wspaniałego Zwycięstwa.
Wtedy, w niedzielny poranek 12 Września 1683 roku
Zaczęło się decydujące starcie dwóch armii. Dwóch wojsk. Dwóch potęg. Najeźdźcy na Europę, islamskie Imperium Osmańskie. Z drugiej strony Liga Święta. 
Sprzymierzeni, Austria, Niemcy, Polska...
Z jednej strony oblegająca Wiedeń od pierwszych dni Lipca, armia turecka pod dowództwem wielkiego sułtańskiego wezyra Kara Mustafy, z drugiej strony pod dowództwem Naszego Polskiego Króla Jana III Sobieskiego, wojska sprzymierzonych, austriackie, niemieckie i Polskie.
Armia osmańska liczyła według niektórych źródeł nawet do 300 tysięcy ludzi. 
Wojska
sprzymierzonych liczyły około 65 tysięcy ludzi. W tym 27 tysięcy Armia Polska.... Marzyli sobie Turcy, najeźdźcy o podboju całej Europy. Marzył się sułtanowi i wezyrowi Mustafie podbój Rzymu. Przechwalał się jeden z drugim, że w kaplicy Sykstyńskiej Watykanu, będzie stajnia dla koni tureckich.....
I byłaby pewnie, gdyby nie Odsiecz Wiedeńska. Gdyby nie kunszt wojenny Naszego Króla Jana III Sobieskiego.
Gdyby nie wspaniała Polska Jazda. Wspaniała, Niezwyciężona Husaria....
Polska, Przedmurze Chrześcijaństwa.
Wiedeń, jedna z najważniejszych bitew w historii świata.....A wcześniej był Grunwald....
 
A dziś znowu islam panoszyć się zaczyna..... i
 

Herr Schulz, Niemiec, nowy Hitlerek, grozi Polsce wojną ! we Wrześniu.....

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_R_49_Bild-0131,_Aussiedlung_von_Polen_im_Wartheland.jpg

 
Powstań Królu Janie....Powstań. Ojczyzna znów w potrzebie...
 
 
 
Niech mówią słowa wiersza:
 
         Venimus, Vidimus et DEUS Vicit
 
              Victoria Wiedeńska 
 
Był 30 Sierpnia 1683 roku.
Wielki orzeł szybował wysoko w górze.
Polskie Wojsko w marszu na Wiedeń.
Polska w Europie - 
Chrześcijaństwa  Przedmurze....
 
Turczyn napadł na stolicę Austrii.
Oblegane już są mury Wiednia.
Mrowie Turków - najazd islamski.
Bez Polaków, Austria byłaby biedna.....
 
Biedna byłaby cała Europa:
Turcy poszliby dalej na Rzym.
Wiedeń byłby jak otwarte wrota:
Islam byłby gdzie był Rzym.
I sięgałby aż po Krym.....
 
Sułtański wezyr Kara Mustafa,
Dowódca osmańskich wojsk,
Powiedział, że w Rzymie, gdzie 
Sykstyna - będzie stajnia, w której
stał będzie jego własny koń.....
 
Oblężenie Wiednia trwa 
Już dwa miesiące.
Kruszą się mury miasta.
Wokół wojska tureckie - mrowie 
tysiączne.
300 tysięczna potęga osmańska.....
 
Lecz odsiecz idzie !  
Wyruszyła z Polski.
Król Jan i Polskie Wojsko.
Król Jan w Częstochowie służył do mszy,
By prosić o wsparcie 
Panią Jasnogórską......
 
I Pani w usta Włożyła mu słowa
Na zakończenie Świętej Mszy.
I nie powiedział Król:
Ite misa est....a wyrzekł:
Joannes Vicit !......
 
I te prorocze słowa Króla.
I ten lot orła wysoko w górze,
Dzień cały "prowadził"
Polskie Wojska.
I cudna tęcza pod Słońcem 
na chmurze....
A później kometa srebrem 
jaśniejąca.....
 
Znaki Od Boga dane rycerzom.
Ducha wznieść miały.
Wzbudzić mężne serca.
By  stanąć z odwagą na polu 
Chwały. By iść w bój. 
Do Zwycięstwa !
                              cdn.
 
 
 

<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/aL0GieO5Rj8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
 
ciekawostki:
 
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/hAi8JYwtCFU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
 
BITWA Pod WIEDNIEM:
 
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ChdGe2YxVmA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
 
 
 

Na odsiecz Wiedniowi....Na odsiecz Naszej Polsce...

