Sekcja oraz ekshumacja zwłok – nieścisłości w dokumentacji - część IV

Obrazek użytkownika Pluszak
Kraj

W co najmniej dwóch przypadkach, Zbigniewa Wassermanna oraz Przemysława Gosiewskiego są duże wątpliwości związane z sekcją zwłok. W obu wymienionych przypadkach do Prokuratury Wojskowej końcem ubiegłego roku wpłynęły wnioski o ekshumację szczątków. Od złożenia wniosków o ekshumację szczątków minęły 4 miesiące ale ekshumacji nie było.

W przypadku Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego odbyły się dwa pogrzeby, jeden pogrzeb oficjalny, a drugi „pogrzeb”, zwany także „czynnością techniczną” nieoficjalny, odbył się w nocy. O drugim „pogrzebie" nie wiedział Jarosław Kaczyński. Nie ma żadnej pewności czy do sarkofagu Pary Prezydenckiej coś dodano, czy zabrano. Zastanawiające jest to że w przypadku Lecha Kaczyńskiego nie jest w ogóle brany pod uwagę wniosek o ekshumację szczątków.

28 kwiecień 2010

„...Rosjanie wykonali sekcje zwłok wszystkich ofiar – ustaliła „Rz”. Polscy śledczy zlecą badania toksykologiczne.

Sekcje 96 osób, które zginęły 10 kwietnia w katastrofie pod Smoleńskiem, wykonano w moskiewskim Biurze Ekspertyz Sądowych. Ze strony polskiej obecny był przy nich dr Paweł Krajewski, kierownik Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie. Jako pierwsze – w nocy z 10 na 11 kwietnia – badano ciało prezydenta Lecha Kaczyńskiego (wyjątkowo na miejscu w Smoleńsku)..."

źródło: RP, Najpierw badali prezydenta

10 listopad 2010

„...Polska prokuratura otrzymała nadesłane z Rosji pozostałe protokoły z sekcji zwłok ofiar smoleńskiej katastrofy - poinformował rzecznik Prokuratury Generalnej prok. Mateusz Martyniuk. Jak dodał, materiały zawierają m.in. wnioski z przeprowadzonych sekcji...”

źródło: Wyborcza, Materiały z sekcji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej już w Polsce

Przemysław Gosiewski

W lipcu 2010 do Prokuratury Wojskowej wpłynął wniosek o ekshumację zwłok posła PiS Przemysława Gosiewskiego. W imieniu Beaty Gosiewskiej, żony Przemysława Gosiewskiego, złożył go w Wojskowej Prokuraturze Okręgowej mecenas Rafał Rogalski.

źródło: TVN24, Wniosek o pierwszą ekshumację ofiary złożony

W protokołach z sekcji zwłok Przemysława Gosiewskiego nie zgadza się wiele istotnych danych - wzrost, waga, znaki szczególne. W dokumentach sekcyjnych od Rosjan jest m.in. napisane, że Przemysław Gosiewski miał 175 cm wzrostu.

„...Beata Gosiewska w rozmowie z Polską Agencją Prasową przyznawała niedawno, że "nie ma pewności co tak naprawdę znajduje się w trumnie". - Tym bardziej, że rodzinie nie pozwolono jej otworzyć - podkreślała wdowa, dodając jednocześnie, że po trzech miesiącach Żandarmeria Wojskowa zwróciła jej garnitur, w którym miał zostać pochowany jej mąż i który tuż po katastrofie został zawieziony przez bliskich zmarłego do Moskwy i przekazany pracownikowi konsularnemu...”

źródło: WP, Beata Gosiewska: kazali mi nie mówić tego mediom

Zbigniew Wassermann

Końcem października 2010 Małgorzata Wassermann wysłała do Prokuratury Wojskowej wniosek o ekshumację ojca Zbigniewa Wassermana. Pełnomocnik rodziny mecenas Rafał Rogalski ujawnił, że córka Zbigniewa Wassermanna przyznaje, że ma dowody, że dokument z sekcji zwłok jej ojca został sfałszowany.

Małgorzata Wassermann: „...Gdyby nie to, że pani minister Kopacz zapewniała nas, że jako strona polska uczestniczyliśmy we wszystkich sekcjach, to my byśmy nie zgodzili się na pochowanie tych zwłok w momencie, gdy przyszły one do kraju...” „...Jeżeli kiedykolwiek była wykonana sekcja zwłok mojego ojca, to strona Polska nią nie dysponuje...”„...Mój ojciec 21 lat temu był poddany bardzo poważnej operacji w wyniku której usunięto mu sporą część organów wewnętrznych. W związku z tym, na podstawie dokumentacji medycznej, a także innych dowodów, wykazaliśmy w sposób jednoznaczny, że to coś, co ma się nazywać sekcją zwłok mojego ojca, tą sekcją nie jest...”

