OBURZENI wkraczają na polską scenę polityczną

Obrazek użytkownika Marek Ciesielczyk
Kraj

"Times New Roman","serif";color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:
PL">Powstało nowe ugrupowanie na polskiej scenie politycznej

"Times New Roman","serif";color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:
PL"> 

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PL;mso-no-proof:
yes">

text-align:center;line-height:normal" class="MsoNormal"> "Times New Roman";mso-fareast-language:PL">Zebranie założycielskie stowarzyszenia w Warszawie

line-height:normal" class="MsoNormal"> 

line-height:normal" class="MsoNormal"> "Times New Roman";mso-fareast-language:PL">W sobotę, 14 grudnia 2013 w Warszawie powstało nowe ugrupowanie - obywatelskie stowarzyszenie pod nazwą „Oburzeni” - na bazie wielu organizacji z całej Polski, których przedstawiciele spotkali się - z inicjatywy szefa "Solidarności" Piotra Dudy i piosenkarza Pawła Kukiza - w marcu tego roku w Stoczni Gdańskiej, a następnie we wrześniu w Warszawie – tym razem dzięki inicjatywie Kukiza i b. burmistrza Nysy, Janusza Sanockiego.

auto;text-align:center;line-height:normal" class="MsoNormal"> "Times New Roman";color:red;mso-fareast-language:PL">Krótka historia kształtowania się ruchu OBURZONYCH

line-height:normal" class="MsoNormal"> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PL">Już od kilku lat aktywni społecznie ludzie, którzy nie identyfikowali się z żadną z obecnych w Sejmie partii, usiłowali stworzyć jakąś alternatywę polityczną. Systematycznie dochodziło w różnych częściach Polski do spotkań i prób zjednoczenia pozaparlamentarnej opozycji – patrz np.: http://nowa.partia.salon24.pl/222950,nowa-partia-antypartia-poza-ukladem

line-height:normal" class="MsoNormal"> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PL">31 marca 2012 w Warszawie jeden z czołowych działaczy Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, b. burmistrz Nysy, Janusz Sanocki zorganizował Kongres Protestu pod hasłem: „O likwidację III RP – państwa postkomunistycznych sitw! O Rzeczpospolitą Wolnych Polaków!" - patrz: http://powisle.prawdemowiac.pl/newsreader/items/kongres-protestu-w-warszawie-31-marca-2012.html

line-height:normal" class="MsoNormal"> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PL">Relacja filmowa z Kongresu Protestu - patrz:  https://www.youtube.com/watch?v=7DrsgZevuNA 

line-height:normal" class="MsoNormal"> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PL">13 października 2012 w Łodzi znany piosenkarz Paweł Kukiz zwołał zjazd swego ruchu Zmieleni.pl – patrz: http://powisle.prawdemowiac.pl/newsreader/items/pierwszy-zjazd-ruchu-zmielenipl-pawla-kukiza.html

line-height:normal" class="MsoNormal"> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PL">Relacja filmowa ze zjazdu Zmielonych: http://www.youtube.com/watch?v=v9uvwUT0QhY

line-height:normal" class="MsoNormal"> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PL">16 marca 2013 roku, w słynnej Sali BHP Stoczni Gdańskiej, pod patronatem szefa „Solidarności”, Piotra Dudy odbył się z kolei zjazd ponad 100 stowarzyszeń, komitetów, organizacji i związków z całej Polski, których przedstawiciele ostro krytykowali funkcjonowanie systemu politycznego w naszym kraju. Zgromadzenie to media nazwały „Platformą Oburzonych” - patrz:  http://powisle.prawdemowiac.pl/newsreader/items/forum-oburzonych-w-historycznej-sali-bhp-stoczni-gdanskiej.html

line-height:normal" class="MsoNormal"> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PL">Relacja filmowa ze spotkania „Platformy Oburzonych”:  http://www.youtube.com/watch?v=ZO-rk72h-58 

