Apel

Obrazek użytkownika Seiko
Kraj

Zwracam się z ogromną prośbą do wszystkich
czytających,rozpropagujcie wiadomość o planowanym
głosowaniu w/s interwencji obcych wojsk.

Przed chwilą byłem u rodziny,nie wiedzą nic
na temat.Poszedłem do sklepu,sprzedawca i znajomi
byli zaskoczeni wiadomością.Wygląda na to że
...ludzie nie wiedzą.

Moja prośba;Nagłośnijmy sprawę gdzie się da.Wśród
znajomych,w sklepie,w przychodni....Ojczyzna gore.
Na pohybel zdrajcom. Pozdrawiam.

Brak głosów

Komentarze

 wynika między innemi z tego ,że w sklepach ,w firmach i zakładach słuchają radia RMFiM lub radio Zet. Ale dobrze ,że maja takich znajomych i dowiadują się prawdy do jakiego celu zmierza rząd Tuska.

Vote up!
0
Vote down!
0

lupo

#330543

Seiko.Tak.Ale proszę ; rozdmuchajmy ; sprawę gdzie się da.Pozdrawiam.

Vote up!
0
Vote down!
0

Seiko

#330545

Tylko życie poświęcone innym jest warte przeżycia.

Vote up!
0
Vote down!
0

Tylko życie poświęcone innym jest warte przeżycia.

#330890

Seiko.Dziękuję.Pozdrawiam.

Vote up!
0
Vote down!
0

Seiko

#330941

Czy „władza” zgodziła się na okupację i utratę suwerenności Polski?

pomniksmolensk

18 stycznia tego roku Donald Tusk przesłał Ewie Kopacz projekt ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jej zapisy są niby wypełnieniem zobowiązań unijnych, lecz treść Ustawy jest zatrważająca, ostatecznie niweluje suwerenność naszego Państwa. Nie jest to, niestety, konkluzja zbyt daleko idąca.

Śledząc zapisy przyszłych regulacji, dowiadujemy się, że przewidywane są na terenie Polski „wspólne operacje – wspólne działania prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, co jeszcze brzmi nieźle, ale zaraz potem znajdują się zapisy o możliwym wykorzystaniu i działaniach prowadzonych przez „zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników”. Ich użycie jest przewidywane „w związku ze zgromadzeniami, imprezami masowymi lub podobnymi wydarzeniami, klęskami żywiołowymi oraz poważnymi wypadkami w celu ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zapobiegania przestępczości”.

O udział cudzoziemców w gromieniu polskich obywateli mogą występować „Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej albo Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jeżeli przewidywany okres pobytu zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników państw członkowskich Unii Europejskiej, zwanej dalej „UE”, lub innych państw stosujących dorobek Schengen nie przekracza 90 dni od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ich liczba nie przekracza 200 osób”.

Ale obce siły można wezwać i na dłużej i to niekoniecznie z UE, reguluje taką przypadłość kolejny punkt ustawy. Oto minister „właściwy do spraw wewnętrznych” może na wniosek wcześniej wymienionych osób wezwać owych „funkcjonariuszy lub pracowników z państw nie będących członkami UE lub państw niestosujących dorobku Schengen” w liczbie przekraczającej 200 i na czas dłuższy niż 90 dni, a ilość ani czas maksymalny nie jest tu niczym ograniczony! Ustawa ta zatem pozwala na okupację Polski przez dowolną ilość czasu obcych sił.

Przy zapisach powyższej ustawy Targowica jest bajką. Przybyłym strona polska zapewnia wwóz i swobodne użycie oraz zapewnia dostęp do broni palnej, środków pirotechnicznych i środków przymusu bezpośredniego. Co więcej - otwiera przed obcymi wszelkie podwoje, bo daje możliwość „dostępu do informacji niejawnych”. Jak wpisano w piśmie procedującym Ustawę, „koszty tych operacji będą ponoszone przez organy państwa wnioskujące”. Konkludując – ustawa zapewnia rządzącym wezwanie przeciwko narodowi zbrojnej pomocy z zewnątrz, na koszt tego właśnie ciemiężonego narodu, który nawet nie ma prawa się wypowiedzieć, bowiem, jak zaznaczono: „z uwagi na zakres projektowanej regulacji, w tym fakt, że dotyczy ona głównie służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, przeprowadzenie konsultacji społecznych jest niecelowe”.