źródło: RMF, Małgorzata Wassermann: Nie wierzę, że Rosjanie zrobili rzetelną sekcję zwłok

3 marzec 2011

Lech Kaczyński

„...Prokuratura wojskowa wyjaśnia okoliczności sekcji zwłok prezydenta Lecha Kaczyńskiego i związane z tym doniesienia o dwóch pogrzebach, do których miało dojść na Wawelu - poinformował pełnomocnik rodziny Kaczyńskich mec. Rafał Rogalski. Wykluczył wniosek o ekshumację...”

„...Zaznaczył, że "nie jest w ogóle rozważany" wniosek o ekshumację zwłok...”

źródło: Gazeta Prawna, Katastrofa smoleńska: prokuratura wyjaśnia okoliczności sekcji zwłok Lecha Kaczyńskiego

Wnioski

Końcem kwietnia 2010 poinformowano że przeprowadzono sekcję zwłok wszystkich 96 ofiar katastrofy. Z ramienia polski nadzorował ją dr Paweł Krajewski, kierownik Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie. Minister Zdrowia Ewa Kopacz zapewniała, że jako strona polska uczestniczyliśmy we wszystkich sekcjach.

Na podstawie zebranego materiału można pokusić się o sformułowanie zarzutów dotyczących konkretnych osób. Wnioski dotyczące ekshumacji szczątków ofiar katastrofy są jak najbardziej zasadne.

Jak długo trzeba będzie czekać na ekshumowanie szczątków którejś z ofiar katastrofy Tupolewa?

Jeśli chodzi o podstawę prawną dotyczącą ekshumacji to jedynym dokumentem do jakiego udało mi się dotrzeć to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 Grudnia 2001 mówi w § 12. 1.:

„Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2; przeprowadza się ją we wczesnych godzinach rannych.”

Z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 Grudnia 2010 wynika także:

2. O zamierzonej ekshumacji należy zawiadomić właściwego powiatowego lub portowego inspektora sanitarnego, który:

1) wykonuje nadzór nad ekshumacją oraz
2) może dopuścić wykonanie ekshumacji w innym czasie niż określony w ust. 1, przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności.

Pytałem kilkunastu osób, w tym kilku prawników o podanie jakiejkolwiek innej podstawy prawnej na jakiej Prokuratura miałaby wydawać lub nie wydawać zgodę na ekshumowanie szczątków zwłok, ale nikt nie udzielił żadnej odpowiedzi. A więc ponawiam pytanie:

Na jakiej podstawie prawnej zgodę na ekshumację zwłok miałaby wydać lub nie wydać Prokuratura ?

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Prokuratura w sprawie Smoleńskiej szczególnie powinna być wykluczona społecznie.Powinno okazać się jej nieposłuszeństwo społeczne.

Prokuratura nie spełnia swojch powinności w myśl nadzorowania przestrzegania prawa polskiego.

Jedynie jak żandarm pilnuje wykonania prawa ruskiego.

Czyja ona jest???????????

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#152754

Prokuratorzy badający sprawę katastrofy w dużej mierze są podlegli władzą Polski. To rząd wydaje polecenia co, jak i kiedy mają badać i jakie opinie wydawać. Są zależni i nierzetelni, a dowodem są nieścisłości i fakty wychodzące co rusz na światło dzienne. Moje pytanie: Kiedy i kto przeprowadzi prawdziwe śledztwa z Smoleńskich wydarzeń?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#152762

Przede wszystkim należy zacząć od tego,że "polska?" prokuratura wydała zgodę na pochówek bez przeprowadzenia sekcji zwłok w Polsce czym złamała 209 art KPK, który mówi:
Art. 209. § 1. Jeżeli zachodzi podejrzenie przestępnego spowodowania śmierci, przeprowadza się oględziny i otwarcie zwłok.
§ 2. Oględzin zwłok dokonuje prokurator, a w postępowaniu sądowym sąd, z udziałem biegłego lekarza, w miarę możności z zakresu medycyny sądowej. W wypadkach nie cierpiących zwłoki oględzin dokonuje Policja z obowiązkiem niezwłocznego powiadomienia prokuratora.
§ 3. Oględzin zwłok dokonuje się na miejscu ich znalezienia. Do czasu przybycia biegłego oraz prokuratora lub sądu przemieszczać lub poruszać zwłoki można tylko w razie konieczności.
§ 4. Otwarcia zwłok dokonuje biegły w obecności prokuratora albo sądu. W postępowaniu przed sądem przepisy art. 396 § 1 i 4 stosuje się odpowiednio.
§ 5. Do obecności przy oględzinach i otwarciu zwłok można, w razie potrzeby, oprócz biegłego, wezwać lekarza, który ostatnio udzielił pomocy zmarłemu. Z oględzin i otwarcia zwłok biegły sporządza opinię z zachowaniem wymagań art. 200 § 2.

Art. 210. W celu dokonania oględzin lub otwarcia zwłok prokurator albo sąd może zarządzić wyjęcie zwłok z grobu.

