Komu to przeszkadzało?

Obrazek użytkownika koncerz
Idee

Wg dawnego kalendarza kościelnego 10 października w Polsce przypadało nabożeństwo dziękczynne za zwycięstwo nad Turkami pod Chocimiem w 1621. Król Zygmunt III Waza wyjednał w Stolicy świętej dziękczynne nabożeństwo po wsze czasy za to zwycięstwo. Reformy po Soborze Watykańskim II zlikwidowały to Dziękczynienie.
W roku 1956 kardynał Stefan Wyszyński pod datą 10.X. zapisał: "W dniu dziękczynienia za zwycięstwo chocimskie - tylko jeden Kościół w Polsce wznosi swoje modlitwy do Boga, który obronił nas prawicą swoją. Któż z największych patriotów myśli dziś o tym zdarzeniu. A jednak może ono rozstrzygnęło o dalszym rozwoju kultury w środkowej Europie? Zapewne do Prymasa Polski należy pamiętać o obowiązku dziękczynienia za Naród, który do archiwum historycznego odesłał zdarzenie, choć ono żyje nadal w dziejach Narodu. Wielbię Victricem manum Tuam, Ojcze!
Dziękuję Ci za tę siłę wiary, która oparła się sile. Dziękuję za ten szczytny idealizm, który poniósł rody całe na pola bitew i ofiarował wszystkich niemal synów niejednej rodziny. Dziękuję za tę potęgę, którą wlałeś w skrzydła husarii. Słyszę jej śpiew i czuję pęd zwycięski. Niech to wszystko śpiewa Tobie, Ojcze Narodów. - A gdy dziękuję za przeszłość, proszę - wspomnij na bój, który dziś toczymy, by Polska nie była zalana przez obcą przewrotność, przez materialistyczną brutalność, przez półinteligencką pychę i wyniosłość. To straszna siła, która zwycięża, ogłupiając trwogą nawet mężnych i dobrych. Upomnij się o Naród Twój, którego jesteś Ojcem i Panem. Daj odpocząć odrobinę ludziom znużonym przez nieustanny ucisk i walkę.
Choćbym miał umrzeć nie wysłuchany przez Ciebie, Matko, to jeszcze będę uważał za największą łaskę życia to, żem mógł do Ciebie mówić"

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:12)

Komentarze

i podziękowania za przypomnienie.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
0

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny , wobec rządu tylko wtedy , gdy na to zasługuje . Mark Twain

#1573205

To po tej bitwie pod Chocimiem 11 listopada 1673 r.  hetman Jan Sobieski, zyskał ów wielce zaszczytny tytuł: "Lew Północy". To po tej bitwie właściwie było już wiadomo w narodzie, kto będzie następnym królem Polski. Stało się faktem 19 maja 1674 r. . To po tym zwycięstwie Turcy i Tatarzy, już więcej nie podnieśli się ze swoją siłą na Ziemiach I Rzeczypospolitej Polskiej. To po tej bitwie Polska powróciła do politycznej gry w Europie, jako jedna z największych potęg militarnych,a słynna Odsiecz Wiednia w 1683 r. tylko to przypięczętowała i utrwaliła na wieki. .

Poza tym czy to przypadek, iż  właśnie 11 listopada zosał ogłoszony Narodowym Świętem Odzyskania Niepodległości?! Cyz to tylko ów pamiętny wjazd Józefa Piłsudskiego do Warszawy, czy właśnie pamięć w narodzie, przechowywana przez pokolenia?! Miał więc za co Prymas Tysiąclecia kard. Sefan Wyszyński Bogu samemu i Najświętszej Maryi Pannie Królowej Korony Polskiej, gorąco dziękować. Pozdrawiam koncerza

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1573207

za bitwę pod Chocimiem w 1621. Dowódcą był Jan Karol Chodkiewicz.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

Jesteś Polakiem? Zastrzeliłbym się, gdyby w moich żyłach płynęła inna krew. W. Łysiak

#1573212

Niestety wielu widziało zbawienie

Skutki będziemy do końca odczuwać

Wszystkich niewiernych do piekła wypluwać

Sami niosąc swe Krzyże  do zbawienia

Jeśli  tylko mamy takie pragnienia

Pozdrawiam

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

"Z głupim się nie dyskutuje bo się zniża do jego poziomu"

"Skąd głupi ma wiedzieć że jest głupi?"

#1573229