line-height:normal" class="MsoNormal"> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PL">29 września w/w Janusz Sanocki oraz Paweł Kukiz zorganizowali kolejny kongres tego typu w Warszawie (zjazd mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-language:PL">Federacji Obywatelskich Ruchów – Polska - FORP) font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-language:PL">, na którym 132 przedstawicieli różnych organizacji społecznych przyjęło poniżej deklarację, w której czytamy m.in.:

line-height:normal" class="MsoNormal"> "Times New Roman";mso-fareast-language:PL">„…zdecydowanie stwierdzamy, iż obecny system polityczny państwa polskiego nie gwarantuje przestrzegania podstawowych praw obywatelskich i zasady suwerenności Narodu.(…) "Times New Roman";mso-fareast-language:PL"> Będziemy dążyć do…  zmiany obecnej ordynacji wyborczej do Sejmu i wprowadzenia wyboru posłów w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych (JOW), tak by umożliwić Polakom realną kontrolę nad wybranym posłem i przywrócić obywatelom bierne prawo wyborcze. Obecnie na skutek patologicznej ordynacji wyborczej pełną kontrolę nad posłami sprawują wodzowie partii. Będziemy dążyć do ustanowienia społecznej kontroli nad działalnością wymiaru sprawiedliwości (…) Nie ufamy partiom politycznym, które ukształtowane w patologicznym systemie wyborczym nie reprezentują wyborców.Zapraszamy wszystkich do tworzenia z nami Niepartyjnej Niezależnej Listy Wyborczej w wyborach parlamentarnych, tak by umożliwić realizację niezbędnych dla Polski zmian.”

line-height:normal" class="MsoNormal"> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PL">Artykuł na ten temat – patrz: http://tarnow.prawdemowiac.pl/newsreader/items/powstaje-nowy-ruch-spoleczno-polityczny-ktory-chce-wziac-udzial-w-wyborach.html

line-height:normal" class="MsoNormal"> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PL">Relacja filmowa ze zjazdu FORP: http://www.youtube.com/watch?v=cHKwuw_w43o

line-height:normal" class="MsoNormal"> 

line-height:normal" class="MsoNormal"> "Times New Roman";color:red;mso-fareast-language:PL">Po tym warszawskim zjeździe FORP Oburzeni zorganizowali szereg spotkań w różnych częściach Polski:

line-height:normal" class="MsoNormal"> "Times New Roman";mso-fareast-language:PL">- 26 października 2013 – w Łodzi – patrz artykuł: mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PL"> http://tarnow.prawdemowiac.pl/newsreader/items/oburzeni-spotykaja-sie-po-raz-kolejny-w-lodzi.html

line-height:normal" class="MsoNormal"> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PL">Relacja filmowa ze spotkania w Łodzi: http://www.youtube.com/watch?v=Qb0QgMZCdK0

line-height:normal" class="MsoNormal"> "Times New Roman";mso-fareast-language:PL">- 9 listopada 2013 – w Świdniku koło Lublina – patrz artykuł: "Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:
PL">http://tarnow.prawdemowiac.pl/newsreader/items/kolejne-spotkanie-oburzonych-i-dyskusja-na-temat-mediow-niezaleznych.html

line-height:normal" class="MsoNormal"> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PL">Relacja filmowa ze spotkania w Świdniku: http://www.youtube.com/watch?v=3en3gtI-B7E

line-height:normal" class="MsoNormal"> "Times New Roman";mso-fareast-language:PL">- 11 listopada 2013 w Tarnowie "Times New Roman";mso-fareast-language:PL"> (Małopolska) tamtejszy działacz OBURZONYCH, Marek Ciesielczyk zorganizował spotkanie z mieszkańcami tego miasta pod hasłem: „Dlaczego Polska nie jest państwem demokratycznym, sprawiedliwym, wolnorynkowym i dlaczego nieuniknione jest powstanie nowego ruchu protestu?” – patrz artykuł: http://tarnow.prawdemowiac.pl/newsreader/items/dr-marek-ciesielczyk-przedstawia-analize-obecnej-sytuacji-w-polsce-i-naszym-regionie-oraz-dzialania-nowego-ruchu-politycznego.html