Art. 211. W celu sprawdzenia okoliczności mających istotne znaczenie dla sprawy można przeprowadzić, w drodze eksperymentu procesowego, doświadczenie lub odtworzenie przebiegu stanowiących przedmiot rozpoznania zdarzeń lub ich fragmentów.

Art. 212. W toku oględzin lub eksperymentu procesowego można dokonywać również przesłuchań lub innych czynności dowodowych.

Jak można wnioskować z powyższego, nie zastosowano się do postanowień KPK gdyż polscy lekarze i prokuratura nie uczestniczyli w czynnościach na terenie Federacji Rosyjskiej, pytanie na czyje polecenie to zrobiono?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#152773

Wydaje mi się, że Pan nie zauważył istotnej sprawy,otóż ciała sprowadzane do kraju były w kwietniu 2010 roku i wtedy miał zastosowanie rzeczony artykuł 209 KPK i wtedy już prokuratura złamała prawo dopuszczając do pochówku bez wykonania sekcji zwłok.To jest oczywiste.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#152812

Ja to wiem. I świetnie pamiętam czym tłumaczono brak zgody na ekshumacje. Kłamliwie zresztą, bo wchodząc w sedno przepisów okazywało się że ekshumacje można przeprowadzać o każdej porze roku o ile pojawia się wola prowadzących śledztwo.

Wyobrażmy sobie że Kowalski ginie w Polsce w niewyjaśnionych okolicznościach. Nie mamy protokołow sekcji zwłok (ot gdzieś zaposiały się) a pogrzeb zorganizowała (lutując wcześniej trumny) firma pogrzebowa na czele której stoi człowiek którego rodzina podejrzewa o to że może miec związek ze śmiercia swego bliskiego. Rodzina mówi: nie wiemy kogo pochowaliśmy.

Jest oczywiste że w takich okolicznościach żaden prokurator nie zwlekałby i zarządził ekshumacje nawet w szczycie upałów.
Nie trzeba chyba tłumaczyć czemu.

"Kowalski" który zginął w Rosji, bez dowodów na rzetelne sekcje i bez mozliwości sprawdzenia czy faktycznie to jego ciało przyleciało z Moskwy jest traktowany zupełnie inaczej.

Jakby rosyjska jurysdykcja czy praktyka obowiązywała i w Polsce.

ps

Proponuje nie pisać mi per "pan".

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#152813

Jakby rosyjska jurysdykcja czy praktyka obowiązywała i w Polsce.

Ależ najwidoczniej tak jest. Mówiła o tym pani Zuzanna Kurtyka, że zabroniono rodzinom owtarcia trunien tłumacząc się jurysdykcja rosyjską. 

Poza tym rodziny ofiar dostały wezwanie na przesłuchanie przez rosyjskich sledczych, a niestawienie się na nie, miało być karane dwoma latami łagrów. Pisał o tym Nasz Dziennik.

"Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie"

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie"

#152861

jesli jest rzeczywiscie taki przepis:

„Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia,"

to z ekshumacja PO ma spokoj na kolejne pol roku.

Juz rok czasu uplynal od smierci w katastrofie,

ciala sie rozkladaja ,

robaczki robia swoje - pewnie czesc sladow w ten sposob zniknie

razem z rozkladem tkanek miekkich,

mlyny czasu i robaczki pracuja na korzysc kretaczy....

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#152780

Przypominam jak zwodzono rodziny na jesieni kiedy to prokuratorzy nie mogli się juz zasłaniać przepisem - zresztą wcale nie takim obligatoryjnym w szczegółach.

Prokurator Parulski zaczął wówczas intensywnie przekonywać że już za chwile, tuż tuż, nadejdą z Moskwy protokoły oględzin ciał i protokoły sekcji zwłok.
Czas mijał.
Prokurator Parulski znalazł wyjaśnienie tej zwłoki i próbował przekonywać że Rosjanie to taki porzundny naród i zwlekają bo chca przesłac nam komplet a nie jakąś część czy partie.

Czas mijał.
No i faktycznie przysłali...

Tyle że część (bodaj 30) dokumentacji i to jakości takiej o jakiej mówi pani Wasserman - czyli ewidentnie sfałszowanej.

Baaa...
Wiemy od p Gosiewskiej że prokuratura Parulskiego (nie będę pisał "polska prokuratura") zobowiązała ją już kilka miesięcy temu do milczenia wobec jej dezyderatów że protokół sekcji został sfałszowany.

W czyim interesie jest to milczenie?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#152815

Po 1945 roku były wielokrotnie przeprowadzane tajne eksumacje. Uczestniczył w nich między innymi mój dziadek z ramienia WiN-u. Czy nie można w taki sposób?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#153018

warto by w kontekście sekcji zwłok nagłosnić ten wątek:

http://toczytaelita.nowyekran.pl/post/10893,wybuch-nad-ziemia-analiza-potwierdzajaca-te-hipoteze

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#153049