Brak automatyzmu

Obrazek użytkownika ma
Kraj

Jak utrzymuje MSW, na wczorajszym szczycie ministrów spraw wewnętrznych Unii Europejskiej, postulat Polski o braku automatyzmu w przyjmowaniu uchodźców został spełniony. Potwierdzam to, nie ma w tej sprawie automatyzmu. Jest systematycznie wzrastający "klucz podziału".

Jeszcze w maju br. współczynnik ten wynosił dla Polski 5,64%. Wczoraj Teresa Piotrowska zgodziła się na 7,7%. W takim tempie, na następnym szczycie UE, będzie to 10%. Dzisiaj, na krótkiej konferencji w Brukseli, Donald Tusk szacował falę spodziewanych uchodźców na 8 milionów.

 

 

- Europejski program w zakresie migracji (tabela 1, str. 24) http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_pl.pdf

- Decyzja Rady wprowadzająca środki tymczasowe w dziedzinie ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch, Grecji, Węgier (czyli to co wczoraj "negocjowała" Teresa Piotrowska) http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8c565a77-56ca-11e5-afbf-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:9)

Komentarze

Jeśli mapka, którą znalazłam przed chwilą na fejsie jest aktualna, a prawdą okaże się doniesienie o utrzymaniu zamkniętej granicy z Niemcami, może dojść do czegoś niewyobrażalnego...

Pozdrawiam

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0
#1494166

Jak rzadko w naszej historii, położenie geograficzne nas chroni. Mapa raczej dla desperatów. Bułgaria i Rumunia poza strefą Schengen, Ukraina poza UE. Autorów tej mapy typuję w wywiadzie niemieckim lub greckim.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0
#1494195