Dziś Nasza Polska, jak wtedy Wiedeń. Oblężona przez dzikie hordy jak zawsze żądne Krwi Polaków. Jak zawsze, żądne grabieży Ziem Najjaśniejszej. Jak zawsze żądne Jej skarbów nieprzebranych. Dziś dzikie hordy spod znaku półksiężyca szykują się do inwazji na Nasze Święte Polskie Ziemie.

I jak zawsze szykują się te hordy do natarcia z zachodu i szykują się ze wschodu. Tradycja odwieczna i kierunki natarcia niezmienne. Jak wtedy w 39, gdy wojna już trwała, wzniecona przez germańskich "nadludzi" . Dziś kanclera makrela szykuje inwazję islamu, na Naszą Ziemię Chrześcjan...A na wschodzie Putin, jak kiedyś Stalin, sczerzy swoje żelazne kły i wyciąga drapieżne pazury. Jutro rocznica tamtej inwazji. Jutro 17 Września, gdy barbaria ze wschodu wbiła nóż w plecy walczącej z germańską nawałą Polsce.....

Polska dziś jak Wiedeń wtedy. Ale Był wówczas Król Jan Sobieski. Była Polska Armia. Była Niezwyciężona Husaria. Musiał uciekać jak zbity, obity pies ze swymi wojskami wielki wezyr Kara Mustafa, który chełpił się, że następny będzie Rzym po Wiedniu, a koń jego stanie w Kaplicy Sykstyńskiej, zamienionej na stajnię... A później była Victoria Wiedeńska. Jak będzie dziś ? Gdy Króla Jana nie ma. Gdy oblężenie hord złego trwa wciąż. Gdy nie istnieje, sprowadzona niemal do zera polska armia, polskie wojsko. Gdy wymordowano Generałów. Gdy w Warszawie żądzą ciemniaki POd wodzą tej wstrętnej kreatury o nazwisku Ewa Kopacz. I reszty tych jej przygłupich łotrów i łajdaków, których jedynym osiągnięciem jest ruina wszystkiego co Polskie. Nam Najdroższe. 

Czy damy radę przetrwać i zwyciężyć ? Czy damy radę wymieść z Polski Naszej to guano POtuskie, POstkomusze, POsowieckie, PrOniemieckie ? Czy damy radę ???

Jutro 17 Września. Rocznica tego sowieckiego najazdu, który wciąż trwa w naszej Polsce, mimo pozorów, że to daleka przeszłość....

Wzmocnijmy swego ducha. Wznieśmy Swego Ducha ! Musimy być silni Duchem, by przetrwać burzę, która nadchodzi z zachodu. I która nadchodzi ze wschodu. Z Pomocą Boga Przetrwamy. Z Pomocą Królowej Polski i Jej Syna. Syna Bożego Jezusa Chrystusa przetrwamy i pokonamy hordy złego....

W przeddzień rocznicy tamtego, 17 Września, obejrzyjmy ten film o Tamtej Victorii - Na Odsiecz Wiedniowi..... Niech wzbudzi Ducha.... Niech Zaszumi Nam Polska....Jak Husarskie Skrzydła.

Wtedy Pod Wiedniem, we Wrześniu 1683 Roku:

<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/KbPD0nAlkb4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Bądźmy silni. Jak Był Król Jan III Sobieski Pod Wiedniem.......

https://forumdlazycia.wordpress.com/2013/09/11/odsiecz-wiedenska-ostatnie-zwyciestwo-i-rzeczypospolitej/

.......A nie było sojuszników, a byliśmy sami nowym „przedmurzem chrześcijaństwa” tym razem nie przed uznającym Boga półksiężycem, ale przed zaprzeczają­cym Boga neo-pogaństwem.

Na wieczną rzeczy pamiątkę zestawił ze sobą te dwa zwycięstwa ówczesny nuncjusz papieski w Polsce, a dzisiejszy papież Pius XI, kiedy w salach watykań­skich polecił zawiesić naprzeciw obrazu Matejki: „So­bieski pod Wiedniem” obraz, przedstawiający „Cud nad Wisłą„.

Zestawia ze sobą te dwa zwycięstwa i orędzie naszego ks. kard. Prymasa A. Hlonda:

„Po leniwej przewłoce czasu stał się cud nad Wisłą. Zbrojne hufce bezbożnego materializmu stanęły pod murami stolicy i zażądały wolnej drogi do Europy, opasując młodą Polskę pierścieniem skoncentrowanego ataku. Do walki stanęliśmy wtedy sami. Stawka większa była niż pod Wiedniem. Trud wojenny niezrównany.

