Katastrofa TU-154M – Blogerzy zapytali, MSWiA odpowiedziało

Obrazek użytkownika Pluszak
Kraj

3 sierpnia 2011 kilku blogerów (Ewidentny Oszust, Malyy5, NDB2010, O.R.K.S., Pluszak, Voltar.) za pośrednictwem Redakcji Nowego Ekranu oraz redaktora Pawła Pietkuna zapytało Jerzego Millera, ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz przewodniczącego komisji badania wypadków lotniczych lotnictwa państwowego, rzecznika prasowego rządu Pawła Grasia, oraz rzecznika prasowego MSWiA o udzielenie odpowiedzi na kilkadziesiąt pytań.

8 sierpnia 2011 na przesłane pytania odpowiedziało MSWiA, przedruk pytań wraz z odpowiedziami poniżej. Czcionka pogrubiona i pochylona są to odpowiedzi MSWiA.

Szanowny Panie Przewodniczący

W nawiązaniu do opublikowanego przez Komisję Badania Wypadków Lotniczych „Raportu Końcowego z badania zdarzenia lotniczego nr 192/2010/11 samolotu TU-154M nr 101 zaistniałego dnia 10 kwietnia 2010 roku”, w którym w opinii dziennikarzy i blogerów nie została wyjaśniona przyczyna wydarzenia z 10 kwietnia ub. roku, w trybie Ustawy Prawo prasowe uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania.

1. Jakie dowody i informacje z listy braków zamieszczonych w polskich uwagach do raportu MAK zostały przez stronę rosyjską udostępnione polskim organom badającym przyczyny Katastrofy Smoleńskiej? (chodzi o brak wykonania 169 punktów z 222 możliwych).

Lista braków realizacji wniosków strony polskiej zawarta w uwagach do Raportu końcowego Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego (MAK) jest aktualna.

2. Czy Komisja miała dostęp do wyników badań grupy polskich archeologów z ich prac w Smoleńsku oraz czy umożliwiono Polakom badanie terenu przy pomocy urządzeń laserowych?

Członkowie Komisji badający miejsce katastrofy w dniach 10-21 kwietnia 2010 r. używali specjalistycznego sprzętu pomiarowego przywiezionego z Polski. Pozwoliło to na określenie charakterystycznych punktów opisujących przebieg ostatniej fazy lotu.

3. Przy założeniu, że piloci wykonaliby wszystkie manewry w sposób "w 100% podręcznikowy", czy udało by im się ujść z czekającego na nich niebezpieczeństwa w postaci złych wskazań niektórych przyrządów, mylących komend wieży, zbyt wysokich drzew i pozostałych niezgodnych ze sztuką awiacji elementów lotniska pod Smoleńskiem?

Komisja podczas badania wykluczyła możliwość nieprawidłowego działania przyrządów pokładowych samolotu Tu-154M nr 101. Zainicjowanie przez załogę procedury odejścia na drugi krąg na wysokości 100 m nad poziomem lotniska pozwoliłoby na uniknięcie zderzenia z ziemią.

4. W polskich uwagach do raportu MAK, polscy specjaliści zaznaczają brak przekazania przez stronę rosyjską badań pirotechnicznych i badań na występowanie ładunków wybuchowych. Czy coś się zmieniło od publikacji polskich uwag do raportu MAK i czy przeprowadzono lub czy otrzymano wyniki ekspertyz na wykluczenie użycia ładunków wybuchowych konwencjonalnych? Jeśli tak to jakich.

Komisja, opierając się na przeprowadzonych oględzinach wraku, analizie zapisów pokładowych rejestratorów parametrów lotu oraz pokładowego rejestratora głosów w kabinie samolotu, a także przeprowadzonej szczątków ubrań i rzeczy osobistych ofiar katastrofy na obecność nietypowych substancji chemicznych wykonanej na zlecenie Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie wykluczyła użycie ładunków wybuchowych lub nietypowych substancji chemicznych.