line-height:normal" class="MsoNormal"> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PL">Relacja filmowa ze spotkania dra Ciesielczyka z mieszkańcami Tarnowa: http://www.youtube.com/watch?v=rAKO26MLTF0

line-height:normal" class="MsoNormal"> "Times New Roman";mso-fareast-language:PL">- 16 listopada 2013 we Wrocławiu "Times New Roman";mso-fareast-language:PL"> jeden z tamtejszych przedsiębiorców, Piotr Rybak zorganizował zjazd Ruchu Oburzonych, którzy stworzyli stowarzyszenie – patrz artykuł: http://tarnow.prawdemowiac.pl/newsreader/items/zjazd-ruchu-oburzonych-we-wroclawiu.html

line-height:normal" class="MsoNormal"> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PL">Relacja filmowa ze zjazdu Ruchu Oburzonych we Wrocławiu: http://www.youtube.com/watch?v=Rn1x_4BB_Ac

line-height:normal" class="MsoNormal"> "Times New Roman";mso-fareast-language:PL">- 8 grudnia 2013 roku "Times New Roman";mso-fareast-language:PL"> w/w Marek Ciesielczyk spotkał się z mieszkańcami jednej z małopolskich wiosek – Gromnik (powiat tarnowski) – tytuł prelekcji: „Jak zlikwidować w Polsce „Tuskolandię” i zbudować na terenie naszego kraju prawdziwą demokrację?” – patrz artykuł: http://tarnow.prawdemowiac.pl/newsreader/items/jak-zastapic-tuskolandie-prawdziwa-demokracja.html

line-height:normal" class="MsoNormal"> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PL">Relacja filmowa ze spotkania dr. Ciesielczyka z mieszkańcami Gromnika: http://www.youtube.com/watch?v=IgV4A6Yd6Yg

"Times New Roman","serif";color:red;mso-fareast-language:PL"> 

"Times New Roman","serif";color:red;mso-fareast-language:PL">OBURZENI tworzą stowarzyszenie

"Times New Roman","serif";color:red;mso-fareast-language:PL">i chcą wziąć udział w wyborach do PE, samorządów i parlamentu

line-height:normal" class="MsoNormal"> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PL">14 grudnia 2013, w Warszawie powstało nowe ugrupowanie w postaci stowarzyszenia obywatelskiego o nazwie „OBURZENI”. W jego deklaracji programowej czytamy m.in.:

line-height:normal" class="MsoNormal"> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PL">„… tworzymy stowarzyszenie, którego celem będzie uczynienie z naszej Ojczyzny państwa w pełni demokratycznego, sprawiedliwego i sprawnego gospodarczo. Czas najwyższy zorganizować się oddolnie i stworzyć ruch, który zmiecie ze sceny politycznej ludzi, którzy nami manipulują, oszukują nas, a nawet po prostu okradają. Polska wymaga gruntownych zmian w każdej dziedzinie życia publicznego. Żadna zmiana nie jest możliwa bez rozbicia betonowego układu okrągłostołowego. Ten układ to grupa ok. 300 osób, rządzących Polską po 1989 roku pod różnymi szyldami.”.

auto;text-align:center;line-height:normal" class="MsoNormal"> font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-language:PL;mso-no-proof:yes">

auto;text-align:center;line-height:normal" class="MsoNormal"> "Times New Roman";mso-fareast-language:PL">Antoni Gut - b. radny warszawski i wiceburmistrz dzielnicy Bielany został szefem stowarzyszenia OBURZENI

auto;text-align:center;line-height:normal" class="MsoNormal"> font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-language:PL"> 

auto;text-align:center;line-height:normal" class="MsoNormal"> "Times New Roman";color:red;mso-fareast-language:PL">Jak trzymać posła za gardło?