Tylko Polska, świadoma tajemnicy swego wskrzeszenia, Polska, por­wana swym instynktem dziejowym a mocarna wiarą Chrystusową, mogła na pierwszej karcie swych nowych dziejów zapisać pamiętny rozgrom orężnej potęgi Wschodu.

Ratując raz jeszcze wiarę i kulturę europejską, Polska przysądziła sobie dawne tytuły chwały a zwy­cięską krwią przypieczętowała swoje niezstarzałe pra­wa do bytu i posłannictwa”.

Książę Metropolita krako­wski, Adam Stefan Sapieha, uderza w tę samą nutę, gdy pisze:

„Wobec niebezpieczeństwa teraźniejszego zalewu świata przez wschodnie barbarzyństwo i szerzącego się nowoczesnego pogaństwa czyn ten (Sobieskiego) nie tylko jest wspomnieniem bohaterskiej przeszłości, ale zarazem ma aktualne, poważne znaczenie.

Słusznym jest, byśmy rocznicę tę uroczyście obchodzili i starali się, by zamknięte w niej wielkie myśli odżyły w ser­cach całego narodu, by Polska nie zapominała swego posłannictwa jako przedmurze chrześcijaństwa”.

Nic więc dziwnego, że Episkopat Polski, nawiązu­jąc do 250-ej rocznicy wiedeńskiej podaje Akcji kato­lickiej w Polsce za hasło tegorocznej pracy na święto Chrystusa Króla zawołanie: „Bóg sam Panem naszym”.

– Nie pogaństwo nowoczesne ma panować w domu, w szkole, w Państwie, lecz jedynie Chrystus ze swym „królestwem prawdy i życia, – świętości i łaski, – miłości i pokoju......

https://forumdlazycia.wordpress.com/2013/09/13/walka-krzyza-z-polksiezycem-1-ks-franciszek-kwiatkowski-si/

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:12)

Komentarze

tę odsiecz pod Wiedniem im pdarował, bo oni - państwa europejskie i Moskale, wkrótce potem, kiedy byliśmy osłabieni po wysiłku bitewnym, w ramach podzięki zafundowali nam rozbiory Polski!!!

Może lepiej było zostawić wrogów odległych - Turków, a bronić sie przed tymi europejskimi - Austrią, Germanami  i Moskalami! Jak historia pokazuje to oni własnie zgotowali nam najgorszy los, także w XX wieku.

Podobno "madry Polak po szkodzie" - przynajmniej teraz bądźmy mądrzy i nie dajmy sie wkręcić w "brudne interesy europejsko-amerykańskie", dotyczace wojny w Syrii, która jest bezpośrednim powodem exodusu uchodźców z tego kraju.

Niech islamskich uchodźców przyjmują ci, którzy czerpią korzyści z tej i innych wojen!

Grasja

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

Grasja

Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć - tracą życie.

#1493022

Ile to razy Polska obroniła Europę przed zagładą.
Ile to razy Polska przyjmowała rzesze żydostwa i inne nacje, gdzie byli wyrzucani z innych krajów.

A teraz Aryjskie świnie z Austrii i Niemiec straszą nas, sankcjami, i plują na nas.

A żydo ubecki nierząd POlszewi mówi że deszcz pada.

Pozdrawiam.

Beata Szydło premierem.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0
#1493055

że jako jedyni nie uznali rozbiorów Polski. Kiedy na dworze Sułtana witano korpus dyplomatyczny, na pytanie o posła Rzeczpospolitej padała odpowiedź: "Poseł Lechistanu nie przybył".

Gdybyśmy wówczas nie rozgnietli Turków pod Wiedniem, to zapewne niedługo stanęli by pod Krakowem i Warszawą. A wtedy i Sobieski sam by nie pomógł.

Szkoda tylko, że dziś nie jesteśmy w stanie zatrzymać muzułmańskiej nawały poza granicami Polski i odesłać jej z powrotem do Afreyki i Azji. Niestety, teraz Niemcom i Austriakom chyba przestało zależeć na zachowaniu własnej wolności i tożsamości.

Ale imigrantom Odsiecz wiedeńską i Sobieskiego należy przypominać na każdym kroku...

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

M-)

#1493072