5. Czy coś się zmieniło od publikacji polskich uwag do raportu MAK i czy przeprowadzono lub otrzymano wyniki ekspertyz na wykluczenie użycia ładunków wybuchowych niekonwencjonalnych? Jeśli tak to jakich.

Lista braków realizacji wniosków strony polskiej zawarta w uwagach do Raportu końcowego Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego (MAK) jest aktualna.

6. Czy polskiej stronie zwrócono broń oraz wyposażenie polskich oficerów BOR, którzy byli na pokładzie i zginęli w katastrofie lub/i czy polska strona mogła przeprowadzić stosowne ekspertyzy związane z bronią i wyposażeniem oficerów BOR i innych wojskowych?

Właściwym adresatem tego pytania jest Prokuratura Wojskowa w Warszawie.

7. Czy to prawda, że w pierwszych dniach po katastrofie pomimo obowiązywania umowy o wspólnym śledztwie nie dopuszczono polskich śledczych do badania wraku?

Członkowie Komisji prowadzący badanie miejsca katastrofy w dniach 10-21 kwietnia 2010 r. mieli dostęp do wraku.

8. Czy polska strona miała możliwość badania wraku samolotu i czy otrzymano ekspertyzy badania wraku samolotu, jego poszczególnych elementów oraz urządzeń samolotu?

Członkowie Komisji prowadzący badanie miejsca katastrofy w dniach 10-21 kwietnia 2010 r. mieli dostęp do wraku. Komisja przeprowadziła oględziny poszczególnych instalacji samolotu oraz zespołu napędowego. Komisja brała także udział w badaniu urządzeń TAWS i FMS oraz przyrządów pokładowych.

9. Czy polska strona została dopuszczona do oblotu urządzeń lotniska lub/i czy mogła zapoznać się z ekspertyzami dokumentującymi stan techniczny infrastruktury lotniska?

Strony polskiej nie dopuszczono do oblotu urządzeń radionawigacyjnych lotniska przeprowadzonych 15 kwietnia 2010 r., uzasadniając to brakiem możliwości prawnych (samolot) i technicznych (BSKL).

10. Gdzie polski raport wyjaśnia nam duże nieścisłości i braki w dokumentach sekcyjnych oraz z identyfikacji zwłok ofiar?

Komisja w trakcie prowadzonego badania odniosła się jedynie do stanu zdrowia i obrażeń członków załogi oraz Dowódcy Sił Powietrznych.

11. Czy polska strona uzyskała dokumentację fotograficzną i filmową z miejsca zdarzenia w tym zdjęć wykonanych bezpośrednio po katastrofie dokumentujących rozkład szczątków samolotu oraz umiejscowienie ofiar?

Komisja w trakcie prowadzonego na miejscu badania wykonała szereg zdjęć i filmów dokumentujących położenie szczątków samolotu, które posłużyły do odtworzenia ostatniej fazy lotu samolotu oraz analizy uszkodzeń samolotu w wyniku zderzenia z przeszkodami terenowymi.

12. Czy to prawda, że Ekspertyza nr 37 z oględzin zwłok jest nie do zweryfikowania ze względu na brak udostępnienia stronie polskiej kluczowych ekspertyz i pomiarów?

Właściwym adresatem tego pytania jest Prokuratura Wojskowa w Warszawie.

13. Czy to prawda, że ciało gen. Andrzeja Błasika znaleziono jeden dzień po katastrofie i czy to prawda, że według ekspertów medycznych w organizmie człowieka po śmierci wydziela się alkohol endogenny którego zawartość wynosi do 1 promila a Rosjanie nie przeprowadzili żadnych dodatkowych badań, które uwiarygodniłyby ekspertyzę nr 37 przypisaną przez Rosjan do ciała gen. Andrzeja Błasika?

Właściwym adresatem tego pytania jest Prokuratura Wojskowa w Warszawie.