line-height:normal" class="MsoNormal"> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PL">Ponieważ – zdaniem OBURZONYCH - Polska ma ordynację wyborczą, która pozbawia obywateli połowy praw wyborczych i sprawia, że parlamentarzystów faktycznie wybierają partie polityczne, a nie obywatele, zaś instytucja referendum jest zwykłą fikcją, należy dążyć do zmiany tej ordynacji wyborczej na większościową z jednomandatowymi okręgami wyborczymi oraz uczynienia z referendum realnego sposobu obywatelskiego wpływania na ważne decyzje w państwie i gminie.

line-height:normal" class="MsoNormal"> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PL">Nowe stowarzyszenie chce uczynić z polskiego wymiaru niesprawiedliwości system, który będzie gwarantował obywatelom faktyczną sprawiedliwość. Byłym esbekom i wysokim funkcjonariuszom PZPR należy zredukować astronomiczne obecnie emerytury do minimum socjalnego, a uzyskane w ten sposób pieniądze – przeznaczyć na podniesienie najniższych rent i emerytur uczciwych obywateli.

line-height:normal" class="MsoNormal"> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PL">Władza wójta czy burmistrza powinna trwać najwyżej dwie kadencje, a ich wynagrodzenie powinno być znacząco obniżone i uzależnione od wielkości budżetu gminy. W instytucjach państwowych i samorządowych nie powinni pracować najbliżsi krewni członków władz tych instytucji. Posłowie nie powinni być ministrami, których mają przecież sami kontrolować. Urzędnicy muszą odpowiadać prawnie za nieprawidłowe decyzje, które narażają obywateli na straty.

line-height:normal" class="MsoNormal"> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PL">Oburzeni zapowiadają, iż będą dążyć do takich zmian w szkolnictwem, które przywrócą szkołom i uczelniom ich pierwotny charakter instytucji faktycznie nauczających i wychowujących. Niedopuszczalna jest eutanazja ekonomiczna. Ludzie starsi muszą być skutecznie leczeni, a dzieci nie mogą umierać z powodu ograniczeń finansowych narzucanych przez nieludzkie przepisy i instytucje państwowe.

line-height:normal" class="MsoNormal"> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PL">Dopóki nie zniknie naprawdę potężna korupcja, nasza infrastruktura  pozostanie na poziomie krajów „Trzeciego świata”. Nowe stowarzyszenie zapowiada, iż zlikwiduje gorset biurokratyczny, uniemożliwiający rozwój polskiej gospodarki, co zwiększa bezrobocie i zmusza młodych ludzi do emigracji. Antyrodzinna polityka rządu prowadzi do wymierania polskiego narodu. 

line-height:normal" class="MsoNormal"> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PL">OBURZENI zapowiadają, iż monitorować będą opłacalność naszej przynależności do Unii Europejskiej i zapewnią realizację wielu słusznych postulatów Polonii zarówno tej ze Wschodu jak i Zachodu. Albo Niemcy – na zasadzie wzajemności – zagwarantują obecność reprezentantów polskiej mniejszości w Bundestagu, albo Polska powinna wycofać się z podobnych gwarancji dla mniejszości niemieckiej w naszym kraju.

auto;text-align:center;line-height:normal" class="MsoNormal"> font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-language:PL"> 

auto;text-align:center;line-height:normal" class="MsoNormal"> "Times New Roman";mso-fareast-language:PL">Redaktor naczelny pisma i portalu Prawdę mówiąc, dr Marek Ciesielczyk został wiceszefem nowego stowarzyszenia OBURZENI

line-height:normal" class="MsoNormal"> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PL"> 

line-height:normal" class="MsoNormal"> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PL">W swej deklaracji programowej OBURZENI piszą także:

line-height:normal" class="MsoNormal"> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PL">”Nasz udział we wszelkich wyborach zasadniczo będzie różnił się od udziału dotychczasowych partii politycznych. Nasi kandydaci składać będą w trybie artykułów 919-921 Kodeksu cywilnego przyrzeczenie publiczne i jeśli nie będą wywiązywać się ze złożonych obietnic wyborczych, zmuszeni będą wypłacać wyborcom astronomiczne „odszkodowania”.