Unia Europejska coraz bardziej zaczyna przypominać Związek Sowiecki. Otóż okazuje się, że choć nie jest państwem posiada już prywatną, tajną armię, nazywa się ona EUROGENDFOR(CE) a powstała w 2006 roku i była już użyta na ulicach Madrytu i Aten. Pałujący Greków czy Hiszpanów nie byli ich współrodakami, im jak się okazuje tamtejsze władze już nie ufają. Byli to obcy funkcjonariusze, którym wypożyczono uniformy policyjne danego kraju. Natomiast początki organizacji nadzwyczajnych sił unijnych datują się na rok 2003 r., gdy przez Niemcy zaczęły przetaczać się transporty z odpadami z reaktorów atomowych. Przeciwko demonstrującym Niemcom skierowane siły złożonej w sporej ilości Francuzów a także Polaków.

Oddziały EUROGENDFOR(CE) mają szczególną strukturę zapewniającą pełną autonomię , ponieważ nie odpowiadają za swoje czyny, ani przed parlamentami krajowymi, ani europejskim tylko przed swym dowództwem. EGF jest pierwszym organem wojskowym Unii Europejskiej na poziomie ponadnarodowym. Złożony z Żandarmerii Wojskowej, może być uprawniony do interwencji na obszarach kryzysowych pod egidą NATO, ONZ, UE i koalicji utworzonej ad hoc w poszczególnych krajach wzywającej ich interwencji.

Zbrojne oddziały wyłączane są spod jurysdykcji sądowej krajów, w których przyjdzie im działać a ich funkcjonariusze objęci są immunitetem, co więcej – nie można ich pociągnąć do odpowiedzialności materialnej za poczynione szkody. EUROGENDFOR(CE) to uzbrojony korpus, który ma pełną autonomię, a także nietykalność. Zadania, jakie mu przysługują to m.in. zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego; kontrola, doradztwo i nadzór nad lokalną policją, w tym możliwość prowadzenia śledztw, wykonywanie obowiązków straży granicznej; pozyskiwanie informacji i prowadzenie operacji wywiadowczych. Po cóż nam zatem armia, po cóż policja i służby, jeśli tak szerokie prerogatywy powierzymy bliżej nieokreślonym obcym wojskom?

Użycie oddziałów EUROGENDFOR(CE) wprowadził traktat z Velsen w Holandii z 18 października 2007 roku podpisanym tylko przez Holandię, Hiszpanię, Portugalię, Włochy i Francję. Siedziba główna znajduje się w mieście Vicenza (Włochy), w niewielkiej odległości od amerykańskiego obozu militarnego. I nagle okazuje się, że powyższy traktat ma obowiązywać Polskę, choć ta nie była jego sygnatariuszem.

Zatwierdzona Ustawa upoważni w sytuacji kryzysowej, przy masowych demonstracjach antyrządowych, przy buntach do okupacji naszego kraju do wkroczenia nowo powstałych sił specjalnych EUROGENDFOR(CE). To one wypełnią zadania sił policyjnych, militarnych i agenturalnych aż do zawieszenie suwerenności państwa oraz do zawieszenie prawodawstwa, do przejęcia pełnej kontroli na większych obszarach kraju, gdzie nawet wyeliminuje się dostęp władz krajowych. Wprowadzone ustawodawstwo zobowiąże władze lokalne do udzielenia EUROGENDFOR(CE) wszelkich zadanych, wszelkich upoważnień (z karą śmierci włącznie) oraz udostępnienie wszelkich materiałów.

Taka okupacja może doprowadzić do nakładania kontrybucji i zabierania miejscowych zasobów, aż do wyniszczenia państwa.
za:
http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=8521&Itemid=100

---------------------------------------------------------

Tekst wart by w całości go drukować a następnie rozplakatować gdzie się da ...

W rzeczy samej , to nie przelewki , tu idzie o Nasze być albo nie być !

pozdrawiam

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
Andruch z Opola
http://andruch.blogspot.com

Vote up!
0
Vote down!
0

-----------------------------------------
Andruch z Opola
]]>http://andruch.blogspot.com]]>

#330911

Seiko.Dziękuję za wpis.Sam robię co mogę,mój głos
;jak głos wołającego na puszczy;.Pozdrawiam.

Vote up!
0
Vote down!
0

Seiko

#330940

[quote=Seiko]Seiko.Dziękuję za wpis.Sam robię co mogę,mój głos
;jak głos wołającego na puszczy;.Pozdrawiam.[/quote]

Może nie jest aż tak źle , wierzę w to święcie , że Polacy może nie koniecznie w swej większości , w tej chociażby ważnej przecież sprawie , nie okażą się kompletnymi durniami.

Ot i moja cegiełka w tej sprawie :
http://niepoprawni.pl/blog/783/eurogendforce-czy-nie-aby-kon-trojanski-xxi-wieku

pozdrawiam

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
Andruch z Opola
http://andruch.blogspot.com

Vote up!
0
Vote down!
0

-----------------------------------------
Andruch z Opola
]]>http://andruch.blogspot.com]]>

#330946