14. Uwzględnienie opisanej w raporcie MAK/Komisji trajektorii (tzw. beczki) oraz uwzględnienie danych z instrukcji działania radiowysokościomierza UW-5M powoduje, że jedynym wytłumaczeniem dla końcówki zapisu RW - jest istnienie na podejściu do lądowania w Smoleńsku - niewidzialnych dla ludzkiego oka przeszkód terenowych (drzew) o kilkudziesięciu metrach wysokości. Jak Komisja Jerzego Millera ocenia szansę na istnienie takich obiektów tamże dn. 10.04.2010r?

Przebieg ostatniej fazy lotu samolotu od zderzenia z brzozą do zderzenia z ziemią został sporządzony na podstawie zapisów pokładowych rejestratorów parametrów lotu, śladów zderzenia samolotu z przeszkodami terenowymi oraz uszkodzeniami elementów konstrukcji samolotu. Wynik przeprowadzonego badania zawarto w Raporcie końcowym oraz pięciu załącznikach.

15. Na profilach podejścia do lądowania oraz na karcie podejścia w raporcie MAK uwidocznione są przekroje wiązki BRL i DRL. Specjaliści MAK nie zaznaczali emisji pasożytniczych anten markerów - uznając albo ich brak, albo jako nieistotne dla całości analizy.

Odtworzona trajektoria lotu samolotu, w tym przelotu nad DRL i BRL, znajduje potwierdzenie w zapisach pokładowych rejestratorów parametrów lotu oraz pokładowego rejestratora głosów w kabinie samolotu.

16. W raporcie polskim takie olbrzymie emisje pasożytnicze zostały uwidocznione. Czy specjaliści rosyjscy popełnili tak rażące błędy w swojej analizie?

Odtworzona trajektoria lotu samolotu, w tym przelotu nad DRL i BRL, znajduje potwierdzenie w zapisach pokładowych rejestratorów parametrów lotu oraz pokładowego rejestratora głosów w kabinie samolotu.

17. Wyciągamy w tej sytuacji dość naturalny wniosek o tym, że strona polska dysponuje dokładniejszymi danymi nt. markerów E.615-5 w Smoleńsku od strony rosyjskiej. W takim razie dlaczego ta kluczowa charakterystyka nie została dołączona w załączniku? Jak Komisja zamierza ten błąd naprawić? Żądamy określenia precyzyjnego, nieprzekraczalnego terminu, w którym dokładna charakterystyka anteny E.615-5 pojawi się na internetowej stronie Komisji.

Odtworzona trajektoria lotu samolotu, w tym przelotu nad DRL i BRL, znajduje potwierdzenie w zapisach pokładowych rejestratorów parametrów lotu oraz pokładowego rejestratora głosów w kabinie samolotu.

18. Czy komisja zdaje sobie sprawę, że umieszczenie zdania w raporcie s.171, "prawdopodobną przyczyną niestabilnych wskazań radiokompasu mogła być zniekształcona charakterystyka promieniowania radiolatarni spowodowana przez (w szczególności):

- drzewa rosnące w jej polu antenowym, znacznie przewyższające wysokość masztu antenowego,
- w tym konkretnym przypadku, tj. przy fali o długości prawie 0,5km - kompromituje doszczętnie specjalistów zajmujących się tym zagadnieniem w Komisji? (w oczach całej branży radiokomunikacyjnej).

Wyniki prac Komisji opierają się na faktach i materiałach dowodowych.

19. Dostępne w internecie charakterystyki markera NDB z instrukcji rosyjskich - charakteryzują się tym, że posiadają słabo wyodrębnione listki boczne w osi prostopadłej do osi lotnisk i zupełny brak listków bocznych w osi równoległej do osi lotniska. Tymczasem na profilach w polskim Raporcie Końcowym listki boczne anteny ustawione są tak, jak gdyby dorysowujący je pomylił orientacje osi prostopadłej z równoległą.

Czy dorysowujący listki boczne nie zdawał sobie sprawy, że o ile w przypadku markera emisje pasożytnicze w osi prostopadłej do pasa lotniska mogą okazać się rzeczą nawet korzystną, to w osi równoległej są rzeczą absolutnie niekorzystną, dyskwalifikującą instalację i mogącą prowadzić do zupełnej dysfunkcji markera?