line-height:normal" class="MsoNormal"> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PL">Nasze listy wyborcze (w tym kolejność kandydatów) ustalane będą nie przez „wodzów partyjnych”, lecz bezpośrednio przez uczestników naszego ruchu w danym okręgu wyborczym (np. alfabetycznie lub w wyniku lokalnych prawyborów), w taki sposób, by znalazły się na nich osoby uczciwe, inteligentne i odważne, które cieszą się w swym środowisku zaufaniem (niedopuszczalne jest kandydowanie tzw. „spadochroniarzy”, tj. osób nie związanych z danym okręgiem wyborczym, co jest powszechnie praktykowane przez partie polityczne wbrew woli wyborców w danym okręgu). Z naszych list nie będą kandydować na pewno obecni i byli parlamentarzyści, członkowie rządu, wojewodowie i inni wysocy funkcjonariusze państwowi, którzy utracili zaufanie Polaków. 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-language:PL">”

auto;text-align:center;line-height:normal" class="MsoNormal"> font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-language:PL;mso-no-proof:yes">

auto;text-align:center;line-height:normal" class="MsoNormal"> "Times New Roman";mso-fareast-language:PL">Znany przedsiębiorca warszawski Tadeusz Browarek jest także wiceprzewodniczącym Rady Koordynacyjnej OBURZONYCH.

line-height:normal" class="MsoNormal"> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PL"> 

auto;text-align:center;line-height:normal" class="MsoNormal"> font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-language:PL;mso-no-proof:yes">

auto;text-align:center;line-height:normal" class="MsoNormal"> "Times New Roman";mso-fareast-language:PL">Kolejnym członkiem Rady Koordynacyjnej stowarzyszenia jest dr hab. medycyny Józefa Panek, profesor chirurgii w Collegium Medicum UJ.

auto;text-align:center;line-height:normal" class="MsoNormal"> "Times New Roman";mso-fareast-language:PL"> 

auto;text-align:center;line-height:normal" class="MsoNormal"> font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-language:PL;mso-no-proof:yes">

auto;text-align:center;line-height:normal" class="MsoNormal"> "Times New Roman";mso-fareast-language:PL">Na spotkaniu założycielskim obecny był także dr Kornel Morawiecki - legenda "Solidarności Walczącej"

line-height:normal" class="MsoNormal"> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PL"> 

"Times New Roman","serif";color:red;mso-fareast-language:PL">We władzach stowarzyszenia są ludzie z całej Polski,

"Times New Roman","serif";color:red;mso-fareast-language:PL">szanowani w swoich środowiskach

line-height:normal" class="MsoNormal"> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PL">Przewodniczącym Rady Koordynacyjnej stowarzyszenia OBURZENI (pełniącej rolę zarządu) został Antoni Gut były radny warszawski i wiceburmistrz dzielnicy Bielany, wiceprzewodniczącymi – Marek Ciesielczyk – doktor politologii Uniwersytetu w Monachium i b. profesor University of Illinois w Chicago, a teraz redaktor naczelny pisma i portalu „Prawdę mówiąc” (Małopolska) oraz Tadeusz Browarek – znany warszawski przedsiębiorca.

line-height:normal" class="MsoNormal"> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PL">Członkami Rady Koordynacyjnej zostali wybrani zaś: Józefa Panek - dr habilitowany medycyny, profesor chirurgii w Collegium Medicum UJ, Paweł Połanecki – b. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Zbigniew Rudnik – znany działacz „Solidarności” z Wrocławia, Jan Sposób – urbanista i pedagog z województwa lubelskiego, Andrzej Surowiecki prawnik i ekonomista z Łodzi, Jarosław Utrata – doradca biznesowy z Konstancina k. Warszawy oraz Krzysztof Kornatowicz – przedsiębiorca z Gdańska.

line-height:normal" class="MsoNormal"> "Times New Roman";mso-fareast-language:PL">Relacja filmowa z założycielskiego spotkania stowarzyszenia OBURZENI w Warszawie: "Times New Roman";mso-fareast-language:PL">http://www.youtube.com/watch?v=7GVn7iJC814







Normal
0
false

21


false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE

























DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>


















UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>



/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}

 

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

nagle się oburzyli tak jak tych paru na Niepoprawnych? Oczywiscie to przypadek że doszło do kordynacji terminów.