Odtworzona trajektoria lotu samolotu, w tym przelotu nad DRL i BRL, znajduje potwierdzenie w zapisach pokładowych rejestratorów parametrów lotu oraz pokładowego rejestratora głosów w kabinie samolotu.

20. Czy raport Komisji Jerzego Milera uwzględnia dane z zdjęć satelitarnych przekazanych przez sojuszników z USA i „zagubionych” w jednej z służb podległej rządowi Donalda Tuska?

Komisja uwzględniła w procesie przygotowania Raportu końcowego wszystkie dostępne materiały.

21. Dlaczego w raporcie końcowym Komisji nie uwzględniono:

- zapisu logów TAWS
- stenogramów rozmów pilotów Tupolewa
- ekspertyzy fonograficznej
- wykresu treści zapisów QAR ATM
- analizy organizacji lotu
- brak analizy działań BOR

Raport końcowy wraz z załącznikami powstał w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań urządzenia TAWS, stenogramów rozmów pilotów samolotu Tu-154M, ekspertyzy fonograficznej, wykresów zapisów rejestratora QAR ATM i analizy organizacji lotu.


22. W załączniku nr 4 „Geometria zderzenia samolotu”, punkt 4 tabela 1: „Brzoza oderwanie fragmentu lewego skrzydła jest mowa o wysokości radiowej 6.2 metra, tamże w tabeli 2, punkt 5, „Brzoza – utrata fragmentu lewego skrzydła” jest mowa o wysokości samolotu w stosunku do ziemi, podano wysokość 5,1m. Z czego wynikają różnice pomiędzy wysokością radiową a wysokością w stosunku do ziemi?

Przytoczone różnice wynikają ze sposobu pomiaru tych wartości oraz umiejscowienia anteny radiowysokościomierza samolotu Tu-154M.

23. Jaki był dokładnie planowany czas wylotu oraz faktyczny czas wylotu samolotów Jak 40 oraz Tu 154M PLF101 w dniu 10 kwietnia 2010 r.

Planowany czas startu samolotu Tu-154M (według złożonego planu lotu) to godz. 5:00 UTC.

24. Ile wysokościomierzy radiowych i barometrycznych znajduje się w kabinie tu 154 i którzy członkowie załogi mają dostęp do których z nich.

Szczegółowy opis i położenie wysokościomierzy barometrycznych i radiowysokościomierzy (wraz ze zdjęciami tablic przyrządów) zostało zamieszczone na str. 42-46 Raportu końcowego.

25. Kiedy zostanie opublikowana polska transkrypcja zapisu z CVR wraz z jednolitym plikiem audio w formacie mp3 lub podobnym (w trakcie prezentacji MAK ujawniono prawie cały zapis audio z wadliwym odczytaniem istotnych fragmentów). Jeśli nie - to dlaczego i na jakiej podstawie prawnej.

Zgodnie z zasadami prowadzenia badania zdarzeń lotniczych zapisy audio rozmów w kabinie samolotu podlegają szczególnej ochronie i nie są publikowane. Stenogramy zapisów CVR publikowane są jedynie w zakresie niezbędnym do udokumentowania przebiegu zdarzenia lotniczego.

26. Czy w odczytanym stenogramie znajdują się słowa "patrzcie jak lądują debeściaki" oraz "jak nie wyląduję to mnie zabije"?

Stenogram rozmów w kabinie załogi samolotu Tu-154M nie zawiera ww. fraz.

27. Czy Komisja sprawdziła jakiej długości taśma CVR znajduje się w tupolewie nr boczny 102 - jeśli nie, dlaczego i kiedy zamierza to zweryfikować.

Samolot Tu-154M nr 102 nie podlegał badaniu Komisji.

28. Na jakiej podstawie Komisja twierdzi że pilot rozpoczął procedurę odchodzenia z 5-sekundowym opóźnieniem skoro w momencie przelotu nad bliższą prowadzącą (10:40:56'') rzekomego pociągnięcia za wolanty tupolew leciał już lotem poziomym ?

Szczegółowa analiza zapisu pokładowych rejestratorów parametrów lotu, analiza zapisu pokładowego rejestratora głosów w kabinie oraz wyniki lotu specjalnego pozwoliły na wyjaśnienie 5-sekundowego opóźnienia w realizacji przez pilota procedury odejścia na drugi krąg.

29. Czy prawda jest, że przy ręcznym wyłączeniu autopilota tupolew potrzebowałby jeszcze 60 m wysokości by wyhamować i wyjść ze ścieżki opadania w lot poziomy? Jeśli tak w jaki sposób komisja tłumaczy brak opadania w momencie wyłączenia autopilota tuż przed sygnałem bliższej prowadzącej? Samolot w tym momencie powinien rozbić się o ziemię.

Szczegółowa analiza zapisu pokładowych rejestratorów parametrów lotu, analiza zapisu pokładowego rejestratora głosów w kabinie oraz wyniki lotu specjalnego pozwoliły na opis trajektorii końcowej fazy lotu samolotu.

30. Kto był I pilotem oraz nawigatorem lotu z 7 kwietnia do Smoleńska?

Komisja nie udziela informacji co do danych osobowych członków załogi samolotu Tu-154M.

31. Jakie zmiany dokonano w składzie osobowym lotu z 10 kwietnia?

Proces doboru załogi samolotu Tu-154M został opisany w rozdz. 1.17.2.1 Raportu końcowego.

32. Ile ważył tupolew 154M bez paliwa w momencie wylotu; ile ważą szczątki zgromadzone na lotnisku w Smoleńsku.

Szczegółowe dane dotyczące ciężaru samolotu zamieszczone są w rozdz. 2.10.2.1 str. 216/217 Raportu końcowego oraz w załączniku 3 rys. 6 str.6.

33. Dlaczego tłumaczenie rosyjskiej Raportu nosi datę 1 lipca 2011 r. wersja polska - 25 lipca, a wersja angielska nie ma żadnej daty?

Zamieszczona w tłumaczeniu Raportu końcowego na język rosyjski data 1.07.2011 r. jest datą przekazania projektu Raportu końcowego do tłumaczenia. Pozostawienie tej daty w tłumaczeniu na język rosyjski jest pomyłką redakcyjną. Data 25 lipca jest datą przyjęcia Raportu końcowego po poprawkach redakcyjnych.

34. Ile foteli pasażerskich znajduje się wśród szczątków tupolewa zgromadzonych przez stronę rosyjską?

Stan foteli znalezionych na miejscu katastrofy uniemożliwiał podanie ich dokładnej liczby.

35. Czy strona polska otrzymała broń palną oraz kamizelki funkcjonariuszy BOR znajdujących się na pokładzie?

Właściwym adresatem tego pytania jest Prokuratura Wojskowa w Warszawie.

36. W jaki sposób komisja tłumaczy fakt niemożności rozpoznania ciał generalicji oraz pilotów tupolewa jeszcze w dniu 18 kwietnia 2010 r. przy jednoczesnym zachowaniu niemal nieuszkodzonych mundurów.

Właściwym adresatem tego pytania jest Prokuratura Wojskowa w Warszawie.

37. Gdzie znajduje się w chwili obecnej kokpit tupolewa Tu 154 M i czy członkowie Komisji mieli do niego dostęp.

Członkowie Komisji prowadzący badanie miejsca katastrofy w dniach 10-21 kwietnia 2010 r. mieli dostęp do wraku. Elementy kokpitu samolotu znajdują się w Smoleńsku.

38. Kto (jaka instytucja, jakie osoby) odpowiadał za kompletowanie i zatwierdzenie listy uczestników wylotu do Katynia 10 kwietnia 2010 r. W jakim terminie zatwierdzono ostateczną listę uczestników?

Za przygotowanie i przedstawienie listy pasażerów, zgodnie z „Instrukcją HEAD”, odpowiada zamawiający lot (dysponent), którym na lot 10 kwietnia była Kancelaria Prezydenta RP. Szczegółowy proces przygotowania lotu został opisany w Raporcie końcowym.