Ja jestem też oborzony że ci co tyle lat hołubili wladzę, byli jej pieszczochami naraz się obudzili.

Przypomina to ekonoma z opowiadania o panu hrabim, ktory ral leżał pod komitetem raz pod kościołem który nagle wstał, otrzepał kolana i powiedział że nie zauważył gdzie się położył.

Wszystkim im sie wydaje że Polacy mają krótka pamieć i zapomnieli ich wczesniejsze wyczyny.

Myślą że kpiny z demonstarcji jakie urządził pan Duda w Warszawie , czyli zwiazkowy piknik za rzadowym pozwoleniem zamydli ludziom oczy?

Nie z nami te numery, bo oburzonych na was jest więcej.

Nathanel

Nie da się iść dwiema drogami na raz.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Czytasz tego bloga na własną odpowiedzialność. Skargi i zażalenia nie będą przyjmowane. © Copyright by Nathanel. All rights reserved.

#396591

contessa

_______________
"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być".
Lech Kaczyński
_______________
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten aldd meg a Magyart

"Urodziłem się w Polsce" - Złe Psy :
http://www.youtube.com

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#396596

www.marekciesielczyk.com
Nie rozumiem, dlaczego Pan obraża ludzi (np. mnie) ? Po 1989 roku cały czas jestem przeciwnikiem tej quasi demokracji i w żadnej władzy nigdy nie partycypowałem. Duda natomiast nie ma nic wspólnego z dzisiejszym ruchem Oburzonych, gdyż po spotkaniu w Stoczni w marcu sam się "wypiął" na nas, a spotkanie w Stoczni było swego rodzaju wentylem. Teraz organizujemy się sami, bez Dudy.

No, ale tak jest zawsze, że jak ktoś próbuje coś w Polsce zrobić pozytywnego, to tacy jak Pan od razu chcą to skopać, bo układ musi pozostać zamknięty....

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

www.marekciesielczyk.com

#396622

Czy uważa Pan, że nie ma wśród założycieli ludzi niegodnych miana Polaka?
Jeśli tak Pan uważa to gratuluję pomysłu i życzę sukcesu.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Jerzy

#396624

Pamiętam wypowiedzi wielu uczestników tego spotkania, niektóre wypowiedzi uczestników po i wcale się nie dziwię, że Duda się "wypiął". Ale cieszy fakt, że nie ma we władzach tych ludzi, więc może? Mam nadzieję, że nie będzie ich też w regionach... ani nigdzie.
Nie ma też Kornela, więc Walcząca też poza?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Stasiek

#396625

www.marekciesielczyk.com

gdy się robi duże ugrupowanie, zawsze jest ryzyko, że pojawią się ludzie niegodni etc. Trzeba mieć oczy szeroko otwarte. Kornel był przecież na naszym spotkaniu i będziemy ściśle współpracować, zwłaszcza , że członkami stowarzyszenia są także byli działacze Solidarności Walczącej.

PS
Pytanie do administratorów portalu - przez kilka dni nie mogłem wejść na ten portal, co się dzieje? Czy można Wam jakoś pomóc?

pozdr marek ciesielczyk - proszę pisać na mojego prywatnego maila: dr.ciesielczyk@gmail.com

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

www.marekciesielczyk.com

#396652

ale do sukcesu potrzeba więcej. To co ważne dla elit niekoniecznie przemawia do zwykłego wyborcy. Niektóre pomysły zbyt radykalne-dlaczego minister nie może być posłem? Jednak nie rokuje najlepiej jeśli panowie,którzy deklarują reprezentowanie nie bardzo się kwapią do pytania szarczków co im najbardziej dolega.Póki co to nadal tylko ruch kilku koniecznych zmian,cóż i to się przyda jeśli przekona kogoś z biernych i zobojętniałych do udziału w wyborach. Zatem-powodzenia:)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#396661