39. Czy polskie służby (SKW, ABW) monitorowały lot?

Komisja nie jest upoważniona do odpowiedzi na to pytanie.

40. Kto złożył zamówienie na przebudowę 3 salonki tupolewa i kiedy? Jakie dokumenty to potwierdzają?

Powód przebudowy 3 saloniku samolotu Tu-154M został opisany w Raporcie końcowym oraz w Załączniku nr 3: Konfiguracja samolotu w chwili wypadku.

41. Czy badania fonoskopijne zapisu CVR wykazały jakiekolwiek ślady manipulacji? Kiedy zostanie wydana ostateczna opinia w tej sprawie?

Przeprowadzone badania taśmy oraz zapisów pokładowego rejestratora głosów w kabinie jednoznacznie wskazują na wiarygodność tego źródła danych.

42. Czy Komisja jest w posiadaniu materiałów / próbek analizy glebowej pochodzących z terenów katastrofy Tupolewa?

Komisja nie zajmowała się analizą gleby z terenów katastrofy samolotu Tu-154M.

43. Z jakiego powodu w dniu 10.04.2010r nie poleciał z Prezydentem pilot, który wykonywał lot z Premierem w dniu 07.04.2010r ?

Szczegółowy opis procesu doboru załogi samolotu Tu-154M na lot w dniu 10 kwietnia 2010 r. został zawarty w Raporcie końcowym.

źródło: Nowy Ekran, MSWiA odpowiada blogerom NE...

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Sympatyczka p.p. Kaczyńskich

"Lista braków [...] jest aktualna"

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Sympatyczka p.p. Kaczyńskich

#177216

"Elementy kokpitu samolotu znajdują się w Smoleńsku."- jasne...
"Czy polskie służby (SKW, ABW) monitorowały lot?
Komisja nie jest upoważniona do odpowiedzi na to pytanie" - czyżby?

Odpowiedzi "komisji" są pisemnym dowodem (dla potomności) na debilizm osób w niej zasiadających. Normalnie mistrzowie opcji "kopiuj/wklej". Kompromitacja w pełnej linii.

___________________________________
...Tobie Polsko!

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

___________________________________ ...Tobie Polsko!

#177218

Dlaczego nie ma kokpitu? Zapytajmy siebie i ich najpierw, który to tak naprawdę samolot mamy na uwadze; - ten co do nich poleciał, czy ten co od nich z "remontu" wrócił (i sprzedać go jak najszybciej trzeba), ten co mu przed lotem salonkę "biegiem" wyfasowali, czy ten co go teraz mamy, a może to ten, co był "od ręki pędzlem malowany"): - 101, 102, M, N, E , PO, - a może 103 i 1/2? lub "RUDY 102"?! Hę?!
Z naszej strony są (myślę że) istotne podejrzenia, co do "najprawdziwszej prawdy". Są niby drobne, aczkolwiek znaczące różnice - nawet w wyglądzie... Już cokolwiek widać. Ale trzeba jeszcze po tysiąkroć sprawdzić, żeby nie było że populizm, faszyzm i reszta - to co wiadomo...
Dojdziemy!

Dla Ciebie POLSKO!

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#177244

Ciekawa ta przeróbka salonki dla generalicji z 9 na 18 miejsc w ostatniej chwili - nie mieliśmy tylu generałów!

Może w tych dostawionych fotelach zamontowano ładunki C4 albo izowolumetryczne? Przecież BOR za nic ponoć nie odpowiadał więc i za audyt pirotechniczny płatowca także!! 

"Nie odzywając się w towarzystwie ryzykujesz uznanie za głupka, odzywając się rozwiejesz wszelkie wątpliwości" O. Wilde

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, a*ldd meg a Magyart

#177299

...że ktoś stawia pytania merytoryczne !
W naszej skromnej opinii takie postępowanie i zwracanie się z pytaniami do osób, które już dawno powinny być osadzone w areszcie śledczym do czasu zakończenia sledztwa tj. zwrotu całej własnosci wojska polskiego to niestety uwiarygadnianie zbrodniarzy!!!
W Trybunale Stanu te pytania, Panowie młodzi i dynamiczni redaktorzy internetu
Rafał Gawronski.

Uwaga! Zawarte treści są zakazane dla wszelkich patriotów z okrągłego stołu.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Gawronski Rafzen

Uwaga! Zawarte treści są zakazane dla wszelkich patriotów z okrągłego stołu.

#177226

Mądre pytania są wskazane.Komisja jednak nie przyzna,że raport prokurowała w maskach,nie mogąc wytrzymać smrodu
własnej produkcji.Do ich odpowiedzi, dodaję własną wersję.
Pozdrawiam.
http://www.youtube.com/user/janolsza?feature=mhee

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

JAN OLSZEWSKI

#177235

Te same pytania trzeba będzie zadać przed Trybunałem.
Piękna robota.
W pełni udowodniona bezpodstawność raportu.
Pozdrawiam myślących.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#177249

 Czy to był wywiad ze świetnie wyszkoloną papugą o imieniu mswia????????????????

 Czy żart blogerski co by było gdyby ich zpytali.

W tej komisji nie ma Czumy i nic się nie dowiecie,dopuki te mandy jeszcze są przy władzy,wróć  korycie.........

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#177257

22. W załączniku nr 4 „Geometria zderzenia samolotu”, punkt 4 tabela 1: „Brzoza oderwanie fragmentu lewego skrzydła jest mowa o wysokości radiowej 6.2 metra, tamże w tabeli 2, punkt 5, „Brzoza – utrata fragmentu lewego skrzydła” jest mowa o wysokości samolotu w stosunku do ziemi, podano wysokość 5,1m. Z czego wynikają różnice pomiędzy wysokością radiową a wysokością w stosunku do ziemi?

Przytoczone różnice wynikają ze sposobu pomiaru tych wartości oraz umiejscowienia anteny radiowysokościomierza samolotu Tu-154M.
===============
wg Wiki
Wymiary TU 154
Rozpiętość 37,55 m
Długość 47,9 m
Wysokość 11,4 m
Powierzchnia nośna 201,5 m²

Zatem polowa rozpietosci Tu 154 to 18,78 m.
Samolot utracil ok 6m skrzydla wiec od os podluznej samolotu do konca lewego skrzydla zostalo jeszcze ok 12,8 m.
Tymczasem wg MAK
i MAK -bis ( Millera Akuratne Klamstwa )

znajdujacy sie 5-6 m nad ziemia samolot
UWAGA jeszcze wykonal pol-beczke.
Ten skrocony do ponad 12 m kikut skrzydla zdolal nie dotknac ziemi podczas obracania sie w polbeczc
bedac zaledwie 5-6 m nad ziemia.
Prosze jakie zdolne sa skrzydla Tupolewa.....
------------------
a pkt "36. W jaki sposób komisja tłumaczy fakt niemożności rozpoznania ciał generalicji oraz pilotów tupolewa jeszcze w dniu 18 kwietnia 2010 r. przy jednoczesnym zachowaniu niemal nieuszkodzonych mundurów."
- slyszalem Millera jak gadal w telewizorni, ze po zrobieniu polbeczki samlot uderzyl kokpitem i zostal sprasowany - dlatego go nie ma a tu prosze jaki rodzynek :
- ze sprasowanej kabiny pilotow znalazly sie calkowicie nieuszkodzone mundury.
Czyzby Miller chcial dac do zrozumienia , ze nieodpoiwedzialni piloci
przed wyladowaniem zrobili stiptiz ?
I pewnie dla poszanowania munduru
aby sie nie pobrudzily
wyrzucili w ostatniej chwili
z majacej sie sprasowac kabiny....?

To sie nijak kupy nie trzyma.
Do KUPY z takimi "prawdami"
M-illera
A-kuratne
K-lamstwa

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#177288